Gönderen: adalarpostasi | 29 Ağustos 2016

Burgazadası’nda orman içindeki nev-zuhûr mezarlık alanının 1. Derece Doğal SİT kapsamında olduğu ortaya çıktı!

Burgazadası’nda orman içindeki nev-zuhûr mezarlık alanının
1. Derece Doğal SİT kapsamında olduğu ortaya çıktı!

giphy

Burgazadalılardan öğrendiğimize göre nev-zuhûr mezarlığa galiba birisini gömmüşler. Eğer bu haber doğruysa şimdi ne olacak?

Burgazadası’na revâ görülerek Koruma Kurulu’ndan izinsiz yani kaçak olarak inşa edilen yeni mezarlık hakkındaki sorma, inceleme, durumu anlama yazışmaları yeni ve çok önemli bir aşamaya ulaşmış ve nihayet bu nev-zuhûr mezarlık alanının “1. Derece Doğal SİT Alanı içinde kaldığı” ortaya çıkmıştır!

Bu zor bulunur önemli bilginin nihayet gün ışığına çıkarılmasında emeği geçen kurumlarımızı kutlamak gerekir. Bunun şaka olduğunu sanmayınız aman sakın çünkü ülkemizde böyle bilgiler resmen ortaya çıkabildiği gibi kaybolabilir ve bir daha da gün yüzüne çıkamayabilir. Bu kez Adalıların şansı varmış, doğru bilgiye ulaşılmış bulunuluyor. Ve elbette şu da var: Adalılar “orası zaten 1. Derece Doğal SİT Alanı’ydı” gibisinden bir bilgiyle yaşarken ülkemizde görülen birçok örnekte olduğu gibi bu alan “1. Derece Doğal SİT Alanı” olmaktan çıkartılmış da olabilirdi. Bu kez böyle bir şey olmamış. Bu rahatlatıcı bir tespittir ve üstelik İBB Mezarlıklar Destek Hizmetleri bu nev-zuhûr mezarlık alanın “63 ada 1 parsel” olduğunu da ilan etmiştir. Orası neredeyse her yerden ve özellikle denizden, Burgazadası’nın kuzey cephesinden ormanlık alana büyük bir tecavüz olarak görülüyordu ama bilindiği gibi “sınır koordinat bilgileri” her türlü yazışmada durumu anlamak için pek önemlidir ve özellikle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “bahse konu alanın doğal sit alanında olup olmadığının tespit edilebilmesi için” pek mühimdir.

Derneğimize [İAKTVKD] 26 Ağustos 2016 tarihinde ulaşan ve ekte meraklısının ilgisine sunulan yazıda* görüldüğü gibi şimdi iş “kadastral nitelikli halihazır harita, hava fotoğraflı vb. bilgi-belge ile uygulamaya ilişkin tespit ve görüşlerin[izin] hazırlanacak teknik raporla birlikte” Koruma Kurulu’na iletilmesine kalmıştır. Lakin iş bu kadarla da kalmamış, derneğimize iletilen yazının ikinci sayfasından öğrendiğimize göre iş “konunun 648 sayılı KHK gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce değerlendirilmesi”ne bırakılmıştır.

Buradan anlaşılacak olan 648 sayılı KHK’nın meseleye el koyduğudur. 648 sayılı KHK nedir, Burgazadası’yla münasebeti nedir?

2011 yılında Bakanlar Kurulu’ndan Doğal SİT Alanları’nın korunmasını bypass eden 648 sayılı KHK çıkmıştır. CHP’li 117 milletvekili bu “ali cengiz oyunu”na karşı Anayasa Mahkemesi’nde dava açmış ama KHK’yı iptal ettirememiştir. Türk hukuku için ibret verici bu tartışmayı 87 sayfalık anayasa mahkemesi kararından okuyabilirsiniz. Konuyla ilgili TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın değerlendirmesini de okuyabilirsiniz.

Burgazadası’yla ilgili anlaşılması gereken münasebet ya da münasebetsizlik budur, işin anlaşılmayacak olan kısmı Adalıların akl-ı selîmine kalmıştır.

Tabii bir de şu var: Koruma Kurulu yazısında haklı olarak “izinsiz her türlü inşai ve fiziki faaliyetin durdurulması ve 2863 sayılı yasaya aykırı uygulamalara izin verilmemesi”ni istiyor. Doğayı koruyucu yasa, kural ve kararların gömülmesi “inşai ve fiziki faaliyet”e girmez ama Burgazadalılardan öğrendiğimize göre nev-zuhûr mezarlığa galiba birisini gömmüşler. Eğer bu haber doğruysa şimdi ne olacak?

Arif Çağlar

* * *

open-file-iconBurgazadası’ndaki nev-zuhûr mezarlık alanına dair ADALAR POSTASI arşivindeki yazışmalar…

ADALAR POSTASI-2702/75 (5.9.2012): adalar postası hakkında suç uydurusu!…
/
75- Güvenç Dağüstün: “İBB Mezarlıklar Müdürlüğü Burgazada’nın kalan tek ormanlık alanını katledip mezarlık yapmayı planlıyor. Yaptırmayacağız!…”

Burgazadası’nda ağaç mezarlığı…

Twitter, 4.9.2012 8:36
derya korkmaz @deryakorkmz
@ADALARPOSTASI burgazada da ağaçlar kesilerek mezarlık yapılmaya çalışılıyor. ada halkı imza kamp başlattı..duyuralım lütfen

* * *

Adalar Postası, 14.10.2015

Selin Harputlu —> Adalar Postası

12088192_1053210071370396_5707244924383947148_n

f: Burgazadası, 13.10.2015.

Selin Harputlu: “Burgaz’ın üzerine kim hangi amaçla böyle bir sınır çizmiş üstelik ağaçları keserek bilgisi olan var mı?”

TC Nisan Özsöyler: “O yüksekliğe mezarlık yapılması demek tüm aşağıdaki yerleşimdeki toprağı/suların kirlenmesi demek. Bunu engellemenin yolu yok mudur? Kimse itiraz etmemiş mi?”

Sennur Baybuğa: “Mezarlık yapıyorlarmış, sormuştum ben”

Adalar Postası: “Adalar’ı çirkinleştirme girişiminin son eseri Burgazadası’nın en görünür yerine geniş bir mezarlık yapmak oldu. 1/5000’lik planlar hâlâ davalı ve idare mahkemesi iki yılı aşkın zamandır davaya bakmıyor ama bu davalı 1/5000’lik planlarda bile böyle bir mezarlık yoktu. Geçici yapılanma koşulları içinde bunu yapmaya kimin hakkı var? Kimden izin alındı, bu değişiklik askıya çıktı mı?

Bunlar işin plan kısmı. Bir de özellikle Adalar’da yeraltı sularından beslenen sarnıçlar var ve mezarlıklardan beslenebilecek yeraltı sularının sarnıçlara karışması var. Kısacası mezarlıkların hangi bölgelere ne şekilde yapılması gerektiğini kim bilir acaba? Öte yandan Adalar’ın kısıtlı topraklarına her ölen Adalı gömülürse Adalar kaç yılda sadece mezarlık olur? Burgazadası’nda bu konuda bir tepki var mı?”

* * *

Adalar Postası, 22.3.2016 · 23.29.

Adalar’ı çirkinleştirme girişiminin son eseri: ‪
#‎Burgazadası‬’nın en görünür orman alanına geniş bir mezarlık…! 😳

Peki ya Adalar’ın kısıtlı topraklarına her ölen Adalı gömülürse Adalar kaç yılda sadece mezarlık olur? 🙄

12376656_1282499201765744_6285196045725184169_n

Murat Ertürk —> Adalar Postası

22.3.2016 / 21:10

Burgazadası’nın Bayrak Tepe mıntıkasına çıkan ana yolun yanında yer alan yeni Müslüman mezarlığında inşaat faaliyetleri yoğunlaşmış durumda.

İlk aşamada makiler kesilerek belirginleşen mezarlık alanının içindeki çam ağaçları verilen bilgiye göre yerlerinden sökülerek Belediye tarafından taşınmaktadır. Söz konusu söküm ve tekrar dikim faaliyetinin özenli şekilde yapılıp yapılmadığının takip edilmesinde yarar vardır.

Paradise

f: Ağaçlar kesilmeye başlanmazdan az evvelki halin fotoğrafı, Burgazadası (1.11.2015).

2003 yılı büyük Burgazadası yangını sonrası dikilip tutan ve gün geçtikçe büyüyen mıntıkadaki çam ağaçlarının kapladığı alan, ekilip tutmayan birçok ağacın oluşturduğu boşluklarla karşılaştırıldığında Ada’nın birkaç sağlıklı yeşil alanından biri.

Burgazadası’nın tarıma elverişli olmayan kayalık toprağı düşünülerek bunca seneden sonra ağaçların sağlıklı bir şekilde yerinden sökülüp tekrar yerine dikilmesi olasılığı mantıklı görünmemektedir.

Kaldı ki şu andaki mıntıkada uygulanmaya başlanmış olan mimari yaklaşıma göre döşenmekte olan parke ve kaldırım taşlarının yüksek sayısı, ara yollar ve merdivenler, çıplak kalacak toprak yüzölçümünü fazlasıyla kısıtlayacak gibi görünmektedir.

Ağaçlar yerinde bırakılarak oluşturulacak mimari çözümler, Ada’nın az sayıda kalmış olan çamlarına saygı anlamını taşımaktadır.

Meseleyle ilgilenen Burgazadalıların ve çevreyle ilgili bilumum kurumların durumu yakından takip etmesinde ve yetkililerden proje hakkında ayrıntılı bilgi talebinde bulunmasında fayda vardır.

Murat Ertürk

* * *

signature-iconİstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) “Burgazadası’nın en görünür orman alanına geniş bir mezarlık yapımıyla ilgili” resmî başvuruları…

1 2 3 4 5 6 7

* * *

3

* * *

*

1 2

* * *

EVVEL ZAMAN içinde HEYBELİADA’daki MEZARLIK HADİSESİ…

Con2BSEWgAAMUUJ

14 Kasım 1898 Pazartesi günlü,
Heybeliada’daki kadim müslüman ve hıristiyan mezarlarının çevresindeki evlere yakın oluşunun bazı mahzurları bulunduğuna dair…

01 Ocak 1899 Pazar günlü,
Heybeliada’daki eski İslam ve Hıristiyan mezarlarının yeni seçilen yere nakli için ahali tarafından verilen arzuhal üzerine Kabristan mahallinin henüz tahsis olunamadığına dair…

21 Haziran 1899 Çarşamba günlü,
Heybeliada’da müslüman ve hristiyanlar için yeni bir mezar yeri ayarlanmasına dair…

24 Eylül 1902 Çarşamba günlü,
Heybeliada’da bulunan Ortodoks Kabristanı’nın etrafı evlerle çevrili olduğundan bu mezarlığın iptal edilerek Ayayorgi Manastırı’nın batı tarafında bulunan boş arazinin kabristan olarak kullanılmasına dair…

01 Aralık 1903 Salı günlü,
Heybeliada’da Şehzade Sultan Mehmed’in vakıf arazisinden altı bin zira mahallin müslüman mezarlığı yapılmasına dair…

* * *

225238905_tn120_0

Ölüme Dair

Ölümü zararsız bir mahlûk haline getirmek istediler
Göz yaşını icat ettiler.
Kimisi tuzunu az buldu kimisi çok,
Velhasıl beğenmediler.
Ölüme kardeş gibi ısınmak istediler;
Kabristanın tuttular elinden
Şehrin orta yerine getirdiler,
Taş üstüne taş kodular
Üstüne nakış oydular.
Serviler açıldı orta yerinden
İçerisine rengârenk kuşlar
Yemyeşil dualar dolduruldu.

Ölüme kardeş gibi ısınmak istediler.
Şiiri seferber eylediler
Dolaştı asırlarca mısralar kabir kabir
Salındı servilerden yiğit besteler
Şiiri seferber eylediler
Ve elbirliği ile
Gök yüzünün en münasip katında
Mükemmel bir cennettir kuruldu
Ve üzerinize güller
Mezkûr cennette har vurup harman savurdu ölüler.

Bedri Rahmi Eyuboğlu, Yaradana  Mektuplar, Ankara (1941)13.

* * *

images

Selâm ile Haram

Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selâm olsun
Ama hep böyle gidecekse bu dünya
Kalanlara haram olsun.

Bedri Rahmi Eyuboğlu, Bigüzel, (1959).


Yanıt

  1. […] Arif Çağlar, “Burgazadası’nda Orman İçindeki Nev-Zuhûr Mezarlık Alanının 1. Derece… […]


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: