Gönderen: adalarpostasi | 04 Kasım 2016

mevtâyı nasıl bilirdiniz…?

mevtâyı nasıl bilirdiniz…?

1-1

“MEVTÂYI NASIL BİLİRDİNİZ?” diye soracak ya imam efendi birazlardan bizler de yalan söyleyecek değiliz ya nasıl bilirsek öyle söyleyeceğiz:

“İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 99/11012 sayılı kararı uyarınca ‘Adalar’da motorlu taşıt kullanılamaz’ yasağına ve Mete Akyol’un evinin bulunduğu Adliye Sokağı’na fayton çıkıyor olmasına rağmen, geçirdigi by-pass ameliyatı bahane edilerek uzun mesafe ve yokuş tırmanmasının yasak olduğuna dair alınan sağlık raporuyla başvurusuna Adalar Kaymakamlığı’nca verilen 2006/55 sayılı Olur’la, olur olmaz Ada yollarında turlaması üzerine Adalar Kaymakamlığı’na 21.8.2006 tarihli başvurumuz neticesinde —aslen Burgazadası’ndaki misalleri minvalinde bağlanarak Ada’dan çıkartılması lüzum ederken— Adalar Emniyet Amirliği’nin 19.9.2006 tarih ve 64 sayılı yazısıyla kendisine tebliğ edilen kararda geçen ‘aracın sadece kendisi tarafından, ikâmet ile şehir merkezi arasında tek bir güzergâh üzerinde kullanılması ve aracın tek kişinin kullanımına uygun hale getirilmesi aksi halde verilen iznin iptal edileceği,’ ibaresine ve defalarca bu kaidenin de ihlalinin fotoğraflarıyla ADALAR POSTASI’nda yayımlanıp ilgili kişi/kurumlara da gönderilmesine her nasılsa aldırmaksızın seneler senesi her türlü teşhir, kınama ve yasal mâniye rağmen sözde Adalar Vakfı [Adaların Tarihi, Doğal, Kültürel Değerlerini Koruma ve Turizmi Geliştirme Vakfı-1983] kurucularından Mete Akyol’un golf arabasıyla ada yollarında torun-torba turlaMAsıyla araladığı bu gayrıkanunî kapıdan sayısı neredeyse 2000’lere varan türlü akülü aracın daha Adalar’a çıkmasına sebep olan zat,” diye başlayacağız hep bir ağızdan saymaya…!

Allah taksiratını affeder mi bilemeyiz ama Adalar affetmeyecek asla…!

mete-akyol-umut-nobetijpgvh5ehpfr

Ve elbette uzun yıllar muhabir, yazar ve yönetici olarak çalışan Akyol’un geçtiğimiz yıl MİT TIR’ları haberleri nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e destek amacıyla Silivri Cezaevi önünde evinden getirdiği sandalyesine oturarak “umut nöbeti”ni başlatması da unutulmayacak asla…

Ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz her halukârda…
)O(

ADALAR POSTASI arşivinden…

AKYOL’un YOLSUZ KARAYOLU…!

ADALAR POSTASI-2407/1 (18.4.2010): mete akyol’un ‘yolsuz’ yolu!…

METE AKYOL’un ‘YOLSUZ’ YOLU!…

Akyol’un karayolu trafiğini…


Mete Akyol sezonu açmış! Geçen gün usulsüz golf arabasıyla çarşıdan alışverişini yapıp dönüşte de hanımını Anadolu Kulübü’ne bıraktıktan sonra Adliye Sokak’taki evine doğru yol almış yine! Yahu hiç mi utanma sıkılma yok bu adamda? Peki ya ilgisiz ilgililer, sorumsuz sorumlular neden hâlâ uykuda? Oysa İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 99/11012 sayılı kararı uyarınca “Adalar’da motorlu taşıt kullanılamaz” yasağına ve Mete Akyol’un evinin bulunduğu Adliye Sokağı’na fayton çıkıyor olmasına rağmen, geçirdigi by-pass ameliyatı bahane edilerek “uzun mesafe ve yokuş tırmanmasının yasak olduğu”na dair alınan sağlık raporuyla başvurusuna, Adalar Kaymakamlığı’nca verilen 2006/55 sayılı Olur’la, olur olmaz Ada yollarında turlaması üzerine Adalar Kaymakamlığı’na 21.8.2006 tarihli başvurumuz* neticesinde —aslen misalleri minvalinde bağlanarak Ada’dan çıkartılması lüzum ederken— Adalar Emniyet Amirliği’nin 19.9.2006 tarih ve 64 sayılı yazısiyla** kendisine tebliğ edilen kararda geçen “aracın sadece kendisi tarafından, ikâmet ile şehir merkezi arasında tek bir güzergâh üzerinde kullanılması ve aracın tek kişinin kullanımına uygun hale getirilmesi aksi halde verilen iznin iptal edileceği,” ibaresine ve defalarca bu kaidenin de ihlalinin fotoğraflarıyla ADALAR POSTASI’nda yayımlanıp ilgili kişi/kurumlara da gönderilmesine*** rağmen, her nasılsa tüm bunlara aldırmaksızın geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de Adalar Vakfı [Adaların Tarihi, Doğal, Kültürel Değerlerini Koruma ve Turizmi Geliştirme Vakfı-1983) kurucularından ve Mart 2010 Mütevelli Heyeti üyelerinden Mete Akyol golf arabasıyla ada yollarında torun-torba turlaMAkta!…

Ada sakinleri kanun kaide tanımaz bu davranışından dolayı Mete Akyol’u esefle kınamakta! Peki ya Adalar Kaymakamlığı, Belediyesi ve dahi Cumhuriyet Başsavcılığı neden hâlâ uykuda? Sözkonusu karar uyarıca ivedilikle gereğinin gereği gibi yapılıp Mete Akyol’un golf arabasının bağlanarak Ada’dan çıkartılmasını talep ediyoruz!

Emine Çiğdem Tugay
)O(

…………………….*

Kimden: EMİNE ÇİĞDEM TUGAY
Konu: ADALAR POSTASI: Adalar’da trafik canavarını istemiyoruz!
Tarih: August 21, 2006 7:31:09 PM GMT+03:00
Kime: Mevlut Kurban adalar@istanbul.gov.tr

21 Ağustos 2006

T.C. ADALAR KAYMAKAMLIĞI’na,

İSTANBUL 5. NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’ne,

İstanbul 3. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 99/11012 sayılı kararı uyarınca “Adalar’da motorlu taşıt kullanılamaz,” yasağına rağmen İstanbul Adaları’nda ve özellikle de Büyükada’da her geçen gün motorlu taşıt sayısı artmakta, resmi araçların ise görev dahilinde ve haricinde servis aracı olarak kullanıldığı gözlenmektedir. Belediye’nin kırmızı kamyonetinin kimi Adalılar tarafından sezon başında kiralanarak her türlü gayrıresmi servisi yaptığını acaba bilmeyen kalmış mıdır? İSKİ arabası Türkoğlu Sokak’taki evine neden görev aracıyla gidip gelmektedir? Aya Yorgi’ye mehtap sefasına çıkmayan bir resmi araç var mıdır?

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.3.1984 tarihli 2234 numaralı kararı uyarınca “Doğal ve Kensel Sit Alanı Bütünü” ilan edilmiş olan İstanbul Adaları’nı benzeri sayfiye yerlerinden ayıran emsalsiz özelliği, motorlu araç trafiğinin dolayısıyla da gürültü ve kirliliğinin olmayışıdır. İstanbul Adaları’nda ulaşım aracı fayton ve elbette bisiklettir. Araba sevdası olanların gidecekleri pek çok yer varken, motorlu taşıtsız bir yaşantıyı tercih eden bizlerin gidebileceği başka herhangi bir yer yoktur!

Son zamanlarda Büyükada Karakolu’nun önüne dahi park etme aymazlığını gösteren bir taşıt farklı kişilerin kullanımında Büyükada yollarında görülmektedir. Bu aracın sahibi olan Adliye Sokak mukimlerinden Sayın Mete Akyol’un kalp rahatsızlığının olması kuşkusuz bu ayrıcalığı kendisine tanımaz. Kalp rahatsızlığının faytona binmeye engel teşkil etmeyeceği aşikârdır. Acil durumlar için ise ambulans tüm Adalılar’ın hizmetindedir.

Kuşaklar boyu Büyükadalı olan ve bugün 97 yaşındaki olan Koço Kalfa, iki bastonuyla Tepeköy’deki evinden çarşıya gidip gelirken hepimize örnek olmaktadır. Ahmet Niyazi Banoğlu, Atatürk’ün İstanbul’daki Hayatı (1933-1937), İstanbul (1974)252’de, Atatürk’ün sofracılarından Cemal Granda’nın bir anısını aktarır:

Bir yaz akşamı Büyükada’ya gitmiştik. 1936 yılıydı. İskele’de Atatürk’ü büyük bir kalabalık karşıladı. İçten gelen sevgi gösterileri yaptı. Splendid Oteli’ne gidilecekti. Vapur iskelesine bir otomobil yanaştırmışlar. Ata’nın binmesi için… Oysa, Adalar’da tekerlekli, motorlu araçlarla gezilmesi yasak… Atatürk, otomobili görünce şöyle sordu:

– Ada’da otomobille dolaşmak yasak değil mi?

Sorusunun karşılığını daha beklemeden:

– Kaldırın bu otomobili.

dedi. Sonra, iki dizi halinde sıralanıp kendisine yol açan kalabalığın arasından yürüyerek otele geldi. Herkes yolda Atatürk’e çiçek atıyor, kalabalığı yaranlar eğilip elini öpüyorlardı.”

Büyükada mukimlerinden Sayın Korhan Berzeg (Doç. Dr.), 11 Haziran 1996 günü HABITAT Konferansı’nda sunmuş olduğu “Adalar: Motorlu Araçsız Yaşam ve Yapılanmanın Durdurulması” başlıklı bildirisinde araba sevdasının altında yatan tehlikeye dikkatleri çekmiştir:

“[…] Şurası muhakkak ki, Adalar’ın geri kalan dörtte üçünü yapılanmaya açmanın yarattığı iştah, Adaları motorlu araçlara açma gayretinin altında yatan ana sebeptir. Adaları karşı kıyılardaki taş yığınına çevirecek bu olasılıktır ki herkesi büyük bir azimle –pilli araçlar, dar raylı trenler gibi havayı kirletmeyen araçlar da dahil- tüm çağdaş motorlu taşıtlara karşı koymaya ikna etmelidir. […]”

İstanbul Adaları’ndaki motorlu taşıtların, plaka, marka, renk, kurum ve görev bilgilerini içeren bir listesinin bizlere açıklanması; resmi araçların görev harici servis arabası olarak kullanımına katiyetle engel olunması; 2005 yılının sonunda Burgazada’daki motorlu taşıtların sahiplerine gönderilen “Adalarda motorlu taşıt kullanmanın yasak olduğu ve araçların kullanılması durumunda, bağlanarak yeddiemine teslim edileceği,” tebliğinin, Sayın Mete Akyol’a da iletilerek sözkonusu taşıtın Adalar’dan çıkartılması sağlanmalıdır. Başvurumla ilgili gelişmelerin tarafıma iletilmesini arz ederim.

Saygılarımla,

Emine Çiğdem Tugay

Koço Kalfa (fotoğraf: İpek Çalışlar)

Belediye’nin aracı Aya Yorgi’ye servis yapıyor, 25/05/2005 17:47.

Büyükada Karakolu’nun önundeki meydan otopark görünümünde!

Ve Mete Akyol’un motorlu taşıtının fotoğrafları:

Kadıyoran Caddesi, 09/08/2006 07:06.

Büyükada Karakolu, 09/08/2006 07:09.

Adliye Sokak

…………………….**

21/8/2006 tarihli başvurumuz üzerine verilen —zaten yetersiz olan— bu karar NEDEN uygulanmıyor?

…………………….***

Kimden: EMİNE ÇİĞDEM TUGAY
Konu: mete akyol golf arabasiyla torun-torba turlaMAkta!
Tarih: June 17, 2008 12:40:40 PM EEST
Kime: adalar@istanbul.gov.tr, belediyebaskani@adalar.bel.tr
Bilgisine: adalar.postasi@gmail.com

Adalar’da trafik canavarının usulsüz seyrine
seyirci kalmayacağız!

Mevlut Kurban / Adalar Kaymakamı
ADALAR KAYMAKAMLIĞI
Çankaya Caddesi No:44
Büyükada 34970 İstanbul
Tel/Faks: 0216 382 60 17
adalar@istanbul.gov.tr

Coşkun Özden / Adalar Belediye Başkanı
ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Altınordu Caddesi No:21
Büyükada 34970 İstanbul
Tel: 0216 382 78 50-56
Faks: 0216 382 67 85
belediye@adalar.bel.tr

14 Haziran 2008

ADALAR KAYMAKAMLIĞI’na,

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na,

İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 99/11012 sayılı kararı uyarınca “Adalar’da motorlu taşıt kullanılamaz,” yasağına ve Mete Akyol’un evinin bulunduğu Adliye Sokağı’na fayton çıkıyor olmasına rağmen, geçirdigi by-pass ameliyati bahane edilerek uzun mesafe ve yokuş tırmanmasının yasak olduğuna dair alınan sağlık raporuyla başvurusu neticesinde Adalar Kaymakamlığı’nca verilen 2006/55 sayılı Olur’la, olur olmaz Ada yollarında turlaması üzerine Adalar Kaymakamlığı’na 21.8.2006 tarihli başvurumuz neticesinde —aslen misalleri minvalinde bağlanarak Ada’dan çıkartılmasi lüzum ederken— Adalar Emniyet Amirliği’nin 19.9.2006 tarih ve 64 sayılı yazısıyla kendisine tebliğ edilen kararda geçen “aracın sadece kendisi tarafından ikâmet ile şehir merkezi arasında tek bir güzergâh üzerinde kullanılması ve aracın tek kişinin kullanımına uygun hale getirilmesi aksi halde verilen iznin iptal edileceği,” ibaresine her nasılsa aldırmaksızın geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz da Mete Akyol golf arabasıyla ada yollarında torun-torba turlaMAktadır!

Ekteki fotoğraflarda da açıkça görüldüğü gibi 14.6.2008 Cumartesi günü saat 20:50:02’de Mete Akyol tarafından kullanılan sözkonusu golf arabası Kadıyoran Caddesi’nden İskele’ye doğru inmekteyken, eski İbrahim Necmi Dilmen yeni Suiçmezler Köşkü’nün önünde 20:50:45’te ters istikamete dönerek ancak bu noktada karşılamaya yetişebildiği misafirlerini ve çantalarını alıp 5 kişi bu arabaya sığışmayı da başararak herkesin hayretle kınayan bakışları arasında 20:51:44’te yukarıya doğru seyretmiştir!

Adalar’da trafik canavarının usulsuz seyrine seyirci kalmayacağız!

Sözkonusu araç hakkındaki ilgili karar uyarınca gereğinin gereği gibi ivedilikle yapılmasını ve tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.

Kaygılarımla,

Emine Çiğdem Tugay

………………………………..
Tarih : 14/06/2008
Saat : 20:50-20:51
Yer : Büyükada Kadıyoran Caddesi
Araç : Mete Akyol’un mavi renkli plakasız golf arabası
Görev : ? Mete Akyol, Ada yollarında golf arabasıyla torun-torba turlaMAsı!

torun…
torba…
turlaMA!

Kadıyoran Sokağı, 14/06/2008

20:50:02…

20:50:45…

20:51:13…

20:51:38…

20:51:44…

Türkoğlu Sokağı, 9/08/2007 11:28…

Cumhuriyet, 20.07.2008
PAZAR
ORHAN BURSALI
obursali@cumhuriyet.com.tr

Büyükada’da Arabalar

Adalar İstanbul’un incileri. Kentten bu kadar farklı, üstelik de kente yakın başka bir mekân olgusu ve duygusu yaşamak zor. İstanbul’a fark atan özelliği, sahip olduğu hiçbir bölgede bu kadar yoğun bir arada bulamayacağınız estetik, güzel ve tarihsel “yapı stoku” ve “motorlu taşıtsız” dünyasıdır!

Motorlu taşıtsız mı dedim? Hay görmez, duymaz, bilmez olaydım!

Ülkemizin belki tek “orijiinal çağdaş” mekânı olan Adalar, hızla motorlu taşıtlanıyor! Buralarda devlet ve belediye, günümüz dünyasında“modern-ilkellik” sayabileceğimiz, yeryüzünü ve insan sağlığını “batıran” yaşamın bitmez tükenmez “ihtiyaç” bahanelerinin ardına saklanarak, Adaları, sıradanlaştırmak için ellerinden geleni yapıyor! Adalar üstelik sit alanı, yani tamamı koruma altında; motorlu taşıt girmesi de çok sıkı kurallara bağlı! Adaların özgünlüğünü korumak için oluşturulan “Adalar Postası” haberleşme sitesinde, bu konuda“kıyamet” kopuyor! Çünkü gün ve gece boyunca, bir sokağın başında bir “resmi-izinli” motorlu araçla burun buruna gelmek, sıradan bir olay!

***

Atatürk’ün İstanbul’daki Hayatı (1933-1937) adlı kitabında Ahmet Niyazi Banoğlu, Cemal Granda’nın bir anısını şöyle aktarıyor: “Bir yaz akşamı Büyükada’ya gitmiştik. 1936 yılıydı. İskele’de Atatürk’ü büyük bir kalabalık karşıladı. İçten gelen sevgi gösterileri yaptı. Splendid Oteli’ne gidilecekti. Vapur iskelesine bir otomobil yanaştırmışlar. Ata’nın binmesi için… Oysa, Adalar’da tekerlekli, motorlu araçlarla gezilmesi yasak… Atatürk, otomobili görünce şöyle sordu:

— Ada’da otomobille dolaşmak yasak değil mi?

Sorusunun karşılığını daha beklemeden:

— Kaldırın bu otomobili, dedi… Sonra, iki dizi halinde sıralanıp kendisine yol açan kalabalığın arasından yürüyerek otele geldi…”

Bugünküler, Cumhuriyet’in Atatürk dönemi ruhuna çoktan Fatiha okunduğu için, neredeyse şeye gitmek için bile altlarına otomobil çektirecekler…

***

İstanbul 111 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.06.1999 tarihli ve 550 sayılı kararında şöyle deniyor: “[…]Adalar’daki bütün yolların prensipte de yaya yolu olması öngörüldüğünden, motorlu araçların kullanılamayacağı, ancak Belediye ve Kaymakamlığın sağlık, itfaiye, temizlik, orman hizmeti, emniyet hizmetleri için kullanılmak üzere kısıtlı miktarda araç kullanılabileceği […], […] kamuya ait araçların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması, trafiğe çıktıklarında yerleşim alanlarında 30 km/saat, yerleşim bölgeleri dışında ise 50 km/saat hızla seyir etmeleri, yasak olan cadde ve sokaklara zorunlu olmadıkça giriş yapılmaması, yolcu ve eşya taşınmaması”…

Ama gelin görün ki, bugün Büyükada’da izinli-resmi motorlu taşıt sayısı 80’in üzerinde! Adalar’ın gereksinimlerini “en az” sayıda motorlu araçla mükemmel olarak yerine getirmeyi planlama yerine, motorlu araç gereksinimi “en çok” olarak saptayan bir anlayış egemen, merkezi ve yerel yöneticilerde!

Heybeliadalılar, 1960-1970 arasında adalarında sadece 3 motorlu araç bulunduğunu bildiriyor: İtfaiye, çöp ve sanatoryum için araçlar. Diyorlar ki “ğretmeni de vardı, özürlüsü de, uzakta oturanı da, karşıdan ve Yalova’dan geleni de. Üstelik nüfus bugünkünden daha kalabalıktı”… Ve bugün ne oldu da araç sayısı yasal olarak bu hale geldi, diye de soruyorlar! İlerleme, gelişme işte böyle bir şey mi!

Üstüne üstlük, adada açılan süpermarketlere mal taşıyan kamyonlar da vızır vızır gelip gidiyor. Oysa Belediye, onların adaya girişini engelleyebilir, iskeleden mal taşınması için at arabalarının kullanılmasını şart koşabilir (Adalı esnafa da iş yaratılır!).

***

Bir bakıyorsunuz, Büyükada Karakol meydanında 34 CUK 92 plakalı un çuvalı yüklü beyaz renkli kamyon park etmiş! Geçen yıl Belediye’nin “kırmızı renkli” arabası, her yerde “görev” yapıyordu! Ada’nın seyirliği olan Aya Yorgi tepesine, insanları, devlet ve belediye yakınlarını taşımaya varıncaya kadar. Şimdi ise, onun yerini bir kara araba aldı! “İskeleden evlere, evlerden iskelelere, evlerden evlere, her yerden Aya Yorgi’ye, her an her yere ücret mukabili taksi/dolmuş seferleri yapmakta” deniyor ve durum hem Kaymakamlığa hem de Belediye Başkanlığına şikâyet ediliyor.

Adalar Postası’nın “kolaylaştırıcısı” Emine Çiğdem Tugay, Kaymakamlığa yazdığı dilekçede ise şöyle diyor:

“İstanbul Adaları’ndaki motorlu taşıtların, plaka, marka, renk, kurum ve görev bilgilerini içeren bir listesinin bizlere açıklanması; resmi araçların görev harici servis arabası olarak kullanımına katiyetle engel olunması; 2005 yılının sonunda Burgazada’daki motorlu taşıtların sahiplerine gönderilen ‘Adalarda motorlu taşıt kullanmanın yasak olduğu ve araçların kullanılması durumunda, bağlanarak yeddiemine teslim edileceği’ tebliğinin, Sayın Mete Akyol’a da iletilerek söz konusu taşıtın Adalar’dan çıkartılması sağlanmalıdır..”

Adaları “bileşik kapların” içine sokmaya çalışan bir plan program mı var?

* * *

ADALAR POSTASI-2409/5 (20.4.2010): tüm bu olup bitenin adalar belediyesi ve vakfı ortak yapımı “adalar müzesi’ne doğru…” sergisiyle perdelenmesi…

[…]

Kimden: EROL ÖZDOĞAN
Konu: Re: ADALAR POSTASI-2407: mete akyol’un ‘yolsuz’ yolu!…
Tarih: April 19, 2010 11:24:52 PM GMT+03:00
Kime: adalar.postasi@gmail.com

Atatürk, 1936.

Mete Akyol, 14/06/2008 20:51:13…

Adalar’da bütün bypass ameliyatı olanlara Sayın Mete Akyol gibi bir golf arabasıyla gezme izni verilirse bence Adalar dünyanın en büyük golf arabası koleksiyonuna sahip olur! Ama ben Büyük Ata’ya bu kadar gönülden bağlı Sayın Mete Bey’in hiç değilse O’nun Ada ziyaretinde binmesi için getirilen otomobili redederek yürüyüp, kuralları ve kanunları bozmadığını bildiğini sanıyorum.

Erol Özdoğan


Haber7, 24.4.2006
http://www.tumgazeteler.com/www.gundem.info/?a=1465189

Gazeteci Mete Akyol Atatürk’ü anlattı

[…] Atatürk`ü anlamak ve algılamak istemeyenlerin geçmişte olduğu gibi günümüzde de aynı “aymazlığı” sürdürdüklerini savunan Akyol, “Atatürk`ü tanımayan kişiler, onun üstün dehası ve kişiliği ile devrimlerini anlamaktan yoksunluk çekmektedir. […] dedi. […]

* * *

ADALAR POSTASI-2423/4 (6.5.2010): mete akyol’un ‘yolsuz’ yolu… aya yorgi’ye kadar vardı…

Kimden: EMİNE ÇİĞDEM TUGAY
Konu: ADALAR’da TRAFİK CANAVARININ USULSUZ SEYRİNE SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ! (5.5.2010/15:27 Mete Akyol’un plakasız aracı Yüce Tepe’deydi!)
Tarih: May 6, 2010 11:16:51 AM GMT+03:00
Kime: Salih Keser adalar@istanbul.gov.tr, belediye@adalar.bel.tr, Mustafa Farsakoğlu mustafafarsakoglu@adalar.bel.tr, Halit Koçak
Bilgisine: Yilmaz Arslan yilmaz.arslan@icisleri.gov.tr, Ali Bakoğlu alibakoglu@istanbul.gov.tr, adalarkoruma@adalarkoruma.org, ADALAR POSTASI adalar.postasi@gmail.com

ADALAR’da 
TRAFİK CANAVARININ 
USULSUZ SEYRİNE 
SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ!

Salih Keser / Adalar Kaymakamı
ADALAR KAYMAKAMLIĞI
Çankaya Caddesi No:44
Büyükada 34970 İstanbul
Tel/Faks: 0216 382 60 17
adalar@istanbul.gov.tr

Mustafa Farsakoğlu / Adalar Belediye Başkanı
ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Altınordu Caddesi No:21
Büyükada 34970 Istanbul
Tel: 0216 382 78 50-56
Faks: 0216 382 67 85
belediye@adalar.bel.tr
mustafafarsakoglu@adalar.bel.tr

Halit Koçak / Adalar Cumhuriyet Savcısı
ADALAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Çankaya Caddesi No:44
Büyükada 34970 İstanbul
Tel/Faks: 0216 382 85 41
adozer@gmail.com

Yılmaz Arslan / İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri
TC. İÇİSLERİ BAKANLIĞI GENEL SEKRETERLIĞİ
Bakanlıklar 06100 Ankara
Tel: 0312 417 32 85
Faks: 0312 418 12 60
yilmaz.arslan@icisleri.gov.tr

Ali Bakoğlu / İstanbul Vali Yardımcısı 
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ankara Caddesi, Cağaloğlu
Fatih 34410 Istanbul
Tel: 0212 455 59 00
Faks: 0212 512 20 86
alibakoglu@istanbul.gov.tr

Arif Çağlar / İAKTVKD Başkanı
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ (İAKTVKD)
Güzeller Sokak No:30
Büyükada 34970 İstanbul
adalarkoruma@gmail.com

5 Mayıs 2010

ADALAR KAYMAKAMLIĞI,
ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI,
ADALAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI,
ilgisine;

TC İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ,
İSTANBUL VALİLİĞİ,
İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ,
bilgisine;

İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.6.1999 tarihli 11012 sayılı kararı uyarınca “Adalar’da motorlu taşıt kullanılamaz,” yasağına ve Mete Akyol’un evinin bulunduğu Adliye Sokağı’na fayton çıkıyor olmasına rağmen, geçirdigi by-pass ameliyatı bahane edilerek uzun mesafe ve yokuş tırmanmasının yasak olduğuna dair alınan sağlık raporuyla başvurusuna Adalar Kaymakamlığı’nca verilen 2006/55 sayılı Olur’la, olur olmaz Ada yollarında turlaması üzerine Adalar Kaymakamlığı’na 21.8.2006 tarihli başvurumuz* neticesinde —aslen misalleri minvalinde bağlanarak Ada’dan çıkartılması lüzum ederken— Adalar Emniyet Amirliği’nin 19.9.2006 tarih ve 64 sayılı yazısıyla** kendisine tebliğ edilen kararda geçen “aracın sadece kendisi tarafından, ikâmet ile şehir merkezi arasında tek bir güzergâh üzerinde kullanılması ve aracın tek kişinin kullanımına uygun hale getirilmesi aksi halde verilen iznin iptal edileceği,” ibaresine ve defalarca bu kaidenin de ihlalinin fotoğraflarıyla ADALAR POSTASI’nda yayımlanıp ilgili kişi/kurumlara da gönderilmesine*** rağmen, her nasılsa tüm bunlara aldırmaksızın geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de Adalar Vakfı [Adaların Tarihi, Doğal, Kültürel Değerlerini Koruma ve Turizmi Geliştirme Vakfı-1983] kurucularından ve Mart 2010 Mütevelli Heyeti üyelerinden Mete Akyol golf arabasıyla ada yollarında keyfi turlamak suretiyle alenen kanun kaide tanımamaktadır!

Ekteki fotoğraflarda da açıkça görülebileceği üzere 05/05/2010 Çarşamba günü 15:27 itibariyle Büyükada Yüce Tepe’deki Aya Yorgi Kilisesi önünde park halinde gördüğümüz golf arabası yanı sıra buradaki lokantada bir masa başında bilgisayarıyla oturmakta olan Mete Akyol, 15:59’da bu aracıyla yokuş aşağı sağ yola saparak Adalılar’ın ve turistlerin esefle kınayan bakışları arasında eşine rastlanmayacak bir aymazlıkla usulsüz seyrine devam etmiştir.

Adalar Emniyet Amirliği’nin 19.9.2006 tarih ve 64 sayılı yazısıyla Mete Akyol’a tebliğ edilen kararda geçen “aracın sadece kendisi tarafından, ikâmet ile şehir merkezi arasında tek bir güzergâh üzerinde kullanılması ve aracın tek kişinin kullanımına uygun hale getirilmesi aksi halde verilen iznin iptal edileceği,” ibaresinin alenen ihlalinden dolayı gereğinin gereği gibi yapılıp Mete Akyol’un golf arabasının ivedilikle bağlanarak Ada’dan çıkartılmasını ve tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.

Kaygılarımla,

Emine Çiğdem Tugay

……………………………………………….
Tarih : 05/05/2010
Saat : 15:27…
Yer : Büyükada Yüce Tepe’deki Aya Yorgi Kilisesi’nin önünde.
Araç : Ekte fotoğrafları görülen Mete Akyol’un plakasız aracı.

Resim 1: Büyükada Aya Yorgi Kilisesi önünde Mete Akyol’un aracı park halinde, 5.5.2010 15:28.

Resim 2: Mete Akyol’un aracı Büyükada Aya Yorgi Kilisesi’nin önünde park halinde, 5.5.2010 15:27.

Resim 3: Mete Akyol’un aracı Büyükada Aya Yorgi Kilisesi’nin önünde park halinde, 5.5.2010 15:28.

Resim 4: Mete Akyol, Büyükada Yüce Tepe’deki lokantada, 5.5.2010 15:30.

Resim 5: Mete Akyol Büyükada Yüce Tepe’deki lokantada masa başında bilgisayarıyla oturmakta, 5.5.2010 15:30.

Resim 6: Mete Akyol aracıyla Büyükada Yüce Tepe’den dönüş yolunda, 5.5.2010 15:59.

* * *

ADALAR POSTASI-2424/1 (7.5.2010): büyükada ve diğer adaların çamlarına musallat olan tırtılların yok edilmesi için…

KANUN KAİDE TANIMAZ
AKYOL’UN KARAYOLUNU…

Resim 1: Büyükada Aya Yorgi Kilisesi önünde Mete Akyol’un aracı park halinde, 5.5.2010 15:28.

Resim 2: Mete Akyol Büyükada Yüce Tepe’deki lokantada masa başında bilgisayarıyla oturmakta, 5.5.2010 15:30.

Resim 3: Mete Akyol aracıyla Büyükada Yüce Tepe’den dönüş yolunda, 5.5.2010 15:59.

Fotoğraflarda da açıkça görülebileceği üzere 05/05/2010 Çarşamba günü 15:27 itibariyle Büyükada Yüce Tepe’deki Aya Yorgi Kilisesi önünde park halinde gördüğümüz golf arabası yanı sıra buradaki lokantada bir masa başında bilgisayarıyla oturmakta olan Mete Akyol, 15:59’da bu aracıyla yokuş aşağı sağ yola saparak Adalılar’ın ve turistlerin esefle kınayan bakışları arasında eşine rastlanmayacak bir aymazlıkla usulsüz seyrine devam etmiştir.

Adalar Emniyet Amirliği’nin 19.9.2006 tarih ve 64 sayılı yazısıyla Mete Akyol’a tebliğ edilen kararda geçen “aracın sadece kendisi tarafından, ikâmet ile şehir merkezi arasında tek bir güzergâh üzerinde kullanılması ve aracın tek kişinin kullanımına uygun hale getirilmesi aksi halde verilen iznin iptal edileceği,” ibaresinin alenen ihlalinden dolayı gereğinin gereği gibi yapılıp Mete Akyol’un golf arabasının ivedilikle bağlanarak Ada’dan çıkartılmasını istiyoruz!
)O(

[…]

* * *

ADALAR POSTASI-2453/2 (5.7.2010): adalar’da özel akülü araç kullanımı yasaklanmıştır…

Büyükada, 5 Temmuz 2010

Büyükada İskelesi’nin çıkışında asılı pankartta şöyle yazmakta:

“DUYURU!
25.12.2009 TARİH 2232 SAYILI KORUMA KURULU KARARI İLE ADALAR’da SAĞLIK RAPORUNA SAHİP VATANDAŞLARIN DIŞINDA ÖZEL AKÜLÜ ARAÇ KULLANIMI YASAKLANMIŞTIR. VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIK RAPORLARINI ADALAR BELEDİYESİNE İLETMESİ ZORUNLUDUR.
ADALAR BELEDİYESİ ADALAR KAYMAKAMLIĞI”

Âlâ! Vâlâ! Amma…

Anımsayacaksınız ADALAR POSTASI-2409 (20.4.2010)‘da Sayın Erol Özdoğan şöyle yazmıştı:

Adalar’da bütün bypass ameliyatı olanlara Sayın Mete Akyol gibi bir golf arabasıyla gezme izni verilirse bence Adalar dünyanın en büyük golf arabası koleksiyonuna sahip olur! Ama ben Büyük Ata’ya bu kadar gönülden bağlı Sayın Mete Bey’in hiç değilse O’nun Ada ziyaretinde binmesi için getirilen otomobili redederek yürüyüp, kuralları ve kanunları bozmadığını bildiğini sanıyorum.

Mete Akyol ise bir röportajında şöyle buyurmakta:

“[…] Atatürk`ü anlamak ve algılamak istemeyenlerin geçmişte olduğu gibi günümüzde de aynı ‘aymazlığı’ sürdürdükleri […]”…

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu yahu! Öyle anlaşılıyor ki Mete Akyol, “Atatürk`ü anlamak ve algılamak istemediği gibi geçmişte de günümüzde de aynı ‘aymazlığı’ sürdürüyor! Bu tezin nicedir cümlemizin ezberlediği malumunuz delilleri ise ekte yine…

Değil mi ki “1936’da bir yaz akşamı Büyükada’ya gelen Atatürk, kendisini iskelede içten gelen sevgi gösterileriyle karşılayan o muazzam kalabalığın içinde, —Adalar’da tekerlekli, motorlu araçlarla gezilmesinin yasak olmasına rağmen— binmesi için vapur iskelesine yanaştırılan otomobili görür görmez, “Ada’da otomobille dolaşmak yasak değil mi?” sorusuna cevap dahi beklemeden: “Kaldırın bu otomobili,” diyerek Splendid Oteli’ne değin alkışlar arasında yürümüştü! Dikkatinizi çekerim sene 1936, ne yazık ki Atatürk’ün ölümcül hastalığı naçiz bedenine çoktan sirayet etmişti…

Velhasılı melanur tüm bu olup bitenin, yazılıp çizilenin ardından ‘Mete Akyol’un namına/şanına yaraşan/yakışan, ‘güç gösterisine ihtiyaç duyan’ küçük adamların kanun tanımazlıkla, nüfuz istismarlarıyla, kendilerine has uygulama arayışları yerine; takipçisi olduğu Atatürk’ün bu örnek davranışının izinden giderek sahibi olduğu golf arabasını kendiliğinden Ada’dan çıkartmasıdır.

Aksi halde bypass ameliyatını bahane ederek aldığı sağlık raporu sayesinde, Adalar Emniyet Amirliği’nin 19.9.2006 tarih ve 64 sayılı kararındaki “aracın sadece kendisi tarafından, ikâmet ile şehir merkezi arasında tek bir güzergâh üzerinde kullanılması ve aracın tek kişinin kullanımına uygun hale getirilmesi aksi halde verilen iznin iptal edileceği,” hükmünü de yok sayarak, Aya Yorgi’den Aşıklar Yolu’na Büyükada’nın dört bir bucağında golf arabasıyla vızır vızır turlamakla, ‘Atatürkçü’ değil ‘rezil rüsva’ olunuyor zira…

5 Mayıs 2010 tarihli ekteki 2 arzuhale 2 ay geçmesine rağmen ilgili mevzuat yanı sıra ‘Bilgi EdinME’ Kanunu’nu da yok sayan ilgisiz/ilgili kişi/kurumlardan halen bir cevap gelmemiştir!

1.
[…] 05/05/2010 Çarşamba günü saat 15:26’da Büyükada Aya Yorgi Kilisesi’nin önünde park eden Adalar Belediyesi Zabıta Amirliği’nin 34 EC 1329 plakalı gri renkli aracının trafiğe çıkma nedeni, görevi, taşıdığı kişilerin kimler olduğunun 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanu’nu uyarınca tarafıma bildirilmesi […]

2.
[…] Ekteki fotoğraflarda da açıkça görülebileceği üzere 05/05/2010 Çarşamba günü 15:27 itibariyle Büyükada Yüce Tepe’deki Aya Yorgi Kilisesi önünde park halinde gördüğümüz golf arabası yanı sıra buradaki lokantada bir masa başında bilgisayarıyla oturmakta olan Mete Akyol, 15:59’da bu aracıyla yokuş aşağı sağ yola saparak Adalılar’ın ve turistlerin esefle kınayan bakışları arasında eşine rastlanmayacak bir aymazlıkla usulsüz seyrine devam etmiştir. Adalar Emniyet Amirliği’nin 19.9.2006 tarih ve 64 sayılı yazısıyla Mete Akyol’a tebliğ edilen kararda geçen “aracın sadece kendisi tarafından, ikâmet ile şehir merkezi arasında tek bir güzergâh üzerinde kullanılması ve aracın tek kişinin kullanımına uygun hale getirilmesi aksi halde verilen iznin iptal edileceği,” ibaresinin alenen ihlalinden dolayı gereğinin gereği gibi yapılıp Mete Akyol’un golf arabasının ivedilikle bağlanarak Ada’dan çıkartılmasını ve tarafıma bilgi verilmesini […]

Tüm bu usulsüzlüklere karşı sorumsuz/sorumluların madem verecek bir cevapları dahi yoktu peki ya neden ve asıl ne cüretle umarsızca bu suçları bizzat işlemekte ve/veya işleyenlere göz yummaktalar?

Bir kez daha esefle kınıyoruz,

ADALAR POSTASI adına
Emine Çiğdem Tugay
)O(

* * *

ADALAR POSTASI-2469/2 (24.7.2010): kazalı belâlı mopur kazası…

Kinaliada.net, 24.7.2010
Selçuk Aral

http://www.kinaliada.net/index.php?news-1061

2 Stend bir Bypass yerine geçer mi?

Foto: Selçuk Aral ©

Sevgili Okuyucularım!

Geçenlerde tam pusuya yatmış, fotoğrafımı çekmek için (<<

Eee… Mete Bey’in (<<

Selçuk Aral

(<<

* * *

ADALAR POSTASI-2524/1 (5.10.2010): büyükada akülü araba cehennemi mi olsun?…

Kimden: GÜZİN YILMAZ
Konu: Büyükada akülü araba cehennemi mi olsun?…
Taih: December 5, 2010 1:30:45 AM GMT+02:00
Kime: adalar.postasi@gmail.com

Büyükada akülü araba cehennemi mi olsun?…

Foto: Selçuk Aral ©

Balçiçek İlter’in, ADALAR POSTASI-2517 (25.11.2010)‘da da
yayınlanan,
21.11.2010 tarihli HaberTürk’teki
 
“Büyükada Elden Gidiyor Haberiniz Olsun!” başlıklı yazısını kınıyorum!

Faytonların kalkması, yerlerini akülü arabaların alması gerektiğini savunan hiçbir yazı, yıllardır özenle oluşturduğunuz ve biz Adalıların büyük zevkle okuduğumuz ADALAR POSTASI’nda yer bulamamalı.

Akülü arabaların istilasına uğramış bir Büyükada’yı düşünmek bile istemiyorum: Yollarda vızır vızır dolaşan araçlar ve şehirden hiçbir farkı kalmamış adamız. Her kapının önünde bunlardan bir tane. Bir süre sonra sağda solda akülü araba otoparkları. Yürüyüşün zevk olmaktan çıkıp işkence haline gelmesi. Sessizliğin yok olup yerini mekanik gürültülerin, klakson seslerinin alması. Kaybolan huzur, mutluluk. İstanbul’da kaçılacak artık başka hiçbir sığınağın kalmaması.

Adalar küçük birer mucize, küçük birer cennet. Lütfen öyle kalmaları için elimizden geleni yapalım ve “akülü araba gelsin” cümlesini kuranlara tepkimizi gösterelim.

* * *

Sayın Güzin Yılmaz,
Bayram ertesi bitap bir hal vaziyetle türlü hengamede yola çıkarmış olduğumuz 
ADALAR POSTASI-2517/1 (25.11.2010)‘da da

yayımlanan Balçiçek İlter’in 21.11.2010 tarihli HaberTürk’teki 
Büyükada Elden Gidiyor Haberiniz Olsun!” başlıklı yazısında geçen Adalar Belediye Başkanı, akülü arabalar getirip faytonculara, ‘Size bunlardan verelim’ demiş, bir türlü kabul ettirememiş. Kim neyi, niye engelliyor?” deyişiyle faytonlara alternatif olarak sunulan “akülü araç” kâbusuna  bir iki satırla olsun gereği gibi itirazda bulunamamak ziyadesiyle içimde kalmış olduğundandır ki hemen ertesinde yakaladığım ilk fırsatta,

ADALAR POSTASI-2518/5 (26.11.2010)‘da 

“Adalar Belediyesi’nin ‘hizmet’ adı altındaki ‘hezimet’ vesikasını velhasılı ‘suç beyanı’nı okudunuz!”

ve
ADALAR POSTASI-2519/2 (29.11.2010)‘da 
“ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin! ya bu faytonları adam edersin ya bu faytonları adam edersin!”

yazılarıyla not düşerek hal vaziyete dair bir nebze olsun içimi dökmüş idim! Mektubunuz dolayısıyla ilgi ve hassasiyetinize de müteşekkirim bu minvalde… Son zamanlarda faytonlara dair sorunların artışıyla doğru orantılı olarak gündeme getirilirken; her nedense hal vaziyete çare aranıp çözüm bulunması yerine akıllara ziyan bir kifayetsizlikle akülü araçlar, teleferik, tramvay misali son derece uygunsuz ve yersiz önerilerin sunulması hani neredeyse Kartal MİA Projesi kapsamında içerisinde Terrace-Lido misali yerleşim şekilsizliğinin de olacağı kastıyla uygulamaya konulmuş sinsi, artniyetli bir ‘dönüşüm’ planını akla getirmekte… açık etmekte… Elemtere fiş kem gözlere şiş!

ADALAR POSTASI bu konudaki hassasiyetini sayısız kere sayısız yayımlamış olmasına rağmen elbette memnuniyetle bir kez daha bu fırsattan istifadeyle böylece bilinsin diye:
“Ne motorlu, ne akülü, ne de tramvay! Adalar’ın SİT Alanı bütünü olan kentsel dokusuna uygun yegâne ulaşım aracı tartışma götürmeyecek surette faytondur! FAYTON!”
Ada sahillerinden selâmlar,
ADALAR POSTASI adına
Emine Çiğdem Tugay
)O(

* * *

Kimden: GÜZİN YILMAZ
Konu: Sayın Çiğdem hanımın dikkatine
Tarih: January 6, 2011 11:57:40 AM GMT+02:00
Kime: adalar.postasi@gmail.com

 Sayın Çiğdem Hanım,
Büyükada akülü araba cehennemi mi olsun?” konulu göndermiş olduğum yazı
yayınlanmış, üstelik altına son derece nazik ve daha önce sizin aynı konuda yazmış bulunduğunuz metinlerle ilgili bilgi içeren bir de not eklemişsiniz. Ne yazık ki bütün bunları ancak şimdi farkettim ve özür dileyerek çok gecikmeli olarak teşekkür edebiliyorum. Bir daha böyle gecikmeler olmaması ve bilgileri düzenli olarak izleyebilmek için bugün email adresimi bildiren ve mümkünse güzel blogunuzun tarafıma ulaştırılmasını rica eden bir email de gönderdim.
İlginiz ve nezaketiniz için çok teşekkür ederim.
Sizin gibi bilgili, değerli, cesur, bizleri umutlandıran ve motive eden müthiş bir kaptanımız oldukça Büyükada’ya hiçbir şey olmaz, tayfalar olarak ordu gibi arkanızdayız!
Hep birlikte güzel adamızda, nice güzel günler umuduyla, en iyi dileklerimi gönderir tekrar teşekkür ederim.
Güzin Yılmaz
* * *
Sayın Güzin Yılmaz,
İlgi ve desteğiniz yanı sıra teveccühünüz için de en içten teşekkürlerimizle,
ADALAR POSTASI’na hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz!…
İyi seyirler dileğiyle…
Ada sahillerinden selam ve sevgilerimizle,
ADALAR POSTASI adına
Emine Çiğdem Tugay
)O(
Büyükada akülü araba cehennemi olmasın!
Foto: Selçuk Aral ©
‘da Mete Akyol ve ailesi yine ‘usulsüz ‘seyirde… İlgisiz ilgililer nerede?
Akyol’un karayoluna ne zaman son verilecek?
)O(

* * *

ADALAR POSTASI-2593/13 (12.6.2011): tencere dibin kara seninki benden kara!…

MotoMete oy!…
Oy! MeteMoto oy!…

Motorlu araçların yasak olduğu Adalar’da 
Mete Akyol geçersiz oy!…

Büyükada-Türkoğlu Sokak, 12.6.2011 15:56.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: