Gönderen: adalarpostasi | 09 Aralık 2018

Büyükada’da Hacopulos Köşkü kıyısına yapılan duvar kalacak mı kalkacak mı?

Büyükada’da Hacopulos Köşkü kıyısına yapılan duvar kalacak mı kalkacak mı?

Büyükada Hacopulo Köşkü sahili, 27.2.2018. )O(
Büyükada Hacopulo Köşkü sahili, 27.2.2018. )O(
Büyükada Hacopulo Köşkü sahili, 27.2.2018. )O(

Büyükada’nın kuzeye bakan cephesinde Hacopulos Köşkü deniz kıyısına 2018 Şubat ayı içinde inşa edilen son derece çirkin ve peyzajı şiddetle bozan büyük bir duvar tüm Adalılar’ın dikkatini çekmiştir. Ada sahiline böylesine büyük bir tecavüz herkesin gözü önünde, güpegündüz ağır hafriyat makineleriyle yapılmıştır. Adalılar kepçenin ilk müdahelesiyle birlikte fotoğrafları birbirleriyle paylaşmıştır. Ne olduğunu anlamak mümkün olmamıştır. Bunun üzerine derneğimiz İAKTVKD sahile yapılan bu müdahelenin ne olduğunu Adalar Belediyesi’ne 05.03.2018 tarihli bir dilekçeyle sormuştur:

“… Büyükada Hacopulos Köşkü (eski kaymakamlık binası) arazisi deniz kıyısına yasal sınır olan 1 metre yüksekliği çok aşan yeni bir duvar yapılmıştır. Bilindiği gibi çok yönlü SİT alanı olan Adalar İlçesi’nde her türlü inşaî faaliyet KUDEB ve İstanbul V Numaralı Koruma Kurulu izin ve denetimine bağlıdır, ayrıca Adalar Belediyesi’nden ruhsatlı olması gerekir.”

ve dilekçede doğallıkla mal sahibinin, yüklenicinin ve konuyla ilgili diğer sorumluların adları, ruhsat ve ilgili belgelerin kopyaları istenmişti. [Engin Damcı,“Adalar Sâhibsiz [mi?!]”, Adalar Postası-2859 (5.3.2018).]

Adalar Belediyesi Başkanlığı’nın 28.03.2018 tarihinde adresimize ulaşan 09.03.2018 tarihli yanıtında inşaatın İBB “uhdesinde ve kontrolünde” yapıldığı ve konu hakkında İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bildirimde bulunulduğu ve

“talep edilen bilgilere ulaşabilmeniz için İstanbul Büyük Şehir Başkanlığı İmar veŞehircilik Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir”

denilmekteydi. Bunun üzerine sahile inşa edilen duvarla ilgili aynı soruları 30.03.2018 tarihli bir dilekçeyle İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na sorduk. Meğer bu dairenin de konudan haberi yokmuş; 02.05.2018 tarihinde dernek adresine ulaşan 14.04.2018 tarihli yanıtta

“Müdürlüğümüz imar arşivinde yapılan incelemede ilgi yazıda istenen bilgi ve belgelere rastlanmamış olup ilgi yazıda istenen bilgi ve belgelerin Müdürlüğünüzce de tetkikinin yapılarak Müdürlüğümüze ve ilgilisine bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.”

deniliyor ve bilgi için İBB’ye bağlı KUDEB görevlendiriliyordu.

KUDEB’ten 02.05.2018 tarihinde dernek adresine ulaşan 14.04.2018 tarihli yanıttaysa

“Müdürlüğümüz tarafından söz konusu taşınmazın deniz kıyısında kalan kısmında belirtilen duvarın yapılmasına ilişkin bir izin verilmemiş olup, bu hususta dosyasında bir bilgi ve belge de bulunmamaktadır. Taşınmaza ilişkin dosya muhteviyatı ekte olup, konu hakkında bilgi alınması ve gereği hususunu rica ederim.”

deniliyordu; “dosya muhteviyatı” ülkemizin kamu kurumlarının genel temayülüne uygun olarak derneğe gönderilmemiştir!

Demek ki İstanbul’un ortasında, tümüyle çok yönlü SİT alanı olarak koruma altında bulunan İstanbul’un göz bebeği Adalar İlçesi’nde herkesin gözü önünde Milli Emlak’a yani kamuya ait bir parsede isteyen istediği gibi izinsiz inşaat yapabiliyordu.

İşin ilginç yanı Koruma Bölge Kurulu’nun da bu inşaattan haberinin olmayışıydı. Dernek 30.03.2018 tarihli bir dilekçeyle durumu SİT alanından birinci derecede sorumlu bu kuruma da sormuştu:

“Dolayısıyla bu inşaî faaliyetle ilgili olarak Kurulunuzun herhangi bir izni ya da konuyla ilgili Kurulunuza yapılmış bir projeli başvuru olup olmadığı ve eğer böyle bir izin ya da başvuru varsa bunun hangi kurum ya da kişi tarafından hangi amaçla yapılmış olduğuna dair derneğimize bilgi vermenizi bekliyoruz.”

Koruma Bölge Kurulu’nun 29.06.2018 tarihinde adresimize ulaşan 12.06.2018 tarihli ayrıntılı yanıtında özet olarak şu bilgi veriliyordu (ayrıntılar için bu yazının ekindeki belgeye bakınız):

– 19.02.2018 tarihinde Adalar Belediyesi yapı tespit tutanağı tutmuş ve 19.02.2018 tarihinde durumu Koruma Bölge Kurulu’na bildirmiş;

– 20.03.2018 tarihinde Koruma Bölge Kurulu Adalar Belediyesi’ne inşai faaliyetin izinsiz ve 2863 sayılı yasaya aykırı olması halinde derhal durdurulmasını istemiş;

– 22.03.2017 tarihli Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kadıköy Emlak Müdürlüğü’nün inşaat için izin isteyen yazısı Koruma Bölge Kurulu arşivinde bulunmuş; bu idarenin Teknik Büro Koordinatörlüğü tarafından 25.06.2015 tarihinde hazırlanan bir raporda lodos fırtınasıyla bozulan sahil istinat duvarının onarılması istenmekteymiş;

– 30.03.2017 tarihinde Koruma Bölge Kurulu böyle bir onarım için Adalar Belediyesi’nden izinli bir proje ile kendilerine başvurulmasını istemiş;

– 30.03.2017 tarihinde aldığı bir kararla Koruma Bölge Kurulu duvar onarımı için zemin etüdü yapılmasına izin vermiş.

Koruma Bölge Kurulu gönderdiği bu yazısında konunun şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu bildiriyor; 30.03.2017 tarihinden 29.06.2108 tarihine kadar sahile inşa edilen koca duvar için verilen hiçbir izin yok, hazırlanmış projeyle yapılmış hiçbir başvuru yok, aksine Adalar Belediyesi’ne inşai faaliyeti derhal durdurması emir verilmiş ama gel gör ki bu arada izinsiz heyula bir duvar 2863 sayılı yasaya aykırı olarak bir devlet kurumu tarafından sahile dikilmiş.

Kıyı duvarının onarımı için İBB Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Alt Yapı Projeler Müdürlüğü’nce hazırlandığı bildirilen proje Koruma Bölge Kurulu’nun uyarısına rağmen Adalar Belediyesi’ne izin için niye iletilmemiş; iletilmişse Adalar Belediyesi’nin proje izni ne olmuş; Adalar Belediyesi projeye izin verdiyse proje Koruma Bölge Kurulu’na niçin sunulup onarım izini alınmamış ve işin daha da kötüsü 2863’e aykırı şekilde izinsiz duvar niye yapılmış ve bu esnada Adalar Belediyesi bu inşaatı niçin durdurmamış, sadece yapı tespit tutanağı tutmuş da izinsiz inşaat için niçin yapı tatil tutanağı tutup inşaatı mühürlememiş, inşaatın bitirilmesine izin vermiş.

Bir tuhaflık da şurada var: Derneğimiz 06.06.2018 tarihinde bu duvarla ilgili Adalar Belediyesi’ne bir kez daha başvurmuş:

“Yukarıda adresi yazılı taşınmazın deniz kıyısına yapılan ağır tahribat niteliğindeki büyük duvarla ve bu inşaî faaliyetle ilgili olarak Adalar Belediyesi’nin İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na göndermiş olduğu bildirimlerin ve bu bildirimlere almış olduğu yanıtların eksiksiz birer kopyalarının derneğimize iletilmesini diliyoruz. Ek olarak söz konusu bu inşaatla ilgili Adalar Belediyesi tarafından herhangi bir mühürleme  ve suç duyurusu yapılmışsa bunların da belgelerinin birer kopyalarının derneğimize iletilmesini diliyoruz.”

Bu dilekçemize Adalar Belediyesi derneği başından savmak için 25.06.2018 tarihinde

“… istinat duvarı çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapıldığı söz konusu detaylı bilgi talebinin İstanbul büyükşehir başkanlığınca değerlendirilmesi gerektiği hususunda;”

şeklinde cevap vererek elindeki kamuya ait bilgiyi kamudan saklamak yolunu seçip Bilgi Edinme Yasası’na karşı çıkarak suç işlemiş. Adalar Belediyesi’nin ilçe halkından saklamak istediği şey nedir, bilmiyoruz ama belki pek yakında onu da öğrenir, Ada halkına duyururuz.

Kurumlar arası tüm bu yazışmalar bir yana sonuç olarak Büyükada’nın sahiline son derece çirkin bir duvar çıkılmıştır. Şimdi ne olacak? Koruma Bölge Kurulu 27.11.2018 tarihinde derneğimize ulaşan bir yazısında 08.11.2018 tarihinde aldığı kararla bu duvar inşaatının kurul üyelerince yerinde inceleneceğini bildiriyor. Bakalım bu incelemeden ne sonuç çıkacak? Duvar kalacak mı, kalkacak mı?

Arif Çağlar

(İAKTVKD başkanı, 03.12.2018)

dernek sayı-2018-19Y Büyükada Hacopulos Köşkü kıyısına yapılan duvarla ilgili Adalar Belediyesi yanıtı 20180309 varış 20180328
dernek sayı-2018-30D Büyükada Hacopulos Köşkü kıyısına yapılan duvarla ilgili İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na 20180330 EK’iyle
dernek sayı-2018-30Y Büyükada Hacopulos Köşkü kıyısına yapılan duvarla ilgili İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yanıtı 20180419 varış 20180502.pdf
dernek sayı-2018-30Y Büyükada Hacopulos Köşkü kıyısına yapılan duvarla ilgili İBB KUDEB yanıtı 20180430 varış 20180508
dernek sayı-2018-31D Büyükada Hacopulos Köşkü kıyısına yapılan duvarla ilgili Koruma Kurulu’na 20180330
dernek sayı-2018-31Y Büyükada Hacopulos Köşkü kıyısına yapılan duvarla ilgili Koruma Kurulu yanıtı 20180612 varış 20180629
dernek sayı-2018-42Y Hacopulos Köşkü kıyısına yapılan duvarla ilgili Adalar Belediyesi yanıtı 20180625 varış 20180629
dernek sayı-2018-31Y Büyükada Hacopulos Köşkü kıyısına yapılan duvarla ilgili Koruma Kurulu yanıtı karar 20181108 201811012 varış 20181127Yanıt

  1. Bir sivil toplum kuruluşunun bölgesi için yaptığı bu koruma çalışması tarihe geçmiştir, mimarlık bölümlerinde örnek vaka olarak okutulmalıdır. Ada’sının tarihi öğrenecek olan yeni kuşaklar yapılandan gurur duyacaktır. Utanç ise, duyacak olanlar kaldıysa, onlara düşecektir.Bu direniş öyküsünü saygıyla selamlıyorum.Karşı kıyıdaki komşunuz,Neşe K.


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: