Gönderen: adalarpostasi | 03 Haziran 2020

TUHİM’in satın alınan faytonlarla ilgili cevap olamayan cevabı

TUHİM’in satın alınan faytonlarla ilgili cevap olamayan cevabı

Oyuncak at ve at arabası, yaklaşık 1850

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’mize (İAKTVKD) gönderilen 27.05.2020 tarihli yazı [Ek-2] konuyla ilgili olarak Adalar kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla dün yayımlanan yazılarımızdan hemen sonra Dernek adresimize ulaşmıştır. Bu yazıyla İBB Başkanlığı’na ilettiğimiz 2020-39 sayılı dilekçeye [Ek-1] Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nün yanı sıra TUHİM de cevap veriyormuş gibi yapıp cevap vermeme hakkını kullanmış oluyor.

TUHİM’den gelen yazıda “16.01.2020 tarihli ve 25 karar numaralı İBB Meclis kararına” işaret edilerek şöyle denilmiş:

[…] meclis kararında “Adalar Belediyesi tarafından tescil edilmiş olan ve Adalar ilçesinde taşımacılık faaliyetinde kullanılan, araçlarıyla birlikte toplam 277 adet tescilli fayton plakasının adedinin 300.000 TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sahipliği Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesiyle belirlenen atların adedinin 4.000 TL bedelle (fayton başına en fazla 6 at) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınması ve ulaşım hizmetinin UKOME tarafindan belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılması” karar altına alınmıştır. İlgi (a) yazıda yer alan sorulara ilişkin toplamda 277 adet faytondan bugüne kadar 250 adeti için işlem yapılmıştır. Bilgi alınması hususunu rica ederim.

BARIŞ YILDIRIM, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü […]

Böylelikle “İlgi (a) yazıda yer alan sorulara” (bkz. Ek-1) ilişkin verilen tek cevap “toplamda 277 adet faytondan bugüne kadar 250 adeti için işlem yapılmıştır” şeklindedir. Derneğin aynı dilekçede yalnızca faytonlarla ilgili olarak sorduğu diğer sorular cevapsız kalmıştır. Dernek dilekçesindeki 4. soruda “kaç fayton hangi fiyatlardan satın alınmıştır? Bunların bilgisini belge olarak Derneğimiz adresine gönderilmesini istiyoruz.” denilmesine rağmen TUHİM müdürü İBB Meclis kararına işaret etmenin dışında somut olarak yapılan işlemle ilgili hiçbir belge göndermemiştir; bilgi ve belge saklamak ciddi olması gereken bir kamu kurumunun ciddi olmayan davranışıdır. Dilekçedeki 12. ve 16. sorulara hiç cevap verilmemiştir: “12. Satın alınan fayton adedi kaçtır, ne kadar para ödenmiştir, bu faytonların ne yapılması planlanmış ve bu konuyla ilgili hangi kararlar alınmıştır?” ve “16. İBB Adalar İlçesi’ndeki fayton ve fayton atlarını satın alarak sahip olduğu tüm koşum ve aksamıyla çok sayıdaki fayton ve çok sayıdaki at varlığıyla İBB bünyesinde ne yapılacağı hakkında hangi kararları almıştır ve bunların hangilerini uygulamaktadır.”

Buradan bizim çıkaracağımız sonuç, bu idarenin gayri ciddi bir çalışma içinde verecek cevabı olmadığı ya da son derece ciddi bir çalışma içinde yönetici olarak kendisini seçen halktan bilgi sakladığıdır, yani denetlenemeyen bir keyfî idare taraftarı olduğudur.

Öte yandan şimdi ulaşan bir habere göre Adalar’ın fayton atlarından 20 tanesi İÜ Veterinerlik Fakültesi’ne “binicilik atı” olarak nakledilecekmiş. Haberin doğru olup olmadığını göreceğiz ama kamu kurumlarının yalan dolan beyanları yanında, en azından belediyelerin sahiplendikleri atlar hakkında çıkan gayri resmî haberlerin daha doğru olabileceği biliniyor, örnek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Derneğimizin sorusuna verdiği cevaptır [bkz. Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).] Derneğimizin at ve atçılık uzmanı Emin Mahir Başdoğan, Adalar’ın fayton atları konusunda hepimizi en doğru şekilde bilgilendirmeyi sürdürecek.

Valilik emriyle hapsedildikten sonra gördükleri harika muamele sonucunda 400 kadar at, 20.12.2019 tarihini izleyen dört ay gibi kısa bir süre içinde ölmüştür. Hemen öncesinde de ruamlı olarak iki postada 81+24=105 at öldürülmüş, bu itlaf harekatından kaçmayı başarmış bir atın sonradan ruamlı olmadığının ortaya çıkması diğer atların ruamı hakkında haklı şüpheye yol açmıştır.

Hayvan-Sever-At-Sevmez sıfatıyla şöhrete kavuşan ve cahil olduğu kadar da militan bir grubun popülist belediyecilik ve sair süflî politikanın aracı olarak uydurdukları “faytona koşulduğu için Adalar’da yılda 400 at ölüyor” yalanı yanında devlet ve belediye elinde dört ay gibi kısa bir sürede öldürülen aynı sayıda at için bulacakları yeni bir yalanın henüz duyulmamış olması bu sefer uyduracakları yalanda zorlandıklarını göstermektedir.

Tüm bu yazışmalardan çıkan sonuç ülkemizde her düzeydeki kamu kuruluşunun halkın kendi kendisini yönetmenin somut şekli olarak kurduğu kurumlara seçim ve atamalarla getirilen yöneticilerin Bilgi Edinme Yasası’na rağmen halka düzgün cevap ve dolayısıyla hesap vermeyerek denetimden kaçma yolunu seçiyor olmasıdır. Derneğimizin Adalar İlçesi’yle sınırlı olarak titizlikle oluşmasını istediği dürüst bir kamu yönetimi tüm kamu kurumları tarafından eski ve kötü bir yönetim geleneğini sürdürerek bertaraf edilmektedir. Bu oyuna her türden basit ve karmaşık çıkar ilişkisi içinde katılan siyasi partiler, tüzel ve özel kişiler bu kötü geleneğin sürmesine yardım etmektedir. Derneğimizin 11 yıldır sürdürdüğü mücadele içinde kamuoyunu ayrıntılı olarak bilgilendiriyor olması bu kötülüğün görünür kılınmasıyla belki bir gün ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Arif Çağlar

(03.06.2020)


Ekler:

Ek-1:
Ek-2:


ADA, AT ve BİZ’e dair
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

• “İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

• Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

• Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

• Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

• Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

• Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

• Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

• Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

• “Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

• “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

• Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

• H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

• Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

• İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

• “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

• “Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

• Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

• Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

• Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

• Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

• “Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

• Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

• “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

• Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

• Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

• Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

• Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

• H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

• Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

• Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

• Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

• “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

• Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – III”, Adalar Postası-2936 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2936

(Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2937

• Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2938

• “Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2939

• “Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2940

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2941

• Emin Mâhir Başdoğan, “Güven İslamoğlu’nun Fayton Atları Hakkında CNN-Türk’te Yayınlanan YEŞİL DOĞA Programı Üzerine Birkaç Söz…”, Adalar Postası-2942 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2942

(Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Mehmet Kurnaz’ın Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Gerçeğini Konuşacağız Her Şeyin”, Bir+Bir Forum, 02.02.2020.
+ Adalar Postası-2943 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2943

(Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Hayko Belek’in Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Ata Saygı Göstereceksin”, Bir+Bir Forum, 07.02.2020.
+ Adalar Postası-2944 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2944

• Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ada Faytonlarını ve Onların Atlarını Satın Alacağına Dair Basında Çıkan Haberler Hakkında Kamuoyuna Duyurumuzdur…”, Adalar Postası-2945 (15.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2945

• “Aklî Meleke/Hukukî Ehliyet Raporsuz Bir Rapor ile Kararsız Kararı!”, Adalar Postası-2950 (27.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2950

• Emin Mâhir Başdoğan, “At Sahiplendirmek, Padok Alanı Açmak ve Benzeri Konularda Bir Hasbıhal…”, Adalar Postası-2963 (15.4.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2963

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar’ın Fayton Atları da Serum İmalathanesine mi Gönderiliyor?”, Adalar Postası-2969 (12.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2969

Osman Furkan Aydın, “Adalar’ın Atları ve Önümüzdeki Fırsat (Yoldaş Türümüz Atlar)”, 1+1 Forum, 22.5.2020.
+Adalar Postası-2971 (23.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2971

• Arif Çağlar, “CHP’li İBB Başkanlığı’nın Yüz Kızartıcı Bir Belgesi”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
+ Emin Mahir Başdoğan, “İBB’nin Cevap Olmayan Cevabına Dair Cevabî Yazımızdır…”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2974

• Arif Çağlar, “TUHİM’in Satın Alınan Faytonlarla İlgili Cevap Olamayan Cevabı”, Adalar Postası-2975 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2975


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: