Gönderen: adalarpostasi | 10 Mart 2021

Îlânat…

Îlânat…

İstanbul’da ayda bir defa Türkçe ve Fransızca neşr olunan Türkiye Salon ve İlanat Gazetesi’nin 1925 (1341) senesinde Mahmud Bey Matbaası’nda basılan Ticaret Rehberi‘nin Adalar kısmında yer alan ticarî müesseselerin îlânlarını takdimle… Adalar Postası Tercüme Heyeti îlânların Osmanlıca ve Fransızca’dan tercümelerini tamamlar tamamlamaz da yayımlamak üzere…
)O(

Türkiye Salon ve İlanat Gazetesi-Ticaret Rehberi, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul (1925).
SALT Araştırma Arşivi

Büyükada’da: Maden’de Dr. M. Musa Kâzım’ın Büyükada Sanatoryumu, Nizam Caddesi’nde Splendid Palace, M. Skalerini yönetimindeki Hotel Calypso ve Giacomo, M. David yönetimindeki Hotel International, Rıhtım’da M. Sacourides yönetimindeki Hotel Debarcadère, Kumsal Caddesi’nde P. Tchitchowitz yönetimindeki Hotel de la Plage, Giacomo Caddesi’nde Nissim Namer yönetimindeki Hotel San Remo, Macar [23 Nisan] Caddesi’nde Lucien Faraggi’nin “Real” adlı diş deposu ve parfümerisi, Çınar Caddesi No: 49’da Sirob Şamikyan’ın bakkal dükkânı, Stavrinos [Palamut / Fenerbahçeli Lefter] Sokağı’nda Anastas Sakopulo’nun bakkal dükkânı, İskele [Büyük İskele] Caddesi’nde Süleyman Tevfik’in büfesi, Balık Pazarı [Balıkçıl / Şehit Belediye Başkanı Recep Koç] Caddesi’nde İsmail Hakkı ve oğlu M. Necati’nin “Hilâl” Bakkaliyesi, Karanfil [Garofalyes / Lala Hatun] Sokağı No: 35’te emlâk komisyoncusu Bursalı Dimitri Yorgi’nin bürosu, İskele Caddesi’nde Yanco Hacopulo’nun terzihanesi, Stavrinos [Palamut / Fenerbahçeli Lefter] Sokağı No: 49’da emlâk komisyoncusu Hristo Anastas’ın bürosu, M. Koço’nun Dil Gazinosu, Cuma Tepe’de Josef Façyo’nun Hristos Lokanta ve Gazinosu, Kumsal’da deniz kenarında Faik Bey Lokantası, Turan Gazinosu, Mihal Milissos’un Yorgoli Gazinosu, Münir Bey’in aile mutfağı “Nefâis”, Berberoğlu Sokağı’nda P. P. Ksidas ve Şürekâsı nalbur dükkânı, Rıhtım’da Kadri Osman Bey yönetimindeki “Belediye” Lokanta ve Gazinosu, Stavrinos [Palamut / Fenerbahçeli Lefter] Sokağı No: 24’te Theodore Dimboğlu’nun demirci dükkânı, Küçük Çınar Sokağı No: 1’de Kosti Nikolaïdis’in imâlatçı dükkânı, Yanko-oğlu yönetimindeki Yorgoli Gazinosu, Diaskolos’ta [Lunapark Meydanı] Lunapark Gazinosu, Çınar Caddesi No: 12’de marangoz Andria, Balık Pazarı [Balıkçıl / Şehit Belediye Başkanı Recep Koç] Caddesi No: 73’te Petro Tchitchowitz’in içki [?brendi/?rakı] dükkânı, Balık Pazarı [Balıkçıl / Şehit Belediye Başkanı Recep Koç] Caddesi No: 1’de Georges Façyo’nun “Arslan” adlı içki [?brendi/?rakı] dükkânı ve daha niceleri…

Heybeliada’da: Mitchelli Grigoropulos yönetimindeki Halki Palas Oteli, Manastır [İsmet Paşa / Refah Şehitleri] Sokağı’ndaki N. Behar yönetimindeki Hotel Bristol, Berberoğlu Sokağı’nda Dimitri Bakkaloğlu’nun bakkal dükkânı, Yalı [Ayyıldız / Rıhtım] Sokağı’nda Dimitri Lopidi’nin bakkal dükkânı, Çam Limanı’nda, “Barba” Lokanta ve Gazinosu, Manastır [İsmet Paşa / Refah Şehitleri] Sokağı’nda “Çamlık” Lokanta ve Gazinosu, Çam Limanı’nda Yeni Dünya Lokanta ve Gazinosu, Çam Limanı’nda Cennet Lokanta ve Gazinosu, Sofiano (Şafak) Bahçesi ve daha niceleri…

Burgazada’da: Aya Nikola Gazinosu, İndos Gazinosu yanı sıra eczahane, fırın, perukar (berber), bakkal dükkânı, su deposu vardır ve adanın ihtiyacına katidir. Otel yoktur.

Kınalıada’da: Bir otel, perukâr, bakkal, gazino gibi mahdud birkaç dükkân vardır. Mamafih Ada’da oturanlar ihtiyaçlarını en ziyade İstanbul’dan temin ederler.


Ticaret ve Sanayiin ilerlemesine hâdîmiz


Türkçe


Salon ve İlânat Gazetesi

İstanbul’da ayda bir defa Türkçe ve Fransızca neşir olunur.

Ticarî rehber kısmı


Adalar

Büyükada, Heybeli, Kınalı, Burgaz

Türkçe Salon ve ilânat gazetesi beraber verilir, ayrıca satılmaz.

Mahalli idaresi: Yeni Postahane karşısında Meydancık Han 24

1341 [1925]

Mahmud Bey Matbaası

(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)


Ada Vapurları Yaz Tarifesi

Eyyâm-ı Âdiye

Adalar’dan Köprü’ye

Büyükada’dan06:1507:0007:3007:4508:0009:3010:5016:0017:1518:45
Heybeli’den06:2507:1007:1507:5509:4011:0016:1017:2518:55
Burgaz’dan06:4007:2508:1009:5511:1516:2517:40
Kınalı’dan06:5507:4008:2510:1011:3016:4017:55

Köprü’den Adalar’a

Köprü’den08:0009:0010:3015:3017:0018:0018:3019:0019:1520:15
Kınalı’dan09:4511:2516:1517:4518:4519:4521:00
Burgaz’dan10:0011:4016:3018:0019:0020:0021:15
Heybeli’den09:0010:1511:5516:4518:1519:1520:2020:1521:30
Büyükada’ya09:1010:2512:0516:5508:2519:2520:1020:2520:0021:40

Cuma ve Pazar

Adalar’dan Köprü’ye

Büyükada’dan06:1507:0007:3007:4509:3011:3015:3017:3018:3020:15
Heybeli’den06:2507:1007:1507:5509:4011:4015:4017:4018:4020:25
Burgaz’dan06:4007:2508:1009:5511:5515:5517:5518:5520:40
Kınalı’dan06:5507:4008:2510:1012:1016:1018:1019:1020:55

Köprü’den Adalar’a

Köprü’den08:3009:3510:3013:3015:3017:3018:3019:1520:3022:0022:45
Kınalı’dan09:2510:3011:2514:2516:1518:1520:0019:1522:4523:30
Burgaz’dan09:4010:4511:4014:4016:3018:3020:1521:3023:0023:45
Heybeli’den09:5511:0011:5514:5516:4518:4520:2020:3021:4523:1500:00
Büyükada’ya10:0511:1012:0515:0516:5518:5520:1020:4021:5523:2500:10

Yolcu Nevl Tarifesi

Tek BiletAzimet ve Avdet
Birinci Mevkiİkinci MevkiBirinci Mevkiİkinci Mevki
108,302015,20Birinci Mıntıka
15,1010,1030,2020,20İkinci Mıntıka

Mektepliden Birinci Mevki için 4,20
İkinci için 2,20

Tek BiletAzimet ve Avdet
Birinci Mevkiİkinci MevkiBirinci Mevkiİkinci Mevki
18133626Üçüncü Mıntıka
107,302015,20İskeleler Beyninde

Baş Çavuş dahil olduğu halde efrâd-ı askeriyeden 40 para alınır.

(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)


Türkçe Salon ve İlânat Gazetesi: Adalar Rehberi

Malûmât-ı Umûmiye Sayfa 3

Büyükada Dâire-i Resmiyye

Kaymakamlık Dâiresi :

Büyükada’da Macar Caddesi’nde Dâire-i Mahsûsa

Adalar Kaymakamlığı : ………………… Sedâd Aziz Bey
Telefon : …………………………………….. Büyükada 17

Mal Müdürlüğü, Nüfus Memurluğu, Tapu Dâiresi Kaymakamlık binasındadır.

Meclis-i idare: Azâ-yı dâimi; Kaymakam Sedâd Aziz Bey, Müftü İlyas Efendi, Mal müdürü Ömer Lütfî, Tahrirat kâtibi Behiç Beyler.

Azâ-yı müntehibe: Sâbık Defterdârlardan Edhem Bey, Mahmud Paşazâde Fuâd Bey, Seyr-i Sefâin Hukuk Müşâviri Muhâmî Emin Âli Bey, Muhâmî Tevfik Bey.

Meclis haftada bir defa Pazar günleri ve lüzumunda eyyâm-ı sâirede dahi ictimâ eder.

Polis Dâiresi :

Büyükada’da Macar Caddesi’nde Dâire-i Mahsûsa

Ser komiser : ………………………. Muhsin Bey
İkinci komiser : ……………………. Kâşif Bey
Muavin : ……………………………… Mehmed Kâmi Efendi
Muavin : ……………………………… Mahmud Efendi
Mürettebât : ……………………….. Otuz bir efendidir.

Büyükada’da Macar Caddesi’nde Otel Belör [Hotel Bel-Er / Çankaya Oteli] önündeki bahçeden tarîka kalb olunan meydanlıkta vücuda getirilen Küçük Teras
Foto Mevsim

Mevkiler :

Nizâm Mevkıî ………………………. Bir muâvin beş mercûddan ibarettir.

Noktalar :

Dâimî ……………………………………. Maden noktası
Yaz noktası ……………………………. Diyâs Kolos’ta [Diaskelos / Lunapark]

Posta ve Telgraf Dâiresi :

Büyükada’da Rıhtım Caddesi mıntıhasında telgraflar her zaman ve mektublar 8’den 6’ya kadar kabul olunur.

İsplândid [Splendid] Oteli kapısında, Nizâm’da, İskele Caddesi’nde, Numune Mektebi duvarında birer posta kutusu vardır.

Şehremâneti Adalar Belediye Dâiresi :

Büyükada’da, Cakomi [Giacomo] Caddesi’nde Dâire-i Mahsusa

Adalar Belediye Dâiresi Müdürü : ………………. Nevzâd Bey
Telefon : …………………………………………………… Büyükada 55
Adalar Belediye Baş Kâtibi : ………………………. Salâhaddin Bey
Ser Mühendis : …………………………………………. Âsım Bey
Muhasebeci : ……………………………………………. Cevâd Bey
Ser Tabib : ……………………………………………….. Cemâl Bey

Belediye Encümeni: Reis Bey’in riyâseti tahtında haftada bir defa ve indellüzum diğer günlerde de akd-i ictimâ eder.

Adalar Zabita-ı Belediye Memurları :

Merkez Memuru : ………………………………………. Rıfat Bey
Telefon : ……………………………………………………. Büyükada 47
Muâvin : ……………………………………………………. Fâik Bey
Birinci sınıf : ………………………………………………. Tevfik Efendi
” : ……………………………………………….. Şevket Efendi
” : ……………………………………………….. Necâti Efendi
” : ……………………………………………….. Murad Efendi

Büyükada’da Çınar Meydanı’nda bu sene vücuda getirilen iki küçük park
Foto Mevsim

Mukayyed …………………………………………………… Kemâl Efendi
İkinci sınıf …………………………………………………… Ahmed Efendi

Mekteb :

Zükûr ve İnâs Köprülü Mehmed Paşa Numune Mektebi : Büyükada’da, Refet Paşa Caddesi’nde Kalfa Sokağı’nda

Limân Dâiresi :

Balık Pazarı’nda Gümrük İskelesi’nde

Duyûn-ı Umûmiye :

Rıhtım Caddesi’nde

(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)


BÜYÜKADA

Büyükada’da Maden’de
Dr. M. Musa Kâzım’ın
Büyükada Sanatoryumu

Büyükada’da Nizam Caddesi’nde
Splendid Palace Oteli
[Yazı İstanbul’un en güzel beldesinde geçirmek isteyenler Splendid Palas’a gitmeli
Büyükada Nizam Caddesi Telefon: Büyükada 22
Modern konfor, banyo, tenis, dans Balo salonları ve müzik odaları lüks bir şekilde döşenmiştir.]

• M. Skalerini yönetimindeki
Hotel Calypso ve Giacomo

• M. David yönetimindeki
Hotel International

Rıhtım’da
M. Sacourides yönetimindeki
Hotel Debarcadère

Kumsal Caddesi’nde
P. Tchitchowitz yönetimindeki
Hotel de la Plage

Giacomo [Çankaya] Caddesi’nde
Nissim Namer yönetimindeki
Hotel San Remo

Macar [23 Nisan] Caddesi’nde
Lucien Faraggi’nin
“Real” adlı diş deposu ve parfümerisi

Çınar Caddesi No: 49’da
Sirob Şamikyan’ın bakkal dükkânı

Stavrinos [Palamut / Fenerbahçeli Lefter] Sokağı’nda
Anastas Sakopulo’nun bakkal dükkânı

İskele [Büyük İskele] Caddesi’nde
Süleyman Tevfik’in büfesi

Balık Pazarı [Balıkçıl / Şehit Belediye Başkanı Recep Koç] Caddesi’nde
İsmail Hakkı ve oğlu M. Necati’nin
“Hilâl” Bakkaliyesi

Karanfil [Garofalyes / Lala Hatun] Sokağı No: 35’te
Bursalı Dimitri Yorgi’nin emlâk komisyon bürosu

İskele [Büyük İskele] Caddesi’nde
Yanco Hacopulo’nun terzihanesi

Stavrinos [Palamut / Fenerbahçeli Lefter] Sokağı No: 49’da
Hristo Anastas’ın emlâk komisyon bürosu

M. Koço’nun Dil Gazinosu
[Dil Gazinosu
Mösyö Koço
Büyükada’da Dil Caddesi’nde, çamlarla mestûr ve denize nâzır ferâhfezâ bir gazinodur.
Bira, likör ve emsâl-i meşrubat serbesttir.
Dimostani Aşçı ve kahvehane
Gündüz ve akşam yemekleri verilir.]
(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)

[Dil Gazinosu
Müdür: M. Koço
Dil’in ana caddesinde denize nâzır, çam ağaçlarıyla çevrili şirin bir gazino, her çeşit likör ve bira]

Cuma Tepe’de
Josef Façyo’nun
“Hristos” Lokanta ve Gazinosu
[Hristos Lokanta ve Gazinosu Josef Façyo idâresinde
Büyükada’nın pek güzel mevkiinde olup manzarasının letâfetiyle meşhurdur.
Araba ve merkeplerle gidilir.
Bira, likör ve emsâl-i meşrubat serbesttir.
Büyükada’da Cuma Tepesi’nde.]
(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)

[Çok şık restoran, her çeşit likör ve bira]

Faik Bey Lokantası
[Büyükada’da Kumsal’da deniz kenarındadır.
Bira, likör ve emsâl-i meşrubat serbesttir.]
(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)

Balık Pazarı’nda No: 75
Turan Gazinosu
[Büyükada’da Balıkpazarı’nda 75
Turan Lokanta ve Birahanesi
Büyükada Şubesi Müdürü: Osman Bey
Büyükada iskelesi üzerinde geniş bir salon, deniz ve Rıhtım Caddesi’ne nâzır vâsıa iki taraçayı hâvi en kibar lokanta ve birahanedir.
Her akşam mükemmel salon orkestrası icra-yı terennüm eder.
Cuma ve Pazar yediden itibaren dans, cazbant, matine, dansanet
Taze varil biraları ve alelumum Avrupa içkileri ve muhtelif mezeler, nefis yemekler verilir.]
(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)

[Geniş terasta salon orkestrası, birinci sınıf mutfak, meşrubat seçenekleri – soğuk bira]

• Münir Bey’in aile mutfağı “Nefâis”
[Büyükada Nefais-i Aşhanesi
Müdürü: Münir Bey
Kadıköy, Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe ve Erenköy’ünde pek çok senelerden beri yemeği mütecaviz aileye yemek vermek suretiyle itimâd ve teveccüh kazanan bu müessese Büyükada ve Heybeli ahâli muhtemeresine bir hizmet olmak üzere Büyükada’da bir şube küşâd eylemiştir. Aşhâne yemeklerinin nefâseti bir kere tecrübeye vebâstedir. Hem tasarruf etmek, hem de temiz ve nefis gıda tedarik etmek isteyen ailelerin aşhâneye abone olmaları herhalde kendilerini memnun edecektir.
Bir kişilk tabldot: 55
İki kişilik: 110
Üç kişilik: 150 kuruştur.
Yemekler: et, sebze, tatlı ve meyvedir. Liste her gün tebeddül eder.
Abone olan zevâttan bir haftalık peşin alınır.
En mâhir aşçıların idaresinde yemeklerini en temiz, en taze erzakla ihzâr eden Nefâis Aşhânesi bilhassa (bahassa) tavsiye olunur.
(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)

[Aile Mutfağı “Nefâis”
Müdür: Münir Bey
Seneler evvel kurulan ünlü müessesenin Büyükada şubesidir, Kadıköy ve çevresinde yaşayan binlerce ailenin memnuniyet ve güvenini kazanmıştır.
Tabldot fiyatı
1 kişi: 55 krş, 2 kişi: 110 krş, 3 kişi: 150 krş.
Her gün servis edilir:
et, sebzeler, tatlı ve meyveler]

• Mihal Milissos’un Yorgoli Gazinosu
[Yorgoli Gazinosu
Müdürü: Mihal Milissos
Büyükada’da Yorgoli’de deniz kenarında kayın ve çam sedleriyle müzeyyen, dilrubâ bir gazinodur.
Bira, likör vesâir meşrubat kadehle verilmektedir.
Buraya araba ve merkeplerle gidilir.]
(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)

Berberoğlu Sokağı’nda
P. P. Ksidas ve Şürekâsı nalbur dükkânı

Rıhtım’da
Kadri Osman Bey yönetimindeki
“Belediye” Lokanta ve Gazinosu
[Rıhtım üzerine inşaa edilmiş Belediye Gazinosu lüks bir hârikâdır.
Özellikle geceleri elektrik ışıklarının altında muhteşem süslemeleriyle eşsiz keyiflerin yaşandığı bir yerdir.
Mükemmel yemekler ve nefis likörler
Büyükada Rıhtımı Tel. Büyükada 58]

Stavrinos [Palamut / Fenerbahçeli Lefter] Sokağı No: 24’te
Theodore Dimboğlu’nun demirci dükkânı

Küçük Çınar Sokağı No: 1’de
Kosti Nikolaïdis’in imâlatçı dükkânı

Diaskolos’ta [Lunapark Meydanı]
Lunapark Gazinosu
[Prinkipo, Diaskolos’ta denize bakan ve köknar ağaçlarıyla çevrili gazino]

• Yanko-oğlu yönetimindeki
Yorgoli Gazinosu

Çınar Caddesi No: 12’de
Marangoz Andria
[Marangozluk işleri]

Balık Pazarı [Balıkçıl / Şehit Belediye Başkanı Recep Koç] Caddesi No: 73’te
Petro Tchitchowitz’in içki dükkânı
[Saf üzümlü brendi [?rakı] – Şişelerde ve kapalı kaplarda toptan ve perakende]

Balık Pazarı [Balıkçıl / Şehit Belediye Başkanı Recep Koç] Caddesi No: 1’de
Georges Façyo’nun sahibi olduğu “Arslan” adlı içki [?brendi/?rakı] dükkânı
[Saf üzümlerden damıtılır ve şişelerde ve kapalı kaplarda satılır]

* * *

HEYBELİADA

Halki Palas
[Müdür: Michelli Grigoropoulos
Heybeliada’nın en güzel yerlerinden birinde yer alır ve 50 adet lüks döşenmiş odaları yanı sıra müzik, tenis kortları, sıcak ve soğuk banyolar, birinci sınıf mutfak gibi tüm modern konfor ve keyifleri içerir.
Keyif ve eğlence dolu bir yaz hayatı geçirmek isteyen ailelere tavsiye edilmeye değer bir otel.]

Manastır [İsmet Paşa / Refah Şehitleri] Sokağı’nda
N. Behar yönetimindeki
Hotel Bristol

[Hotel Bristol
Müdür: N. Behar
Denize nâzır çok şık otel
Manastır Sokağı, Heybeliada]

Berberoğlu Sokağı’nda
Dimitri Bakkaloğlu’nun bakkal dükkânı

[Bakkal – Dimitri Bakkaloğlu
Her türlü bakkaliye
Berberoğlu Sokağı, Heybeliada]

Yalı [Ayyıldız / Rıhtım] Sokağı’nda
Dimitri Lopidi’nin bakkal dükkânı

[Bakkal – Dimitri Lopidi
Bakkaliye ve içecekler
Yalı Sokağı, Heybeliada]

Türkçe Salon ve İlanat Gazetesi: Heybeliada Lokanta ve Gazinoları
sayfa: 23

Çam Limanı’nda
“Barba” Lokanta ve Gazinosu
[Barba Lokanta ve Gazinosu
Heybeliada’da Çamlimanı’nda, deniz kenarında, gayet ferahfezâ bir mevkidedir.
Cuma ve Pazar günleri alafranga piyano ve muzıka vardır.
Dans ve ziyafetler için sâyebanlar ihzâr edilmiştir.
Bira, likör ve emsâl-i meşrubat serbest olup her nevi mezeler ve nefis yemekler vardır.
Fiyatlar pahalı değildir.]
(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)

[Lokanta ve Gazino “Barba”
Çam Liman, Heybeliada
Cuma ve Pazar müzik ve dans]

Manastır [İsmet Paşa / Refah Şehitleri] Sokağı’nda
“Çamlık” Gazino ve Lokantası
[Heybeliada Çamlık Lokanta ve Gazinosu
Emin Bey idaresinde
Heybeliada’da, Manastır Caddesi’nde, Halki Palas karşısında büyük çamlarda tamamiyle Marmara, Adalar ve İstanbul’a nâzır, muhat dilrübâ bir mevkidedir.
Cuma ve Pazar saz vardır. Dans için mahall-i mahsus ihzâr edilmiştir.
Bira, likör ve emsâl-i meşrubat serbesttir.
Arzu edenlere alakart nefis yemekler verilir.]
(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)

[Lokanta ve Gazino “Çamlık”
Manastır Sokağı, Heybeliada]

Çam Limanı’nda
Yeni Dünya Lokanta ve Gazinosu
[Yenidünya Lokanta ve Gazinosu
Müdürü: Niko
Heybeliada’da, Çamlimanı’nda, limana nâzır dilârâ bir mevkidedir.
Bira, likör ve emsal-i meşrubat serbest olup istirahat için gelecek zevata mezeler ve alakart nefis yemekler verilir.
Çam ve deniz havasından istifade etmek isteyenlere tavsiye olunur.]
(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)

[Lokanta ve Gazino Yeni Dünya
Çam Liman, Heybeliada]

Çam Limanı’nda
Cennet Lokanta ve Gazinosu
[Cennet
Lokanta ve Gazinosu
Yani Efendi idaresinde
Heybeliada’da, Çamlimanı’nda
Çamlimanı sahilinde ve çamlar altında dilrübâ bir mevkidedir.
Bira, likör ve emsâl-i meşrubat serbesttir.
Her zaman envâi mezeler ve nefis yemekler verilir.
Çamlar altında kır safâsı arzu edenlere tavsiye olunur.]
(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)

[Lokanta ve Gazino Cennet (Paradis)
Çam Limanı’nda çam ağaçlarının gölgesi altında]

Sofiano (Şafak) Bahçesi
[Heybeli’de
Şafak Bahçesi Lokanta ve Gazinosu
Müdürü: Sofyanos
Heybeliada’nın Çamlimanı Caddesi’nde bütün Marmara’ya nazâret- i fevkalâdesi bulunan çamlarla mestûr, gayet lâtif bir gazinodur.

Bira, likör ve Avrupa içkileri bulunduğu gibi nefis meze ve yemekler ihzâr eder.
Mevkinin letâfeti ve eyyâm- ı mahsusada çalgı bulunması hasebiyle bilhassa şâyân-ı tavsiyedir.

Şafak Bahçesinde Bir Cuma Hayatı

Cuma, Pazar ve eyyâm-ı mahsusada cazbant bulunduğu gibi husûsî dans mahalli vardır.
İstirahatle vakit geçirmek ve eğlenmek isteyenlere tavsiye olunur.]
(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)

[Heybeliada’da Birahâne Lokanta]

* * *

BURGAZADASI

[Devâir-i Resmiyye
Polis Dairesi:
Burgaz’da Karakol Sokağı’nda dâire-i mahsusa

Muavin: Rıfkı Âli Bey
Mürettebat: Altı efendidir.

Belediye Memurları
Birinci sınıf: Abdülkadir Efendi
İkinci sınıf: Aziz Efendi
Posta ve Telgraf:
Müdür: Yusuf Cemal Bey
Heyet-i ihtiyariye:
Tevfik Bey, Niko Efendi, Cemal Bey, Mehmet Süreyya Bey, Hasan Bey, Dimitri Efendi

Burgaz hakkında bazı mâlumat:
Türk denizciliğinin Akdeniz’de hâkim olduğu devirlerde Türk gemilerinin muhalif havalarda barındıkları Adalar iki yüz seneyi mütecaviz bir zamandan beri Rumlar’ın gerek ferden gerek ictimâen yani külliyen, mekteb ve emsâl-i müessesat-ı hayriyye ve diniyye perdesi altında ibâdi hesaplarına geçirdikleri emlâk-ı inkılâb âhirin ikasına ettiği ruh-ı hâkimiyyet ve istiklâl kuvvetiyle bî devir-i istirdâd edilmektedir. Ezcümle Burgazadası’nda Silivosoğlu Oteli’nin önündeki gazino mahalde kadîm bir namazgâh ve mescid bulunduğu, Seyr ü Safâin iskelesi yapılırken tesadüf edilen temellerinden anlaşılmış olduğundan burası temizlenerek yerine camiâ-i millimize lâyık bir mescid inşasına tevessül edilecektir. Büyükada’da Dil, Lunapark, Büyüktur, Ayanikola, Hristos gibi gazino ve emsâl- i akârat istirdada başlanmıştır.]
(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)

Aya Nikola Gazinosu
[Aya Nikola Gazinosu
Müdürü: Anastas
Burgazadası’nın müstesna mevkiinde olup Marmara ve Adalar’a nâzır ve çamlarla mesturdur.
Meşrubat serbestir.
Yazın hava almak istiyenlere tavsiye olunur.]
(Osmanlıca’dan çev. Ulvi Sulaoğlu / Burgaz Island)

İndos Gazinosu
[İndos Gazinosu
Müdürü: Mike
İndos mevkiinde, sahilde havadar, çamlarla muhat bir gazinodur.
Bira, likör ve emsali meşrubat serbestir.
Ailelere tavsiye olunur.]
(Osmanlıca’dan çev. Ulvi Sulaoğlu / Burgaz Island)

[Burgazada, eczahane, fırın, perukar (berber), bakkal dükkânı, su deposu vardır ve adanın ihtiyacına katidir. Otel yoktur. Havası çok iyidir.]
(Osmanlıca’dan çev. Ulvi Sulaoğlu / Burgaz Island)

* * *

KINALIADA

[Kınalıada
Devâir- i Resmiyye
Belediye memuru Cemal Efendi
Belediye memurundan başka polis noktası vardır.
Ada esasen küçük olduğundan diğer memur istihdadından vâreste bulunmaktadır.
Kınalıada’da üç sene mukaddem bir islâm mezarlığı tesis ve bir cami mahalli tefrik edilmiş ve bir sene mukaddemde bir Türk mektebi açtırılmıştır.

Kınalıada
Kınalıada münhasiren sayfiye için giden zevada mahsus olup çıplak bir adadır. Havası güzeldir.
Ada’da bir otel, perukâr, bakkal, gazino gibi mahdud birkaç dükkân vardır. Mamafih Ada’da oturanlar ihtiyaçlarını en ziyade İstanbul’dan temin ederler.]
(Osmanlıca’dan çev. Lale Tural)

* * *

Yaman Alkan, “Adalar Ticaret Rehberi – Burgazadası”, Burgaz Island, 11.3.2021.

[…] Uzun bir girizgahtan sonra gün yüzüne tekrar çıkmak için bu haftayı beklediği aşikar olan arşivimizin yeni parçası Türkiye Salon ve İlanat Gazetesi 1341 (1926) Adalar Ticaret Rehberi’nin Burgazadası kısmı ile tanıştırayım sizi. Toplamda 24 sayfadan oluşan rehberin sadece son sayfasının yarısı Burgazadası’na ait :) Hemen üzülmeyin az ama öz. Burgaz Palas’ın altındaki kadim namazgahın kalıntıları, İhtiyar Heyeti ve memurların isimleri, İndos ve Aya Nikola gazinolarının müdürleri gibi Burgazada tarihine ışık tutacak muazzam bilgiler var. Aşağıda sırasıyla kapak sayfası ve Burgazadası kısmının [Ulvi Sulaoğlu tarafından yapılan] çevirisini bulabilirsiniz.

Türkiye Salon ve İlanat Gazetesi 1341 (1926) Adalar Ticaret Rehberi Kapak Sayfası

KAPAK SAYFASI

Ticaret ve Sanainin İlerlemesine Hadim

TÜRKİYE SALON VE İLANAT GAZETESİ

İstanbul’da ayda bir defa Türkçe ve Fransızca neşr olunur.

TİCARET REHBER KISMI ADALAR

Büyükada, Heybeli, Kınalı, Burgaz

Türkiye Salon ve İlanat Gazetesi ile beraber verilir, ayrıca satılmaz.

Mahal idarehanesi: Yeni postahane karşısında MEYDANCIK Han 24

1341 (1926)

Türkiye Salon ve İlanat Gazetesi 1341 (1926) Adalar Ticaret Rehberi Burgazadası Kısmı sf.24

BURGAZADASI

Devari-i Resmiye

Polis Dairesi:

Burgazda Karakol sokağında daire-i mahsusa

Muavin ———- Rıfkı Ali Bey

Mürettebat ———- Altı efendidir

Belediye Memurları:

Birinci sınıf ———- Abdülkadir Efendi

İkinci sınıf ———- Aziz Efendi

Posta telgraf:

Müdür ———- Yusuf Cemal Bey

Heyeti İhtariye: Tevfik Bey, Niko Efendi, Cemal Bey, Mehmet Süreyya Bey, Hasan Bey, Dimitri Efendi.

Burgaz hakkında bazı malümat: Türkiye Denizciliğinin Akdeniz’de hakim olduğu devirlerde Türk Gemicilerinin muhtelif havalarda barındıkları ___ iki yüz seneyi mütecaviz bir zamandan beri Rumların gerek ferden, gerek içtimaen, yani Kilise, mektep ve emsalı müessesat-ı hayriye ve diniye! perdesi altında itiyadi gasplarına geçirdikleri emlak inkilap aharın ifaza ettiği ruh-u hakimiyet ve istiklal kuvetiyle peyderpey istirdad edilmektedir.

Ez cümle Burgazadası’nda Sinyosoğlu Oteli’nin (Burgaz Palas) önündeki gazino mahalde kadim bir namazgah ve mescit bulunduğu, seyr-ü sefain (şehir hatları) iskelesi yapılırken tesadüf edilen temellerinden anlaşılmış olduğundan burası temizlenerek yerine camii milliyemize layık bir mabet inşaasına tevessül edilecektir. Büyükada’da Dil, Lunapark, Büyük tur, Ayanikola, Hristos gibi gazino ve emsali akarat istirdada başlanmıştır.

AYA NİKOLA GAZİNOSU

Müdürü: Anastas

Burgazadasının müstesna mevkiinde olup Marmara ve adalara nazır ve çamlarla mesturdur. Meşrubat serbestir. Yazın hava almak istiyenlere tavsiye olunur.

İNDOS GAZİNOSU

Müdürü: Mike

İndos mevkiinde, sahilde havadar, çamlarla muhaf bir gazinodur. Bira, likör ve emsali meşrubat serbestir. Ailelere tavsiye olunur.

Burgazada, eczahane, fırın, perukar (berber), bakkal dükkanı, su deposu vardır ve adanın ihtiyacına katidir. Otel yoktur. Havası çok iyidir. […]

* * *
Burgaz Island’dan Yaman Alkan,
Ulvi Sulaoğlu, Adalar Tercüme Heyeti’nden Lale Tural ve SALT Araştırma Arşivi’ne
1001 teşekkürlerimizle…

)O(


devam edecek…


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

<span>%d</span> blogcu bunu beğendi: