Gönderen: adalarpostasi | 12 Mart 2021

At ve fayton dahil atlı araba başka bir dünyanın tecrübesidir

At ve fayton dahil atlı araba başka bir dünyanın tecrübesidir

Hayatımızda karşılaştığımız değişik “şey”ler muhtemelen bizim tecrübeler kazanmamız içindir. O tecrübeler hayatımız içerisinde herhalde “bir şeylere” yarar ki, vukuu bulanda hayır vardır düsturu mûcibince onlarla evvelâ karşılaşır, sonra da onların sebep olduğu meseleleri, içinde yaşarken çözer/çözmeye çalışır ve tekâmülümüze devam ederiz. Tâbir câizse geçilen her imtihan, içerisinden atlanılan her ateşten çember bizi biz yapar; kemâlata erme seyahatimizde birer durak olur çıkar. Sonuçta hepimiz dertleri çözebildiğimiz kadar insanız.

At ile birlikte yaşanan hayatlar ve atın —arabaya da koşularak— kullanılmasının yarattığı müşkülâtı altedebilmek becerisi, netice itibariyle sadece onunla başa çıkabileceklere lûtfedilen bir meziyettir. Mevkii ve makamı her ne olursa olsun at ve atlı hayat karşısında mızmız bir tavırla sadece şikâyet edebilenler ise ancak yasaklayarak ve yok ederek kendilerini o imtihandan vâreste tuttuklarını zannedenlerdir. Kuşkusuz onlar tahsillerini yarım bırakanlardır.

Fayton şehir içinde insan taşımanın at ile yapılan en mükemmel örneğidir. Tek ve çift atlı modelleri vardır. Atın tek veya çiftli takım olarak arabaya bağlanması değişik coğrafyalarda ve süregelen uzun tarihi içerisinde başlı başına bir sanattır. Takdir edilmelidir ki, biniciliğe nazaran bire bir “yardımları” daha kısıtlı olan fayton başta olmak üzere genel arabacılık uygulamasında hayvanı sevketmek ve arabayı ona çektirmek muhteşem bir beceri gerektiren bir mârifettir. Ve bu mârifet hep mükâfata tâbȋ olmuştur. Yaylısından, çarklısına araba tasarımı ve muhtelif fren tertibatı ile araç ve aksamı yılların birikiminden süzülmüş bir mühendislik ve îmâlât şaheseridir. Arka tekerleğin altına gerektiğinde konan ve sair zamanlarda aracın şasesine zincirle tutturulan köşeli profil seyyar pabuç tipinden, gerektiği nisbette sıkıştırılarak etkisi artırılabilen modern frenine; ön ve arka tekerleklerin farklı çapları ile yükün büyük kısmını taşırken arabanın âdeta öne su gibi akmasını sağlayan tasarımına kadar fayton başta olmak üzere at arabası, halefi olan otomotif endüstrisinin tecrübeyle geliştirilmiş prototipidir. Neredeyse olduğu yerde dönebilen geniş manevra kābiliyeti ve çok hafif yapısıyla sepetli ada faytonları âdeta bir mühendislik hârikasıdır. Yüzde yüz yerlidir. Ve fayton sistemi devam ettiği müddetçe sayısız esnafa hayatlarını gururla kazanmalarını sağlayan bir îmâlât ve istihdam sektörüdür. Sadece bu haliyle bile takdire şâyandır. 

Bakmayın siz Adalar ilçemiz başta olmak üzere memleket genelinde kerameti kendinden menkûl bir takım sözde “hayvan-severler” ve onların kuruluşları eliyle yürütülen karalama ve topyekûn itibarsızlaştırma kampanyasına maalesef kurban edilen bizim faytonculuğumuz ve faytoncularımıza… Gerekli düzenlemeleri ihmâl etmeden yapmak durumunda mükemmelen yaşayabilecek faytonculuk aslında şehircilik ilmine ve meydan ile kavşakların tasarlanmasına yardımcı olmuş bir hayat pratiğidir. Sudan bahanelerle ve yalanlar arkasına saklanarak faytonlu taşımacılığa darbe vuranlar esasında işlerini yapmamanın günahını, faytoncular üstüne yıkmaya çalışan, görevlerini ihmal eden yetkililerdir. Bu yazının en başında bahsedilen tahsillerini —siz işlerini diye de okuyabilirsiniz— yarım bırakanlardır. Onlardan ne köy ne de kasaba olmayacağı aşikârdır.

Şehircilik ilmi ve kavşaklarla meydanlar demişken; Türkçe’ye döner kavşak olarak tercüme edilen “round-about” uygulamasından bahsetmek istiyorum. Hani şu kimseye dur veyahut geç demeyen, normalinde trafik ışığı veya trafik polisine ihtiyaç duymadan trafiğin akmasını sağlayan, çapı şehrin ve trafiğin —ve karşı konulmaz biçimde içinde yer alacak fayton sayısının— büyüklüğü nispetinde olduğu çember şeklindeki “kavşaktan” söz ediyorum. Trafiğin aktığı istikāmette bu alana yandan katılanlar, gelişmiş bir insânȋlikle genel akışa hâlel getirmeden yollarına devam edebilmektedir. Çembere ilk girenin geçiş üstünlüğü olduğu, tekâmül edebilmiş fertlerin içinde yer alabildiği gelişmiş bir trafik sistemidir. Tıpkı faytonlar gibi… ve yurdumuzda taklid edilen bu uygulama herhalde öyle daha “güvenilir” (!?) olduğundan bir döner kavşakta yerine göre iki veya üç trafik lambasıyla zapt-ı rapt altına alınmaktadır. Vah ki ne vah!

Faytonlarını işletecek trafik sistemini kuramayanların döner kavşakla imtihanı işte böyle sonsuz ikmale kalma ve daha da elimi devamlı bir üst sınıfa borçlu geçmek şeklinde tezahür etmektedir. Birinin bir vakitler çok haklı olarak “testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar,” dediğini hatırlar gibi oluyorum. Nedense…

Döner kavşak aynı zamanda eşyanın tabiatına gayet uygun bir fayton bekleme meydanıdır. At hayvanını bilen, onun çok yavaş tempolu hareketle —atçılık tabiriyle âdeta yürüyerek— aslında daha iyi dinlendiğini bilenlerce îcad edilmiştir.  “İşleri” arasında bir mekânda durup kaslarını soğutmak ve hareketsizlikten strese tutulmaktansa, çok sakin bir tempoda yürüyerek o meydanda devinim içinde olmanın at için daha hayırlı olduğunu bilen şehir yetkililerince tasarlanmış ve başarıyla tatbik edilmiştir. Bu uygulamanın yurdumuzda görülmemesi karşısında, belki dikkatli sinemaseverlerin gözünden kaçmamış bir örneğinden bahsetmek istiyorum. My Fair Lady (1964) unutulmaz filminin açılış sahnesindeki opera çıkışını hatırlıyorum. Operadan çıkan kişiler kapının açıldığı meydanda kendi faytonlarını bekliyordu. Hummalı bir faaliyet içinde yavaş tempoyla meydanı turlamaya devam eden arabalardan hangisi çıkışa geliyorsa o arabanın ahalisi merdivenlerden aşağı iniyor ve arabasına binerek ilk çıkışta döner meydandan ayrılıp evlerinin yolunu tutuyordu.

Atlı bir hayatın vazgeçilmezi olan “düzen” ve “intizam” bütün ciddiyetiyle sürüyor ve hayatı böylece kolaylaştırıyordu.

Kendi döner kavşaklarında trafik lambaları ve şimdilerde ihlâlli geçişlerle mücadele etmek için EDS’den (Elektronik Denetim Sistemi) medet uman, Adalar ilçesinin kanunsuz akülü-ucubelerlle doldurulmasına on senedir mâni olmayan yetkililerden ne beklenir ki! O yetkililer ki atların sakince dönerek beklemelerinin, bir alanda hareketsiz beklemelerine nazaran daha “iyi” olduğunu tabii ki bilmezler… O yetkililer bir seneyi aşkın bir süredir atların ahırlarında bağlı tutulduğu için yüzlercesinin yerlerinde yavaş yavaş öldüğünü de bilmezler. Ama o yetkililer hiç utanmadan atların fayton zulmünden (!?) kurtulduğunu söylemekten hiç geri durmazlar… Bu yetkililer yıllarca atlı taşıma sisteminin çalıştırılabilmesi için asla kafa yormamıştır. Hatta ve hatta içten çökertilmesi için ne lâzım geldiyse onu aksatmadan yerine getirmiştir. Denetimi kaldırmış, ehliyeti kaldırmış, tarifeleri güncellememiş ve bir sistemi berhava etmek için elinden geleni ardına koymamıştır. Atlı bir hayat emekle mümkündür. Niyetle mümkündür. Biz İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Faytonu İstiyoruz Platformu ve Atçılık Çalışmaları Derneği olarak gerekli emeği göstermeye niyetliyiz. Hayatımızda ve kültürümüzde at olsun istiyoruz. Ufkumuz kısa vadeli rant çıkarlarının çok daha ilerisini hedefliyor. Atlı bir kültürün vârisleri olduğumuz idrakinin bizleri gaflet ve şaşkınlıktan kurtaracağına inanıyoruz. İstanbul’un Adalar ilçesinde faytonlu ulaşımın geri geleceğine eminiz. İstiyoruz ve geri geleceğini biliyoruz…

Emin Mâhir Başdoğan
İAKTVKD At ve Atçılık Yetkilisi


Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: 2-7-2010.jpg

ADA, AT ve BİZ’e dâir
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

• “İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

• Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

• Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

• Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

• Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

• Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

• Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

• Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

• “Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

• “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

• Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

• H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

• Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

• İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

• “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

• “Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

• Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

• Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

• Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

• Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

• “Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

• Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

• “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

• Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

• Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

• Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

• Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

• H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

• Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

• Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

• Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

• “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

• Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – III”, Adalar Postası-2936 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2936

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2937

• Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2938

• “Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2939

• “Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2940

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2941

• Emin Mâhir Başdoğan, “Güven İslamoğlu’nun Fayton Atları Hakkında CNN-Türk’te Yayınlanan YEŞİL DOĞA Programı Üzerine Birkaç Söz…”, Adalar Postası-2942 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2942

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Mehmet Kurnaz’ın Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Gerçeğini Konuşacağız Her Şeyin”, Bir+Bir Forum, 02.02.2020.
+ Adalar Postası-2943 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2943

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Hayko Belek’in Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Ata Saygı Göstereceksin”, Bir+Bir Forum, 07.02.2020.
+ Adalar Postası-2944 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2944

• Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ada Faytonlarını ve Onların Atlarını Satın Alacağına Dair Basında Çıkan Haberler Hakkında Kamuoyuna Duyurumuzdur…”, Adalar Postası-2945 (15.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2945

• “Aklî Meleke/Hukukî Ehliyet Raporsuz Bir Rapor ile Kararsız Kararı!”, Adalar Postası-2950 (27.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2950

• Emin Mâhir Başdoğan, “At Sahiplendirmek, Padok Alanı Açmak ve Benzeri Konularda Bir Hasbıhal…”, Adalar Postası-2963 (15.4.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2963

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar’ın Fayton Atları da Serum İmalathanesine mi Gönderiliyor?”, Adalar Postası-2969 (12.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2969

• Osman Furkan Aydın, “Adalar’ın Atları ve Önümüzdeki Fırsat (Yoldaş Türümüz Atlar)”, 1+1 Forum, 22.5.2020.
+Adalar Postası-2971 (23.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2971

• Arif Çağlar, “CHP’li İBB Başkanlığı’nın Yüz Kızartıcı Bir Belgesi”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
+ Emin Mahir Başdoğan, “İBB’nin Cevap Olmayan Cevabına Dair Cevabî Yazımızdır…”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2974

• Arif Çağlar, “TUHİM’in Satın Alınan Faytonlarla İlgili Cevap Olamayan Cevabı”, Adalar Postası-2975 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2975

• Arif Çağlar, “Heybeliadalı Deniz Tüfekçi’nin Mektubu”, Adalar Postası-2976 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2976

• Emin Mahir Başdoğan, “Atçılık Hakkında Bir Deneme: Kisber Felver Macar Yarımkan Atı”, Adalar Postası-2978 (09.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2978

• Arif Çağlar, “İstanbul’un Adalar’ı Görev İhmalleri, Yasalara Aykırı Uygulamalar ve Yalanlarla Bitirildi”, Adalar Postası-2979 (19.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2979

• Emin Mahir Başdoğan, “Adalar İlçesinde ‘Ulaşım’ Demişken; İBB’nin Elektrikli Otobüslerine Yerinde Bir İtiraz…”, Adalar Postası-2980 (23.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2980

• H. Cevad Özdil, “Dünya’nın ve Türkiye’nin En Önemli Doğal, Kültürel, Mimari Miraslarından Biri Olan İstanbul Adaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eliyle Motorize Ediliyor!”, Adalar Postası-2981 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2981

• H. Cevad Özdil, “Adalar’ın Toplu Taşıma İhtiyacı Yoktur!”, Adalar Postası-2982 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2982

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atlı Bir Hayat Mümkün Olduğunda Adalar Daha da Güzel Olacaktır…”, Adalar Postası-2988 (03.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2988

• Emin Mâhir Başdoğan, “Sahiplendirerek At Kurtarmak Abesliğine Düşmeden Atlar Nasıl Sağlıklı Yaşatılır?”, Adalar Postası-2989 (06.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2989

• Arif Çağlar, “Belediyecilerin ve Bir Kaymakamın 19 Haziran Tarihli İtirafları”, Adalar Postası-2990 (07.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2990

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atçılık Hallerimiz, Ada Faytonları Hakkındaki Mütalâlarım ve Bir Kitap Tenkȋdim”, Adalar Postası-3001 (21.8.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3001

• Hakkı Taşdemir, “Payton Değil Fayton”, Adalar Postası-3005 (29.8.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3005

• Emin Mâhir Başdoğan, “Tevil Götürmeyen Zırvaya Cevap”, Adalar Postası-3009 (20.10.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3009

• Cezmi Ersöz, “Geçmişte Adına Kantolar Yazılan İstanbul Faytoncuları”, Cumhuriyet Dergi-?, (?.?.19??)18-19.
+”Nerede O Eski Şehlevend Faytoncular, Nerede O Eski Küheylanlar?”, Adalar Postası-3011 (23.10.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3011

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar, Atlar, Tasavvurlar, Tahayyüller, Yalanlar ve Biz…”, Adalar Postası-3029 (02.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3029

• Emin Mâhir Başdoğan, “İBB ve Beraberinde ‘Atçılık Camiamız’ın Adalar Başta Olmak Üzere Bütün Faytoncu Esnafına Bir Özür Borcu Var”, Adalar Postası-3030 (04.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3030

• Arif Çağlar, “Atları Seven Adamın Yeni Kitabı: Evde At Beslemek”, Adalar Postası-3034 (17.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3034

• “ADA, AT ve BİZ’e Dair Adalar Postası’nda Yayımlanan Yazılar…”, Adalar Postası-3036 (09.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3036

• Ada At ve Biz Çalışma Grubu, İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Derneği, “Araba Meydanı Faytonlarındır”, Adalar Postası-3037 (09.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3037

• Selin Çağlayan, “İmamoğlu’na Mektup Yazdık…”, Adalar Postası-3039 (24.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3039

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “ADA, AT ve BİZ’e dâir…”, Adalar Postası-3040 (26.01.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3040

• Emin Mâhir Başdoğan, “Dürüst Olun…”, Adalar Postası-3048 (08.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3048

• Emin Mâhir Başdoğan, “Baytar Mektebi MYO, Bakılamayan Atlar, Dijital Pet ve Aynadaki Hâlimiz…”, Adalar Postası-3050 (13.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3050

• Selin Çağlayan, “Bizi Sırtımızdan Hançerleyenler… Kimse Bizim Adımıza İBB’ye Görüş Bildirme Hakkına Sahip Değil… Adalılar Kimseye Böyle Bir Yetki Vermedi!”, Adalar Postası-3051(16.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3051

• Emin Mâhir Başdoğan, “At ve Fayton Dahil Atlı Araba Başka Bir Dünyanın Tecrübesidir”, Adalar Postası-3068 (12.03.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3068


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: