Gönderen: adalarpostasi | 03 Temmuz 2020

Atlı bir hayat mümkün olduğunda Adalar daha da güzel olacaktır…

Atlı bir hayat mümkün olduğunda Adalar daha da güzel olacaktır…

Akülü toplu taşıma, helikopterli taşıma derken kopartılan vâveylâ içerisinde Adalar İlçesi’nin faytonları ve atları sanki unutuluyor veyahut daha doğru bir ifadeyle unutturulmaya çalışılıyor. İBB makamında oturan şahıs, Çin’den ithal ettiği “ucube araçları” hizmete sunmak için geldiği ilçede protestolarla karşılandı. Kaymakamlık da bu araçlara ada yollarında çalışma müsaadesi vermedi. Etraf toz duman. Sivil toplum mensupları mes’elenin kendilerince mühim buldukları hususları hakkında konuşuyor ve hatta İBB protestosuna katılan bir şahıs “konu faytonlar değil, demokrasi,” diye, beri yanda bağırıyor. Öte yanda da “iletişim stratejisi(?)” adına ağızlarına fayton kelimesini aslâ almayanlar, “atlara ne olacak?” diyerek, olanlara bakıp dövünüyor ve itiraz ediyorlar. Kendilerine göre doğru da yapıyorlar… Diğer taraf ise “esaretten kurtarılmış mutlu atlar” masalına kendini kaptırmış İBB yalanları ile avunmayı seçiyor. Fayton’un fiilen durdurulmasından sonra atların yaşadığı gerçek zulüme gözlerini kapatıp, sayısı bine yakın yaşanan can kaybını hiçe sayarak İBB reklâmlarına kapılıp CHP borazanlığı yapmakta bir beis görmeden devam ediyorlar. Anlaşılan Adalar’ın, Adalılar’ın ve atların işi zor. Gayet ağır bir imtihandan geçiyorlar.

Birinin bir vakitler isabetle teşhis etmiş olduğu gibi, “yanlış hayatlar (maalesef) doğru yaşanamıyor” vesselâm. Hukuksuzluk ne kelime son on senedir neredeyse kanunsuzluğun hüküm sürdüğü bu şanssız beldede nelerin olup bittiği; bunun nasıl cereyan ettiği ve tartışmanın taraflarının aldığı pozisyonlar, meselâ Adalar Postası arşivinde bütün serahatiyle duruyor.[*] Hâlin çirkefine takılmadan istikbalin ruhumuza huzur bahşedici güzelliğine dikkatimizi vermeyi teklif ediyorum. Bu yazı, kelimenin tam mânâsıyla yaşanması tahayyül edilen “güzel günler” ile alâkalı olacak. Bir nev’ȋ gene başka bir “herşey çok güzel olacak” yazısı. Benzer(ler)i ile farkı, okudukça anlaşılacaktır.

At ve insan ilk bakışta birbiriyle alâkası hiç yokmuş intibaını verebilir. Zamânede galiba ekseriyetimiz için bu hiç itirazsız böyle! Şâirin dilinde şekil bulduğu gibi –var ise bütün mecazȋ mânâları ile beraber– hani “meyhane uzaktan kasvetli görünürmüş de siz asıl onu bir de ehline sorun” kelimelerindeki mealin esrarı gibi, içeride nasıl bir letâfet nasıl bir inşirah olduğunu dışarısından geçen bir bigânenin bilememesi misali… Kendimizin bir aynası olan at hayvanıyla tekrardan ünsiyet kurduğumuzda; savaşlardaki hizmet, kahramanlık, gücünden sür’atinden istifade etmek gibi temel faydalarının ötesinde onun bize, bizim de ona “iyi geldiğimiz” bir yerde buluşacağız. Orada birbirine destek olan “yoldaşlar” gibi tekamülümüzü daha “üst seviyelere” birlikte taşıyacağız. Bu “yeni” dünyada, dostumuz at bugüne kadar devam eden sürgününde gönderildiği yarış ve spor yadellerinden kurtulup tekrardan hayatımıza girecek. Evlerimizde beslediğimiz ve huyunu suyunu bilip lisânını anladığımız bu “canlı” ile tıpkı onun da bizim huyumuzu suyumuzu bilip, lisânımızı anlamasıyla kurulan sağlam temel üzerinde beraber bir hayat inşaa edeceğiz.

İşte o gün Adalar’da oturanlar çok şanslı olacak. Büyük şehirin yanında ve fakat dışında; diğer hemşehrilerinden daha fazla atlı bir hayata alışık, beldelerinde ulaşımın faytonlarla yapıldığı bir devamlılık içerisinde “yeni zamanlara” açılacaklar. Bu müjdelenen yeni zamanlarda insanların kendi atları kendi mekânlarında yaşayacak. İspark ahırları ve çadırları ile Aya Nikola İBB te’sisleri içerisine asla at bağlanmayarak sadece “korku müzesi” binaları olarak hizmet verecek. Adalar’ın her yerine dağılmış faytoncular kendi evlerindeki ahırlarından aldıkları atları ve arabalarıyla Adalılara tıpkı taksi gibi ulaşım hizmeti verecek. Atlar mahalle içlerinde mahallelinin de yardımıyla bakılacaklar. Gençler ve çocuklar ahır temizliği, malzeme bakımı, at bakımı konularında faytonculara gönüllü yardım edecek karşılığında ata binme ve araba sürme becerileri öğrenecekler. Bir ilçe düşünün ki belki de dünyada en çok at ile yaşayan bir belde olacak. Atlara iftihar edilecek kadar iyi bakılacak. Hayatın içerisinde ve ailelerin gözleri önünde “temiz” bir atçılığın mümkün olduğunu dünya âleme gösterecek.

Adalar’ın yollarındaki asfaltlar sökülerek arnavut kaldırımı sistemine geçilecek. Hem toprağın emme gücü böylece artırıldığı için hem de belediye düzenli olarak ahırları ve yolları temizlediği için belde tertemiz, örnek bir meskûn mahal olacaktır. Toplanan at gübresi düzgün şekilde depolanıp “yandıktan” sonra sebze meyva üreticilerine belediyece satılarak hem gelir sağlanacak hem de zehirsiz ziraat desteklenecektir. Atın kadim dostu eşek ve katır da Adalar’da tekrardan arz-ı endam edecektir. İnsan ile bu kadar iç içe yaşayıp gelişen atlar, aile atı olarak yurtta ve dünyada aranan hayvanlar olacak. İstanbul ve Adalar İlçesi makbul atların üretildiği örnek bir yer olarak dünya atçılığında yer edinecektir. Yeniden teşkilatlanacak Faytoncular Odası yurdumuzdaki at arabacılığının temsilcisi olarak Beynelmilel Atçılık Federasyonu’na (FEİ) kabul edilecek ve Türk atçılığını Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) ve Türkiye Jokey Klübü (TJK) ile birlikte eşit şekilde temsil edecektir.

Atçılık, “dedelerimiz de ne şanlı süvariler idi,” ham hamâsetinden arınıp Adalar İlçesi başta olmak kaydıyla günümüze hayatlarımızın içine ve bilfiil yaşadığımız mekânlara taşındığında, atı bilir ve atı anlar nesiller yetişecektir. Böyle olduğunda mesela fayton çekmenin “zulüm” olduğunu iddia etmek cür’etini gösterebilecek sözde hayvan-severlerin vicdan sömürüsü yapabilmesinin imkân ve ihtimali ortadan kalkmış olacaktır. İddia sahipleri karşısında sağlam nizamnâmeler ve denetlenmiş uygulamalarla atı bilir yetkililer ile gönüllüler çıkabilecek ve öyle kuru gürültüye pabuç bırakılmayacaktır. Bittabiȋ mülkȋ idare de üzerine düşen görevleri devlet ciddiyetine yakışır bir vakar ile deruhte edecek ve böylece İstanbul gibi dev bir metropolün içinde yer alan küçük beldemiz ulaşımın sadece atla yapıldığı bir örnek olarak dünyada haklı bir üstünlüğe, gururla sahip çıkacaktır.

Adalar mutlu atlar, mutlu faytoncular ve mutlu olduğu kadar gururlu Adalıları ile atçılığımızın dünya çapında haklı bir medar-ı iftiharı olmaya devam edecektir. İçinde fayton çalıştırılan şehirler birliğinin hakkıyla dönemler boyu başkanlığını üstlenecek İBB dünya çapında bir ün sahibi olduğu kadar devam edegelen uygulamalardan dolayı da bir bilgi merkezi konumuna gelecektir. Yavaş, sağlıklı hayatı seçen ve iyi idare edilen beldemiz bir yeryüzü cenneti gibi yaşayacaktır…

Bütün bu hayalî kurulan güzellikler, şayet biz istersek… olacaktır.

Emin Mâhir Başdoğan
İAKTVKD At ve Atçılık Yetkilisi


__________________________*

ADA, AT ve BİZ’e dair
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

• “İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

• Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

• Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

• Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

• Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

• Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

• Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

• Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

• “Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

• “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

• Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

• H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

• Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

• İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

• “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

• “Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

• Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

• Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

• Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

• Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

• “Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

• Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

• “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

• Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

• Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

• Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

• Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

• H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

• Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

• Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

• Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

• “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

• Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – III”, Adalar Postası-2936 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2936

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2937

• Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2938

• “Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2939

• “Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2940

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2941

• Emin Mâhir Başdoğan, “Güven İslamoğlu’nun Fayton Atları Hakkında CNN-Türk’te Yayınlanan YEŞİL DOĞA Programı Üzerine Birkaç Söz…”, Adalar Postası-2942 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2942

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Mehmet Kurnaz’ın Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Gerçeğini Konuşacağız Her Şeyin”, Bir+Bir Forum, 02.02.2020.
+ Adalar Postası-2943 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2943

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Hayko Belek’in Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Ata Saygı Göstereceksin”, Bir+Bir Forum, 07.02.2020.
+ Adalar Postası-2944 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2944

• Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ada Faytonlarını ve Onların Atlarını Satın Alacağına Dair Basında Çıkan Haberler Hakkında Kamuoyuna Duyurumuzdur…”, Adalar Postası-2945 (15.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2945

• “Aklî Meleke/Hukukî Ehliyet Raporsuz Bir Rapor ile Kararsız Kararı!”, Adalar Postası-2950 (27.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2950

• Emin Mâhir Başdoğan, “At Sahiplendirmek, Padok Alanı Açmak ve Benzeri Konularda Bir Hasbıhal…”, Adalar Postası-2963 (15.4.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2963

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar’ın Fayton Atları da Serum İmalathanesine mi Gönderiliyor?”, Adalar Postası-2969 (12.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2969

• Osman Furkan Aydın, “Adalar’ın Atları ve Önümüzdeki Fırsat (Yoldaş Türümüz Atlar)”, 1+1 Forum, 22.5.2020.
+Adalar Postası-2971 (23.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2971

• Arif Çağlar, “CHP’li İBB Başkanlığı’nın Yüz Kızartıcı Bir Belgesi”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
+ Emin Mahir Başdoğan, “İBB’nin Cevap Olmayan Cevabına Dair Cevabî Yazımızdır…”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2974

• Arif Çağlar, “TUHİM’in Satın Alınan Faytonlarla İlgili Cevap Olamayan Cevabı”, Adalar Postası-2975 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2975

• Arif Çağlar, “Heybeliadalı Deniz Tüfekçi’nin Mektubu”, Adalar Postası-2976 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2976

• Emin Mahir Başdoğan, “Atçılık Hakkında Bir Deneme: Kisber Felver Macar Yarımkan Atı”, Adalar Postası-2978 (09.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2978

• Arif Çağlar, “İstanbul’un Adalar’ı Görev İhmalleri, Yasalara Aykırı Uygulamalar ve Yalanlarla Bitirildi”, Adalar Postası-2979 (19.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2979

• Emin Mahir Başdoğan, “Adalar İlçesinde ‘Ulaşım’ Demişken; İBB’nin Elektrikli Otobüslerine Yerinde Bir İtiraz…”, Adalar Postası-2980 (23.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2980

• H. Cevad Özdil, “Dünya’nın ve Türkiye’nin En Önemli Doğal, Kültürel, Mimari Miraslarından Biri Olan İstanbul Adaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eliyle Motorize Ediliyor!”, Adalar Postası-2981 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2981

• H. Cevad Özdil, “Adalar’ın Toplu Taşıma İhtiyacı Yoktur!”, Adalar Postası-2982 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2982

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atlı Bir Hayat Mümkün Olduğunda Adalar Daha da Güzel Olacaktır…”, Adalar Postası-2988 (03.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2988


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: