Gönderen: adalarpostasi | 11 Şubat 2020

Güven İslamoğlu’nun fayton atları hakkında CNN-Türk’te yayınlanan YEŞİL DOĞA programı üzerine birkaç söz…

Güven İslamoğlu (07.02.2020-20:08): Bu pazar 18.00 de Cnntürk Yeşil Doğa’da fayton atlarının hikayesini yapacağız.Ilk 2014 de yapmıştım.6 sene sonra yasaklandı.Şimdi bu atlara ne olacak? Doğada yaşayabilirler mi ,eko sistemi bozarlar mı ? Bu iş bu noktaya nasıl geldi ? Niye herkes 3 maymunu oynadı ? #fayton
https://twitter.com/guvenislamoglu/status/1225828782340268032?s=21

Güven İslamoğlu’nun fayton atları hakkında CNN-Türk’te yayınlanan YEŞİL DOĞA programı üzerine birkaç söz…

CNN-Türk kanalında 09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlanan Güven İslamoğlu’nun hazırlayıp sunduğu Yeşil Doğa programının başlığı “Adalar’da Ortaya Çıkan Ruam Hastalığındaki Son Durum ve Fayton Atları” olmasına rağmen dikkatle izlediğim halde ne ruam hastalığı ile bu hastalıkla yapılan mücadele ve bu mücadele esnasında aslında var olduğu halde nedense riâyet edilmeyen “Ruam’la Mücadele Mevzuatı”na dair herhangi bir gönderme, ne de Adalar’da mukim olup konuyla doğrudan ilgisi dolayısıyla da yapılan hataları yargıya taşıyarak 10 Ocak 2020’de “Haksız Tecrit ve 90 Gün Faytona At Bağlamayı Yasaklama” kararına karşı gelmek suretiyle İstanbul Valiliği’ne “Yürütmeyi Durdurma” davası açan İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’mizden (İAKTVKD) herhangi bir bahis duyamadım. Hal böyle olunca da kamuoyuna sunulan bilgi eksik kalmaktadır diye düşünüyorum.

Haytap’çı şahsiyetin fayton atları ile sokaklarda eskiden “oynatılan” ayıların “kurtarılmasını” bir tutan yaklaşımı ve diline pelesenk ettiği “zulüm” kelimeleri, umarım dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmamıştır. Kendisinin ayakları yere basan hiçbir somut “çare” teklifi olmaması da ayrıca dikkat çekicidir. Zaten yaşanılan rezâletlere rağmen İzmir ve Antalya’dan sonra İstanbul Adaları’ndaki atların da “kurtulmuş” olduğunu söyleyip bundan memnun olduğunu belirtmesi o tek taraflı bakış açısıyla âdeta “kör” olduğunun delilidir. Bu memnun olunacak bir durum değildir çünkü Antalya atları “yok edilmiş”, nerede olduklarına dair sorulan suallere kaçamak cevaplar verilerek “çiftçiye sahiplendirildiği” söylenmiş ancak atları sahiplenen herhangi bir gerçek çiftçinin adresi dahi verilememiştir. İzmir atları da ancak birkaç ay Belediye tarafından namüsait şartlarda sözümona bakıldıktan sonra bir geceyarısı operasyonuyla Ankara’daki serum çiftliğine gizlice gönderilmiştir. İstanbul Adaları’ndaki atlar ise adı karantina olan ama aslında usulsüz keyfî bir cezaya çarptırılarak ahırlarına hapsedilmiş vaziyette hareketsizlikten oldukları yerde ölmektedir. Bu asla atların kurtuluşu değildir! Olsa olsa acemi hayvanseverler elinde atların gerçekten zarar görmesidir. Asıl “zulüm” budur!

Haytap’çı şahsiyetin kendilerine muhalif gördüğü “faytonların düzenlenerek devam ettirilmesini isteyenler” olan bizleri, “yıllardır hiçbir gayret göstermeyenler” olarak tanımlaması ise en hafif tâbirle “doğru değildir”! Son on yıldır Adalar’da neredeyse teammüden bozularak yürürlükten kaldırılan Fayton Nizamnamesi’nin düzeltilmesi yolunda gösterdiğimiz çalışmaları ve hem ilçe hem de Büyükşehir Belediyeleri ile Kaymakamlığa defalarca yaptığımız “çözüm önerili” başvurularımızı “yok saymak(?)” niyeti, bize göre kötü bir “görmezden gelme” çabasıdır. Halbuki dijital ortamda yayımlanan ve İAKTVKD’nin arşivi niteliği de arzeden Adalar Postası’nda, 2012’den beri konu hakkında yapılan tüm çalışmalar belgelenmiştir. [bkz. Ek: ADA, AT ve BİZ’e dair Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…]

Fayton meselesinden söz edilirken merȋ kanunlarımıza göre ilçenin SİT alanı olmuş olmaklığı, ulaşımın münhasıran atlı arabalarla yapılacak olmasının vaaz edildiği ve her türlü motorlu aracın —belirtilen istisnalar haricinde— yasak olduğu gerçeğine de hiç değinilmemiştir. Ayrıca aslında yasak olmakla birlikte sayıları binlerle ifade edilen akülü araçların ilçede kol gezdiği ve hem zabıtanın hem de emniyetin gözü önünde cereyan eden bu hukuksuzluğa yıllardır sessizce göz yumulmasının, neredeyse bu “suç”u teşvik eder bir tavır oluşturduğuna dair programınızda maalesef herhangi bir bahis de geçmemiştir. Oysaki fayton “sorunu” bir ölçüde bu kanunsuz akülü-araç istilasından ayrı düşünülemez. İAKTVKD bu hususta da yıllardan beri mücadele vermiş olmakla resmȋ makamlara her nedense yerine getirmedikleri vazifelerini hatırlatmaktan geri durmamıştır. Motorlu araçlarla ilgili olarak İAKTVKD’nin 18 Aralık 2019 tarihinde yasayı keyfȋ olarak uygulamayan kaymakam, emniyet müdürü, belediye başkanı ve zabıta müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve bu suç duyurusunun şu anda  işlemde olduğunu da ilaveten bildiririm.

Muhtelif belediye yetkilileriyle görüştüğünüz programınızdaki o yetkililer mevcut kanunlara göre açıkça suç işlemeye devam etmişlerdir. Hiçbir uygulama, hali hazırda var olan kanunlar hilâfına yapılamaz. Dolayısıyla “Ada faytonlarını yasaklıyorum” diyen zevat yanlış yapmaktadır.

Programınızda fayton başına doksan bin lira ödenerek bunların İBB tarafından satın alınacağı yolunda verdiğiniz haber de galiba eksik bilgiye dayanmaktadır. Yapılan teklif fayton başına üç yüz bin lira ve altı ata kadar beher at için de dört bin liradır. Toplam 1700 at ve 280 kadar araba düşünüldüğünde söz konusu meblağ doksan milyon lira tutmaktadır. İAKTVKD, İBB’nin bu icraat girişimini de dava ederek 21 Ocak 2020 tarihli bir başka “yürütmeyi durdurma” davası açmıştır. Yani “birileri” öyle istiyor diye faytonlar mevcut kanunlar orta yerde dururken öyle keyfî “ben yaptım oldu”larla yasaklanamaz! Bunun böyle olmaması için çalışmalarımız devam etmektedir. Memleket kanunları Adalar ilçesinin yasal ulaşımının hâlâ atlı arabayla yapılacağını söylemektedir. Zaten programınızda söz verdiğiniz İstanbul Veterinerler Odası başkanı Prof. Dr. Murat Arslan’ın da isabetle değindiği gibi fayton çekmek at hayvanına eziyet değil uygun bakım koşulları sağlandığı takdirde pekâlâ kabul edilen bir atçılık uygulamasıdır.

Program bilgilerinin doğruluğu açısından bu tesbitlerimi sizinle paylaşmak istedim.

Son olarak canlı çekimlerin bir kısmını gerçekleştirdiğiniz Hasat çiftliği sahibi atçı dostum Haluk Yüksel’in at-bilir yorumlarının da programınızı gerçekçilik adına güzel dengelediğini söyleyerek bitirmek istiyorum.

Anlayabildiğim kadarıyla zaten siz de gelinen noktada yaşanılan sıkıntının farkındasınız ve boş bir söz olan “kurtarmak” ile dertlerin bitmediğini anlıyorsunuz.

Umarım eleştirilerimi mâkul bulursunuz. Herşeye rağmen “dengeli” bir program yaptığınızı söylüyorum. Gelin yanlıştan dönelim. Hayat içerisindeki mühim bir atçılık örneği olan faytonculuğu düzenleyerek devam ettirelim. Aksi halde vebal “yasakçılar”ın boynunadır.

Saygılarımla,

Emin Mâhir Başdoğan
İAKTVKD (İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği) üyesi ve atçılık yetkilisi


• [İstanbul Valisi] Ali Yerlikaya (20.12.2019-12:43): Adalar ilçemizdeki atlarda tespit edilen Ruam hastalığı sonrası İl Mahalli Çevre Kurulumuzu “Olağanüstü Toplantı”ya çağırdım.
Toplantıda önemli kararlar aldık.
Adalardaki hiçbir hayvanın, kötü koşullarda yaşamasını ve itlaf edilmesini artık kesinlikle istemiyoruz.
https://twitter.com/yerlikayaali34/status/1207959680431120384?s=21

Güven İslamoğlu (16.01.2020-23:17): İBB fayton plakalarını 300 bin tl verip satın alacakmış.Atlarada 4 bin ödeyecekmiş.Öldürdüklerine saysınlar.Işi bitmiş hayvanlardan da para kazanacaklar.Bugüne kadar ceza mı kestiniz.Para vereceğinize elektrikli fayton verin.90 milyon ödenecekmis. @ibbPR #fayton
https://twitter.com/guvenislamoglu/status/1217903724087201792?s=21

• [İstanbul Valisi] Ali Yerlikaya (23.01.2020-12:13): Her ortamda yerli üretimin önemine inanıyor ve havyanlarımıza eziyet edilmemesi için elektrikli faytonu ve elektrikli araç kullanımını destekliyorum.
Sayın Bakanımız @varank ile elektrikli araçları test ettik.🇹🇷
https://twitter.com/yerlikayaali34/status/1220273265513566209?s=21

• [TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı] Mustafa Varank (23.01.2020-13:21): Turizm bölgelerinde hayvanların çektiği eziyetle gündeme gelen atlı faytonların yerine elektrikli faytonların kullanılmasını önemsiyoruz.
Bu alanda farkındalık oluşturmak için, Türk girişimi #fayoto’nun geliştirdiği yerli elektrikli faytonu test ettik.
https://twitter.com/varank/status/1220290417364738054?s=21

_____________________________________________Ek:
ADA, AT ve BİZ’e dair
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

“İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

“Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

“İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

“ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

“Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

“Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

“İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

“İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

(Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
wp.me/s2Emvm-2937

Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).

wp.me/s2Emvm-2938

“Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).

wp.me/s2Emvm-2939

“Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).

wp.me/s2Emvm-2940

Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2941

Emin Mâhir Başdoğan, “Güven İslamoğlu’nun Fayton Atları Hakkında CNN-Türk’te Yayınlanan YEŞİL DOĞA Programı Üzerine Birkaç Söz…”, Adalar Postası-2942 (12.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2942


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: