Archive for the ‘Atatürk’ Category

“Yaşa Gazi, var ol büyük halâskâr”

Posted by: adalarpostasi on 30 Haziran 2020