Gönderen: adalarpostasi | 18 Temmuz 2013

YASSIADA’nın sırf ‘DEMOKRASİ ADASI’ olabilmesi için mi?

36b758c586c9508fbd1676829ce35467_normalErdoğan Bayraktar @ErdoganBayraktr (Twitter, 18.7.2013): “Yassıada turizim adası değil Demokrasi adası olacak. Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının anısı yaşatılacak.”MIŞ!… MIŞ!… MIŞ!…

da

YASSIADA’nın sırf ‘DEMOKRASİ ADASI’ olabilmesi için mi?

2011 yılının Haziran ayında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Hazır Hedef 2023 adlı toplantıda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3 “müthiş” procesinden biri olan Adalar Procesi kapsamında, Yassıada ve Sivriada’da kongre merkezleri, otelller, yat limanları kurulacağını belirterek Yassıada’da idam edilen Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun eşyalarının sergileneceği müze oluşturulacağını kaydetmiş.

O vakitler Kültür ve Turizm Bakanı bulunan Ertuğrul Günay da Yassıada’nın müze olmasıyla ilgili olarak, “Bir anlamda bir demokrasi müzesi yapacağız. Ama bundan ibaret olmayacak, çevrede çeşitli kültür etkinlikleri yapılacak bir alan, belki küçük bir konaklama tesisi, sergi salonları, toplantı salonları gibi başka alanlar gibi düzenlemeler de yapacağız,” demiş…

İşte bu minval ferman-ı-i âliyle de

YASSIADA, Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, 10.11.1979 gün ve 11572 sayılı kararıyla korunması gerekli Doğal ve Tarihi Alan olmasına;

İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 05.04.2006 gün 61 sayılı kararıyla da Tarihi SİT tescil kaydının devamına ve Doğal SİT derecesinin de I. olarak belirlenmesine;

V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 28.02.2011 gün 3110 sayılı kararıyla da ayrıca III. derece Arkeolojik SİT alanı ilan edilmiş olmasına rağmen;

Hazine mülkiyetindeki Askeri Alan olarak belirlenen Yassıada, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2011 tarih ve 13071 sayılı yazısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne “müze olarak kullanılmak üzere” tahsis edilmiş;

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 16.11.2012 gün ve 819 sayılı kararıyla Tarihi SİT Alanı’ndan çıkarılmış;

T.C. İstanbul Adalar İlçesi Kaymakamlığı’nın, 9.1.2013-24.1.2013 tarihleri arasında askıya çıkartmış olduğu üzre, Doğal SİT derecesi durumuna dair 19.7.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik”te yer alan “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak belirlenmesinin uygun olduğuna dair İstanbul 1. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 10.12.2012 tarih ve 4438 sayılı Olur’larıyla, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 13/A maddesi 2 bendi uyarınca onanmış;

Hiç şüphesiz ki Arkeolojik SİT’i de her nasılsa halledeceklermiş;

Derken 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 27. maddesi ile “3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanuna ek-2 maddesi” eklenmiş, buna göre “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli ile Yassıada ve Sivriada’da kültürel ve turizm amaçlı yatırım ve hizmetler, 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi olmaksızın planlama, imar ve inşaat uygulamaları bu kanun kapsamında yaptırılabilir” hükmü getirilmiş;

Veeee Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.05.2013 tarih ve 5446 sayılı kararıyla onanan Yassıada’nın “Askeri Alan” kullanımının “Turizm+Kültürel Tesis Alanı”, “Kayalık Alan” ve “İskele Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı icat olunarak askıya çıkarılmış;

Böyleceeeee “Turizm+Kültürel Tesis Alanı”nda, “otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası yapılabilir” denilebilmekteymiş ve Yassıada 0,65 emsal değeri verilerek yapılaşmaya açılmaktaymış. Aynı plan notunda, bu planın “644 ve 648 sayılı kanun hükmünde kararnameler, 3996 sayılı bazı yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması hakkındaki kanunun ek-2 maddesi” kapsamında hazırlandığı ve onaylandığı belirtilmekteymiş!…

Velhasılı tüm bu harekât YASSIADA’nın sırf ‘DEMOKRASİ ADASI’ olabilmesi içinMİŞ!… MİŞ!… MİŞ!…
)O(

Radikal, 16.7.2013
Haber Analiz/ Ömer Erbil
http://www.radikal.com.tr/turkiye/yassiada_suitleri-1141934

HARİTANIN YEŞİLİNE KANMAYIN

543091_615411598483581_1287311610_n

Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Mart 2011’de onaylandı. Ancak sadece 1.5 yıl sonra planda değişime gidilerek hem 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu hem de buna dayalı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı. Bu planlarla askeri yasak bölge olan Yassıada kayalık ve iskele alanı hariç, Turizm + Kültürel Tesis Alanı olarak belirlendi ve bu alanda 0.65 emsal ile otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası yapılabilir hale getirilerek yapılaşmaya açıldı. Eni 420 metre, çevre uzunluğu 1762 metre olan Yassıada 10.37 hektar yani yaklaşık 100 bin metrekareden biraz fazla büyüklükte. Uygulama imar planına göre adanın yüzde 65’i imara açıldı. Plana göre yükseklik avan projeye bırakılmış olup, emsal 0.65 olarak belirlendi. En fazla 2 bodrum kat yapılabileceği belirtilerek, bodrum katlar emsale dahil edilmedi.

Yassıada’ya yapılması düşünülen binaların taslak projesine, genel vaziyet planına Tarık Işık ulaştı. Genel vaziyet planı üzerinde yeni yapılacak binalar tek tek işlenmiş. Ancak bu binaların, adanın yüzölçümüne göre bir ölçeklendirmeyle gösterilmediği görülüyor. Vaziyet planına bakıldığında adanın neredeyse yarısı yeşil alan. Oysa 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı’na göre adanın yüzde 65’i imara açılıyor. Vaziyet planında tarihi şato olarak gösterilen noktanın dört katı büyüklüğünde otel görünüyor. Bungolov olarak gösterilen evlerin de haritadaki büyüklüğü yine bu şato büyüklüğünde. Bu nedenle vaziyet planının ya ölçeklendirmesi sorunlu ya da bilinçli olarak yeşil alan fazla gösterilmiş. Bu plan üzerinde yeni yapılacak binaların metrekare ve yükseklikleri açıklandığında daha sağlıklı bir değerlendirme mümkün olur.


Yanıt

  1. 1/5000 lik plana kar alm davalar var. mahkeme bu plan iptal edebilir . bu iki ada 1/1000 lik planlarn uygulama alan dnda.

    Date: Thu, 18 Jul 2013 21:57:41 +0000
    To: hacergul1@hotmail.com


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: