Gönderen: adalarpostasi | 16 Ocak 2020

Adalar’da fiili durum

Adalar’da fiili durum

İBB Meclisi 16 Ocak 2020 Çarşamba günlü toplantısında oy birliğiyle Adalar İlçesi’ndeki at ve faytonların hepsinin satın alınmasını kararlaştırdı.

Faytonların tümünü satın alıp Adalar’dan çıkartırsa Adalar’da ulaşımın şimdiye kadarki ve halen sürmekte olan tek yasal toplu ulaşım aracına da İBB son vermiş olacak. İBB’nin bu kararı (bkz. Ek-1) şu ana kadar geçerli SİT Alanı kararlarına karşı yaratılmış yasal olmayan fiili bir durumdur.

İBB’nin kararı bir kamulaştırma kararıysa yani yasal bir zorlama niteliğindeyse —ki işin bu yanı henüz anlaşılmamıştır— UKOME’nin daha önce giriştiği aynı teşebbüse karşı Danıştay kararı vardır. İBB mahkeme ve Danıştay kararlarına uyar mı, herhalde bunu bilen birisi de olmalıdır.

İBB Meclisi’nde yapılan oylamada alınan karar bir kamulaştırma kararı değil de bir öneriyse İBB’nin karar önerisine uyarak tüm faytoncular atlarını ve faytonlarını satarsa zaten fayton ulaşımı da kalmayacaktır. Bu öneriye uymayan, atını ve faytonunu satmayanlar yasal ulaşım aracı olarak çalışmaya devam edebilir mi? Edebilmesi gerekir ama İstanbul Valiliği’nin aldığı 20.12.2019 tarihli bir karar Adalar’da üç ay süreyle fayton çalıştırılmasını yasaklamış bulunuyor. Valiliğin bu kararının yasaya aykırı olması gerekçesiyle Dernek (İAKTVKD) yürütmeyi durdurma istemli dava açtı. (bkz. “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020). https://wp.me/s2Emvm-2923)

Derneğin dava dilekçesinin gerekçelerine göre valiliğin aldığı karar yasalara aykırıdır ama Türkiye’de yasaya aykırı fiili durum bir ilk değildir, ayrıca mahkeme dava dilekçesini kabul eder mi, yürütmeyi durdurur mu, davaya ne zaman bakar, bunlar ülkemizde hesaplanabilir şeyler değildir. Mahkeme, davacı Dernek aleyhine karar verebilir, mahkeme Dernek lehine de karar verebilir ama eğer davacı Dernek lehine karar verirse ve genellikle olduğu gibi aradan epey bir zaman geçmişse geçen süre içinde fiili durum zaten işi oldu bittiye getirmiş olur, geriye dönüşü olanaksız halleri —ki bu aslında yürütmeyi durdurma nedenidir— yasa dışı kararla fiili durum yaratanlara ne olur? Ülkenin hukuk tarihini ve güncel durumu bilen birisine sormak gerekir. Ama şurası kesin ki, olan Adalar’ın faytonlu ulaşımına olmuş olur. Mahkemenin davacı aleyhine karar vermesi ya da davayı reddetmesi halinde Derneğin Danıştay’a başvuracağı kesindir ama Danıştay’ın bu başvuruya ne zaman cevap vereceği kesin değildir.

Buraya kadar anlattıklarımız işin Valilik kararıyla ilgili kısmı ve Valilik kararı önemli çünkü CHP’liler tüm gelişmeyi Valilik kararına yıkmaya çalışıyor. Öyle midir, değil midir, CHP tüm bu oyunun neresindedir, ayrı ve önemli bir konu, CHP’nin ne mene bir parti olduğunu da gösteren tipik bir konu ama daha sonra ayrıntılarıyla açıklamak için şimdilik bunu bir yana bırakıyoruz.

İBB Meclisi oylaması Valilik kararı yanında ikinci bir karara 25.12.1998 tarih ve 98/138 sayılı İl Trafik Komisyonu Kararına (bkz. Ek-2) işaret ediyor ki bu karar Adalar’da fayton işletmeciliğinin nasıl yapılması gerektiği (kaldırılması gerektiği değil!), at arabalarının 2000 yılına kadar tedricen azaltılarak kaldırılması önerisi (ki bu da 1995 yılında Kaymakamlık eliyle kurdurulan kamyon işletme kooperatiflerine rekabeti ortadan kaldırmak içindir! –bu önemli konuya ayrı bir yazıda ayrıca değinmek gerekiyor) ve nihayet Adalar’daki tescilli fayton sayısıyla ilgilidir. İşte bu son husus yani İBB’nin kaç tescilli fayton plakası satın alacağı meselesi bu karara aittir ve oylanan İBB kararında zikredilme sebebi de budur. İl Trafik Komisyonu Kararı’nda Adalar’dan faytonları kaldırmak kararı yoktur, fayton işletmeciliği kararı vardır.

İBB Meclisi oylaması ardından yapılan açıklamalarda Adalar’da ulaşımın bundan sonra elektrik motorlu araçlarla yapılacağı ileri sürülüyor. Dikkat edilirse bu konu bugün oylanan kararın bir parçası değildir. Elektrikli olsun olmasın Adalar’da motorlu araç kullanımı Anıtlar ve Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu’nun ilke kararlarına ve bu kurula bağlı İstanbul V Numaralı Koruma Bölge Kurulu kararlarına aykırıdır. En azından bizim bugüne kadar bildiğimiz kadarıyla bu böyledir.

Dernek 2019 yılı Aralık ayı ortasında Adalar’da ticari ve özel amaçlı motorlu araç kullanımına göz yuman kamu görevlileri hakkında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda Anıtlar ve Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu’nun ilke kararlarına ve bu kurula bağlı İstanbul V Numaralı Koruma Bölge Kurulu kararlarına ayrıntılı şekilde yer vermiştir. 2019 yılı Aralık ayına kadar Derneğin bu kurullarla yaptığı yazışmalarda aldığı yanıtlarda ve her iki kurulun karar yayınlarında Adalar’da motorlu araç yasağını kaldıran bir karar söz konusu olmamıştır. Bu yasağı kaldıran bir karar alınmış da Derneğe bildirilmemiş ya da kurulların kendi cevaplarında gözünden kaçmış ya da bir yerlere saklanmışsa ortaya çıkartılması gerekir. Bu nedenle Dernek bugünün tarihiyle her iki kurula bu yasakla ilgili son iki yıl içinde almış olduğu tüm kararları ve tüm izinleri tekrar sormuştur. Kurumların bu soruya en geç üç hafta içinde cevap vermesi yasal zorunluluktur ama kurumların yasalara uyması bir zorunluluk olabilir, olmayabilir de, bunun için hukuk tarihçisine ihtiyacımız yok, Derneğin 11 yıl içinde edindiği tecrübe yeterlidir.

Kısacası bildiğimiz kadarıyla yasalara uygunluk değil fiili durum yaratılarak Adalar temelinden sarsılmıştır. Adalar’ı beklenen İstanbul Depremi’nden önce yıkan sarsıntı budur.

Arif Çağlar
İAKTVKD (İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği) Başkanı
(16.01.2020)

_______________________________________________

Ek-1: Adalar İlçesi’nde taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınması hakkında 16.01.2020 tarihli İBB Komisyon Raporu

Ek-2: Adalar’da motorsuz vasıtalarla ilgili 25.12.1998 tarihli İl Trafik Komisyonu Kararı

_____________________________________________
ADA, AT ve BİZ’e dair
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

“İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

“Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

“İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

“ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

“Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

“Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

“İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: