Gönderen: adalarpostasi | 21 Eylül 2019

İki Belediyenin Operasyonu

İki Belediyenin Operasyonu

Adalar Ulaşım Çalıştayı’nda İAKTVKD Başkanı Arif Çağlar’ın konuşması esnasında yapılan müdahale. Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Adalar İlçesi 28 Ağustos 2019 günü İBB ve Adalar Belediyesi’nin tipik bir halkı aldatma operasyonuna tanık oldu. Operasyona verilen ad “Ulaşım Çalıştayı”ydı. Aldatma operasyonu tertipçilerin yalanları üzerine kuruluydu: Adalar’daki sivil toplum kuruluşlarını “çalıştay”a davet ettiklerini iddia ediyorlardı oysa Adalar’ın 10 yılı aşkın süredir SİT Alanı olarak korunması için herkesin tanık olduğu bunca çaba göseren, halkı bilgilendiren derneğimizi (İAKTVKD-İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği) düzenledikleri operasyona davet etmemişlerdi. Bunda elbette kasıt vardı çünkü bu derneğin böyle uyutma operasyonlarına karşı çıkacağını tecrübeyle biliyorlardı. Üstelik koskoca iki belediye davet nedir, bir çalıştaya davet nedir, bilmiyor muydu? Tertipten tam 24 saat önce yönetim kurulu bir üyemize bindiği makam otomobilinde —evet adada bir otomobilde— tesadüfen rastlayan Adalar Belediyesi başkanı “bizim derneği neden davet etmediniz?” sorusu üzerine bu operasyon yöneticisi “olur mu öyle şey, hemen belediyeye telefon edin, davetli listesine adınızı yazsınlar,” diyebiliyordu. Böyle uyduruk davetler, böyle uyutma operasyonlarında âdettir. Dernek üyesi arkadaşımızın Adalar Belediyesi’nde konuyla ilgili tertipçiye telefonuna ise “İBB’ye telefon edin, düzenleyici onlar,” cevabı veriliyordu. İBB ise telefonda “salona girebilmesi için üç isim alalım ama çalıştayda 12’şer kişilik 6 masa kuruldu, masalar dolu, çalışmaya katılamazsınız sadece dinleyici salonuna girebilirsiniz,” deniliyordu. Listeye yazılan adlardan biri dernek başkanı olduğum için benim adımdı. Tertip belliydi: 28 Ağustos günü saat 10’da üç konuşmacıyla açılış başlayacak, sonrasında önceden tertiplenmiş masalarda —o 6 masanın birkaçında masa dahi yoktu, 12 sandalye bir “moderatör”ün çevresine dizilerek her kafadan bir sesle “fikir” beyan edecekti) Adalar, SİT Alanı, ulaşım konularında bilgisi olsun olmasın güya “çözüm” üretecek, Adalar’la ilgisi olmayan ama operasyonu kamufle edecek “Prof.” unvanlı moderatörler bugüne kadar —aradan üç hafta geçti! — operatör belediyeler tarafından açıklanmayan “çözüm”leri formüle edecekti. Oysa İBB’nin gizli hedefi belliydi, maksat böyle bir tertiple almış olduğu karara “katılımcı demokrasi” kılıf takmaktı.

Toplantı salonuna girmeden önce rastladığım Adalar Belediyesi başkanına “ilân edilen üç konuşmacıdan sonra ben konuşacağım,” dedim, “tabi Arif Bey,” dedi. Adalar Belediyesi başkanı, kaymakam ve İBB genel sekreter yardımcısının konuşmalarından sonra kürsüye çıkıp “şimdi de derneğin başkanı olarak Adalar Belediye başkanı Erdem Gül’den aldığım izinle ben konuşacağım,” dedim. Bunun üzerine beni engellemek için kürsüye koşan Erdem Gül’ün söylediği söz pek mânidardır: “Arif Bey, lütfen, ben burada misafirim.” Adalar İlçesi’nin ulaşım sorunuyla ilgili olduğu iddia edilen uyutma operasyonunda Adalar İlçesi Belediyesi tertipçi değildi, misafirdi. Bunda savunulacak tek yan bu ilçeninin belediyesinin bu operasyonda payının olmadığı, kendisinin yalnızca misafir olduğu, itirafıydı ama kazın ayağı öyle değildi, ilçe belediyesi amblemiyle ve açılış konuşmasıyla bal gibi bu tertibin bileşeniydi; ilçe belediyesi sözüm ona çalışma masalarının hiçbirini yönetmiyor, bazılarına kısmen katılıyor olmasına rağmen. Günün kürsü organizasyonu ise İBB’nin Adalar İsPark’çısına verilmişti —Adalar’da ne İsPark’ı demeyin, güya ahırları yönetiyor ama asıl hazırlık motorlu araç park yönetimine.

Sözü uzatmama gerek yok çünkü benim kürsüye çıkmamla başlayan ve aşağıya eklediğim konuşmayı son iki paragrafına kadar yapmamdan sonra belediye başkanının yeniden kürsüye gelip beni durdurmaya çalışması, İsPark’çının önümdeki mikrofonu kapması, Adalar’la ilişkisi olmamasına rağmen İBB’nin boynuna davetli kordonu takarak operasyona dahil ettiği provokatör bir kadının bağrış çağrış salonu dağıtması, bunlar gazete ve medyada yer aldı —benim konuşmamın içeriği hariç, bu da kendinden menkûl basınımız için tipiktir! — internet’ten izlenebilir.

Belediye operasyonunun yöneticileri, tertibe araç ettikleri isimler de dahil olmak üzere, yaptıklarıyla ne denli övünseler azdır çünkü geniş çapta ahaliyi “katılımcı demokrasi” ve “halkın kararı” yaftasıyla aldatmayı başardılar. Yıllardır aldatılmaya ve aldatmaya alışmış ahali ise yediği afyonla savrulup duruyor, uydurma gazeteciler operasyondan “başarı” olarak söz ediyor, hepsi bedavadan zokayı yutmuş durumda. “Böyle başa böyle tarak” sözü bir kez daha yerini buluyor ama herşey bu kadar ucuz, bu kadar kolay değil, işte bu operasyonun ne olduğunu benim yaşadığım gerçekliğiyle buraya yazıyorum. Bilginize.

Arif Çağlar 19.09.2019

* * *

İki belediyenin operasyon günü [28.08.2019 tarihinde “Adalar Ulaşım Çalıştayı”nda] kürsüden okuduğum ve az sayıda toplantıya katılanlara da dağıtılan konuşmamın metni ise şöyle:

Sayın Misafirler,

Bugün paha biçilmez ilçemizi tanımak, ulaşım sorunlarını öğrenmek ve çözüm aramak için buraya kadar zahmet etmişsiniz, teşekkür ederiz, hoş gelmişsiniz.

Kısaca kendimi tanıtayım: Ben üç beş yıllığına görevli olarak tayinle ya da mahilli seçimlerin raslantısıyla Adalar İlçesi’nde bulunmuyorum; nüfusum ailemle birlikte Adalar’a kayıtlıdır ve İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği başkanıyım. Derneğimiz Adalar İlçesi’nde 10 yılı aşkın bir süredir Adalar’ın kültür ve tabiat varlıklarının korunması için çalışan ve bu ilçenin bundan başka hiçbir hedefi olmayan tek derneğidir.

Toplantının ilan metninde yazılı olduğu gibi “Adalar’ın ulaşım sorunlarının ele alınarak çözüm önerilerinin yer alacağı” toplantıya iyi bir başlangıç olacağını düşündüğüm çok kısa bir iki cümle söylememe izin verin.

Herşeyden önce faytonlar ve atlar konusunda bilgi eksikliği olanlara sunabileceğiniz, at, atçılık, fayton konusunda uzman ve Adalar’ı temelden tanıyan Melda Keskin ve Mahir Başdoğan’ın kaleme almış olduğu bir metni [“Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).] ve faytonların düzgün olarak çalışması için konunun uzmanı kalite kontrol mühendisi Şahika Savran’ın “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları”nı [Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).] altışar örnek olarak masalara bırakıyorum. İstediğiniz sayıda çoğaltabilirsiniz. Bu önemli metinler hem Adalar İlçesi halkının hem de İBB dahil Adalar’da görevli tüm kurumların bilgisi dahilindedir.

Derneğimizin (İAKTVKD) Adalar’ın faytonları ve ulaşımıyla ilgili yıllardır sürdürdüğü tartışma ve mücadeleyi Adalar Postası’nın internet sayfalarında ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz, bu metinleri orada bulabilirsiniz.* Metinlerin yazarlarının uzun yıllardır birlikte çalıştığımız derneğimizin üyeleri olduklarını da belirteyim.

Bildiğiniz gibi Marmara Takım Adaları bütünüyle 1973 yılı ve sonrasında Anıtlar Yüksek Kurulu’nun almış olduğu çok doğru kararlarla Marmara Takım Adaları Doğal ve Kentsel SİT BÜTÜNÜ ilan edilmiştir ve bu karar 2863 sayılı yasada ifadesini bulmuştur. Adalarımız 1984 yılı Mart ayından bugüne kadar bu yasayla ve bu yasaya bağlı olarak Anıtlar Yüksek Kurulu ve buna bağlı İstanbul Koruma Bölge Kurulu kararlarıyla korunmaktadır. Adalar İlçesi’nde yaşamın hemen hemen her yanını kapsayan bu yasanın hayatımızı düzenleyen özelliğini her Adalı’nın olduğu gibi adamıza görevli ya da ziyaretçi olarak gelenlerin de, Adalar’a çözüm aramak isteyenlerin de bilmesi gerekiyor. Uygar insanların birbirlerinin boğazına sarılmadan barış içinde birarada yaşayabilmeleri için yasaları vardır, bu yasalara harfiyen uyarlar, bu yasaları hukuk devletinin gereği olarak harfiyen uygularlar.

İstanbulumuzun bu nadide ilçesi son 12 yıl içinde ulaşımla ilgili koruma ilkeleri, kararları ve yasaların uygulanmadığı, insanların birbirlerinin boğazına sarılacak derecede kaba gücün egemenliğiyle karşı karşıya kaldığı bir ilçe haline getirilmiştir. Koruma yasa, ilke ve kararlarına göre Adalar’da motorlu araç kullanımı —çok sınırlı sayıda kamu görevi aracı ve ancak acil durumlarda kullanılmasına izin verilen hasta ve engelli araçları dışında— yasaktır. Böyle olmasına rağmen son 12 yıldır yasaları geçerli kılmakla görevli kaymakamlık ve ancak yasalara göre yönetmek ve görev yapmak zorunda olan İBB ve Adalar Belediyesi tarafından konuyla ilgili yasa ve kararlar kasıtlı olarak savsaklanmaktadır. Adalar ilçesi yasaya aykırı motorlu araç kullanmak isteyenlerin kaba kuvvetine terk edilmiş durumdadır.

Eminim ki bu toplantıya katılan her iki belediye, ilçede yasaları uygulamakla görevli kaymakamlık ve bu kuruma bağlı müdürlükler ve nihayet bu salonda bulunan hiç kimse yasalara muhalefet etmek istemeyecektir, istemez, hukuk devletinin gereği olarak isteyemez. İkincisi demokratik hiçbir toplumda ilçe halkının kendi sorunları o halk dışlanarak tartışılmaz, çözüm aranmaz, karar alınmaz. 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinden sonra bu konuda uzun yıllardır yaşanan kötü belediye yönetimi alışkanlıklarının artık terk edilmiş olması gerekirken bu toplantının hazırlığı, ilanı, daveti ve çalışma masalarının oluşturulma şekli ne yazık ki bunun aksini gösteriyor. Toplantının amacı, içeriği ve yapılış şekli Adalılar’ın bilgisi dışında bırakılırken, yasaya aykırı olarak motorlu araç üreticilerinin Adalar’a ulaşım çözümü aramaya çağrılmış olması bile bunu en açık şekilde göstermektedir.

Adaların tek yasal ulaşım aracı olan fayton konusu toplantının tartışma başlıkları arasına alınmamıştır. İBB ve Adalar Belediyesi uzun yıllardır motorlu araç hevesi içinde motorsuz araç olan faytonlara düşmanlık etmekte, halkı motorlu araç kullanımına teşvik etmektedir. Adalar Belediyesi faytonlarla ilgili hiçbir çalışma yapmamakta, hiçbir girişimde bulunmamaktadır; İBB ise görevi olan denetleme sorumluluğunu bir yana bırakıyorum, uzun yıllardan beri faytonları ortadan kaldırmanın yasalara aykırı uygulayıcısı olarak faytonlara her yıl yenilemesi gereken ruhsatı vermemekte, fayton sürücü ehliyetlerini yenilememekte, yasaya aykırı olmasına rağmen motorlu araç trafiğini Adalar’a yerleştirmek için yasal olan fayton ulaşımını illegaliteye, yasa dışına itmektedir. İstanbul’un hangi ilçesinde, Türkiye’nin hangi vilayetinde halk ehliyetsiz sürücüler elinde ruhsatsız ulaşım araçlarına binmek zorunda bırakılmaktadır? Adalar ilçesinde yıllardır durum budur. Sorumlu ve görevli kurumların yasalara bu şekildeki muhalefeti görülmüş şey değildir.

İşte bu durumda şimdi burada bu konuda yapılması gereken asıl çalışmanın ne olması gerektiğini ilan etmek ve yasalara saygısı olan yurttaşlar olarak hepinizi şu çalışmaya davet ediyorum: Ulaşımda kaba kuvvet gösterisinin hüküm sürdüğü ilçemizde koruma yasa ve kararları tavizsiz  olarak uygulanıncaya kadar, hemen şu andan itibaren motorlu araçlar kaymakamlık ve her iki belediyenin marifetiyle derhal ilçeden uzaklaştırılıncaya kadar, yasanın tarıtışılmaz emri kesin şekilde yerine getirilinceye kadar bu salonda bulunan herkes yasalara saygısı nedeniyle ulaşım konusunda ilk önce bu yasal zorunluluğun yerine getirilmesini istemek zorundadır. Önce yasa uygulanacak, namuslu ve dürüst yurttaşlar olacağız, sonra Adalar İlçesi halkının açık bilgisi ve tartışmasıyla birlikte her türlü sorunu çözebileceğimiz toplantılar düzenleyeceğiz.  Buyrun.

Arif Çağlar

(28.08.2019)

____________________________*

ADA, AT ve BİZ’e dair Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

“İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).

Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).

Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).

Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).

Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).

Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım(mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).

Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).

Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).

Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).

Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).

Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).

“Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: