Gönderen: adalarpostasi | 15 Nisan 2017

Doğal, Arkeolojik ve Tarihi SİT’ini SİT’tirdikleri #Yassıada’nın “imar planında turizm ve kültürel tesis alanları pLanLan”MışMuşMula..!

Doğal, Arkeolojik ve Tarihi SİT’ini SİT’tirdikleri #Yassıada’nın “imAR pLanında TUrizm ve külTürel teSis aLanları pLanLan”MışMuşMula..!

17952735_1673318866017107_8056882098351862173_n

f: Esen Baytekin, “Yassıada – 14.3.2014 / 02.01.2017

📷: Yassıada – 14.03.2014 / 02.01.2017
AKP her yere atıyor betondan imzasını. #yassıada
Esen Baytekin‏ @esenbaytekin
18.2.2017-00:28
@ADALARPOSTASI retweetledi

Gülcihan Yelkenci, “Yassıada’nın İmar Planı Yeniden Askıya Çıkıyor!”, Emlakkulisi.com, 15.4.2017.

Yassıada’nın imar planı yeniden askıya çıkıyor!

Yassıada’nın imar planı değişikliği 17 Nisan’da askıya çıkarılıyor. 16 Mayıs’ta askıdan indirilecek olan Yassıada imar planında turizm ve kültürel tesis alanları planlandı.

İstanbul Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 156 ada, 1 sayılı parsele (Yassıada) ilişkin kıyı yapılarını da kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, bakanlık tarafından 23 Mart 2017 tarihinde onaylandı.

17 Nisan 2017 Pazartesi günü askıya çıkarılacak olan Yassıada imar planı değişikliği, 16 Mayıs 2017 tarihinde askıdan indirilecek. 183 bin 875 metrekare büyüklükte olan Yassıada’nın eni 185 metre, boyu 740 metre.

Yassıada’da kıyı kenar çizgisinin kara tarafında kalan alan turizm + kültürel tesis alanı olarak planlandı. Bununla birlikte alanın doğal konumu ve bölgesel iklim şartları göz önünde bulundurularak, adaya farklı büyüklüklerdeki gemilerin yanaşabilmesi için 20.007 metrekare iskele alanı önerildi.

Planlanan Turizm + Kültürel tesisi alanında yapılaşma şartları E=0.30’dur. Turizm + kültürel tesis alanında otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası yapılabilir.

Yassıada’ya ulaşım deniz yolu ile sağlandığından planda iskele alanı yer alıyor. Planlanan iskele alanında E=0.20’tir. İskele alanında tekne yanaşma yeri, bilgi edinme-bilet satış yeri, karşılama yapısı ve kafe yapılabilir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Notları:

1- Turizm + kültürel tesis alanında; otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, dini tesis, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası, bilgi edinme – bilet satış yeri ve karşılama kapısı yapılabilir.

2- Turizm + kültürel tesis alanında E=0.30’dur.

3- Turizm + kültürel tesis alanında en fazla iki bodrum kat iskan edilebilir. Maksimum 1 metresi toprak altında kalmak şartıyla eğimden dolayı açığa çıkan 1. bodrum kat emsal harici olarak iskan edilecektir.

4- Liman alanları yatlara güvenli bir bağlama ve her yata doğrudan yürüyerek çıkılmasına imkân sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim, destek, konaklama, bakım ve onarım hizmetlerini sunan, rüzgâr ve deniz tesirlerinden korunmuş, işletme izin belgesi almış, turizm işletmesi belgeli kıyı yapılarıdır. Yapılaşma koşulları E=0,20 hmax:6,50’dir. Bu alanlarda tekne yanaşma yeri, bilgi edinme – bilet satış yeri, karşılama kapısı vb. yapılar da yapılabilir.

5- Planlama alanı içerisindeki İstanbul V nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.05.2010 tarih ve 2506 sayılı kararı ile tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve diğer tescilli taşınmaz kültür varlıkları korunacaktır.

6- Yukarıdaki plan hükümleri Yassıada plan onama sınırına ait plan hükümleri olup, açıklanmayan hususlarda, 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’un Ek 2 Maddesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile ilgili İmar Yönetmeliği hükümleri ve maddeleri geçerlidir.

İmar planı ve plan notları için tıklayınız

“Yassıada genleşiyor: Deniz doldurulacak, feribotlar için genişletilecek” Diken, 17.04.2017.

Yassıada genleşiyor: Deniz doldurulacak, feribotlar için genişletilecek

yassiada.jpg

Marmara Denizi’ndeki adalardan Yassıada’nın ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ projesiyle imara açılması kapsamında denizin doldurularak genişletilmesi amacıyla yeni bir plan hazırlandı.

‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ yapılmak istenen 184 bin metrekarelik Yassıada, ‘doğal ve tarihi sit alanından’ ‘turizm ve kültürel tesis’ alanına çevrilmiş, adaya otel, bungalov, kafe, restoran yapmak üzere inşaat başlamıştı.

Şantiyeye dönen Yassıada’nın betonlaşan görüntüsü kamuoyunda sık sık gündeme gelmişti.

‘Feribotlar yanaşabilsin diye’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 14 Nisan’da Yassıada’yla ilgili bir plan değişikliği yaptı. Buna göre adanın doğu sınırları deniz doldurularak genişletilecek.

Dolgunun gerekçesi boyu 40 metreye kadar feribotların yanaşabilmesi.

Savarona da yanaşacak

Projenin teknik detaylarında Atatürk’ün yaklaşık 135 metre uzunluğundaki yatı Savarona’ya da bir yer verildi.

Ada yanaşma yerlerinin ‘Savarona’ya hizmet verebilecek kapasitede düzenlenmesi talebinde bulunuldu. ‘Savarona’nın adaya yanaşırken resmedildiği renkli bir çizime yer verilen raporda “Güvenli bir yanaşma ve bağlanma için minimum yanaşma uzunluğu 185 metre olarak düşünülmüştür” dendi.

Yat limanı

Öte yandan adaya tekneyle ulaşım sağlanması, gelen misafirlerin karşılanması, biletleme, bilgi edinme, güvenlik hizmetleri ve diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla güvenlik ve idari birimlerin, yeme içme ünitelerinin olduğu liman yapılması gerektiği kaydedildi.

Yatlara güvenli bir bağlama ve yattan yürüyerek çıkılmasına imkân sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim, destek, konaklama, bakım ve onarım hizmetlerini sunan, rüzgâr ve deniz etkisinden korunmuş kıyı yapıları yapılacak. Kıyı yapısının yüksekliği maksimum 6.50 metre olacak.

“Yassıada Daha da Beton Olacak”, Sözcü, 19.4.2017.

Yassıada daha da beton olacak

Referandumdan iki gün önce düzenlenen imar planına göre adı “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olacağı açıklanan Yassıada daha da beton olacak. Öte yandan Atatürk’ün yatı Savarona da Yassıada’ya yanaşacak.

12hp12hp12hp12

Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak ilan edilen Yassıada betonlaşma sürecine hızla devam ediyor. 2013 yılında imara açılan adadaki yapılaşma oranı 16 Nisan referandumundan iki gün önce sessiz sedasız değiştirildi.

Yeni imar planında adada çok daha geniş bir kesimde inşaat yapılmasının önü açıldı. Denizhaber.com’dan Recep Canpolat’ın haberine göre, “Temmuz 2015’de başlayan inşaatlar yeşil alanı yok ederken, 4. yüzyıldan kalma mahzen ve kilisenin harap edildiği öğrenildi.

yassiada_1.jpg

YENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Alan raporunda, adaya getirilen “kültür ve turizm” fonksiyonlarından tam anlamıyla faydalanabilmek ve alana erişimin rahatlıkla sağlanabilmesi için kıyı yapılarının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Adaya tekne ile ulaşım sağlanması, gelen misafirlerin karşılanması, biletleme ve bilgi edinme, güvenlik hizmetleri ve diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla güvenlik ve idari birimlerin yanı sıra yeme içme ünitelerinin olduğu bir iskelenin yapılması gerektiği kaydedildi. Kıyı yapısının yüksekliği maksimum 6.50 metre olacak. Bu alanlarda tekne yanaşma yeri, bilgi edinme, bilet satış yeri, karşılama kapısı gibi yapılar da olacak.

savarona-1.jpg

SAVARONA İÇİN İSKELE YAPILACAK

Bu arada teknik raporla ilgili ayrıntı da dikkat çekici. Plan için hazırlanan teknik raporda Yassıada inşaat alanında yapılan dolgunun nedeni de açıklandı. Projenin yapım aşamasında yanaşma yerlerinin Atatürk’ün yatı “Savarona”ya hizmet verebilecek kapasitede düzenlenmesinin talep edildiği aktarılarak “Savarona yatının uzunluğu yaklaşık 135 metre olup güvenli bir yanaşma ve bağlanma için minimum yanaşma uzunluğu 185 metre olarak düşünülmüştür” denildi. Alanın inşaatını TOBB yürütüyor.

yassiada_tarih-1.jpg


YASSIADA neden ve nasıl YAMYASSI oldu…?

12646994_1248307828518215_5535844097439921868_n

Mahkemeden Yassıada’nın İmara Açılmasına Ret

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 14 Mayıs 2015 tarihinde katıldığı törenle Yassıada ile bitişiğindeki Sivriada’nın imara açılmasına İstanbul 3. Bölge İdare Mahkemesi ‘dur’ dedi.

‘Demokrasi ve Özgürlük Adaları’ adıyla hayata geçirilen projenin temeli geçtiğimiz mayıs ayında Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından atılmıştı. Tarihi adanın turizme açılmasıyla otel ve restoranların yapılmasının da önü açılmıştı. İstanbul 3. Bölge İdare Mahkemesi’nin önceki gün verdiği kararla, adaya yapılacak bu projeyi iptal etti. […]


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: