Gönderen: adalarpostasi | 20 Ocak 2021

Adalar’da İBB anketli “demokrasi” oyunu

Adalar’da İBB anketli “demokrasi” oyunu

28.08.2019 tarihinde Adalar Belediye Başkanı’nın misafir olarak katıldığı düzmece “Adalar Ulaşım Çalıştayı”nı düzenlemek suretiyle Adalar’da işe başlayan İBB bildiğini okuyarak yaptığı ve yapacağı işleri “oldu-bitti”ye getirirken AKP’den devraldığı “demokrasi” oyununu da sürdürmeyi ihmal etmiyor. AKP’nin “İstanbul Vapurunu Seçiyor” sahte demokrasi sergileme yöntemi, o günlerde kendisine ciddi görünümü veren kimi köşe yazarları ve hatta ünlü ama kötü edebiyatçılar da dahil “geniş” bir katılımla başarılı sayılmış olmalı ki AKP’ye yetişmeye çalışan CHP tarafından “iyi miras” olarak edinilmiş: CHP’li İBB yönetimi bir buçuk yıl içinde Adalar İlçesi’nde yaptığı düzenbazlıklara şimdi de “kamuoyu yoklaması” adı altında yeni bir anket eklemiş bulunuyor.

Anketlere katılın, İstanbul’u birlikte anlayalım.”

Bu başlıkla İBB tarafından Adalar için üç anket düzenlenmiş:

 Ada Sakinleri Kamuoyu Yoklaması, Adalar İşletme Anketi, Adalar Ziyaretçi Anketi

Bu üç anketten ilkini incelemek yeterli, diğer iki ankette de kısmen aynı, kısmen benzer hârikalar tekrarlanmış.

Herşeyden önce anketin şiarı cehaletin İBB’de kurumsallaştığını gösteriyor:

Hanımlar, Beyler!

İstanbul’u anket yaparak anlayamazsınız! Adalar’ı hiç anlayamazsınız!

Dünyanın hiçbir kentini, hiçbir yerini ve hele İstanbul gibi iki bin yıllık bir kentini tesadüfen orada bulunan bir ahaliye anket ve oylama yaptırarak anlayamazsınız. Yaptığınız anketlerle olsa olsa tesadüfen bir süreliğine orada bulunan ahalinin cehaletini ölçebilirsiniz, ki o bile şüphelidir. Bu anlayışsızlıkla, bu temel cehaletle İBB yöneticileri, bu anketi vb. düzenleyenler, İstanbul kenti yönetiminde hiçbir karar alma hakkına sahip olamaz, olmamalı, bunlar ancak bir odadan diğerine evrak taşır. Ve zaten İstanbul kentinin ne olduğunu bilmeyen, anlamayan kişilerin kent hakkında karar alma mevkiine getirilmeleri başkanından, meclisine, müdüründen plancısına kadar baştan aşağı yanlıştır. Sonuç İstanbul kentinin bugünkü halidir.

Gelelim bu üç hârika anketin ilkine:

Ada Sakinleri Kamuoyu Yoklaması

Ankette “ada sakinleri” olarak adlandırılan ve Adalar İlçesi hakkında fikir ve kararları sorulanların bu ilçenin ne olduğunu ne kadar biliyor oldukları sorusunu geçiyorum, büyük olasılıkla “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan” geniş kitlelerle karşılaşılacaktır ama “ada sakinleri” olarak kastedilenler kimdir? Ankete katılanların adı, yaşı, geliri, eğitimi ve daha nice cevap doğruluğu saptanamayacak bir sürü olur olmaz soru sorulmuş ama zurnanın zırt dediği yer şurası: anketi doldurandan hangi adada kaç yıldır ne şekilde oturmakta olduğu sorulmuş. İlçenin sürekli ikamet eden nüfusu yaklaşık 20 bin civarında, yaz mevsimi bunun on katı kadar artan nüfus söz konusu ve üstelik sürekli bir nüfus değişimi yaşayan Adalar İlçesi’nde bu soruya alınacak yanıtlarla anketçiler, kendilerini ve akılları sıra herkesi aldatacak hangi sonucu çıkartmak istemektedir? Her mahallî ve genel seçimde seçmen listelerinde türlü sahtekârlıkların yapıldığı bir ilçede —isterseniz ülkede deyin—  dandik anket sorularıyla asla “Adalılar”a ulaşılamayacağı bir yana, kime ulaştığı belli olmayan internet üzerindeki bir ankete Adalar İlçesi’yle ilişkisi olmayan her yurttaşın katılabileceğini ve anketçinin bunu asla eleyemeyeceğini bilmeyecek kadar saf değildir herhalde bu düzenleyiciler. O halde yapılmak istenen nedir? Hazırlanmış bu anket ve uygulama şekli bir nebze olsun ciddiye alınabilecek bir örnekleme yönteminden bile yoksundur!

Ancak ankette sorulan soruların cümlesinden belli ki İBB’nin Adalar’da yaptığı yanlışa yandaş aradığı konu faytonlardır. Nitekim bir sürü dolgu malzemesi boş soru, anketin şu temel sorusunu örtmek için kullanılmıştır: “Faytonlar ve atlarla ilgili olarak aşağıdaki görüşlerden hangisine katılıyorsunuz?” CHP’li İBB AKP’nin yıllardır yapmak istediğine ortak çıkıp Adalar’ı motorlu araç trafiğine ve bunun getireceği olanakla da îmâra açmak için faytonlu ulaşımı ortadan kaldırdı ya, şimdi Ada halkından destek aramaktadır. Aradığı desteği bulur, hele de böyle anketlerle bir punduna getirir, nasılsa istediği şeyi bulur. Ne yapmak istiyorsa anketten onu çıkartır, kuşkumuz yok, bunun denetimi mi var sanıyorsunuz? İstatistiğin bile yalana göre düzenlendiği bir ülkede anketle kandırılacak ahalinin bir kısmı zaten her zaman buna hazırdır. Üstelik İBB’nin CHP yönetimi düzmece çalıştay tecrübesiyle Adalar’da ahaliyi, hepsini olmasa bile bir bölümünü aldatma konusunda kendisini kanıtlamıştır, ki bu ona yeter, ayrıca ülkede siyâsî iktidarı elinde tutanların aldatılmış kitle oranı da zaten pek farklı değildir.

Zırva bir soru: STK ya da oluşum var mı?

Anketçilerin ne olduğunu kendisinin de bilmediği “Adalılar”a sorduğu zırva bir soru şöyle: “Adalar’da üyesi olduğunuz bir veya birden fazla STK ya da oluşum var mı?” İBB’nin ve Adalar Belediyesi’nin STK’nın ne olduğunu bilmediği, daha doğrusu Adalar’da STK’nın ne olduğunu hiçbir zaman bilmek istemediği âşikârdır. Son yapılan Adalar Kent Konseyi’ne katılma hakkı olan STK’ların listesini Adalar Belediyesi vermedi. Veremezdi çünkü bu STK aldatmacasını belediyeciler —her zamanki gibi aldanmaya ve aldatmaya hazır bir kısım ahaliyle birlikte— ellerinde bir yönetim kozu olarak kullanıyor. Bu dümen Adalar’da yeni bir şey değil ve yeni dönem öncesindeki belediyeciler de aynı davranışı göstermiştir, üstelik bu canbazlık ya da daha çok canbaza bak numarası Adalar belediyeciliğine de özgü değildir, STK lafı geçen tüm ilçelerde ve büyükşehir yönetimlerinde bolca kullanılmaktadır.

Ancak anlaşılan STK bilinmezi yetmemiş bir de “oluşum” adı altında yeni bir kategori icat edilmiş: “üyesi olduğunuz bir oluşum var mı?” Yanıt basit: Adalar’da herkes bir “oluşum” içindedir. Kimisi komşusuyla kavgalıdır, kimisi komşusuyla iyi geçinmeye başlamıştır; birlikte denize girenler olduğu gibi, birlikte yürüyüşe çıkanlar da vardır. Birçok Adalı işe aynı vapur ya da motorla gidip geldiği için böyle “oluşum”lar da vardır. Ama hayır İBB “oluşum” sözünden utanıp sıkılarak AKP’nin nazi örneği mahalle örgütlenmesinden bahsediyorsa bunun adını açıkça koyabilir; ya da rüşvetli, göz yummalı kaçak inşaat, kıyı kapmaca, ruhsatsız lokanta vb. işletme gibi “oluşum”lar da vardır. İBB bunların ad, adres belirterek sıralanmasını isteyecek kadar saf değildir herhalde. Kaldı ki belediyeciler sayılan bu “oluşum”lar arasındaki özellikle pek önemli bir faktör olan sonuncuları pekâlâ bilmektedir. Kısacası uydurma anketteki bu abes soruyu anketi yaptıranlar pekâlâ kendileri cevaplandırabilir.

Belediye yöneticilerinin abes soruları

İBB anketinde “Yaşadığınız adada aşağıdakilerden hangisinin yapılması sizin için daha önceliklidir?” gibi abes bir soruyu sormadan edememişler. Herşeyden önce bir ilçede yaşayan halkın belediye hizmeti olarak neye gereksinim duyduğu bellidir, İBB yöneticiliğine soyunmuş CHP bunu belde halkından öğrenmek istiyorsa geçmiş olsun. Ankette sayılan hizmetler tercih sırasına bile sokulamaz. Kaldı ki Adalar ilçesi için bu soruları sormak İBB’ye düşmez, Adalar İlçesi Belediyesi (üç dönemdir CHP yönetiminde!) bu gereksinimleri çoktan belirlemiş olmalı ve Adalar Belediyesi bu gereksinimleri hazırlanmakta olan 1/5000 ölçekli KANİP için gereksinim duyulan tüm kamu binalarıyla birlikte çoktan İBB plan dairesine “görüş” olarak bildirmiş olmalıdır. İşte bu “görüş” zaten İBB’nin ve Adalar Belediyesi yönetimlerinin yapacaklarını belde halkından kaçırıp gizlediği yerlerden biridir. İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (İAKTVKD) 1/5000 ölçekli KANİP hazırlığı yeniden gündeme geldiği günden beri her iki belediyeye de bu “görüşler”i sormakta ve her iki belediye ısrarla hazırlanan planda dikkate alınacak “görüşler”i saklamaktadır. CHP yönetimi böylelikle kendisinden önce İBB’yi yöneten AKP’den bu konuda zırnık farklılık göstermemektedir.

Bunun gibi önemli konuları halkın bilgisinden kaçıran İBB, şimdi bu anketinde şişeden çıkan cin misali “siz isteyin, biz verelim” türünden ucuz bir popülizmle “Belediye’nin hangi konularda eğitim ve atölye düzenlemesini istersiniz?” gibi abes bir soruyu sormayı da eksik etmemiş. İlçeye bir Halkevi açarsınız ihtiyaca göre kurslar düzenlersiniz, olur biter. İBB’nin planlaması gereken şey Halkevi’dir. Ortada Halkevi yok, İBB bunu plana alıp almadığını, Adalar Belediyesi gerekli diğer kamu binalarıyla birlikte bir ya da birden çok Halkevi istediği “görüş”ünü halktan saklıyor, İBB anketinde sanki böyle bir yer ve bütçesi varmış da iş “şimdi hangi kursu açalım”a gelmiş gibi yutturmaca sorular soruyor.

SİT Alanı’nda SİT’i neresinden delsek sorusu da eksik kalmamış

Sanki Adalar İlçesi Doğal, Kentsel ve Arkeolojik SİT Alanı değilmiş ve bu şekilde taviz verilmeden korunması gerekmiyormuş gibi utanmadan şu soruyu da eksik etmemişler: “Adalar’da doğal ve kültürel değerlerinden hangilerinin korunması gerektiğini düşünüyorsunuz?”

SİT Alanı’nın korunmasıyla ilgili yasa ve yönetmeliklere ve alınmış kararlara karşı “halkı kışkırtmak” derecesindeki bu soruyu ve seçeneklerini İBB ve Adalar Belediyesi ve nihayet hükümet dahil diğer tüm kamu yönetimlerinin SİT Alanı’nı korumak yerine kemirmek eylemine ziyadesiyle tanık olan Adalar halkı herhalde hiç şaşırmamıştır. SİT koruma yasasına karşı suç işleyenler için Adalar’dan geçmiş bir kaymakamın “fiili durum var, müdahele edemem” veciz sözünde ifadesini bulan kemirtme teşviki hatırlardadır ve sürekli prim yapmaktadır; İBB anketi işte bu teşvike çoklu seçmeli yeni bir boyut eklemiştir.

SİT’i kemirmeye nereden başlanabileceği sorusu ankette şöyle sorulmuş: “Adaların doğal ve kültürel değerlerinden hangilerinin tehlike altında olduğunu düşünüyorsunuz?” Bu konuda halka soru sormak olsa olsa halkın içinde yaşadığı SİT Alanı’yla ilgili bilgi ve bilinç derecesini ölçmek gibi bir amaç taşıyabilir. Böyle bir ölçümse SİT Alanı’nı korumakla görevli kamu yönetiminin konuyla ilgili halkı eğitmek niyeti varsa önemlidir. Adalar’ın SİT Alanı ilan edildiği 1975 yılından beri SİT’in her gün kemirilmesine göz yuman, görmezden gelen, bunu siyâsî ve diğer çıkarların aracı yapan her partiden belediye yönetiminin, anketin bu sorusunu halka soracağına takkeyi önüne koyup kendisine sorması gerekir.

Ama katilin dönüp dolaşıp cinâyeti işlediği yere gelmesi gibi Adalar’ı motorlu araç trafiğine açarak Adalar’ın SİT konumunu temelden çiğneyen İBB işlediği suça halktan destek aramak için “Faytonlar ve atlarla ilgili olarak aşağıdaki görüşlerden hangisine katılıyorsunuz?” ya da “Elektrikli otobüs ve taksilerden memnunum.” ifadesine katılıp katılmadığınızı değerlendirir misiniz?” sorularını sormuş. Akılları sıra kendilerine göre düzenleyecekleri yanıtlarla SİT Alanı’nı tahrip ve imha suçundan beraat edecek CHP belediyecileri. Ve zaten bu suça AKP ve hükümet ortaklığında giriştiği, daha doğrusu onların maşası olarak bu işi becerdiği için mahkemede de beraat etme ihtimali pek yüksektir ama elbette bu yetmiyor, siyasi partiler ve kamu yönetimleri yolu popülizm ibresiyle buldukları için düzmece de olsa kandırıp aldattığı halktan da destek arıyor. Bu yöntemin yeni adı ankete şöyle yazılmış: “KATILIMCI PLANLAMA”.

İBB anketinin özeti budur. “Adalar’a kimlik kazandıracağız” şiarıyla ne Adalar’dan ne de İstanbul’dan hiçbir şey anlamadığını bağırarak itiraf etmiş İstanbul Büyükşehir belediyecisi İmamoğlu’nun anketi de ancak böyle olur.

Arif Çağlar

(19.01.2021)


Adalar Postası, 17.01.2021.

🎈ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ
ANLAMAYANA ANKET YOKLAMA AZ
❗️*

SEÇME-SAÇMA SORULARDAN SEÇMELER:

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün “Anketlere katılın, İstanbul’u birlikte anlayalım.” anlamsız sloganıyla yayımladığı Ada Sakinleri Kamuoyu Yoklaması’nda sorduğu birbirinden “seçme-saçma” sorulardan işte biri:

🔘 Faytonlar ve atlarla ilgili olarak aşağıdaki görüşlerden hangisine katılıyorsunuz?
◻️ Faytonların kaldırılmasından memnunum
◻️ Atların herhangi bir amaçla çalıştırılmasını istemiyorum
◻️ Faytonların kaldırılmasından memnunum ama atların adada yaşamaya devam etmesini istiyorum
☑️ Faytonların tekrar toplu ulaşım aracı olarak kalmasını istiyorum
◻️ Faytonların sembolik olarak turistik amaçlı kullanılmaya devam etmesini istiyorum
◻️ Diğer

____*
bkz. “ADA, AT ve BİZ’e Dair Adalar Postası’nda Yayımlanan Yazılar…”, Adalar Postası-3036 (09.01.2021).
👉🏻https://wp.me/s2Emvm-3036


Adalar Postası, 18.01.2021.

🎈ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZ
ANLAMAYANA ANKET YOKLAMA AZ
❗️

SEÇME-SAÇMA SORULARDAN SEÇMELER:

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün “Anketlere katılın, İstanbul’u birlikte anlayalım.” anlamsız sloganıyla yayımladığı Ada Sakinleri Kamuoyu Yoklaması’nda sorduğu birbirinden seçme-saçma sorulardan bir diğeri:

“Adalar’da doğal ve kültürel değerlerinden hangilerinin korunması gerektiğini düşünüyorsunuz?”

E hali, de hali… Cehaletin her mânâda devrik tümceyle sual bulmuş hali❗️

Doğal, Kentsel ve Arkeolojik SİT Alanı bütünü Adalar’ın “doğal ve kültürel değerlerinden hangilerinin korunması gerektiği” keyfiyeti düşüncesinin düştüğü akıllara ziyan türlü tuhaf acınası haller❗️

Bedri Rahmi’nin İstanbul Destanı’nın hitamındaki deyişiyle: “Ey benim dev memesinde cüceler emziren acayip memleketim.”
)O(


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: