Gönderen: adalarpostasi | 27 Temmuz 2020

CHP’li İBB’nin UKOME’sinin Adalar’la ilgili yeni ulaşım kararı ve Adalar’da “anaarter” sorunu

CHP’li İBB’nin UKOME’sinin Adalar’la ilgili yeni ulaşım kararı ve Adalar’da “anaarter” sorunu

“Adliye’nin altı Kadıyoran’ın üstü Nilüfer Sokağı’nda tesadüfle tepetaklak bir ters bir yüz…”, Büyükada, 05.6.2020.
)O(

UKOME 23.07.2020 tarihli bir toplantıyla daha önce 06.02.2020’de almış olduğu 2020/1-5 sayılı kararı, 2020/3-EK. sayılı yeni bir kararla gözden geçirerek değiştirmiş, karar metninde kullandıkları kelime “revize”. Karar aradan üç iş günü geçmiş olmasına rağmen şu ana kadar İBB’nin “UKOME Kararları” internet sayfasında yayımlanmamış olduğu için toplantıya sunulan taslağın kesinleşmiş son halini görmek mümkün değil. Birçok madde içeren bu kararın yalnızca “Adalar’da yaya yolu” konusuna değineceğiz. Diğer önemli bir konu ise İBB’nin yıllardır süren çok özel bir yasadışı eylemi, Adalar’da “anaarter” uygulaması.

Neyi “revize” etmişler?

Adalar İlçesindeki bütün yolların yaya yolu olarak ilan edilmesi” ifadesinin kaldırılması kararı verilmiş. Beş ay içinde aldıkları ve daha düne kadar İBB ve Adalar Belediyesi başkanlarının ağızlarına pelesenk ettikleri “Adalar’ı yaya yolu ilan ettik!” gibi akıllara sezâ bir kararı iptal etmişler. Neresinden bakılsa yanlış çünkü Adalar’daki tüm yollar zaten yaya yoluydu, bunu yeni ve önemli bir karar almış gibi ilan etmelerine gerek yoktu ama köylü kurnazlığıyla belediye yönetmeye kalkan kasaba tâcirlerinin niyeti Adalar’ı motorlu araç trafiğine açmak olduğu için motorlu değilmiş gibi “elektrikli araç” laf oyunuyla herkesi aldatmaya kalkarken bir yandan da aldatma tam olsun diye Adalar’ı yaya yolu ilan ettiklerini yerli yersiz tekrarlayıp duruyorlardı. Motor kavramına yeni tanım getirmeye çalışan cahillerin kararında aynen şöyle yazıyor: “motorsuz taşıtların (elektrikli araçların)” vs. vs. Şimdi işin yaya kısmını iptal etmişler çünkü aksi halde motorlu araç trafiğine geçemeyecek CHP’si AKP’si hep birlikte. İki tarafın köylü kurnazı anlaşmış, birlikteliklerini ele güne ilan etmişlerdi ve hemen arkasından da UKOME kararı.

Kelime oyunuyla mal satmaya çalışan reklam yazarlığı numarası

Doğruluktan müstâfî bu erkân bir de kendi içinde tezat şu ifadeyi kullanıyor: “tamamen yayalaştırma kararı verilen yollar (Ek-1) dışında kalan yolların tamamının taşıt, yaya ve bisiklet kullanımına açılması”. Böyle bir karar Adalar İlçesi’nin motorlu araç trafiğine açıldığının resmen itirafıdır çünkü ülkenin birçok ilçesinde olduğu gibi İstanbul’un Adalar İlçesi’nde de çok dar bir çarşı pazar vb. alan dışında zaten tüm yollar “taşıt” trafiğine açıktır. Köylü kurnazının bir laf oyunu da burada: “motorlu araç değil elektrikli araç” gibi gevelemeden sonra kurtuluşu “taşıt” ifadesinde bulmuşlar; aklî bozuklukları elbette dil bozukluğuna da yansıyacak.

Adalar’a geçmiş olsun. İstanbul’un tümünü becerdikten sonra denizi geçip İstanbul’dan kalan son bâkir ilçeyi de yalan dolanla becerdiler. Ülkede cehalet ve sahtekârlık hiçbir dönemde bu derece yönetime hâkim olmamıştı.

Kelime oyunu yetmez suç da işlemek gerekiyor

Ama kelime oyunu yetmez, zevatın yediği herzenin yasaya da aykırı olması gerekiyor. Taşıt, elektrikli araç gibi lâf ebeliğiyle motorlu araç trafiği için İBB’nin hiçbir karar ve uygulama yetkisi olmamasına rağmen UKOME’yle Adalar’ın yollarına saldırması için Adalar’da kendi hükmünün geçerli olacağı “anayol”, “anaarter” gibi kategoriler ilan etmesi gerekiyor çünkü bu olmadan büyükşehir belediyesi ilçe belediyesinin yollarına karışamaz, İBB’nin UKOME’si Adalar’a giremez. Adalar İlçesi’nde “anayol”, “anaarter” gibi bir zırvanın olamayacağı konusunda İdare Mahkemesi kararı var, Danıştay’ın da bu kararı onaması var.

Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 29.11.2017 tarihli Esas No. 2012/7346 davaya ilişkin 2017/8480 sayılı kararında 2012 yılında CHP’li Adalar Belediyesi’nin o dönemdeki AKP’li İBB’ye karşı açtığı davanın bilirkişi raporuna dayanılarak deniliyor ki:

“Adalar İlçesi’nin diğer ilçeler ile karayolu bağlantısının bulunmaması, adalardaki yolların kapasite ve yüzeysel şekil olarak ana arter niteliğine uygun olmaması, ana artere alınan Adalar İlçesi, “Çınar Meydanı” ve “İskele Meydanı”nın ulaştırma mühendisliği bağlamında ana arter tanımı içine girmemesi” gereğiyle İBB’nin Adalar’da ilan etmeye çalıştığı ana arter (anayol) işlemlerinin iptaline karar veren idare mahkemesi kararını Danıştay onamıştır. (bkz. Ek: 1)

Dolayısıyla İBB’nin Adalar İlçesi’nde anaarter (anayol) ilanının yasadışı bir karar olduğu kesinleşmiştir. AKP’nin İBB’si ise bu karara rağmen ada yollarına tasallutu sürdürmüş, hatta müdahale edeceği yol miktarını iyice artırmıştır. (bkz. Ek: 2)

Muhalefet iktidar ortaklığı

İBB yönetimini AKP’den devralan CHP aynı yasadışılığı sürdürüyor, misafir belediye başkanının gönüllü yokluğunun dayanılmaz hafifliğiyle tüm ilçenin ulaşım meselesine İBB/UKOME el koyuyor, düzmece ulaşım çalıştayı tertipliyor, ahaliyi aldatma gösterileri yapıyor, valilik ve kaymakamlıkla anlaşmalı olarak faytonları yasaklıyor, İBB’nin kasasından olmayacak paralar harcayıp her mânâda har vurup harman savurarak atıyla faytonuyla bir mesleği külliyen ortadan kaldırıyor. Ve bütün bunları iki siyasî parti el birliğiyle ve oy birliğiyle yapıyor. Hedefleri aynı: Adalar İlçesi’ni motorlu araç trafiğine açmak. İdare mahkemesi ve Danıştay kararlarını yok saymak gibi bir yasadışı eylemde de birleşiyorlar.

Danıştay kararının birinci bölümü Adalar’a “anaarter” olamayacağıyla ilgili. İkinci bölümü ise UKOME kararlarının alınmasında muhakkak karara konu ilçe belediyesi başkanı ya da temsilcisinin de bulunması ve kararı imzalamış olması gereğiyle ilgili. AKP’li UKOME Adalar Belediyesi’ni karara katmadığı için “anaarter” davasını kaybetmişti. Adalar’ın CHP’li misafir belediye başkanı, CHP’li UKOME’nin aldığı bu yeni karara misafir olarak katılmış mıdır? Karardaki imzalar arasında “üye Adalar belediyesi Tem.” yazıyor, karar taslağında isim yok. Adalar Belediyesi idare mahkemesi ve Danıştay kararına aykırı olarak Adalar ulaşımına el atan UKOME kararlarına ve UKOME’nin “anaarter” ilanlarına katılmakla hem yasaya aykırı hareket ediyor hem de kendi ilçe belediyesinin ulaşımını haksız ve yanlış olarak büyükşehir belediyesine bırakıyor. Ama zaten misafirin bu toplantıya ve karara katılması ya da katılmaması Adalar’da işlenen “anaarter” suçunu ortadan kaldıracak nitelikte değil.

Adalar’a ve yasaya aykırı ulaşım

Bugün İBB’nin Adalar’da yürüttüğü “anaarter” ulaşım hattı, UKOME’sinin, İETT’sinin işletmeye soktuğu motorlu araç trafiği yasaya aykırıdır. Geriye kalan akü motorlu ya da yanmalı motorlu ulaşım araçlarının özel amaçlı kullanımı da yasaya aykırıdır. Meraklısı bu konuyla ilgili mahkeme kararlarını okuyup öğrenir. Yasaya aykırı davranan kamu yönetimi eylemcileri için savcılık ne yapar bilinmez, daha doğrusu Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili bir suç duyurusunu yedi aydır (18.12.2020 tarihinden beri!) düşünüyor. Yadırganacak bir şey yok, Adalar sükûnet içinde düşünme yeridir.

Anaarter’in temelindeki baba-arter

Öte yandan önce idare mahkemesinde açılan davaya sonra da Danıştay’ın mahkeme kararını onamasına neden olan, CHP’li Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu’nun “Çınar Meydanı”na ünlü Akbil davalarını açan CHP’li Mehmet Bölük’ün büstünü koyması ve o dönemdeki AKP’li İBB’nin hangi yüksek yerden emir aldıysa, büstü oradan kaldırmak için 400 adet çevik kuvvetle birlikte Büyükada’ya çıkartma yapması ve ardından Çınar Meydanı’na müdahale edebilmek için Büyükada’da “anaarter” icat etmesi; CHP’ye din rotası çizen Baykal ve avanesinin AKP’nin iktidarına destek olurken Mehmet Bölük’e neden düşman olduğu; Akbil davasında berat kararı veren ağır ceza hakiminin daha sonra nerelerde neler olduğu ve daha nice hikâye, bütün bir ülkede bugün gelinen genel hâle örnek olarak Adalar İlçesi’nde oynanan “anaarter” oyunun temelindeki “baba-arter”i pek güzel göstermektedir.

Belediyeler arası AKP-CHP çekişmesine ve sevişmesine sahne olan İstanbul’un inşaata ve ranta açılacak bu son yeşil ilçesi Adalar’da hedef, pazarlık ve paylaşım olduktan sonra ne İstanbul’un ne de Adalar’ın esamesi okunur; SİTmiş, kültürmüş, tarihmiş, kentmiş, doğaymış, arkeolojiymiş teferruattır. Bu yağmanın tozu dumanı içinde Adalar İlçesi’nin özelliği olarak geriye yalnızca AKP-CHP ortaklığının nasıl da apaçık işlediğinin görülüyor olması kalmış oluyor. (bkz. Ek:3)

Arif Çağlar

(27.07.2020)


EKLER:
Ek-1:

Ek-2:

Ek-3:
ADALAR POSTASI’nda GEÇEN SENE BUGÜN:
🔴 “Adalar’daki Fayton Tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan El Koydu”, Yeni Şafak, 12.7.2019-09:00.
Adalar’daki fayton tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan el koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, fayton krizinin çözümü için motorlu ulaşım ya da atlı faytonlara yaş sınırı uygulanabileceğini söyledi. Yel, Erdoğan’ın Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını takip ettiğini, Adalar’daki sıkıntıyı da bildiğini belirterek, “Hayvanseverler rahat olsun. Hassasiyetle takipçisiyim, gereken yapılacak” dediğini belirtti. […]

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: