Gönderen: adalarpostasi | 28 Kasım 2019

İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Derneği’nden (İAKTVKD) Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e…

İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ

Sayı     : 2019-65

Büyükada, 26.11.2019

İlgi: Derneğimiz Yönetim Kurulu

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e

26.11.2019 günü yapılan toplantı için aşağıdaki metni iletmiştir.

31.03.219 tarihinde yapılan mahalli seçimlerden sonra 12.04.2019 tarihinde yaptığımız ilk  toplantıda Belediye Başkanlığı’na “Derneğimizin yeni belediye yönetiminden beklediklerine dair bazı konu başlıkları” metnini sunmuş ve Adalar Postası üzerinden yayınlayarak Ada halkına da duyurmuştuk. [bkz. “İAKTVKD’nin Yeni Belediye Yönetiminden Beklediklerine Dair Bazı Konu Başlıkları…”, Adalar Postası-2897 (14.4.2019).]

Adalar Belediyesi’nin yeni yönetimini daha önceki CHP’li iki dönem belediye yönetimiden ayıran en önemli etken muhakkak ki bu yeni dönemde İBB’nin de CHP yönetiminde olmasıdır çünkü bundan önceki iki dönemde Adalar Belediyesi’nin CHP’li yönetimi birçok konuda haklı olarak AKP’li İBB’nin husumetinden şikâyetçi olmuş, bu nedenle İstanbul’un en küçük ilçesi olan Adalar İlçesi’nin yeterli bütçesi olmadığından ve İBB tarafından destek görmediğinden gerekli belediyecilik hizmetini veremediğini ifade etmiştir. İşte şimdi içinde bulunduğumuz yeni 5 yıllık dönemde İBB de Adalar Belediyesi de aynı siyasi partidendir, İBB desteğiyle Adalar Belediyesi Adalar’ın ihmal edilmiş tüm sorunlarını çözebilir.

Buna rağmen yeni dönemin ilk 8 ayında Derneğimiz ilçenin sorunlarının çözümüyle ilgili henüz umut verici olumlu bir gelişme görememiştir. Umarız bu durum en kısa zamanda hızla değişecek ve yeni Belediye Başkanı Erdem Gül ilçenin sorunlarına getireceği çözüm önerilerini açıklayacak ve uygulayacaktır.

Yeni belediye yönetiminin ilk hatalı davranışı Adalar Kent Konseyi (AKK) yönetimi seçiminde olmuştur. Bu konuda geçerli yasa ve yönetmeliğe uyulmadan yapılan seçim sonunda daha önceki dönemlerdeki gibi AKK yönetimi ölü çocuk olarak doğmuştur. Bu konuda derneğimiz yeterince yayın yapmış, yeterince uyarıda bulunmuştur. [bkz. Arif Çağlar, “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (İAKTVKD) Adalar Kent Konseyi Yeni Dönem Seçimli Genel Kurul Toplantısına Neden Katılmayacak?”, Adalar Postası-2899-2 (11.6.2019).] Bunlar dikkate alınmamıştır. Yine de yanlışın neresinden dönülse kârdır. Aklı başında demokratik bir çaba yeni bir AKK yönetimi seçimiyle bu organa meşruiyet kazandırabilir. Ve böyle bir meşru yönetim, şimdiye kadarki gidişattan farklı olarak, belki Adalar’ın sorunlarına çözüm getirici ve belki düzgün bir çalışma sergileyebilir.

Adalar içi ulaşım ne yazık ki eskisinden daha kötüye gitmiştir çünkü motorlu taşıt kullanımına son verilmesi gerekirken ve Adalar Kaymakamlığı ve Adalar Belediyesi bu yasa dışı kullanımlara karşı olduğunu yazılı olarak beyan ederken gerekli uygulamayı yapmayarak motorlu taşıt trafiğini desteklemeyi sürdürür olmuştur. [bkz. “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).] Belediye Başkanlığı’nın Derneğimizin bu konudaki dilekçelerine verdiği cevaplar daha önceki belediye yönetimlerinin yaptığı gibi bir oyalamadan ve mevcut yasa dışı davranışlara göz yummaktan öteye geçmemiştir.

Çok yanlış bir şekilde düzenlenen Adalar Ulaşım Çalıştayı adı altındaki bir toplantı ne yazık ki Adalar Belediyesi’nin bu konuda inisiyatifi İBB’ye bırakmak istediğini göstermiş, Adalar Belediyesi Adalar’ın en temel sorunlarından birinde söz sahibi olmadığını sergilemiştir. [bkz. Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).] Bunun da ötesinde faytonlar konusunda [bkz. Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).] iki belediyenin seçimden önce aralarında anlaşmış ama seçimleri kazanmayı riske sokmamak için bunu Ada halkından sakladıklarını seçimlerden sonra itiraf etmeleri en hafif deyimle üzücü olmuştur, böyle bir aldatma girişimi kabul edilemez ve sonuç olarak CHP’li belediye yönetimine güveni sarsmıştır. Seçimden önceki “birlikte yöneteceğiz” şiarının içeriği bu olamaz.

“Birlikte yönetmek” ne düzmece çalıştayla olur ne de ilçe halkındaki gerilimi azaltmak için düzenlenen halk toplantılarıyla. Kamu yönetiminin meslek ahlâkına uygun ve demokratik olması için kamu yönetiminin aldığı tüm kararların tüm ayrıntıları ve tüm gerekçeleriyle birlikte kamunun bilgisine sunulmuş olması gerekir. Daha önceki belediye yönetimlerinin uygulamamış olduğu bu doğru yönetim şeklini ne yazık ki şimdiki belediye yönetimi de uygulamıyor. Yeni belediye yönetiminin Adalar İlçesi için bir tür “stratejik planı” bile yoktur. Çoktan olması gereken ve tüm ayrıntıları ve gerekçeleriyle açıklanması gereken böyle bir plan belki en kısa zamanda hazırlanıp ilân edilecektir, bilmiyoruz ve bekliyoruz. Ama belediye yönetimi bir yana ne yazık ki CHP Adalar İlçe yönetiminin de böyle bir planı yoktur, hatta bu partinin Adalar İlçesi’yle ilgili hiçbir somut görüşü, hiçbir sorunun analizi ve çözüm önerisi yoktur. [bkz. “Adalar CHP Yönetim Kurulu’na…”, Adalar Postası-2898 (28.4.2019).] Böyle bir atmosferde mahalli seçimi tesadüfen kazanmış bir siyasi parti ve belediye yönetimi, açıklanamaz ilişkilerin taraftarlığı içinde anlık aksiyon ve reaksiyonlar ve bir tuhaf pozisyon savunuları olarak işlemektedir. Bu çok yanlış ve kötü siyaset anlayışı ve pratiğinin belediye yönetimini de ziyadesiyle yıprattığı aşikârdır. Son 8 ay içinde belediye içinde yetki ve görevlendirmelerdeki belirsizlik ve düzensizlik belediye yönetiminin ilçenin sorunlarını düzgün bir şekilde ele almasına ve çözümlemesine engel olmaktadır.

Sonuç olarak Derneğimizin 8 ay önce belediye yönetiminden çözüm beklenen konular olarak sunduğu konular bugüne kadar ele alınmamış ve çözülmemiştir. Adalar içi ulaşım bunlardan biridir, faytonlar konusu bir diğeridir, kamu alanının keyfi işgâlleri, seyyar satıcılar keşmekeşi, “geçiş dönemi yapılaşma koşulları”nın geçerli olduğu bir dönemde dahi girişilen irili ufaklı inşaatlar, hazırlık aşamasında olması gereken 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar hakkında şimdiye kadarki deneyime (yapılmış planlara) dayalı hiçbir hedef konulmamış ve açıklama yapılmamış olması, Adalar’ın tarihî ve doğal özgün yapısını koruyucu hiçbir önlemin planlanmamış ve uygulanmıyor olması, elbette şu anda dahi işliyor olması gereken ve elbette ilçenin doğal ve tarihî özelliklerini koruyacak ve aykırılıkları def edecek şekilde uygulanması gereken bir kentsel tasarım rehberinin eksikliği, hatta geçerli belediye yasalarına dahi uymayan bir denetimsizlik, özel ya da ticarî amaçlı her türlü motorlu taşıt kullanımının fütursuz hale gelmesi, kiralık bisiklet terörü, orman alanlarının ve sahillerin işgal edilerek ticarete açılması, yasaya aykırı yapılaşma, gecekondular ve “imar barışı”yla kurtarma çabaları vs. Bunların hepsine bir önceki toplantımızda ve orada sunduğumuz notlarda ayrıntılı olarak yer vermiştik burada tekrarlamak gereksiz olacaktır. Tüm konular hâlâ ele alınmayı bekliyor ve Derneğimiz bu konuların ele alındığına dair henüz en ufak bir emâre görmüş değil.

Daha önceki toplantıda da değindiğimiz gibi bu sorunlar, yasa ve kuralların harfiyen uygulanmamasından ve Adalar hakkında bilgisizlikten kaynaklanıyor. Her iki konuyu da eksiksiz olarak bilmek gerekiyor ve bu da ancak konunun uzmanlarından bilgi ve rapor almakla olur. Bu önerimizin henüz ciddiye alındığını da göremedik. Oysa Adalar’ın her konusu, her sorunu için bilgi verecek rapor hazırlayacak o kadar çok uzman var ki, belediye yönetiminin niçin hâlâ bu potansiyeli kullanmadığını anlamak mümkün değildir. İstenmesi ve düzenlenmesi gereken böylesi raporların kamuya sunulması ve tartışılmasının sağlanarak bundan da sonuçlar çıkarılması ise yine kamu yönetimi meslek ahlâkı, dürüstlük ve demokrasi gereğidir.

Bir önemli güncel sorun olarak İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Adalar’a kimlik kazandıracağız” sözünü bilinçli ve kasıtlı olarak söylememiş olduğunu düşünmek istiyoruz çünkü zaten her yönüyle çok güçlü bir kimliğe sahip İstanbul’un bu tarihî ilçesi —ve İstanbul tarihindeki ikinci belediyesi!— başka kötü siyasi partiler tarafından çokça kimlik değişikliğine uğratılmak istenmiştir —1994 yılının hemen arkasından 1995 yılında İBB’nin ilan ettiği “tematik Adalar” böyle bir hezeyandır. İmamoğlu “Adalar’a kimlik kazandıracağız” sözünü böyle bir kötü kasıtla değil ancak Adalar’ın zaten çok güçlü bir kimliği olduğunu bilmiyor olduğu için söylemiş olabilir, aklımıza başka şey gelsin istemiyoruz. Fakat Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e bu haber henüz ulaşmamış olmalı ki bu bilgisizliği ortadan kaldıracak ve Adalar’ın üzerine titrenerek korunması gereken bir kimliği olduğunu İmamoğlu’na öğretecek güçlü bir açıklama yapmasını hâlâ beklemekteyiz. Elbette CHP Adalar İlçesi de yöneticileri ve üyeleriyle birlikte pekâlâ böyle bir öğretici açıklama yapabilirdi ama delege seçimleriyle hayli meşgûl olmalılar ki o taraftan da bir ses duyulmadı. Zaten seçilmek isteyen ve seçilen delegelerin de Adalar’la ilgili bir şey söyledikleri duyulmuyor, sahi bunlar hangi ilçeye delege seçiliyor? İşte Adalar Belediye Başkanı delege seçildikleri ilçeye ait hiçbir fikir beyan edemeyen bu partililere de ilçeleri hakkında bir şeyler öğretebilir, böyle bir ihtiyaç olduğu kesindir.

Önceki toplantıda belirttiğimiz gibi Adalar’ın kültür ve tabiat varlıklarını  korumayla ilgili yasaların ruhuna uygun karar ve uygulamaların yanında bugüne kadar belediye yönetimlerinin hata ve ihmallerinin bir bölümü Adalar’ın çok özel sit yapısının bilinmemesi ve bunun nasıl korunması gerektiği konusunda bilgisizlikten kaynaklanmıştır. Bu nedenle bu hataların ve bilgi eksikliğinin sürdürülmemesi için belediye yönetiminin mutlaka konunun uzmanı kişilerden bilimsel rapor ve sürekli danışmanlık hizmeti almasının önemine işaret etmek ve bu hizmet alımının sağlanmasına önemle dikkat edilmesi gereği üzerinde durmak isteriz.

Saygılarımızla,

Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri

Arif Çağlar, Engin Damcı, Şahika Savran, Murat Ceyişakar, Mahire Tanış

İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ

Güzeller Sokağı 34, Büyükada, TR-34970 Adalar – İstanbul                                                                                                                        adalarkoruma@adalarkoruma.org     www.adalarkoruma.org


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: