Gönderen: adalarpostasi | 27 Mayıs 2020

Yassıada’da Gözler Önüne Serilen Nedir?

Yassıada’da Gözler Önüne Serilen Nedir?

f: @xalohat, Yassıada, 19.9.2017.

2013 yılında bir gece torba yasa içinden Anayasa’ya aykırı bir yasa çıkartılarak Yassıada ve Sivriada inşaata açıldı, inşaatlar bittikten sonra Anayasa Mahkemesi bu yasayı iptal etti ancak aldığı kararda inşaatı bitmiş Yassıada ile inşaatı tam olarak başlamamış Sivriada’yı yasadaki cümlede birbirinden ayırarak yasayı sadece Sivriada için iptal etti.*

İnşaat süresince Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle yasayı dava edenlere davaları kaybettirildi, altı yıl içinde (2013-2019) iş olup bittikten sonra Anayasa Mahkemesi’nin sakat yasayı iptali, aldığı karar geriye doğru işlemeyeceği için hiçbir işe yaramadı. Yasaları ciddiye almak isteyenlerle alay etmiş oldular. Yassıada’da törenle açılışı yapılan inşaat faaliyetinin özeti budur.

Açılışı yapılan beton yığını gerçek demokrasi ve özgürlük kavramlarının ve tarihinin yalan dolanla içini boşaltıp bir kez daha halka yutturma teşebbüsünün yeni bir anıtıdır, Türkiye’de tam 70 yıllık bir demokrasi ve özgürlükleri yok etme faaliyetinin sembolik ihyasıdır. Bir simge olarak 27 Mayıs tarihiyle oynuyor olmalarının nedeni çok açıktır çünkü bugün artık 70 yaşına basan, gerçek demokrasi ve özgürlük karşıtı iktidarın ilk on yılı daha sonraki 60 yılın bütün sahnelerinin temel senaryosudur, plan ve program tüm ayrıntılarıyla o ilk on yıl içinde uç göstermiştir: Din ve yalanla cehalet iyice hortlatılacak, cahil sayısı arttıkça iktidar güçlenecek, Cumhuriyet’in kuruluşundan intikam almak isteyen iç ve dış ne kadar güç varsa birleştirilecek, gereken para Büyük Ağabey’in kucağında sağlanacak, intikamın ilk hamlesinde İstiklal Harbi’nin tüm subayları tasviye edilecek ve ordu derhal Ağabey’in hizmetinde topçu ateşine yem olarak cepheye sürülecek, ölenler Kunuri Zaferi aldatmacasıyla yutturulacak; her mahalleye bir milyoner lafazanlığı tekrarlanırken radyolardan sahte Vatan Cephesi’ne katılanlar listeleri okunacak, İstanbul’un emlak yağması için yıkım uygulanacak, çapulcu herekete geçirilerek ekaliyetin elindeki zenginliğe el konulacak ve kurulacak mahkemelerde suç komünistlerin üzerine atılacak. Bu temel program bugüne kadar birçok kez tekrarlanarak işletilmiştir.

60 yıl içinde hızla ABD güdümlü ve Batı Avrupa icazetli askeri darbelerle ülkenin bugüne kadarki en demokratik, en özgürlükçü ve eşitlikçi 1961 Anayasası ortadan kaldırıldı, ülke önce Nakşibendi tarikatına sonra da geriye kalan bütün tarikatlara terk edildi. 1961 Anayasası 27 Mayıs’ın ülkeye hediyesiydi. Gerçek özgürlük, eşitlik ve demokrasiye düşman olanlar elbette 27 Mayıs’a da düşmandır. 1950’de DP’nin başlattığı, demokrasi ve özgürlük sözcüklerini kullanarak içeriklerinin tam aksini uygulama becerisi, aynı zihniyetin değişik parti isimleri altında bugüne kadar süren geleneği olmuştur. Şimdi açılışını yaptıkları inşaat adı altındaki enkaz bir adanın tarihi, arkeolojisi ve doğasıyla birlikte yok edilmesinin çok ötesindedir. Açılışı yapılan enkaz birinci dereceden bir hukuk, adalet, yasama enkazıdır. İşte bu nedenle bu enkazın nasıl bir hukuk katakullisiyle ortaya çıktığını bilmek, son 70 yılda iktidarlarıyla ülkeyi enkaz haline getirenlerin uydurmaya çalıştıkları bu simgenin temelinde yatan Cumhuriyet düşmanlığını bütün açıklığıyla görebilmenin ipucudur.

70 yıl kısa bir süre değildir, üç kuşağı kapsar ve egemen kılınan propagandanın kirliliğinden sonraki kuşaklar da kolay kurtulamaz. Demokrasiyi demagojiyle, halkçılığı popülizmle, solu sağ, sağı sol ile, kamu varlığının yağmasını halkın zenginleşmesiyle altüst eden köylü kurnazlığında “yetmez ama evet” zırvasıyla zirveye varan bir aklı terk hareketiyle hukukun bağımsızlığının ortadan kaldırılışının simgesi en bariz ve şehrin her yerinden görünür şekliyle Yassıada inşaatlarıdır çünkü bu inşaatlar herkesin görebileceği şekilde Anayasa’ya aykırı bir torba yasa marifetiyle dikilmiş, ancak iş olup bittikten sonra ama geriye işlemez şekliyle yasaları ve yasamayı çiğnemenin abidesi olmuştur.

Arif Çağlar

27.05.2020


Açıklayıcı not:

* Torba yasa, demokrasi ve yasama tahrifatı silsilesinde tescilli bir marka olarak, farklı konularda olmasına rağmen ayrı ayrı tartışılmasına izin verilmeden oy çokluğuyla çıkarılan yasalara verilen addır; Demirel’in Meclis’te 226’yı bulan —oylamada bir fazla oyu bulan taraf— herşeyi yapar oyununun geliştirilmiş şeklidir. Yassıada ve Sivriada’yı inşaata açmak için torba yasa 03.04.2013 tarihinde “3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet Devret Modeli çerçevesinde Yaptırılması Hakkında kanun madde 2-(Ek:3/4/2013-6456/27 md. 3’üncü fıkrada yer alan, “Yassıada ye Sivriada’da yapılacak olan planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabii değildir” ifadesiyle Meclis’ten geçti.

Bu yasaya dayanarak girişilecek inşaatlara yol açan 2015 yılında ve sonrasında yapılan ve askıya çıkarılan plan değişikliklerine karşı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Adalar Belediyesi ve İAKTVKD (İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği) torbadan çıkan yasanın Anayasa’ya aykırılığı dahil diğer birçok gerekçeyle davalar açtı. Davacı lehine bilirkişi raporları ve yürütmeyi durdurma kararları olmasına rağmen davacıların hepsine kaybettirilen davalar sonrasında 26.06.2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi davalı yasayı ama yalnızca Sivriada için iptal etti. İptal kararının yalnızca Sivriada için alınmış olması başlı başına bir abidedir. Sivriada’yla ilgili davalardan biri nedeniyle Danıştay’ın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi 24.97.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararında “… yapılacak olan planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi değildir.” bölümü Yassıada ve Sivriada için ortak hüküm niteliğindedir. Bu nedenle kurala ilişkin esas incelemenin ” … Sivriada’da …” ibaresiyle sınırlı olarak yapılması gerekmektedir.” denilerek şu HÜKÜM’e varılmıştır: “8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle eklenen ek 2. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “… Sivriada’da …” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALiNE 26/6/2019 tarihinde OYBiRLİĞİYLE karar verildi.”

Böylelikle “ortak hüküm niteliğinde” olmasına rağmen Sivriada ibaresi Anayasa’ya aykırı ilan edilmiş, Yassıada ibaresi bilinmeze bırakılmıştır.


YASSIADA neden ve nasıl YAMYASSI oldu?

“Acılı Yassıada Yahnisi Tarifi…”, Adalar Postası-2707 (16.03.2013).

“Yassıada’nın Doğal ve Tarihi SİT Alanı Konumundan Çıkarılmasına İAKTVKD’nin itirazı var!…”, Adalar Postası-2708 (16.03.2013).

“Yassıada’yla İlgili Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve Uygulama İmar Planı’na İtirazımız Var!…”, Adalar Postası-2722 (11.07.2013).

“Hayırlısıyla Hayırsız’a Gidiyoruz!… #direnadalar”, Adalar Postası-2723 (18.07.2013).

 • “Yassıada’nın Sırf ‘Demokrasi Adası’ Olabilmesi İçin mi?”, Adalar Postası-2724 (18.07.2013).

“Davacıyız Hakim Bey!… Davamız Yassıada!…”, Adalar Postası-2731 (30.09.2013).

Haluk Eyidoğan, “Adalarımıza Gelirken Kötü Emellerinizi Başka Yerde Bırakınız! (Yassıada ve Sivriada Konusu)”, Adalar Postası-2732 (17.10.2013).

Arif Çağlar, “Yassıada’nın Adını Değiştirmişler!”, Adalar Postası-2733 (16.11.2013).

Sennur Baybuğa, Uğraş Salman, “Yassıada Üzerinde Oynadığınız Oyunlara Son Verin, Adalar Sizin Rant Alanınız Olmayacak!”, Adalar Postası-2737 (8.12.2013).

 • Arif Çağlar, “Yassıada ve Sivriada’da Ne Yapılmalı, Ne Yapılmamalı?”, Adalar Postası-2739 (8.12.2013).

Miyase İlknur,”Ada Artık Yamyassı”, Cumhuriyet, 22.7.2015.

Miyase İlknur, “Yassıada: Yasak Bölge”, Cumhuriyet, 27.7.2015.

İzel Levi Coşkun,”Yassıada’nın Cellatlarına Hitaben”, 30.9.2015.

Süleyman Kaya, “Mahkemeden Yassıada’nın İmara Açılmasına Ret”, Zaman, 07.10.2015.

[…] Mahkemeden Yassıada’nın İmara Açılmasına Ret

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 14 Mayıs 2015 tarihinde katıldığı törenle Yassıada ile bitişiğindeki Sivriada’nın imara açılmasına İstanbul 3. Bölge İdare Mahkemesi ‘dur’ dedi.

‘Demokrasi ve Özgürlük Adaları’ adıyla hayata geçirilen projenin temeli geçtiğimiz mayıs ayında Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından atılmıştı. Tarihi adanın turizme açılmasıyla otel ve restoranların yapılmasının da önü açılmıştı. İstanbul 3. Bölge İdare Mahkemesi’nin önceki gün verdiği kararla, adaya yapılacak bu projeyi iptal etti. […]

Süleyman Kaya, “Mahkemeden Yassıada’nın İmara Açılmasına Ret”, Zaman, 7.10.2015.

“YASSIADA neden ve nasıl YAMYASSI oldu?”, Adalar Postası-2784 (04.02.2016).

Avni Kurtuldu, “Yassıadam (Issız Bir Adaya Düşseniz Yanınıza Alacağınız Üç Şey Ne Olur?)”, Adalar Postası-2792 (19.4.2016).

“Sanki Sir Henri Bulver’in Ruhu Hâlâ Oranın Hâkimi imiş Gibi…”, Adalar Postası-2795 (02.5.2016).

“Yassıada’da Hay ve Huy Âleminden Uzak, Robenson Hayatı Yaşamış Olan Heybeliadalı Vasil’in Hali…”, Adalar Postası-2797 (07.5.2016).

“Memlekette Kandırılan Kandırılana, Kanma, Kandırma…! Aldanma, Aldatma…! Ah…! #Yassıada”, Adalar Postası-2799 (25.5.2016).

“Hafıza-ı Beşer Nisyan ile Malûl Olmuş Yine…!”, Adalar Postası-2818 (06.12.2016).

“Doğal, Arkeolojik ve Tarihi SİT’ini SİT’tirdikleri #Yassıada’nın “imAR pLanında TUrizm ve külTürel teSis aLanları pLanLan”MışMuşMula..!”, Adalar Postası-2828 (15.4.2017).

“Yassıada’yla Birlikte Sarı Mercanları da Yamyassı Oldu da Bitti Maşallah…!”, Adalar Postası-2845 (22.9.2017).


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: