Archive for Aralık 2016

Hafıza-ı beşer nisyan ile malûl olmuş yine…!

Posted by: adalarpostasi on 06 Aralık 2016