Gönderen: adalarpostasi | 09 Şubat 2020

Ada(lar) topografyası atlı araba çalışmasına münâsip midir?

Fritz Koenig (1924-2017), Chairot, 1957.
Peggy Guggenheim Koleksiyonu.

Ada(lar) topografyası atlı araba çalışmasına münâsip midir?

At-bilmez insanların nedense çok konuştuğu zamanede bu suali, arada sırada duyar olduk! Önceleri sinek vızıldaması gibi nahoş ama bir o kadar da üstünde durulması gereksiz ufak bir saçmalık idi. Bir yalanın sıkça tekrarlanması neticesinde onun “doğru” olduğuna inanmak halinin karşımıza çıkması mes’elesi göz önüne alındığında, bu konuda artık cevap vermek gerekmektedir. Aksi halde yanlış bilinen doğrular kervanına bu masum görünüşlü yalan da katılacaktır.

Adalar’daki yerleşim yerlerine ulaşım kayıtlı tarih müddeti boyunca atlı arabalar ve eşeklerle yapılmıştır. İmara açık yerler, eldeki gerçek beygir gücüyle mükemmelen ulaşılabilen yerlerdi. Zaten evler de “münâsip” yerlerde yapılmıştı. Büyükada iki, diğer iskâna açık adalar da iskele mevkiilerinden rahatlıkla ulaşılabilen tek muhtarlık şeklinde eskiden beri teşkilatlanmış idi. Etrafında tur yapılabilen Adalar’ın yolları da atlı araba kullanımına göre açılmış idi.

At hayvanının araba çekmesini “vahşet”, “zulüm”, “sömürü” vs. tabirlerle ifade etmek isteyenler —bu indȋ tanımlarının kifâyetsiz kaldığını gördüklerinde— mes’eleye “ilim” dünyasından da bir destek bulmak adına Adalar’ın topografik yapısının atlı araba ulaşımına uygun olmadığı bahanesine sığınmayı îcad etmişlerdir!

Halbuki at hayvanı doğru bakım ve çalışma şartları altında Adalar’ın mevcut yollarında rahatlıkla araba çekebilmektedir. Zaten yaşanmış tarih de buna şahittir. Atın gücü atçılık becerileriyle birleştiğinde insanlık uzun mesafeler katedebilmiştir. Bazı yolculuklar daha yorucu olabilmektedir lakin attaki yorgunluk doğru bakımla halledilemeyecek bir dert değildir. Atın nal izleri medeniyet yolculuğumuzda biz insanların hep yanıbaşında olmuştur. Arazi üzerindeki yüksekliklerin buna mâni olacağını düşünen var ise de dünya üzerinde neredeyse her yere uzanan insan/at ortak tarihine bakmasında mutlak surette fayda bulunmaktadır. Sadece tabak gibi düz ovalarda değil hemen her yerde hayat atlarla beraber yaşanmıştır.

Madem yollar konusunda bir hassaslık mevzubahistir, bu hassasiyeti gösterenler neden ada yollarının nispeten yakın tarihlerde asfalt kaplanmasına ses çıkartmamışlardır? Maksat at hayvanının refahı olmuş olsa idi, asfalt yollar ve daha düne kadar tamir edilmeyen düşük rögar kapaklarını sorun etmek çok daha at odaklı bir davranış olurdu. Çalışan atların dinlenebilmesi için şart olan padok alanından söz bile etmiyorum.

Ada’nın topografyası derken sakın ola şimdiye kadar iskâna açılmamış yerleri kastediyor olmasınlar? Nereden çıktığı tam olarak bilinmeyen (?) “akülü ucube” seviciliği ve hemen akabinde gelmesi hayalleri kurulan motorlü araç merakı sakın ola şuur altındaki kimi istekleri gösteriyor olmasın?!

Atın gücünü bilmeyen, atçılığa uzak zihniyetler yokuş ve inişleri şikâyet ederlerken atın hayatına kastediyorlar! Çalışmak atı bitirmez, çalışmamak atı yok eder. Bir at ile ne bir yokuş çıkmış, ne de bir yokuş inmiş kimselerin lafına cevap yetiştirmek mecburiyetinde kalmak, atçılığımızın düştüğü durumu maalesef alenen göstermektedir. Şikâyet etmenin yeri değildir. Toprak veya arnavut kaldırımı yollar atlar için daha iyidir. Asfaltı sorun etmeyenlerin, yokuşu bahane etmesi hiç inandırıcı değildir. Ada topografyası atlı hayat için gayet münasiptir. Aksini iddia etmek ise at adına kötü niyetlilik değilse bilgisizliktir.

Emin Mâhir Başdoğan
İAKTVKD (İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği) Yetkilisi, At ve Atçılık uzmanı

_____________________________________________
ADA, AT ve BİZ’e dair
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

“İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

“Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

“İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

“ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

“Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

“Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

“İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

“İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

(Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
wp.me/s2Emvm-2937

Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).

wp.me/s2Emvm-2938

“Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).

wp.me/s2Emvm-2939

“Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).

wp.me/s2Emvm-2940

Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2941


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: