Gönderen: adalarpostasi | 02 Aralık 2020

Adalar, Atlar, Tasavvurlar, Tahayyüller, Yalanlar ve Biz…

Adalar, Atlar, Tasavvurlar, Tahayyüller, Yalanlar ve Biz…

Fayton meselesi muhtelif platformlarda ele alınıp asla düzenlenmez, iyileştirilmez ama yıkıcı bir sertlikle tenkid edilirken ve yaşanan onca kanunsuzlukla usulsüzlüklerin hesabı yetkili merciilere sorulup düzeltilmesi isteneceğine neredeyse bütün kabahat faytoncu esnafına yıkılırken; İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (İAKTVKD) gerekli ikazları zamanında yapmış ve sonu faytonu yasaklamak olan yola tevessül edilirse bunun bir meslek grubu ve ona mal ile hizmet üreten geniş bir çevrenin işsiz kalmasının yanı sıra toplu bir at kıyımına da sebep olacağını bildirmişti.

Bilindiği gibi Adalar İlçesi’nin meşru ulaşım sistemi olan faytonculuk aleyhine, kullanımı giderek artan “akülü araçlar”a on yıllar içinde yasak olmasına rağmen motorlu araç trafiğine —ve oradan da geniş çaplı inşaat eylemine— geçebilmek için göz yumulmuş, faytonculuk denetimsiz ve desteksiz bırakılmış ve göz göre göre yıkılması için zemin hazırlanmıştır. Bunların ve yaşanan çarpık turizmin getirdiği rahatsızlıklar neticesinde fayton sisteminin gerçek kullanıcısı ve hâmisi olmuş olması gereken bazı Adalılar ile faytonlar/faytoncular arasına bir soğukluk sokulması bile başarılmıştı; zaten motorlu araç sevdalısı ve/veya inşaat ya da her ikisinin de sevdalısı olanlar kolaylıkla AKP-CHP ortaklığıyla Adalar’ın motorize edilmesinin destekçisi olmuşlardı.

Neticesinde ruam hastalığı bahane edilerek İstanbul Valiliği emriyle arabaya at bağlama yasağı (!?) olarak bildiğimiz o meşum kararla başlayan ve birkaç defa tekerrür ederek üçer aylık devreler halinde devam eden cebren ahıra hapis kısıtlamasının uygulanması neticesinde faytonlar ve faytonculuk fiilen yasaklanmıştı. Adalar İlçesi’ndeki faytonlar ile buna bağlı at varlığının büyük bir kısmı, yaşanan kaos ve —üç ay kadar gelir olmadan atlara bakmak külfeti altında bırakılarak maddȋ zarara sokulan— sahiplerinden İBB tarafından satın alındı. Zamanında bu hareketin asla atların lehine olmayacağını İAKTVKD olarak tesbit etmiş ve yaptığımız yayınla kamuoyuna duyurmuştuk. İBB’nin maksadının atların iyiliği olmadığı ve her geçen gün büyüyerek toplumsal bir sorun olma potansiyelindeki faytoncu esnafı mağduriyetini, bu satın alma yoluyla susturmak niyetinin ifadesi olduğunu yazmıştık. Yapılanın, atları kurtarmak değil İBB’nin kendini fayton ve faytoncu ile dolaylı olarak da atlardan kurtarmasının (!?) kapısını aralayan bir teşebbüs olduğunu söylemiştik.

Haddizâtında ruam hastalığının mevcudiyeti asla ahıra hapis edilmek gibi böyle zecrȋ bir yasaklama kararına zaten mesnet teşkil etmemekteydi. Bu hastalık yıllar içerisinde yurdumuzda çokça görülen bir hastalıktı ve ruamla mücadele mevzuatında tedavisi olamayan bu hastalığın tesbiti halinde yapılması gerekenler gayet sarih ve net bir şekilde yazılmıştı. Toptan yasaklamak ise alınacak tedbirler arasında yoktur! Ancak hedef fayton yerine motorlu araç trafiği olunca bu yola gidildi…

İBB’nin, Valilik yasağı (!?) ile yaratılan fiilȋ durumdan neredeyse vazife çıkartırcasına aceleyle başladığı atları ve kamçı dahil en ufak aksam ve kayış parçasına kadar fayton arabalarını satın alma süreci, kamu kaynaklarını —Adalar’ın SİT Alanı olarak korunmasının sigortası olan— faytonları kaldırarak israf etti ve kanaatimize göre muhakkak incelenmesi gereken maddȋ zararları da beraberinde getirdi. Oysa Adalar’ın atları ve faytonlarıyla değerini bilen ve korumak isteyen belediyecilik, yapılan gereksiz ve yanlış imha masrafının çok azıyla atları ve faytonculuğu olması gereken şekliyle dünya standartlarına yükseltir, ne bu mesleğin yok olmasının nedeni olur ne de yaklaşık 1500 kişilik bir ekonomiyi bir kalemde silerdi. Oysa anlaşılan o ki her partiden belediye yöneticilerinin hesabında popülist vâveylânın oy hesabı, turizm ve rant hesabıyla birleşince farklı bir kâr söz konusu oluyordu. Yapılan uygulamalarla kamu kaynakları şu şekilde israf edildi ve masraflar hâlâ sürürüyor:

• At ve araba başına ödenen para fahiş yüksektir, bu fahiş fiyat tümüyle bir meslek yok edilirken verilen bir sus payı, verilen bir rüşvetti; bunun böyle olduğunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin fayton ve atları imha ederken ödediği fiyatla karşılaştırarak göstermiştik. Bu meblağın içinde kalınarak fayton taşımacılığı denetlenebilir, uygun yatırımlarla at ve arabacı sağlığı düzenlenebilirdi.

• Kendi kendini finanse edegelen at varlığı, faytonculuk ve bu meslekten hayatını idame ettiren aileleriyle birlikte yaklaşık 1500 kişilik bir nüfus, sus payıyla, işleyen bir ekonomi olmaktan çıkarılmış, atların ve faytonların satın alınmasıyla yapılan şey kamu bütçesinden beslenen fuzulȋ bir “ölü yatırım” yaratmak olmuştur. Yem masrafı, seyis maaş ve sair gideri kamu bütçesine gereksiz yere yük olmuştur ve yük olmaya da devam etmektedir.

• Bu maddȋ manevȋ külfet karşısında zamanında bunun altından kalkamayacağı kendisine söylenmiş bulunan İBB zorlanmış ve kamu parasıyla satın aldığı atları üstelik gideceği yere kadar nakliyesi de kendinden ödenecek şekilde bilâbedel “sahiplendirmek” (!?) yolunu seçerek kendisini o atlardan kendince kurtarmıştır. Yurdun ücra köşelerine yapılan sevkiyatın hesabı belli değildir. Zaten peşkeş çekilircesine gerçekleştirilen bu sözde sahiplendirme işinin de hangi kriterlere göre yapıldığı bilinmemektedir. Bu masraf kalemi de elbette “ölü yatırım”ın israf ekonomisine dahildir.

• Adalar’ın yollarını “faytonsuzlaştırmak” ve motorlu araç trafiğine açmak için yapılan çalışmalar, yolları boyamakta kullanılan mavi boya, yollara dikilen kazıklar hep yüksek gider kalemleri olarak gereksiz yere kamu bütçesine zarar veren harcamalardır.

• Kendi kendini döndürürken Adalar’ın ulaşım ihtiyacına da cevap veren faytonlar kaldırılınca, yerine getirilen akülü araçların maliyeti zaten çok yüksektir. Çin kaynaklı olan bu araçların trafik yeterlilikleri de yoktur, taşımacılıktaki tehlike ve riskleri de ayrı bir konudur. Yapılan bir özel anlaşmayla ancak bir sene müddetle kullanımlarına şimdilik Kaymakamlık tarafından izin verilmiştir. Bu kabul edilemez bir israf ve büyük bir sorumsuzluk örneğidir, nerede kaldı ki basit telefon konuşmalarıyla yasaların ıskataya alınmasının genel ahlâk ve hukuk mâliyetinden hiç söz etmiyoruz.

• Faytoncularla yapıldığı anlaşılan bir anlaşmaya göre bazı faytoncular ve/veya aile efradı İBB bünyesinde (İSPARK ahırlarında seyis veya akülü araç sürücüsü gibi) işe alınmış gözükmektedir. Bidayette kendi geçimlerini kazanan, aileleri ve atlarına kendi imkânlarıyla bakan, devlete gelirinden vergi veren faytoncu esnafını ortadan kaldırırken yaratılan bu sistemde, o eski faytonculardan bir kısmını, maaşları ve aileleriyle beraber özlük hakları kamu bütçesinden karşılanan birer masraf kalemi haline getiren uygulama kelimenin tam mânâsıyla bir israf ekonomisi örneği olmuştur.

Bütün bunlara ilaveten alınan bazı duyumlara göre İBB bünyesinde kalan yüz otuz kadar atla bir atlı spor/terapi merkezi kurulmaya çalışılmaktaymış. Hem de pandemiyle sarsılmış bugünlerde! Yirmi yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı bulunan bugünlerde! Hafta sonları genel sokağa çıkma yasağı bulunan bugünlerde! Türkiye ve dünya genelinde atlı spor klüplerine bakıldığında kulüp atı sayısının birkaç taneyle sınırlı olduğu görülebilecektir. Terapi uygulaması ise çok daha az sayıda atla yapılmaktadır. İBB yüz otuz atlık tesisle ne yapmaya çalışmaktadır? Yaptığı harcamalara ilâveten bir de atlı spor kulübü kurup, onu da çalıştıramayıp batırmayı mı planlıyor? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Kamu bütçesinden yapılan bu zırva israfla satın alınmak istenen popülist siyaset kimin yararınadır?

Yakından bakıldığında binicilikte kullanılan bir kulüp atının aylık sadece yem ve ot gideri bugünkü rakamlarla 750 TL’dir. Seyis payı, bir buçuk ayda bir yapılan nal çakım ücreti —ki 400 TL civarında olduğu gözlenlenmektedir— ve veteriner harcamaları eklendiğinde maliyet haliyle artmaktadır. At malzemesi olarak kullanılacak demirbaşların tedariki ve mûtad bakımlarıyla birlikte su, elektrik gibi masraflar da hesaba katıldığında bir atın aylık maliyetinin rahatlıkla 1500-2000 TL mertebesinde gerçekleştiğini görebiliriz. Atla alâkalı bütün masraflar “sabit”, mutasavver gelirler ise belki olur belki olmaz derecesinde muallaktır. Hâl böyle olunca bırakın Türkiye’yi, dünyada bile yüz otuz kulüp atlık bir tesis yoktur. Yoktur çünkü muhasebesi tutmamaktadır. Yoksa İBB “sonsuz” (!?) bütçesinden bu masrafları da “bize” ödeteceğini mi düşünmektedir?

Acaba bütün bu harcamalar bizim bilemediğimiz başka “gelirlerin” geleceği ümidiyle teammüden yapılmış yatırım harcamaları mıdır? Adalar’da ölen atlar, kıyıma uğrayan kültürel doku hep bir başka “geleceğin” gerekli görülen (!?) kurbanları mıdır?

Emin Mâhir Başdoğan
İAKTVKD At ve Atçılık Yetkilisi


ADA, AT ve BİZ’e dair
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

• “İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

• Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

• Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

• Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

• Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

• Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

• Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

• Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

• “Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

• “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

• Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

• H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

• Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

• İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

• “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

• “Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

• Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

• Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

• Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

• Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

• “Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

• Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

• “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

• Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

• Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

• Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

• Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

• H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

• Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

• Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

• Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

• “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

• Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – III”, Adalar Postası-2936 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2936

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2937

• Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2938

• “Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2939

• “Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2940

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2941

• Emin Mâhir Başdoğan, “Güven İslamoğlu’nun Fayton Atları Hakkında CNN-Türk’te Yayınlanan YEŞİL DOĞA Programı Üzerine Birkaç Söz…”, Adalar Postası-2942 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2942

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Mehmet Kurnaz’ın Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Gerçeğini Konuşacağız Her Şeyin”, Bir+Bir Forum, 02.02.2020.
+ Adalar Postası-2943 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2943

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Hayko Belek’in Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Ata Saygı Göstereceksin”, Bir+Bir Forum, 07.02.2020.
+ Adalar Postası-2944 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2944

• Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ada Faytonlarını ve Onların Atlarını Satın Alacağına Dair Basında Çıkan Haberler Hakkında Kamuoyuna Duyurumuzdur…”, Adalar Postası-2945 (15.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2945

• “Aklî Meleke/Hukukî Ehliyet Raporsuz Bir Rapor ile Kararsız Kararı!”, Adalar Postası-2950 (27.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2950

• Emin Mâhir Başdoğan, “At Sahiplendirmek, Padok Alanı Açmak ve Benzeri Konularda Bir Hasbıhal…”, Adalar Postası-2963 (15.4.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2963

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar’ın Fayton Atları da Serum İmalathanesine mi Gönderiliyor?”, Adalar Postası-2969 (12.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2969

• Osman Furkan Aydın, “Adalar’ın Atları ve Önümüzdeki Fırsat (Yoldaş Türümüz Atlar)”, 1+1 Forum, 22.5.2020.
+Adalar Postası-2971 (23.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2971

• Arif Çağlar, “CHP’li İBB Başkanlığı’nın Yüz Kızartıcı Bir Belgesi”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
+ Emin Mahir Başdoğan, “İBB’nin Cevap Olmayan Cevabına Dair Cevabî Yazımızdır…”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2974

• Arif Çağlar, “TUHİM’in Satın Alınan Faytonlarla İlgili Cevap Olamayan Cevabı”, Adalar Postası-2975 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2975

• Arif Çağlar, “Heybeliadalı Deniz Tüfekçi’nin Mektubu”, Adalar Postası-2976 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2976

• Emin Mahir Başdoğan, “Atçılık Hakkında Bir Deneme: Kisber Felver Macar Yarımkan Atı”, Adalar Postası-2978 (09.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2978

• Arif Çağlar, “İstanbul’un Adalar’ı Görev İhmalleri, Yasalara Aykırı Uygulamalar ve Yalanlarla Bitirildi”, Adalar Postası-2979 (19.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2979

• Emin Mahir Başdoğan, “Adalar İlçesinde ‘Ulaşım’ Demişken; İBB’nin Elektrikli Otobüslerine Yerinde Bir İtiraz…”, Adalar Postası-2980 (23.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2980

• H. Cevad Özdil, “Dünya’nın ve Türkiye’nin En Önemli Doğal, Kültürel, Mimari Miraslarından Biri Olan İstanbul Adaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eliyle Motorize Ediliyor!”, Adalar Postası-2981 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2981

• H. Cevad Özdil, “Adalar’ın Toplu Taşıma İhtiyacı Yoktur!”, Adalar Postası-2982 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2982

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atlı Bir Hayat Mümkün Olduğunda Adalar Daha da Güzel Olacaktır…”, Adalar Postası-2988 (03.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2988

• Emin Mâhir Başdoğan, “Sahiplendirerek At Kurtarmak Abesliğine Düşmeden Atlar Nasıl Sağlıklı Yaşatılır?”, Adalar Postası-2989 (06.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2989

• Arif Çağlar, “Belediyecilerin ve Bir Kaymakamın 19 Haziran Tarihli İtirafları”, Adalar Postası-2990 (07.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2990

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atçılık Hallerimiz, Ada Faytonları Hakkındaki Mütalâlarım ve Bir Kitap Tenkȋdim”, Adalar Postası-3001 (21.8.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3001

• Hakkı Taşdemir, “Payton Değil Fayton”, Adalar Postası-3005 (29.8.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3005

• Emin Mâhir Başdoğan, “Tevil Götürmeyen Zırvaya Cevap”, Adalar Postası-3009 (20.10.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3009

• Cezmi Ersöz, “Geçmişte Adına Kantolar Yazılan İstanbul Faytoncuları”, Cumhuriyet Dergi-?, (?.?.19??)18-19.
+”Nerede O Eski Şehlevend Faytoncular, Nerede O Eski Küheylanlar?”, Adalar Postası-3011 (23.10.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3011

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar, Atlar, Tasavvurlar, Tahayyüller, Yalanlar ve Biz…”, Adalar Postası-3029 (02.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3029


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: