Gönderen: adalarpostasi | 02 Haziran 2020

CHP’li İBB Başkanlığı’nın yüz kızartıcı bir belgesi

CHP’li İBB Başkanlığı’nın yüz kızartıcı bir belgesi

Ata dair atabildiğin kadar at… Mandalina kabuğundan at mesela…

Adalar’da faytonu iptal, motorlu araç trafiğini ihya girişimi sonunda Adalar’ın fayton ve atları İBB üzerinde kalmıştır. İAKTVKD, İBB Başkanlığı’na bu operasyonda 90 milyon TL bütçe ayırarak satın aldığı atlar ve faytonlarla ilgili 17 soru yöneltmiştir.[Ek-1] İBB Başkanlığı bu sorulardan yalnızca bir tanesine yarım yamalak bir cevap verip diğer soruları cevapsız bırakmıştır. Derneğimize 28.05.2020 tarihinde ulaşan 20.05.2020 tarihli yazıyı ibret-i âlem için yayımlıyoruz.[Ek-2] Bu yazı CHP’li İBB yönetiminin başta Adalar halkını olmak üzere tüm İstanbulluları bir kez daha aldatmaya teşebbüsünün yüz kızartıcı bir belgesidir.

CHP, 2019 mahallî seçimlerinden sonra ele geçirdiği İBB yönetimiyle ilk iş olarak İstanbul’un gözbebeği Adalar İlçesi’ni yok etmek için harekete geçen İBB Başkanlığı Adalar’a en ağır darbeyi vurarak motorlu araç trafiğinin yasak olduğu bu ilçeyi nihaî ve kesin olarak motorlu araç trafiğine açmıştır. Böylelikle CHP iki seçim dönemi süresince 10 yıldır süren Adalar Belediyesi yönetiminde motorlu araç kullanımını destekleme ve faytonu kanun dışına iterek yok etme gayretini hedefine vardırmıştır. CHP, İBB yönetimini ele geçirir geçirmez o güne kadarki AKP’nin Adalar siyasetine entegre olarak büyük bir birlik ve beraberlik içinde (İBB Meclisi’ndeki oylamada oy birliğiyle) Adalar İlçesi’ni emlak yağmasına açacak en önemli adımı atmış, “Adalar’ın sigortası” niteliğindeki faytonu, atıyla arabasıyla satın alarak ortadan kaldırmıştır. Bu yıkıcı operasyonda belediye tertipçilerine kimlerin, hangi kurum ve kuruluşların nasıl yardımcı olduğu önemli ve sergilenmesi gereken ayrı bir konudur.

İstanbul’un yeşil kalan son ilçesine öldürücü darbeyi vurarak inşaata açmak işi, bu ilçe bütünüyle SİT Alanı olarak yasayla korunduğu için yasaya aykırı ve yasayı yamultucu hareketler olmadan, basın ve medyaya yalan yanlış haberler yaymadan, düzmece toplantı ve çalıştay uydurmadan ve bir takım hevesli yandaş bulmadan mümkün değildi. CHP sahte muhalifi olduğu AKP’yle ve diğer tüm siyasî partilerin suskulu katılımıyla bunların hepsini bir kalemde becererek yalan-dolan siyasetinde rüştüne erdiğini ispat etmiştir. Adalar’ın faytonları ve  atlarıyla ilgili olarak burada meraklısının dikkatine sunduğumuz belge, CHP’li İBB yönetiminin ve aslında her seviyedeki tüm CHP yönetici kadrosunun, bu partiye oy vermiş ve vermemiş tüm Adalar ve İstanbul halkını nasıl aldattığının belgesidir.

İBB Başkanlığı’na ait bu yazı, Derneğimizin at ve atçılık konusunda yetkili üyesi Emin Mahir Başdoğan’ın kaleme aldığı 30.04.2020 tarihli dilekçeye asla cevap olamayacak niteliktedir ve İBB gibi çok önemli bir kuruma ait bir sorumsuzluk örneğidir. Emin Mahir Başdoğan’ın dilekçenin özellikle giriş bölümündeki açıklamaları İBB’ye yöneltilen sorular açısından önemlidir. Bu dilekçeyi ve İBB’nin yazısını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Arif Çağlar

(31.05.2020)


İBB’nin cevap olmayan cevabına dair cevabî yazımızdır…

“Atları poşetlesek de mi sakınıp saklasak, pamuklara sarıp sarmalayıp kanepede yanı başımıza oturtup da mı saklasak!?
Velhâsıl-ı kelâm ata dair atabildiğin değil atı bildiğin kadar at!”, Büyükada, 04.01.2019.
)O(

Atlar ve faytonlar hakkında İBB’ye verdiğimiz dilekçe konusuna dönersek, bu kurum bir çeşit cevap verir gibi yapıp aslında bilgi saklamıştır. Yakından bakınca görünen şudur:

İstanbul Valiliği’nin aldığı Adalar İlçesi’nde faytona at bağlama yasağı kararından sonra fiilen bitirilen fayton taşımacılığı konusuna İBB de fayton arabaları ve atlarının büyük kısmını satın alıp faytoncuları bertaraf ederek, sahada oynayan büyük oyuncu kisvesinde dahil olmuştu. Bu atlara İBB’nin bakamayacağı konusunda başından beri haklı tereddütlerimiz vardı. Kifayetsiz bakım ve hareketsizlikten yüzlerce atın bağlı olduğu ahırlarda öldüğünü gördükçe, atçılığı olmayan bu kurumun sahip olduğu o atları ne yapacağına dair şüphelerimiz arttı. Sonra İBB’nin atları “sahiplendirerek” Ada ve hatta İstanbul dışına gönderme planından haberimiz oldu. İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün genel dağıtıma soktuğu tamim ile yurt genelinde talep topladığı yazısının bir örneği bize ulaştı. O yazıda belediyelerin tarım ve hayvancılığa destek olma keyfiyetine dayandırılarak  yurt çapında ihtiyaç sahiplerinin arandığı yazıyordu. Bilahare Türkiye Binicilik Federasyonu eliyle bu satın alınmış olan atların ilgilenecek kulüp ve binicilik tesislerinde değerlendirmek üzere sahiplendirileceğini duyuran yazısı da elimize ulaştı.

Memleket şartlarında ve bahusus Korona virüsüne karşı alınan tedbirlerle binicilik dersleri durdurulmuş ve genç nüfus için sokağa çıkma yasağı tatbik edilmeye başlamışken, İstanbul Valiliği ve TBF yardımıyla dağıtılmaya çalışılan bu atların durumu ve akibetini öğrenmek maksadıyla İBB’ye bilgi edinme hakkımıza dayanarak bir dilekçe sunduk.[Ek-1] Sahipli atları yaptıkları satın alma ile “sahipsiz hayvan” konumuna getiren, kamu kaynaklarını fuzulî şekilde israf eden bir de üstüne bu atlara bakamadıkları için onları neredeyse peşkeş çeker bir tavırda bedava sahiplendirmek istediğini duyuran İBB’ye dilekçemizin giriş kısmında, sıraladığımız sorularımızın hemen önünde gittikleri yolun yol olmadığını ve yapmaya çalıştıkları sahiplendirmenin ne at yetiştiricileri indinde ne de tarım kesiminde başarıya ulaşamayacağını gerekçeleriyle açık şekilde izah ettik.

Kanunî süre içerisinde “cevap” verdiler.[Ek-2] Bu cevap maalesef eksikti ve bilgi vermek ne kelime, neredeyse bilgi saklar bir mahiyette idi. Baştan savma tarzında ve sorulan suallerin bir kısmına hiç cevap vermeden geçiştirmeye çalışarak kaleme alınmış metin, ne hikmetse (?) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adına, Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık tarafından imzalanmıştı. Basında çıkan bilgiler ışığında Ada’daki atları sahiplendirme komisyonu başkanı olduğunu öğrendiğimiz mesela Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir değil de Gıda Daire Başkanı’nın muhatap olmuş olması kendi içinde İBB’nin atlara ne gözle baktığına bir delil olabilecek niteliktedir. Bu makamın imzasıyla atlara âdeta “et” gözüyle bakılmasının İBB indinde —maalesef— tutarlı ama at ve atçılık adına utanılacak durumu, —görmek istemeyen gözlere zorla sokarcasına— o cevabî metinde yer almaktadır.  Bu metni aldıktan sonra ta başından beri Ada faytonları tartışmasının bir tarafı olan İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’miz (İAKTVKD) keyfiyeti kamuoyuyla paylaşmak gereği olduğu kanaatine varmıştır. Ekte hem Derneğimizin resmi dilekçesini[Ek-1] hem de İBB’den gelen cevabî metni[Ek-2] bulabilirsiniz.

Bir kısa özet yapmak gerekirse İBB’nin cevabî metnindeki eksiklikleri şöyle özetleyebiliriz:

1) “Sahiplendirme çağrı metinlerini hangi adreslere gönderdiklerini” sormuş ve bu yazılardan Derneğimize de birer suret göndermelerini rica etmiştik. Cevaben “…sahiplendirme işlemine ilişkin yazışmalar konunun muhatabı kurumlarla gerçekleştirilmektedir…” denilerek İAKTVKD’yi muhatap almadıklarını açıkça ifade etmişlerdir. Bu durum istenilen bilginin verilmesi ne kelime alenen saklanması demektir.

3) “El koyulduğundan beri kaç atın ölmüş kaç atın da hastalık sebebiyle itlaf edildiği” sorusuna cevap olarak bunu Adalar Belediyesi’ne sormamız gerektiği ve konuyla ilgili yetkilinin Tarım ve Orman Bakanlığı olduğu ifadesiyle hedef karıştırılarak bilgi saklanmıştır.

4) “Satın alınan fayton atlarının hangi cins(ler)den kaç adet ve hangi fiyattan satın alındığına dair” sualimize at adedi ve beher at fiyatı belirtilerek cevap verilmiş, atların cinsi konusu —herhalde böyle bir bilgiye sahip olamadıkları ve baktıkları atların hangi cinsten olduğunu dahi anlayamadıklarından veya unuttukları için sehven— cevapsız bırakılmıştır. Bu noktada da talep edilen bilgiye ulaşılamamıştır.

6) “Faytonculardan satın alınan atların yaşları ve sağlık durumlarını gösterir bir çizelge” sorulduğunda, cevapsız bırakılmış ve ilaveten “…fayton ile ilgili hususlar Toplu Ulaşım Müdürlüğü uhdesindedir…” gibi hiçbirşey açıklamayan ve sorulan bilgiyi saklar nitelikli bir geçiştirme cevabın arkasına saklanılmıştır.

8) “Fayton ve atları başına ne para taahhüt edildi ve bu miktarın ne kadarı ödendi” sorumuza verilen cevap “yukarıdaki 4. maddede söylendi” demekten ibaret kalmıştır. Halbuki soru sözkonusu meblağın ne kadarının ödendiği idi. Böylece bu maddede de kaçamak cevap yoluna gidilmiş, bir de üstelik iş “zaten söyledik ya” pişkinliğine vurulmuştur. Faytoncu esnafına ödenen meblağ yani 90 milyon TL tutarındaki bir bütçeden yapılan kamu harcaması bugün hâlâ belirsizdir.

9) “Satın alınan atlara bugüne kadar ne masraf yapıldığı” sorusuna karşılık terbiye sınırlarını zorlayan bir şekilde “…zaten satın alma bedellerini yukarıda zikretmiştik…” yalanı arkasına sığınılarak alay eder bir eda sergilenmiştir. Bildirdikleri tutar, atların satın alım bedelidir. Atçılık dünyasında satın alma bedelini yerine göre kat be kat aşan “bakım maliyeti” çok ciddi bir kalemdir. Bu masraf kalemlerini “karıştırmaları” bilgi saklamak veyahut ondan da kötü atçılık işletmesi ana mantığından bihaber olduklarını göstermektedir.

10) “Büyükada’daki atlarınız kaç işletmede toplanmıştır” sorumuza kaçamak cevap olarak, “…mevcut alanlara ilave alanlar oluşturuldu. Barınma problemi yok…” pespayeliğinde bir uydurma cevap verilmiştir. Halbuki atçılık tabirlerinde “işletme” mühim bir kavramdır. Mesela ruam hastalığıyla mücadele yönetmeliğinde önemli bir yere sahiptir. Yapılabilecek nizamî tecrit ve karantina uygulamaları işletme bazında tatbik edilir —öyle bütün bölgeyi yasaklamak gibi karakuşî/keyfî uygulamalara tevessül edilmez— bu tür ifade ve uygulamalar yasalara da aykırıdır. İBB ver(me)diği bu cevapla ya bizi bu işleri hiç bilmez zannediyor, ya da kendisi atçılıktaki yasal önemi haiz “işletme” kavramından bihaberdir; öyle anlaşılıyor ki İBB için bu sonuncusu geçerlidir.

11) “Bu işletmelerde kaç adet uzman personel çalışıyor” sorumuz, 13. sorumuzda yer alan veteriner hekim, seyis ve yardımcı eleman adedi verilerek cevaplanmıştır. Atçılık işletmesi kavramını İBB ya bilmiyor ya da bilgi saklıyor gibi gözüküyor. Burada bahsedilen uzman atları kullanan, eğiten, personeli idare eden kadroları ifade etmekteyken cevap seyis cinsinden verilmiştir. Haliyle bu da bir cevap değildir.

12) “Kaç adet fayton arabası satın alındı ve bunlarla ne yapılması düşünülüyor” sorumuza hiç cevap verilmemiştir. Acaba İBB bunun cevabını bilmiyor olabilir mi?

14) Yem, ot, ilaç, tedavi, inşaat, nakliye giderlerinin zaman içindeki detaylı tablosunu sorduğumuzda, İBB çocuk kandırır gibi, “masraflar belediye bütçesinden karşılanıyor ve ilgili birimlerin kayıtlarında yer alıyor” gibi afakî bir söylemin arkasına saklanıp neredeyse hiçbir “sırrını” vermiyor.

15) “İBB’nin bu kadar çok at satın alarak katıldığı ‘atçılık âlemimizde’ bir danışmanı var mıdır” sorumuza verilen cevap “…satın alınan ve sahiplendirilecek olan atlar hususunda resmi herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamaktadır” olmuştur. Acaba gayri resmî bir danışmanlık var mıdır?

İlaveten atçılık sadece almaktan ve satmaktan ibaret midir? Bunu celepler yapar. Bu atlar kasaba mı gidecektir? Atların sağlık için çalıştırılması, eğitilmeleri hiç mi yapılmamaktadır? Bu sorumuzun ruhu anlaşılmamış, lafzına da pestenkerânî bir ifadeyle, cevap veriliyormuş gibi yapılmıştır.

16) İBB’ye verdiğimiz ve ciddi bir kurumdan beklenir ciddi cevaplar beklediğimiz dilekçeye neden olan “sahiplendirmek için talep toplama yazışmalarına” istinaden sorduğumuz çok net soruya, “…sahiplendirmek çalışmalarımız sürüyor…” diyerek abes bir cevap verilmiştir. Bu cevap yok hükmündedir çünkü hem böyle bir komisyon kurulmuş hatta bir de yetkili başkan atanmış hem de yurt sathında Orman Bakanlığı ve TBF kanallarından yazışmalar başlatılmıştır. Ama cevap herhangi bir sahiplendirme kriterinin asla belirlenmemiş olduğudur. İBB’nin gönderdiği cevap ya gerçeği saklayan bir cevaptır ya da —daha da kötüsü— İBB’nin kendisi bile ne yaptığını bilmemektedir. Bu durum muvâcehesinde atların ve dolayısıyla kamu kaynaklarının giderek hebâ edileceğine dair korkumuz artarak devam etmekte; şüphemiz doğrulanmış bulunmaktadır.

17) İBB’nin hali böyle yetersiz ve bilinmezlik doluyken “mutlu atlar” teması ile yapılan reklam kampanyasının neye hizmet ettiğini sorduğumuzda alınan cevap “…kamuoyunu bilgilendirmek için…” olmuştur. İBB kamuoyunu açıkça yanılmaktadır. Çünkü sayısı bilinmeyen at kayıpları, kifayetsiz personel, atçılıktan anlamayan kadrolar ve bakım için ne harcandığı bilinmeyen masraflarla ve en önemlisi hepsi muhakkak bedavaya sahiplendirilecek olduğu söylenen ve hali hazırda gerekli hareket ve bakımdan yoksun olan atların “mutlu” kabul edilmesi eşyanın tabiatına aykırıdır! Ama anlaşılan bu kifayetsizlik ve iş bilmezlik İBB’nin belediyecilik ve kamu yönetimi anlayışına uymaktadır.

Bu durumda gerekli donanımı, atların hakkıyla bakımına niyeti, elzem uzman kadroları olmayan ve en önemlisi her ne pahasına olursa olsun “sahiplendirilerek” bu atları mutlaka yok etmek isteyen İBB’nin kamuoyunu yanıltıcı reklamları açıkça yalan söylemektedir. Derneğimizi ve kamuoyunu yanıltmaya müteşebbüs eden tavırları ortadadır.

Emin Mahir Başdoğan

(02.06.2020)


Ekler:

Ek-1:
Ek-2:
Ek-3:
Ek-4:

ADA, AT ve BİZ’e dair
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

• “İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

• Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

• Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

• Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

• Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

• Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

• Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

• Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

• “Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

• “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

• Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

• H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

• Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

• İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

• “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

• “Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

• Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

• Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

• Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

• Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

• “Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

• Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

• “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

• Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

• Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

• Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

• Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

• H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

• Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

• Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

• Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

• “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

• Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – III”, Adalar Postası-2936 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2936

(Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
wp.me/s2Emvm-2937

• Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).
wp.me/s2Emvm-2938

• “Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).
wp.me/s2Emvm-2939

• “Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).
wp.me/s2Emvm-2940

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2941

• Emin Mâhir Başdoğan, “Güven İslamoğlu’nun Fayton Atları Hakkında CNN-Türk’te Yayınlanan YEŞİL DOĞA Programı Üzerine Birkaç Söz…”, Adalar Postası-2942 (12.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2942

(Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Mehmet Kurnaz’ın Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Gerçeğini Konuşacağız Her Şeyin”, Bir+Bir Forum, 02.02.2020.
+ Adalar Postası-2943 (12.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2943

(Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Hayko Belek’in Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Ata Saygı Göstereceksin”, Bir+Bir Forum, 07.02.2020.
+ Adalar Postası-2944 (12.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2944

• Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ada Faytonlarını ve Onların Atlarını Satın Alacağına Dair Basında Çıkan Haberler Hakkında Kamuoyuna Duyurumuzdur…”, Adalar Postası-2945 (15.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2945

• “Aklî Meleke/Hukukî Ehliyet Raporsuz Bir Rapor ile Kararsız Kararı!”, Adalar Postası-2950 (27.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2950

• Emin Mâhir Başdoğan, “At Sahiplendirmek, Padok Alanı Açmak ve Benzeri Konularda Bir Hasbıhal…”, Adalar Postası-2963 (15.4.2020).
wp.me/s2Emvm-2963

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar’ın Fayton Atları da Serum İmalathanesine mi Gönderiliyor?”, Adalar Postası-2969 (12.5.2020).
wp.me/s2Emvm-2969

Osman Furkan Aydın, “Adalar’ın Atları ve Önümüzdeki Fırsat (Yoldaş Türümüz Atlar)”, 1+1 Forum, 22.5.2020.
+Adalar Postası-2971 (23.5.2020).
wp.me/s2Emvm-2971

• Arif Çağlar, “CHP’li İBB Başkanlığı’nın Yüz Kızartıcı Bir Belgesi”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
+ Emin Mahir Başdoğan, “İBB’nin Cevap Olmayan Cevabına Dair Cevabî Yazımızdır…”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
wp.me/s2Emvm-2974


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: