Gönderen: adalarpostasi | 21 Eylül 2008

ADALAR POSTASI-198: canımızı korumaya ilkyardım adımı….

ADALAR POSTASI
1 Aralık 2005

From: Dilek Zaptcioglu
Date: Thu, 1 Dec 2005 23:05:12 +0200
To: Emine Cigdem Tugay
Subject: Canimizi korumaya ilk yardim adimi….

Sevgili Cigdem ve Selim kardesler,

Yolladiginiz üzücü haberin ardindan kisa bir arastirma yaptim. Yüksek Denizcilik Okulu mezunu
50 senelik uzakyol kaptani süvari babamin verdigi bilgiye göre, “Kiyi Kaptani Ehliyeti”ne sahip
olmasi gereken Sehir Hatlari vapur kaptanlarinin asgari bir ilkyardim bilgisi olmasi
gerekirmis. Bu ehliyet icin Yüksek Denizcilik Okulu sinav aciyor. Ama öyle her cekirdekten yetisme
kisi de bu ehliyeti alamiyor, bir takim asamalardan gecerek pratik yapmasi isteniyor-mus.
Bunun icinde mutlaka ilkyardim da varmis ama kim uyguluyor? Kim denetliyor!?!

Uzak veya yakinyol seyir yapan gemilerde ecza dolabinda bulundurulmasi gereken ilaclarin
listesi Avrupa´da cok itinayla tutuluyor. Ilaclar, üzerleri numaralandirilarak kilitli bir dolapta saklaniyor.
Bir defterde hangi numaranin hangi kutu/siseye ait oldugu yazili. Kaptanlar bu listeden secim yapiyor.
Deniz Nakliyat (devletin sirketi) gemilerini, neoliberal anlayis cercevesinde neredeyse tamamen
elden cikartmis durumda – imis (zaten arpalikti). Devlet gemilerinde mutlaka bir doktor kadrosu
bulunurmus. Armatörde yani özel sirketlerde bu uygulanmazmis. Ama ücüncü kaptan igne yapmayi
ögrenirmis vs. Kendisi de bircok kez “doktorluk” yapmak zorunda kalan babam, Sehir Hatlari´nin
bagli oldugu Büyüksehir Belediyesi´ne dilekceyle basvurmamizi ögütledi.

Adada oturan herkesin basina gelebilecek bir olay. Hele yazin yasli nüfus orani iyice artiyor ki bunun
yasla da ilgisi olmayabilir. Bir de unutmayalim, bu vapurlarin yüzlerce mürettebati var. Onlarin cani da
kaptanin elinde ve sorumlulugunda. Basit bir carkci yamaginin düsüp kaldigi anda ne olacagini
düsünmek bile istemiyorum.

Asagiya ilgili mevzuati buldum kopyaliyorum.
Önerim, bunu basip, bir de dilekce metni yazarak adalardaki gazete bayiilerine imza icin koymak.
Bir metin teklifi hazirlayip asagiya koyuyorum. Dilekcenin altina ayrica tek bir kisinin imzasi gerekiyor.
Bunun Adalar´da oturan birisi olmasi iyi olur kuskusuz.

Yalniz mevzuata göre, kiyiya yakin seyreden gemilerin ecza dolabi icerigi ile, digerlerininki farkli
oluyor. Asagidaki bizim mevzuatta, kiyiya yakin seyreden gemilerde tibbi malzeme asgari gözüküyor,
yani babamin deyimiyle sehirlerarasi kamyondaki kadar.
Bunun Avrupa´daki uygulamasi ise farkli: Orada, örnegin Almanya´nin Kuzey Denizi ve Baltik
sahillerindeki adalara seyir yapan gemilerde de kapsamli ecza dolaplari var (buna dilalti pastili, astim
spreyi vs dahil). Almanca böyle bir liste de buldum, ayrica gönderiyorum.
Aranizda mutlaka bundan anlayan vardir. Zaten ilaclar marka ile degil, terkipleriyle yazilmislar,
dolayisiyla uluslararasi tip dilindeler.

Selamlar,

Dilek

DILEKCE TEKLIFI:

Adalar Belediye Baskanligi´na

Biz asagida ismi bulunan yurttaslar, Adalar´a seyahat esnasinda bizim veya
gemi mürettebatinin basina gelebilecek saglik sorunlari göz önünde bulundurularak,
vapur ve deniz otobüslerinde gerekli tibbi techizatin biran önce saglanmasini,
ve mürettebatin gerekli görülecegi bicimde ilkyardim egitiminden gecirilmesini
arz ediyoruz.

30 Kasim 2005 tarihinde Yalova´dan gelen sabah vapuruna Büyükada´dan
binen Aydin Özcelik, Burgazada aciklarinda KALP KRIZI gecirmistir. Maalesef
ilkyardim alamayan vatandasimiz, vapur ecza dolabinda DILALTI HAPI veya
SPREY bulunmayisi yüzünden, ve Ambulans Motor Hizir Reis zamaninda
yetisemedigi icin, Bostanci yolunda hayatini kaybetmistir. Ambulans motorda
da gerekli ilaclarin bulunmadigi ortaya cikmistir.

Ekteki mevzuat, seyir halindeki gemilerde bulundurulmasi gereken tibbi malzeme
ve ilacin niteligi ve saklanma kosullari hakkinda bilgi veriyor.

ADALAR SAKINLERI VE ZIYARETCILERI DE, EKTEKI IMZALARDAN GÖRÜLECEGI
GIBI BELEDIYELERINDEN Saglik Bakanligi´nin
yürütmesine verilmis olan bu mevzuatin, CANLARINI GÜVENCE ALTINA ALMAK ÜZERE
uygulamaya sokulmasinin saglamasini rica ederler.

Saygilarimla arzederim

………………………………………

ISIM ADRES VE TELEFON NO.
———————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————–

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin
Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete
Tarih: 23.06.2002; Sayı: 24794

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; seyir halindeki gemilerde daha iyi tıbbi hizmet verilmesi için gerekli asgari sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; seyir halindeki gemilerde daha iyi tıbbi hizmet verilmesi için gerekli asgari sağlık ve güvenlik koşullarını kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 29 ve 47 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,
c) Gemi: Denizlerde kürekten başka bir aygıtla seyreden veya körfezlerde balıkçılık yapan özel veya kamunun sahip olduğu herhangi bir gemiyi (aşağıdakiler hariç;
Ülke iç (nehir, göl, baraj gölü ve benzeri) sularında seyreden gemiler,
Harp gemileri,
Gezinti botları; ticari amaçla kullanılmayan profesyonel gemiadamlarının çalışmadığı botlar,
Liman içinde çalışan, limanlardaki dar alanlarda, rıhtım, iskele ve mendirekler arasında, gemileri yanaştırma, kaldırma, kıçtan kara etme ve döndürme manevralarında kullanılan, manevraya tepki zamanı az, çekme kuvvetleri yüksek liman içi römorkörler),

d) Gemi Kategorileri: EK – I de yer alan gemi tasnifini,
e) Gemiadamı: Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini,
f) Gemi Sahibi: Geminin kayıtlı olduğu kişi, ancak gemi intikal yoluyla başka birine geçmişse veya kayıtlı olduğu sahibinden başka gerçek veya tüzel kişiler tarafından anlaşmalara göre kısmen veya tamamen işletiliyorsa o durumda gemiyi kiralayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Tıbbi Malzemeler: EK – II de belirtilen ve geniş kapsamlı olmayan listede yer alan ilaçlar, tıbbi araç-gereç ve antidotları,
h) Antidot: EK – III deki tehlikeli maddeler listesinde yer alan bir veya daha fazla maddenin doğrudan veya dolaylı zararlı etki yada etkilerini önlemek veya tedavi etmek için kullanılan maddeyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları

İlaçlar, Tıbbi Araç Gereç, Revir ve Doktor
Madde 5- Gemi sahibi;
a) Gemilerde;
1) Geminin kategorisine ve kalite yönünden tabloya göre en az EK-II nin Bölüm (A) ve (B)’sindeki özellikleri taşıyan tıbbi malzemelerin bulundurulmasını,
2) Seferin niteliğine, özellikle iletişim kurulacak limanlar, gidilecek yer ve seyir süresi dikkate alınarak, seyir süresince yapılacak işlerin türlerine, kargonun özelliklerine ve gemiadamı sayısına bağlı olarak, ilaçların ve tıbbi araç gereçlerin teminini,
3) Bulundurulacak tıbbi malzemeler içerisinde yer alan ilaçlar ve tıbbi araç gereçlerin EK-IV’ün gemi kategorisine göre düzenlenmiş (1), (2) ve (3) üncü Kısımlarında II-Tıbbi Malzemeler başlığı altında yer alan (A) ve (B) Bölümünü kapsayan malzeme ile donatılmasını,
b) Her gemide;
1) Her bir can salı ve can filikası için, en az EK-II’nin C kategorisindeki gemiler kapsamında yer alan Bölüm (A) ve (B)’deki tıbbi malzeme ve ilaçların konulduğu su geçirmez bir ilaç sandığı bulundurulmasını,
2) Bu sandıkların içinde yer alacak ilaçlar ve tıbbi araç gereçlerin bu maddenin (a) bendinin üçüncü alt bendinde belirtilen kontrol listesindeki gibi olmasını,
c) Beşyüz (500) grostondan büyük, onbeş (15) veya onbeş (15)’den fazla gemiadamı çalıştırılan ve üç günden uzun süren yolculuğa çıkan gemilerde; tıbbi tedavinin hijyenik koşullarda ve yeterli malzeme ile yapılabilmesi için, bir revir bulundurulmasını,
d) Yüz (100) veya yüz (100)’den fazla kişi bulunan ya da üç günden uzun sürecek uluslararası seyir halindeki gemilerde, tıbbi tedavi için doktor bulundurulmasını,
sağlar.

Antidotlar
Madde 6- Gemi sahibi;
a) EK-III’te listesi verilen tehlikeli maddelerden herhangi birini taşıyan gemilerde; en azından EK-I’nin (C) Bölümünde verilen antidotları içeren tıbbi malzemeler bulundurmasını,
b) Taşıdığı tehlikeli maddenin yapısının önceden bilinemediği durumlarda feribotların, en az EK-II’nin (C) Bölümünde belirtilen antidotları kapsayan tıbbi malzemeyi (Bununla birlikte kural olarak iki saatten az süreli olan düzenli geçişlerde, normal geçiş süresinin aşılmaması halinde, çok acil bulundurulması gereken antidotlarla sınırlandırılabilir.) bulundurmasını,
c) Antidotlarla ilgili olarak gemide bulundurulan tıbbi malzemelerin neleri ihtiva ettiği, EK-IV’ün (1), (2) ve (3)’üncü Kısımlarının tamamında, II-Tıbbi Malzemeler başlığı altında yer alan (C) Bölümünde belirtilen genel çerçeveyi karşılayacak şekilde kontrol edilmek üzere hazırlanacak listede ayrıntılı olarak gösterilmesini,
sağlar.

Sorumluluklar
Madde 7- Gemi sahibi;
a) Gemideki;
1) Tıbbi malzemelerin temini ve ikmalinin kendi sorumluluğunda olmasını, gemiadamlarına hiçbir maddi külfet yüklenmemesini,
2) Tıbbi malzemelerin kullanımı kaptanın sorumluluğunda olup, bu sorumluluğa halel getirmeyecek şekilde, gemiadamlarının yetkilerini de göz önüne alarak, anılan malzemelerin kullanımı ve muhafazası hususunda bir veya daha fazla güverte sınıfı zabit/yardımcı zabitin görevlendirilmesini,
b) Tıbbi malzemelerin uygun koşullarda muhafazasını ve biten ilaçların erzak temini sırasında öncelikli ve mümkün olduğunca çabuk ikmal edilmesini ve yerine konulmasını,
c) Kaptanın tıbbi görüş almasından sonra, acil durum saptaması halinde, gemide bulunmayan gerekli ilaçların, tıbbi araç gereçler ve antidotların mümkün olan en kısa sürede temin edilmesini,
sağlar.

Bilgilendirme ve Eğitim
Madde 8- Gemi sahibi;
a) Gemilerde tıbbi malzemelerin kullanımına ilişkin Bakanlıkça uygun görülmüş olan kılavuz kitapçıklar ve EK-II Bölüm (C) de gerekli görülen antidotların kullanım talimatlarının her zaman hazır bulundurulmasını,
b) Denizcilik eğitimi alan ve gemide çalışan herkese bir kaza ya da tıbbi aciliyet gerektiren durumlarda derhal alınacak tıbbi ve acil önlemler ile ilgili temel eğitim alınmasını,
c) Kaptan ve sağlıkla görevli gemiadamlarının bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendinin ikinci alt bendine göre alacakları eğitimin en az beş yılda bir olmak üzere, periyodik olarak yenilenmesini, alınan eğitimde gemilerin kategorilerine bağlı özel risklerin de göz önünde tutulmasını ve EK-V de yer alan hususlara uygun olmasını,
sağlayacak tedbirleri alır.

Radyo ile Tıbbi Konsültasyon
Madde 9- Bakanlık;
a) Gemiadamlarına daha iyi acil tedavi sağlayabilmek için;
1) Radyo ile ücretsiz tıbbi tavsiyelerde bulunacak bir veya daha fazla merkezler belirler.
2) Bu merkezlerde hizmet verecek bazı doktorların, seyir halindeki gemilerin özel koşulları ile ilgili eğitim görmelerini sağlar.
b) Radyo konsültasyonu ile verilen tavsiyelerin daha yararlı olması için, ilgili gemi-adamlarının rızasıyla sağlık kayıtları bu merkezlerde tutulur. Bu tür kayıtların gizliliği esastır.

Denetim
Madde 10- Genel Müdürlük;
a) Gemilerin yıllık denetiminin yapılmasını sağlayacak gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla;
1) Tıbbi malzemelerin bu Yönetmeliğin asgari gereklerini yerine getirecek nitelikte olmasını,
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (3) nolu alt bendinde öngörülen malzeme kontrol listeleri ile bu Yönetmeliğin asgari gerekli gördüğü tıbbi malzemelerin uyum içinde olmasını,
3) Tıbbi malzemelerin doğru muhafaza edilmesini,
4) İlaçların kullanım sürelerine dikkat edilmesini,
5) Cankurtaran sallarındaki tıbbi malzemelerin denetiminin, bu salların yıllık bakımı yapılırken gerçekleştirilmesini, denetler ve belgelendirir.
b) Yönetmelikte yer alan diğer maddelerdeki hükümlerin yerine getirilmesi için gerekli denetimi yapar.
c) Bu denetimleri, istisnai durumlarda beş aya kadar erteleyebilir.

Cezai Müeyyideler
Madde 11- Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara aykırı harekette bulunan gemi sahipleri hakkında 24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Avrupa Birliğine Uyum
Madde 12- Bu Yönetmelik, 92/29/EEC sayılı “Gemilerde Daha İyi Tıbbi Tedavi Geliştirilmesi İçin Asgari Güvenlik ve Sağlık Gereksinimleri” hakkındaki Konsey Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Uygulama Esasları
Madde 13- Bu Yönetmelikte belirtilen hususlarda uygulamaya ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 1 yıl içerisinde Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ve tebliğlerle düzenlenir.

Yürürlük
Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK-I
GEMİ KATEGORİLERİ

a) A Kategorisine tabi gemi: Seyir süresi limitsiz olan, denizlerde
seyreden veya balıkçılık yapan gemiler.
b) B Kategorisine tabi gemi: Yeterli tıbbi malzeme ile en yakın limandan
yüzelli deniz milinden az yolculuk yapan, denizlerde seyreden veya balıkçılık
yapan gemiler.
En yakın limandan yeterli tıbbi malzeme ile yüzyetmişbeş (175) deniz
milinden daha az yolculuk yapan ve helikopter kurtarma hizmetleri menzilinde
balıkçılık yapan veya seyreden gemiler bu kategoriye dahil edilebilir.
c) C Kategorisine tabi gemi: Liman gemileri, botlar ve kaptan köşkü
haricinde yaşam mahalli bulunmayan veya kıyıya çok yakın seyreden tekneler.

EK-II
TIBBİ MALZEMELER
(GENİŞ KAPSAMLI OLMAYAN LİSTE)

BÖLÜM A- İlaçlar
+————————+
|GEMİ KATEGORİLERİ |
+——-+——–+——-+
|A |B |C |
+——-+——–+——-+
1. Kardiovaskuler | | | |
a) Kalp-dolaşım sistemi analeptik ve sempatomimetikleri | x| x| |
b) Anti-anginal preparatlar | x| x| x|
c) Diüretikler | x| x| |
d) Eğer gemide bayan varsa uterotonik içeren antihemorajikler | x| x| x|
e) Antihipertansif | x| | |
2. Gastrointestinal Sistem | | | |
a) Gastrik ve duodenal düzensizlikler için ilaçlar | | | |
– Histamin H2 reseptör antagonistleri | x| | |
– Antasitler | x| x| |
b) Antiemetik | x| x| x|
c) Yağlı Laksaktifler | x| | |
d) Antidiareik | x| x| x|
e) Bağırsak antiseptikleri | x| x| |
f) Hemoroid preparatları | x| x| |
3. Analjezik ve antispazmodikler | | | |
a) Analjezik-antipiretik-antienflamatuar preparatlar | x| x| x|
b) Güçlü analjezikler | x| x| |
c) Spazmolitikler | x| x| |
4. Sinir sistemi | | | |
a) Anksiolitikler | x| x| |
b) Nöroleptik | x| x| |
c) Deniz tutması ilaçları | x| x| x|
d) Antiepileptik | x| | |
5. Antialerjik ve Anti-anaflaktikler | | | |
a) H-1 Antihistaminikler | x| x| |
b) Enjektabl glukokortikoidler | x| x| |
6. Solunum Sistemi | | | |
a) Bronkospazm preparatları | x| x| |
b) Antitüssifler | x| x| |
c) Gribal enf ve sinüzit ilaçları | x| x| |
7. Antienfektifler | | | |
a) Antibiotik (Enaz iki grup) | x| x| |
b) Sülfonamidler | x| x| |
c) Uriner Antiseptikler | x| | |
d) Antiparaziter ilaçlar | x| x| |
e) Bağırsak antiseptikleri | x| x| |
f) Tetanoz aşı ve immunglobulinleri | x| x| |
8. Rehidratasyon Destek Bileşikleri-Kalori Destekleyici | x| x| |
Plazma Genişleticiler | | | |
9. Haricen Kullanılan İlaçlar | | | |
a) Deri ilaçları | | | |
– Antiseptik solüsyonlar | x| x| x|
– Antibiotikli merhemler | x| x| |
– Antienflamatuar ve analjezik merhemler | x| x| |
– Antimikotik merhemler | x| | |
– Yanık preparatları | x| x| x|
b) Göz İlaçları | | | |
– Antibiotikli damlalar | x| x| |
– Antibiotikli ve antienflamatuar damlalar | x| x| |
– Anestetik damlalar | x| x| |
– Hipotonik-miyotik damlalar | x| x| |
c) Kulak İlaçları | | | |
– Antibiotikli sol. | x| x| |
– Anestezik ve antienflamatuvar Solüsyonlar | x| x| |
d) Ağız ve Boğaz Enfeksiyonları İçin İlaçlar | | | |
– Antibiotik veya antienf.gargaralar | x| x| |
e) Lokal Anestezikler | | | |
– Dondurucu lokal anestezikler | x| | |
– Ciltaltına enjekte edilebilen sublütan anestezikler | x| x| |
– Dişanestezikleri ve antiseptik karışımlar | x| x| |

BÖLÜM B- Tıbbi araç ve gereçler | | | |
1- Resüsitasyon Aletleri | | | |
– Manual resüsitasyon aletleri | x| x| |
– Geminin sanayi tipi oksijen kaynağını kullanabilecek | x| x| |
şekilde basınç ayarlı oksijen yönlendirme | | | |
aygıtı ya da oksijen tüpü | | | |
– Üst solunum yolu pasajlarını temizlemek için | x| x| |
mekanik aspirasyon | | | |
– Ağızdan ağıza resüsitasyon için kanül | x| x| x|
2- Pansuman ve Dikiş Malzemeleri | | | |
– Tek kullanımlık sutur zımbalar veya iğneli sutur kitleri | x| x| |
– Yapışkan elastik bandajlar | x| x| x|
– Steril gazlı bez tamponları | x| x| x|
– Pamuk | x| x| x|
– Yanıklar için steril çarşaflar | x| x| |
– Üçgen askılar | x| x| |
– Tek kullanımlık polietilen eldivenler | x| x| x|
– Yapışkan pansuman malzemeleri | x| x| x|
– Steril kompresyon bandajları | x| x| x|
– Yapışkan suturler ve çinkooksit bandajları | x| x| x|
– Vaselinli gazlı bezler | x| x| |
3- Aletler | | | |
– Tek kullanımlık bistüri | x| | |
– Paslanmaz alet kutusu | x| x| |
– Makaslar | x| x| |
– Forsepsler | x| x| |
– Hemostatik klempler | x| x| |
– İğneli forseps | x| | |
– Tek kullanımlık neşter | x| | |
4- İnceleme ve Monitorizasyon Cihazları | | | |
– Tek kullanımlık dil basacağı | x| x| |
– İdrar analizi için stripler | x| | |
– Ateş kartları | x| | |
– Tıbbi değerlendirme kartları | x| x| |
– Steteskop | x| x| |
– Tansiyon ölçme aleti | x| x| |
– Standart termometre | x| x| |
– Hipotermik termometre | x| x| |
5- Enjeksiyon-Perfüzyon-Delme-Kateterizasyon İçin Aletler | | | |
– Mesane drenaj gereçleri | x| | |
– Rektal lavaj seti | x| | |
– Tek kullanımlık infizyon filtreleri | x| | |
– İdrar drenaj torbaları-sondaları | x| | |
– Tek kullanımlık şırınga ve iğneler | x| x| |
– Kateterler | x| | |
6- Genel Medikal Aletler | | | |
– Sürgü | x| | |
– Sıcak su torbası | x| | |
– İdrar kabı(ördek) | x| | |
– Buz torbası | x| | |
7- Immobilizasyon ve Ayar Cihazları | | | |
– Yumuşak başlı parmak splintleri | x| x| |
– Yumuşak başlı önkol ve el splintleri | x| x| |
– Şişebilen havalı splintler | x| x| |
– Uyluk splintleri | x| x| |
– Boyun immobilizasyonu için kolar | x| x| |
– Thomas splint-dimple yatak | x| | |
8- Desenfeksiyon-Desensektızasyon ve Profilaksi | | | |
– Su dezenfeksiyon karışımları | x| | |
– Insektisit sıvılar | x| | |
– Insektisit tozlar | x| | |
+——-+——–+——-+

BÖLÜM C- Antidotlar
a. İlaçlar
– Genel
– Kardiyovasküler
– Sinir Sistemi
– Sindirim Sistemi
– Solunum Sistemi
– Antiinfektif
– Dış kullanım için
b. Tıbbi Araç Gereçler
– Oksijen kullanımı için gerekli olan ekipman
(bakım gereklilikleri dahil).

EK-III
TEHLİKELİ MADDELER

Bu ekte listelenen maddeler atık ve kargo atığı formu da dahil olmak üzere
seyir halinde taşınan her formda göz önünde bulundurulacaktır.
– Patlayıcı madde ve nesneler,
– Gazlar: Basınç altında sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözülmüş,
– Parlayıcı sıvılar,
– Parlayıcı katılar,
– Spontan yanıcı maddeler,
– Su ile temas edince dışa patlayıcı gaz veren maddeler,
– Yanıcı maddeler,
– Organik peroksitler,
– Toksik maddeler,
– Enfekte maddeler,
– Radyoaktif maddeler,
– Koroziv maddeler,
– Çeşitli tehlikeli maddeler, örneğin 6 ncı maddenin tatbikinin
gerektirdiği tecrübeyle sabit olan ya da tecrübeyle öğrenilebilecek olan her
tür madde.

EK-IV
GEMİDEKİ TIBBİ MALZEMELERİN DENETİMİNİN GENEL ÇERÇEVESİ

KISIM 1
KATEGORİ A GEMİLER
I. GEMİ DETAYLARI
İsmi:
Bayrağı:
Bağlama Limanı:
+———+——-+——+
|Bulunması|Gemide |Notlar|
|zorunlu |bulunan| |
|miktarlar|miktar | |
+———+——-+——+
II. TIBBİ MALZEMELER | | | |
BÖLÜM A- İlaçlar | | | |
A.1- Kardiovaskuler | | | |
a) Kalp-dolaşım sistemi analeptik ve sempatomimetikleri | | | |
b) Anti-anginal preparatlar | | | |
c) Diüretikler | | | |
d) Eğer gemide bayan varsa uterotonik içeren | | | |
antihemorajikler | | | |
e) Antihipertansif | | | |
A.2. Gastrointestinal Sistem | | | |
a) Gastrik ve duodenal düzensizlikler için ilaçlar | | | |
– Histamin H2 reseptör antagonistleri | | | |
– Antasitler | | | |
b) Antiemetik | | | |
c) Yağlı Laksaktifler | | | |
d) Antidiareik | | | |
e) Bağırsak antiseptikleri | | | |
f) Hemoroid preparatları | | | |
A.3. Analjezik ve antispazmodikler | | | |
a) Analjezik-antipiretik-antienflamatuar preparatlar | | | |
b) Güçlü analjezikler | | | |
c) Spazmolitikler | | | |
A.4. Sinir sistemi | | | |
a) Anksiolitikler | | | |
b) Nöroleptik | | | |
c) Deniz tutması ilaçları | | | |
d) Antiepileptik | | | |
A.5. Antialerjik ve Anti-anaflaktikler | | | |
a) H-1 Antihistaminikler | | | |
b) Enjektabl glukokortikoidler | | | |
A.6. Solunum Sistemi | | | |
a) Bronkospazm preparatları | | | |
b) Antitüssifler | | | |
c) Gribal enf ve sinüzit ilaçlar | | | |
A.7. Antienfektifler | | | |
a) Antibiotik (Enaz iki grup) | | | |
b) Sülfonamidler | | | |
c) Uriner Antiseptikler | | | |
d) Antiparaziter ilaçlar | | | |
e) Bağırsak antiseptikleri | | | |
f) Tetanoz aşı ve immunglobulinleri | | | |
A.8. Rehidratasyon Destek Bileşikleri-Kalori Destekleyici | | | |
Plazma Genişleticiler | | | |
A.9. Haricen Kullanılan İlaçlar | | | |
a) Deri ilaçlar | | | |
– Antiseptik solüsyonlar | | | |
– Antibiotikli merhemler | | | |
– Antienflamatuar ve analjezik merhemler | | | |
– Antimikotik merhemler | | | |
– Yanık preparatları | | | |
b) Göz İlaçları | | | |
– Antibiotikli damlalar | | | |
– Antibiotikli ve antienflamatuar damlalar | | | |
– Anestetik damlalar | | | |
– Hipotonik-mikotik damlalar | | | |
c) Kulak İlaçları | | | |
– Antibiotikli solüsyonlar | | | |
– Anestezik ve antienflamatuvar Solüsyonlar | | | |
d) Ağız ve Boğaz Enfeksiyonları İçin İlaçlar | | | |
– Antibiotik veya antienf.gargaralar | | | |
e) Lokal Anestezikler | | | |
– Dondurucu lokal anestezikler | | | |
– Ciltaltına njekteedilebilen lokal anestezikler | | | |
– Dişanestezikleri ve antiseptik karışımlar | | | |

BÖLÜM B- Tıbbi araç-gereçler | | | |
B.1- Resütasyon Aletleri | | | |
– Manual resütasyon aletleri | | | |
– Geminin sanayi tipi oksijen kaynağını | | | |
kullanabilecek şekilde basınç ayarlı oksijen | | | |
yönlendirme aygıtı ya da oksijen tüpü | | | |
– Üst solunum yolu pasajlarını temizlemek için | | | |
mekanik aspirasyon | | | |
– Ağızdan ağıza resütasyon için kanül | | | |
B.2- Pansuman ve Dikiş Malzemeleri | | | |
– Tek kullanımlık sutur zımbalar veya iğneli sutur kitleri | | | |
– Yapışkan elastik bandajlar | | | |
– Steril gazlı bez tamponları | | | |
– Pamuk | | | |
– Yanıklar için steril çarşaflar | | | |
– Üçgen askılar | | | |
– Tek kullanımlık polietilen eldivenler | | | |
– Yapışkan pansuman malzemeleri | | | |
– Steril kompresyon bandajları | | | |
– Yapışkan suturler ve çinkooksit bandajları | | | |
– Vaselinli gazlı bezler | | | |
B.3- Aletler | | | |
– Tek kullanımlık bistüri | | | |
– Paslanmaz alet kutusu | | | |
– Makaslar | | | |
– Forsepsler | | | |
– Hemostatik klempler | | | |
– İğneli forseps | | | |
– Tek kullanımlık neşter | | | |
B.4- İnceleme ve Monitorize Cihazlar | | | |
– Tek kullanımlık dil basacağı | | | |
– İdrar analizi için stickler | | | |
– Hematest (gizli kan testi) | | | |
– Ateş kartları | | | |
– Tıbbi değerlendirme kartları- | | | |
– Steteskop | | | |
– Tansiyon ölçme aleti | | | |
– Standart termometre | | | |
– Hipotermik termometre | | | |
B.5- Enjeksiyon-Perfüzyon-Delme-Kateterizasyon İçin Aletler | | | |
– Mesane drenaj bıçakları | | | |
– Rektal lavaj setleri | | | |
– Tek kullanımlık infizyon filtreleri | | | |
– İdrar drenaj torbaları-sondaları | | | |
– Tek kullanımlık şırınga ve iğneler | | | |
– Kateterler | | | |
B.6- Genel Medikal Aletler | | | |
– Sürgü | | | |
– Sıcak su torbası | | | |
– İdrar kabı (ördek) | | | |
– Buz torbası | | | |
B.7- Immobilizasyon ve Ayar Cihazları | | | |
– Yumuşak başlı parmak splintleri | | | |
– Yumuşak başlı önkol ve el splintleri | | | |
– Şişebilen havalı splintler | | | |
– Uyluk splintleri | | | |
– Boyun immobilizasyonu için kolar | | | |
– Thomas splint-dimple yatak | | | |
B.8- Desenfeksiyon-Desınsektızasyon ve Profilaksi | | | |
– Su dezenfeksiyon karışımları | | | |
– Insektisit sıvılar | | | |
– Insektisit tozlar | | | |
BÖLÜM C- Antidotlar | | | |
C.1- Genel | | | |
C.2- Kardiyovasküler | | | |
C.3- Sinir Sistemi | | | |
C.4- Solunum Sistemi | | | |
C.5- Antiinfektif | | | |
C.6- Dış kullanım için | | | |
C.7- Gastrointestinal sistem | | | |
C.8- Diğer | | | |
C.9- Oksijen kullanımı için gerekli olan ekipman | | | |
(bakım gereklilikleri dahil). | | | |

KISIM 2 | | | |
KATEGORİ B GEMİLER | | | |
I. GEMİ DETAYLARI | | | |
İsmi: | | | |
Bayrağı: | | | |
Bağlama Limanı: | | | |

II. TIBBİ MALZEMELER | | | |

BÖLÜM A- İlaçlar | | | |
A-1- Kardiovaskuler | | | |
a) Kalp-dolaşım sistemi analeptik ve sempatomimetikleri | | | |
b) Anti-anginal preparatlar | | | |
c) Diüretikler | | | |
d) Eğer gemide bayan varsa uterotonik içeren antihemorajikler | | | |
A-.2. Gastrointestinal Sistem | | | |
a) Gastrik ve duodenal düzensizlikler için ilaçlar | | | |
– Antasitler | | | |
b) Antiemetik | | | |
c) Antidiareik | | | |
d) Bağırsak antiseptikleri | | | |
e) Hemoroid preparatları | | | |
A-3. Analjezik ve antispazmodikler | | | |
a) Analjezik-antipiretik-antienflamatuar preparatlar | | | |
b) Güçlü analjezikler | | | |
c) Spazmolitikler | | | |
A-4. Sinir sistemi | | | |
a) Anksiolitikler | | | |
b) Nöroleptik | | | |
c) Deniz tutması ilaçları | | | |
A-5. Antialerjik ve Anti-anaflaktikler | | | |
a) H-1 Antihistaminikler | | | |
b) Enjektabl glukokortikoidler | | | |
A-6. Solunum Sistemi | | | |
a) Bronkospazm preparatları | | | |
b) Antitüssifler | | | |
c) Gribal enfeksyonlar ve sinüzit ilaçları | | | |
A-7. Antienfektifler | | | |
a) Antibiotik (Enaz iki grup) | | | |
b) Antibakteriel Sulfamide | | | |
c) Antiparaziter ilaçlar | | | |
d) Bağırsak antiseptikleri | | | |
e) Tetanoz aşı ve immunglobulinleri | | | |
A-8. Rehidratasyon Destek Bileşikleri-Kalori Destekleyici | | | |
Plazma Genişleticiler | | | |
A-9. Haricen Kullanılan İlaçlar | | | |
a) Deri ilaçları | | | |
– Antiseptik solüsyonlar | | | |
– Antibiotikli merhemler | | | |
– Antienflamatuar ve analjezik merhemler | | | |
– Yanık preparatları | | | |
b) Göz ilaçları | | | |
– Antibiotikli damlalar | | | |
– Antibiotikli ve antienflamatuar damlalar | | | |
– Anestetik damlalar | | | |
– Hipotonik-miyotik damlalar | | | |
c) Kulak İlaçları | | | |
– Antibiotikli sol. | | | |
– Anestezik ve antienflamatuvar Solüsyonlar | | | |
d) Ağız ve Boğaz Enfeksiyonları İçin İlaçlar | | | |
– Antibiotik veya antienf.gargaralar | | | |
e) Lokal Anestezikler | | | |
– Ciltaltına enjekte edilebilen lokal anestezikler | | | |
– Diş anestezikleri ve antiseptik karışımlar | | | |
BÖLÜM B- Tıbbi araç gereçler | | | |
B.1- Resüsitasyon Aletleri | | | |
– Manuel resüsitasyon aletleri | | | |
– Geminin sanayi tipi oksijen kaynağını kullanabilecek | | | |
şekilde basınç ayarlı oksijen yönlendirme aygıtı | | | |
ya da oksijen tüpü | | | |
– Üst solunum yolu pasajlarını temizlemek için | | | |
mekanik aspirasyon | | | |
– Ağızdan ağıza resüsitasyon için kanül | | | |
B.2- Pansuman ve Dikiş Malzemeleri | | | |
– Tek kullanımlık sutur zımbalar veya iğneli sutur kitleri | | | |
– Yapışkan elastik bandajlar | | | |
– Steril gazlı bez tamponları | | | |
– Pamuk | | | |
– Yanıklar için steril çarşaflar | | | |
– Üçgen askılar | | | |
– Tek kullanımlık polietilen eldivenler | | | |
– Yapışkan pansuman malzemeleri | | | |
– Steril kompresyon bandajları | | | |
– Yapışkan suturler ve çinkooksit bandajları | | | |
– Vaselinli gazlı bezler | | | |
B.3- Aletler | | | |
– Paslanmaz alet kutusu | | | |
– Makaslar | | | |
– Hemostatik klempler | | | |
– Ayırıcı forseps | | | |
B.4- İnceleme ve Monitorizasyon Cihazları | | | |
– Tek kullanımlık dil basacağı | | | |
– Tıbbi değerlendirme kartları | | | |
– Steteskop | | | |
– Tansiyon ölçme aleti | | | |
– Standart termometre | | | |
– Hipotermik termometre | | | |
B.5- Enjeksiyon-Perfüzyon-Delme-Kateterizasyon İçin Aletler | | | |
– Tek kullanımlık şırınga ve iğneler | | | |
B.6- Immobilizasyon ve Ayar Cihazları | | | |
– Yumuşak başlı parmak splintleri | | | |
– Yumuşak başlı önkol ve el splintleri | | | |
– Şişebilen havalı splintler | | | |
– Uyluk splintleri | | | |
– Boyun immobilizasyonu için kolar | | | |

BÖLÜM C-Antidotlar | | | |
C.1- Genel | | | |
C.2- Kardiyovasküler | | | |
C.3- Sinir Sistemi | | | |
C.4- Solunum Sistemi | | | |
C.5- Antiinfektif | | | |
C.6- Dış kullanım için | | | |
C.7- Gastrointestinal sistem | | | |
C.8- Diğer | | | |
C.9- Oksijen kullanımı için gerekli olan ekipman | | | |
(bakım gereklilikleri dahil). | | | |

KISIM 3 | | | |
KATEGORİ C GEMİLER | | | |

I. GEMİ DETAYLARI | | | |
İsmi: | | | |
Bayrağı: | | | |
Bağlama Limanı: | | | |

II. TIBBİ MALZEMELER | | | |

BÖLÜM A- İlaçlar | | | |
A-1. Kardiovaskuler | | | |
a) Anti-anginal preparatlar | | | |
b) Eğer gemide bayan varsa uterotonik içeren antihemorajikler | | | |
A-2. Gastrointestinal Sistem | | | |
a) Antiemetik | | | |
b) Antidiareik | | | |
A-3. Analijezik ve antispazmodikler | | | |
– Analjezik-antipiretik-antienflamatuar preparatlar | | | |
A-4.- Sinir sistemi | | | |
– Deniz tutması ilaçları | | | |
A-5. Haricen Kullanılan İlaçlar | | | |
– Deri ilaçları | | | |
– Antiseptik solüsyonlar | | | |
– Yanık preparatları | | | |
BÖLÜM B- Tıbbi araç-gereçler | | | |
B.1- Resüsitasyon Aletleri | | | |
– Ağızdan ağıza resüsitasyon için kanül | | | |
B.2- Pansuman ve Dikiş Malzemeleri | | | |
– Yapışkan elastik bandajlar | | | |
– Steril gazlı bez tamponları | | | |
– Tek kullanımlık polietilen eldivenler | | | |
– Yapışkan pansuman malzemeleri | | | |
– Steril kompresyon bandajları | | | |
– Yapışkan suturler ve çinkooksit bandajları | | | |
BÖLÜM C- Antidotlar | | | |
C.1- Genel | | | |
C.2- Kardiyovasküler | | | |
C.3- Sinir Sistemi | | | |
C.4- Solunum Sistemi | | | |
C.5- Antiinfektif | | | |
C.6- Dış kullanım için | | | |
C.7- Gastrointestinal sistem | | | |
C.8- Diğer | | | |
C.9- Oksijen kullanımı için gerekli olan | | | |
(bakım gereklilikleri dahil). | | | |
+———+——-+——+

EK-V
KAPTANIN VE SAĞLIKLA GÖREVLİ GEMİADAMLARININ TIBBİ EĞİTİMİ
I.
1- İlkyardım temel eğitimi.
2- Önleyici ilaçlar, özellikle kişisel ve toplu hijyen ve mümkün olan
koruyucu tedbirlere ilişkin hususlar.
3- Temel tedavi, acil durumdaki hastanın karaya çıkarılması.
A kategorisindeki gemilerde, tedavi ile sorumlu kişi eğer mümkünse
hastanelerde uygulamalı eğitim alır.
4- Uzaktan alınan çeşitli tıbbi konsültasyonun nasıl kullanılacağına dair
detaylı ve yeterli bilgi sahip olması.

II.
Bu eğitim, ilgili güncel uluslararası belgelerde yer alan detaylı eğitim
programlarına uygun olmalıdır.

———————————————————————————————–

Türkiye’nin Onayladığı Sözleşmeler
English

GEMİADAMLARININ SAĞLIĞININ KORUNMASI VE TIBBÎ BAKIMINA İLİŞKİN 164 SAYILI SÖZLEŞME

ILO Kabul Tarihi: 24 Eylül 1982
Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4945

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine, 24 Eylül 1982 tarihinde Cenevre’de yaptığı Yirmidördüncü oturumunda;
Oturum gündeminin dördüncü maddesinde yeralan,1946 tarihli Tıbbi Muayene (gemi adamları) Sözleşmesi, 1949 tarihli Mürettebatın Barındırılması Sözleşmesi (revize), 1920 tarihli Mürettebatın Barındırılması (ilave hükümler) Sözleşmesi, 1958 tarihli Kazaların Önlenmesi (gemi adamları) sözleşme ve Tavsiyesini ve gemiler de olası hastalık ve kaza durumlarında tıbbi yardım eğitimine ilişkin 1982 tarihli Gemiadamları için Eğitim, Sertifika ve İzleme Standartları ile ilgili Uluslararası Sözleşme Hükümlerini not ederek, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu ve Dünya Sağlık Teşkilatı ile İşbirliğine giderek aşağıdaki standartları yakalamak amacıyla Gemiadamlarının sağlıklarının korunması ve tıbbi bakımlarına ilişkin bazı önerilerin kabulüne karar vererek;
Bu önerilerin bir uluslararası sözleşme şeklini alması gerektiğine hükmederek,
Sağlığın Korunması ve Tıbbi Bakım (gemi adamları) Sözleşmesi, 1982 olarak adlandıracak olan aşağıdaki sözleşmeyi bindokuzyüzyetmişyedi yılı Ekim ayının sekizinci gününde kabul etmiştir.

Madde 1

Bu Sözleşme; yürürlükte bulunan ülkeye kayıtlı, genellikle ticari deniz seferi ile iştigal eden ve deniz aşırı seferler yapan, mülkiyeti özel veya kamuya ait olan bütün gemilere uygulanır.
Yetkili merci, bu Sözleşmenin hükümlerini, balıkçı gemisi sahipleri ve balıkçıları temsil etme yetkisini haiz örgütlere danışarak, uygulanabilir olduğuna hükmedildiği kadarıyla, ticari deniz balıkçılığına da uygular.
Bir geminin, bu Sözleşme bağlamında, deniz nakliyatçılığıyla mı yoksa deniz balıkçılığıyla mı iştigal ettiğine dair bir tereddüt hasıl olduğunda, söz konusu belirsizlik gemi sahipleri, gemi adamları ve balıkçıların ilgili örgütleriyle istişare edildikten sonra yetkili merci tarafından giderilir.
Bu Sözleşme bağlamında “gemi adamı”; bu Sözleşmenin hükümlerinin geçerli olduğu deniz aşırı sefer yapan gemilerde her hangi bir sıfatla istihdam edilen kişiyi ifade eder.

Madde 2
Bu Sözleşmenin yürürlüğe konması ulusal mevzuat, toplu sözleşmeler, işyeri yönetmelikleri, hakem kararları, mahkeme kararları veya ulusal koşullara uygun diğer vasıtalarla sağlanır.

Madde 3
Her üye ülke; gemi sahiplerini, sağlık ve temizlik bakımından gemilerini uygun durumda bulundurmalarından sorumlu tutar.

Madde 4
Her üye; gemi adamlarına, gemilerde koruyucu sağlık ve tıbbi bakım olanakları sağlayan önlemlerin alınmasını temin eder. Alınan bu önlemler;

Hem gemide yapılan işlere özgü özel koşullar hem de mesleki koruyucu sağlığa ilişkin ve gemi adamlığı mesleğine has tıbbi bakım ile ilgili genel koşulların sağlanmasını temin eder.
Karadaki işçiler için genellikle elde edilebilir olanla mümkün olduğunca benzer koruyucu sağlık olanakları ve tıbbi bakımı gemi adamlarına da sağlamayı hedefler.
Elverir hallerde, gemiadamlarının uğrak limanlarında gecikmeksizin doktora gitme hakkını garanti altına alır.
Gemiadamına, gemideki görevini sürdürürken,ulusal mevzuata uygun bir şekilde ücretsiz koruyucu sağlık olanakları ve tıbbi bakım sağlanmasını temin eder.
Hasta veya yaralı gemiadamlarının tedavisi ile sınırlı tutulmaz önleyici nitelikte önlemleri de içerir ve gemiadamlarının, aralarında sağlıksız bir durumun baş göstermesini önlemek üzere kendi üzerlerine düşeni yerine getirebilmeleri için sağlık eğitimi ve tanıtım programlarının geliştirilmesine özel önem verir.

Madde 5

Bu Sözleşmenin kapsamında olan gemiler bir ecza dolabı bulundurmakla yükümlüdürler
Ecza dolabında bulundurulması gerekenler ve gemideki tıbbi ekipman, geminin tipi, gemide bulunan insan sayısı ile seferin niteliği, varış yeri ve süresi göz önünde tutularak yetkili merci tarafından belirlenir.
Ecza dolabının muhtevası ve gemide bulundurulacak tıbbi ekipmanla ilgili ulusal mevzuata ait hükümler kabul edilir ya da gözden geçirilirken yetkili merci; hem tıp alanındaki ilerlemeler hem kabul görmüş tedavi yöntemlerinde meydana gelen gelişmeler hem de Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından bastırılan Gemiler için Uluslararası Tıp Rehberi ve Temel İlaç Listesi isimli yayınların en son basımları gibi bu alandaki uluslararası başvuru kaynaklarını göz önünde tutar.
Ecza dolabı ile muhtevası ve geminin tıbbi ekipmanı layıkıyla idame ettirilir ve yetkili merciin görevlendireceği sorumlu kişiler tarafından 12 ayı aşmayacak düzenli aralıklarla denetlenir, bütün ilaçların son kullanım tarihleri ile muhafaza koşullarının kontrol edilmesi temin edilir.
Yetkili merci ecza dolabında bulunan malzemenin; bir listesinin hazırlanmasını, ilaçların özel adlarıyla birlikte genel olarak bilinen isimlerinin, son kullanma tarihlerinin, muhafaza şartlarının etiketlerinde belirtilmesini ve ülkesinde kullanılan tıp rehberi ile uyumlu olmasını temin eder.
Yetkili merci tehlikeli madde olarak tasnif edilen ancak Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü tarafından yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Yol Açtığı Kazalar İçin Tıbbi İlk Yardım Rehberi’nin en son basımında yer verilmemiş olan yük söz konusu olduğunda, bu maddenin niteliği, yol açacağı tehlikelerle ilgili gerekli bilgi ile gerekli kişisel korunma aygıtları, uygun tıbbi prosedürler ve söz konusu maddeye özgü antidotların gemi kaptanı, gemi adamları ve diğer ilgili kişilerin kullanımına hazır olmasını temin eder. Böyle özgül antidotlar ve kişisel korunma aygıtları tehlikeli madde niteliğini haiz yüklerin taşındığı zamanlarda gemide bulundurulur.
Yetkili bir tıp personeli tarafından gemiadamı için reçetelendirilen bir ilacın gemide bulunmadığı ve acil ihtiyaç hasıl olduğu zaman, gemi sahibi bu ilacı en kısa zamanda getirtmek için gereken her türlü imkana başvurur.

Madde 6

Bu Sözleşmenin uygulanma kapsamında olan her gemi yetkili merci tarafından onaylanıp kabul edilen Gemi Tıp Kılavuzu bulundurmakla yükümlüdür.
Söz konusu tıp kılavuzu, ecza dolabında bulunan tıbbi malzemenin nasıl kullanılacağının izahını yapar ve mesleği doktorluk olmayan bir kişinin , radyo veya uydu aracılığıyla tıbbi yönlendirme olmaksızın gemideki hasta veya yaralı bir kimsenin bakımını yapabilmesi göz önünde tutularak tasarlanır.
Ülkesinde kullanılacak bir Gemi Tıp Kılavuzu, ittihaz edilir (kararlaştırılır) veya varolan gözden geçirilirken yetkili merci Gemiler için Uluslararası Tıp Rehberi ve Tehlikeli Maddelerin Yol Açtığı Kazalar İçin Tıbbi İlk Yardım Rehberi’nin en yeni basımları da dahil olmak üzere bu alandaki uluslararası tavsiyeleri dikkate alır.

Madde 7

Yetkili merci amacına uygun olarak tasarlanıp kotarılmış bir sistem vasıtasıyla uzman önerileri de dahil sefer halindeki gemilere radyo veya uydu aracılığıyla tıbbi danışma yardımının gece ve gündüz kesintisiz olarak kullanıma hazır tutulmasını temin eder.
Radyo ve uydu aracılığıyla gemi ve kıyı arasında süre giden tıbbi haberleşme de dahil bu tür bir tıbbi danışma yardımı kayıtlı oldukları ülkeye bakılmaksızın her gemi için ücretsiz olarak kullanıma açıktır.
Radyo ve uydu aracılığıyla tıbbi danışma yardımına açık olanların optimum kullanımı maksadıyla;

Bu Sözleşmenin kapsamında olan ve radyo tesisatı ile teçhiz edilmiş bütün gemiler tıbbi danışma yardımı alabilecekleri radyo istasyonlarının tam bir listesini hazır bulundururlar.
Bu Sözleşmenin kapsamında olan ve uydu iletişim sistemi ile teçhiz edilmiş bütün gemiler tıbbi danışma yardımı alabilecekleri kıyıdaki yer istasyonlarının tam bir listesini hazır bulundururlar.
Listelerin güncelliği muhafaza edilir ve geminin iletişim işlerinden sorumlu olan kimsenin vesayetine verilir.

Tavsiyede bulunacak doktorun ne tür bir bilgiye ihtiyaç duyduğunu ve gönderilen tavsiyeyi anlayabilmeleri için radyo veya uydu aracılığıyla tıbbi tavsiye talebinde bulunacak gemiadamlarına Gemi Tıp Kılavuzu ile Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü tarafından yayınlanan Uluslararası İşaret Kodları’nın en son basımının tıp ile ilgili sinyaller bölümü öğretilir.
Yetkili merci bu madde uyarınca tıbbi görüş bildirecek doktorların gerekli eğitimi almış olmaları ve gemi şartları hakkında bilgi sahibi olmalarını temin eder.

Madde 8

Bu Sözleşme kapsamında, içinde 100’den fazla gemiadamı bulunduran ve genellikle süresi üç günü aşan uluslararası seferlere çıkan gemiler mürettebatının tıbbi bakımdan sorumlu üyesi olarak bir tıp doktoru bulundurur.
Hangi gemilerin mürettebata dahil bir tıp doktoru bulunduracağını, diğer unsurların yanı sıra seferin süresi, niteliği ve içinde bulunulacak şartlar ile gemideki gemiadamlarının miktarını dikkate alarak yetkili merci belirler.

Madde 9

Bu Sözleşme kapsamında olan ancak bir doktoru olmayan bütün gemiler mürettebat dahil olmak üzere, devamlı işlerinin bir parçasını teşkil edecek şekilde tıbbi bakımdan ve ilaçların kullanımından sorumlu belirli kişileri gemide bulundurur.
Doktor olmayan ancak tıbbi bakımdan sorumlu kişiler tıbbi beceri alanında yetkili merci tarafından onaylı teorik ve uygulamalı bir eğitim kursunu tatminkar bir düzeyde tamamlamış olurlar. Bu kurslar;

1600 groston dan küçük ve genellikle sekiz saat zarfında vasıflı tıbbi bakım ve olanaklara ulaşabilecek gemilerde, böyle istihdam edilen kişileri, bir gemide karşılaşılabilecek hastalık ve yaralanmalara etkin bir şekilde derhal müdahale edebilecek ve radyo veya uydu aracılığıyla alınacak tıbbi danışma yardımını uygulayabilecek şekilde eğiten temel eğitimden oluşur.
Diğer bütün gemiler için daha ileri düzeyde, ilgili kişinin sefer halindeki bir gemiye gönderilen eşgüdümlü tıbbi yardım programlarına etkin bir şekilde katılımını mümkün kılacak, hasta veya yaralı kişiye denizde kalındığı süre boyunca tatminkar bir tıbbi bakım verilebilmesini sağlayabilecek, uygulanması mümkün ise bir hastanenin acil servisinde uygulamalı eğitim ile damar içi tedavi gibi hayat kurtarma teknikleri üzerine eğitimden oluşur. Olanaklı ise, bu eğitim, radyo ve uydu aracılığıyla tıbbi hizmet alanında uzmanlık bilgisi dahil gemi adamlığı mesleğinin koşulları ve ortaya çıkan tıbbi sorunlar hakkında tam bilgi ve anlayışa sahip bir hekimin gözetiminde verilir.

Bu maddede sözkonusu edilen kurslar hem Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü’nün yayınladığı Gemiler için Uluslararası Tıp Rehberi, Tehlikeli Maddelerin Yol Açtığı Kazalar İçin Tıbbi İlk Yardım Rehberi, Rehber Belgeler-Uluslararası Deniz Taşımacılığı Eğitim Rehberi isimli kitapların en son basımlarının içerikleri ile Uluslararası İşaret Kodları’nın tıbbi işaretler bölümü hem de benzer ulusal kılavuzlar temel alınarak yapılır.
Bu maddenin 2. fıkrasında sözü edilen kişiler ve yetkili merciin gerekli olduğuna hükmetmesi halinde diğer gemiadamları yaklaşık beş yılda bir yeni gelişmelerden kopmamak, varolan bilgi ve becerilerini idame ettirmek ve artırmak üzere tazeleme kurslarına giderler.
Bütün gemiadamları deniz taşımacılığı meslek eğitimleri kapsamında, gemideyken bir kaza ile karşı kaşıya kalındığında veya ortaya çıkabilecek bir başka acil tıbbi durumla karşılaştıklarında derhal yapılması gerekenler hakkında eğitime tabi tutulurlar.
Gemide tıbbi bakımdan sorumlu kişi veya kişilere ek olarak mürettebattan bir veya daha fazla sayıda kişi gemide ortaya çıkması muhtemel kaza veya hastalık hallerinde derhal etkin bir şekilde müdahale edebilmelerini teminen temel tıbbi bakım eğitiminden geçirilirler.

Madde 10
Bu Sözleşme kapsamında olan bütün gemiler uygulanabilir ise diğer gemilerden bir talep geldiğinde mümkün olan her türlü tıbbi yardımı sağlarlar.

Madde 11

15 ve daha fazla gemiadamından oluşan mürettebatı bulunan ve üç günden fazla süreyle seferde kalacak olan, 500 ve daha fazla grostonluk her gemide ayrı bir hastane bölümü olur. Yetkili merci kıyı ticareti ile iştigal eden gemiler için bu koşulu hafifletebilir.
Bu hüküm 200 ila 500 grostonluk gemiler ve römorkörler için makul ve işlerliği varsa uygulanır.
Yelkenle sevk edilen gemilerde bu madde uygulanmaz.
Hastane içinde yatanların rahatça yerleşebilecekleri, her türlü hava şartlarında layıkıyla bakım görebilecekleri giriş ve çıkışı kolay uygun bir yere kurulur.
Hastane yerleşimi konsültasyon yapılmasına ve ilk yardım hizmeti verilebilmesine uygun olarak tasarlanır.
Giriş, yataklar, havalandırma, ışıklandırma, ısıtma ve su tesisatı hastaların rahatını sağlayacak ve tedavilerine imkan verecek şekilde tasarlanır.
Gerekli yatak miktarı yetkili makam tarafından tespit edilir.
Helalar sadece hastaların kullanımına tahsis edilir ve hastane içinde yada yakınında olur.
Hastane bölümü tıbbi amaçlar dışında kullanılmaz.

Madde 12

Yetkili merci; gemi doktoru, kaptan veya tıbbi bakımdan sorumlu kişi ile kıyıdaki hastane veya doktorlar tarafından kullanılmak üzere, gemiadamları için örnek bir standart tıbbi rapor formu ittihaz eder (benimseyip kabul eder).
Söz konusu form; hasta veya yaralı gemiadamı hakkında tıbbi bilgiler ve ilintili malûmatın gemiyle kıyı arasında iletilmesini kolaylaştıracak şekilde özel olarak tasarlanır.
Formda yer alan bilgiler gizlidir ve gemiadamının tedavisini kolaylaştırmaktan başka herhangi bir amaçla kullanılmaz.

Madde 13

Bu Sözleşmenin tarafları gemiadamlarının sağlıklarının korunması ve gemide tıbbi bakımlarının geliştirilmesi hususunda işbirliği yapar.
Bu işbirliği aşağıdaki hususları kapsar;

1979 yılına ait Uluslararası Deniz Taşımacılığı Arama ve Kurtarma Sözleşmesi ve Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü tarafından geliştirilen Ticaret Gemileri Arama Kurtarma El Kitabı ile UDTÖ Arama ve Kurtarma El Kitabı hükümlerine uyan; periyodik yer tespiti raporlama sistemleri, kurtarma eşgüdüm merkezleri, acil helikopter hizmeti gibi vasıtalarla gemide ciddi olarak hastalananlar veya yaralılara denizde süratli tıbbi yardım ve acil tahliye operasyonları düzenlemek, arama ve kurtarma faaliyetlerini geliştirip eşgüdümlü hale getirmek.
Doktor bulunduran balıkçı gemilerinden optimum yarar sağlamak, denize hastane ve kurtarma imkanları sağlayacak gemiler koşullandırmak,
Gemiadamlarına acil tıbbi yardım verecek doktor ve tıbbi bakım olanaklarının dünya ölçeğinde hizmete hazır uluslararası bir listesini derleyip bunu sürekli kılmak.
Acil tedavi için gemiadamlarını limanlara indirmek.
Gemiadamının istek ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, söz konusu tıbbi durumla ilgili sorumlu doktorun tıbbi tavsiyesi doğrultusunda gemide hastalanan gemiadamının mümkün olan en kısa sürede ülkesine gönderilmesi.
Gemiadamının istek ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, söz konusu tıbbi durumla ilgili sorumlu doktorun tıbbi tavsiyesi doğrultusunda, gemiadamına ülkesine gönderilmesi esnasında kişisel yardım sağlamak.
Aşağıdaki amaçlar doğrultusunda sağlık merkezleri kurmak için çaba göstermek

gemiadamlarının genel sağlık durumu, tedavi, önleyici sağlık bakımı için araştırma yapmak
Deniz nakliyatı hekimliği alanında tıp ve sağlık personeli yetiştirmek

gemiadamlarının karşılaşabileceği iş kazaları, hastalıklar, ölümcül durumlar hakkında istatistik! bilgi toplamak ve değerlendirmek, toplanan bu bilgileri diğer işçilerle ilgili iş kazaları, hastalıklar ve ölümcül durumlar hakkında varolan ulusal istatistiksi sistemlerle bütünleştirmek uyumlu hale getirmek
Teknik bilgi, eğitim malzemesi ve personeli, eğitim kursları, seminer ve çalışma gruplarıyla ilgili uluslararası değişim programları düzenlemek
Limanlarda gemiadamlarına özel sağlık ve önleyici sağlık hizmeti ve tıbbi hizmet sağlamak veya genel sağlık, tıp ve rehabilitasyon hizmetlerini gemiadamlarının hizmetine açık tutmak
Mümkün olduğunca yaşamını yitiren gemiadamının akrabalarının isteklerine uygun olarak bedenini veya küllerini ülkesine göndermek

Gemiadamları için koruyucu sağlık ve tıbbi bakım alanında uluslararası işbirliği Üyeler arasında karşılıklı veya çok taraflı sözleşmeler veya istişare (konsültasyon) temelinde yapılır.

Madde 14
Bu sözleşme’nin kesin onama belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilir ve onun tarafından tescil edilir.

Madde 15

Bu Sözleşme sadece, onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilen Uluslararası Çalışma Örgütü üyesi ülkeler için bağlıyıcıdır.
Bu sözleşme , iki üyenin onay belgesi Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girer.
Bu sözleşme, daha sonra, onu onaylayan her üye için, onay belgesinin tescil edildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 16

Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir süre sonunda Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve Genel müdürün tescil edeceği bir belge ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olur.
Bu Sözleşmeyi onaylamış olup da, onu bundan önceki fıkrada sözü edilen on yıllık sürenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörüldüğü şekilde feshetmeyen her üye, yeniden on yıllık bir müddet için bağlanmış olur ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık süre bitiminde, bu maddede öngörülen şartlar içinde feshedebilir.

Madde 17

Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Örgüt üyeleri tarafından kendisine bildirilen bütün onama ve fesihlerin kaydedildiğini Uluslararası Çalışma Örgütünün bütün üyelerine duyurur.
Genel Müdür, kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin kaydedildiğini örgüt üyelerine duyururken bu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında örgüt üyelerinin dikkatini çeker.

Madde 18
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince, kaydetmiş olduğu bütün onama ve fesihlere ilişkin tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesi uyarınca kaydedilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştırır.

Madde 19
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman bu Sözleşmenin, uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunar ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusunun konferans gündemine alınması gereği hakkında karar verir.

Madde 20

Konferans, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul etmesi halinde ve bu yeni Sözleşme aksini öngörmediği takdirde;

Değiştirici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması durumu, yukarıdaki 16 ıncı madde dikkate alınmaksızın ve değiştirici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartıyla, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirir.
Değiştirici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, bu Sözleşme üyelerin onamasına artık açık bulundurulamaz.

Bu Sözleşme, onu onayıp da değiştirici Sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler için, her halükarda şimdiki şekil ve içeriği ile geçerli olmakta devam eder.

Madde 21
Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi de aynı şekilde geçerlidir.

—— End of Forwarded Message


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: