Gönderen: adalarpostasi | 20 Kasım 2018

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’na Açık Mektup…

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na ve

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’na

Açık Mektup

Bugün, 19.11.2018 tarihinde, e-mail adresime ilettiğiniz “Kent Anayasası Hakkında” başlıklı mektubunuzu okudum, cevabımı mektubunuzla birlikte tüm Adalar İlçesi halkının dikkatine sunuyorum.

Gönderdiğiniz metinle ilgili görüşümüzü sormuşsunuz, İstanbul Adalar İlçesi’nde çalışan İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği başkanı olarak görüşümü bildireyim.

Dört buçuk yıl önce yapılan yerel seçimlere partinizin belediye adayı olarak katılan ve belediye başkanı seçilen Atilla Aytaç seçilmeden önce ilçe halkının oyunu alabilmek için şimdi sizin gönderdiğiniz metne benzer bir “kent anayasası”na imza atmıştı. Bu imza yalnızca kendisini değil partinizin Adalar İlçesi üyelerini ve nihayet partinizin tümünü sorumluluk altına alan bir imzadır ve nitekim öyle olmasa siz şimdi benzer bir metni partinizin adı altında görüşümüze sunmazdınız.

Dolayısıyla Adalar İlçesi’ne belediye başkanı seçilen adayınızın partinizi bağlayıcı olarak imzaladığı metni okuyunuz ve partinizin belediye yönetimine ve meclisine seçilen tüm üyelerinin icraatıyla karşılaştırınız. Karşılaştırma için yeterli bilgiyi bu konudaki tüm yayınlarımızın yer aldığı Adalar Postası internet adresinden öğrenebilirsiniz. Önümüzdeki yerel seçimlere kadar Adalar Belediyesi yönetimiyle ilgili elimizdeki diğer bilgileri yayınlamayı sürdüreceğiz.

Bildiğiniz gibi Adalar İlçesi İstanbul’un tümüyle SİT alanı olarak koruma altına alınmış tek ilçesidir ve partiniz son iki seçim devresi içindeki uygulamalarıyla bu korumanın temelini sarsmış, Adalar’ı on yıl öncesiyle karşılaştırıldığında tanınmaz şekilde çirkin ve seviyesiz bir belde haline getirmiştir. Partiniz için yeterince güvensizlik ve utanç konusu olacak bu esef verici, bir belediye yönetiminin asla yapmaması gereken yasa ve koruma kurallarına aykırı uygulamalar arasından yalnızca en önemli bir iki tanesine değineceğim:

  1. Partiniz belediye yönetiminin her iki dönemi süresi içinde Adalar İlçesi için 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tam anlamıyla tüm Adalar’ın bina stokunu iki katına çıkarmak için (yani yaklaşık 500 tescilli bina hariç neredeyse tüm binaların yıkılıp şimdikinin iki katı hacimde yeniden inşasını sağlayacak şekilde), çok sıkı bir inşaat yasağıyla koruma altındaki bu nadide ilçeyi inşaata açmak için hazırlanmış ve sizin belediyenizin oybirliğiyle onayladığı bu plan Adalar için tam bir yıkım kararı olmuştur sağlanan oybirliği hangi yağma grubuna tümüyle ortak olduğunuzun resmidir. Partiniz bu korkunç tehlikeye karşı çıkmamıştır, partiniz bu tehlikeyi yaratmıştır. Yürürlüğe girmeden önceki son aşamada Koruma Kurulu’nda onaylanmak üzereyken Mimarlar Odası’nın bu melûn plana karşı açtığı dava tam altı yıl sonra nihayet davacı leyhine sonuçlanmış ve böylelikle bu inşaat saldırısı şimdilik bertaraf edilmiştir. Derneğimizin aynı konudaki davası ise yargı sistemimizin çalışma hızına uygun olarak altıncı yılı içinde sürmektedir.
  2. Partinizin belediye yönetimi yasak olmasına rağmen Adalar İlçesi’ni motorlu araç trafiğine açmıştır. Bir takım şaşırtmacalı karar ve uygulamalar sonucunda bugün Adalar ilçesi motorlu araç trafiğinden arınmış bir ilçe olmaktan çıkmıştır, motorlu araç trafiğine teslim olmuştur bu konudaki kesin SİT yasa, plan ve kararlarına rağmen.
  3. Partinizin belediye yönetimi Adalar İlçesi’ndeki yaklaşık 800 kaçak yapılaşmayı en aşağı düzeyde bir popülizmle ‘idare’ etmiş, karada Terrace-Lido ve Seferoğlu tahribatlarına, kıyıda kaçak motor iskelelerine verdiği göz-yummalı-geciktirmeli destekle, yasaya karşı inşaat eylemlerini yasallaştırma, eylemcisini beraat ettirme operasyonu olan ‘İmar Barışı’na

başarıyla kavuşturmuştur.

Kısa tutmaya çalıştığım bu yazıda daha fazlasını saymak istemiyorum, yönetmeye çalıştığınız Adalar İlçesi’yle, yani kendi partinizin uygulamalarıyla, ilgileniyorsanız hepsini kolaylıkla okuyarak öğrenebilirsiniz. İbret verici ve partiniz için esef verici olan şudur: bu kötü ve yanlış uygulamalara Mimarlar Odası ya da bizim gibi dernekler değil bizzat sizin kendi partinizin karşı çıkması gerekirdi. Siz parti olarak kötüyü ve yanlışı uyguladınız, şimdi mektubunuzda değer verdiğinizi iddia ettiğiniz ‘sivil toplum’ ise partinizin bu icraatlarına karşı çıktı ve çok azını durdurabildi. Ama sizin partiniz siyasi yaptırım gücü elinde olduğu için bu kötü ve yanlış uygulamalarla Adalar İlçesi’ne büyük zarar verdi.

İş bununla da bitmiyor, şimdiki belediye yönetiminiz seçilir seçilmez düzenlediği hileli seçimle kendisine uygun bir kukla kent konseyi yönetimi ilan etti ve yaptığı tüm kötü ve yanlış işlerde bunun semeresini de gördü. Bunun da davası yargıda altı yıldır sürüyor. Bu yüz kızartıcı hileyi hiç değilse sizin partiniz engelleseydi de derneğimiz dava açmak zorunda kalmasaydı. Partinizin belediyesi ve kuklasıyla birlikte bir seçim dönemini bu resimle kapatmanıza yarım yıldan az zaman kaldı. Lafta kalan ‘halk, demokrasi, sivil toplum ve katılım’ teranesiyle bunu da başardınız.

Partinizin belediye başkanı Atilla Aytaç aklı sıra korkutmak ve eleştiriden kurtulmak için yönetiminin kötü ve yanlış icraatını eleştiren derneğimizin başkan yardımcısı ve Adalıların internet iletişim ağı Adalar Postası ve yöneticisi hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulunmak cüretini gösterdi; bu utanılacak pek özel icraatında kendisine kimi örnek aldığı milletçe malumumuzdur. Partiniz ise hiç sesini çıkarmayarak böylesi suç uydurularını da onaylamış oldu ve ilçesini SİT alanı olarak korumak isteyenleri karşınıza almış oldunuz.

Bunları niye yaptınız? Şimdi ne yapacaksınız?

Partinizin son iki dönem belediye yönetimi sonucunda edindiğimiz deneyimle size önereceğim şudur:

Birincisi, Adalar İlçesi’ndeki deneyimin de gösterdiği gibi halkı uyutma, oyalama ve oy toplama dışında hiçbir bağlayıcılığı ve güvenilir yanı olmadığını, partinizin belediye başkanının imzasıyla bizzat sizin kendi partinizin ispatladığı böyle uyduruk kağıt üstünde kalan, hiçbir hükmü olmayan imza metinlerinden vazgeçin ve özellikle anayasası delik deşik edilmiş bir ülkede bir de bu kağıda “anayasa” adı verip bu başlığı daha da fazla yıpratmayın.

İkincisi, şu anda Adalar İlçesi’nde 10 kişinin adını partinizin “belediye başkanı aday adayı” olarak ilan etmişsiniz, üstelik bunlardan bir tanesi içinde bulunduğumuz bu son icraat döneminin yukarda saydığım yanlış ve kötülüklerini beceren sizin partinizin belediye başkanı. Diğer dokuzunun bazıları partinizin son iki dönem icraatında meclis üyesi, hatta başkan yardımcısı olmuş, yani yukarda saydığım yanlış ve kötülüklerin destekçisi ve birinci dereceden ortağı olmuş, Adalar Belediye Meclisi’nde partinizin üyesi olarak yanlış ve kötülüklere karşı çıkmadan bunları onaylamış olanlar, partinizin diğer tüm meclis üyeleri gibi. Diğerlerine gelince, bir tanesi biraz sesini yükseltmiş ama asla yukarıdaki kötü ve yanlış icraatlara karşı olarak değil; diğerleriyse ilçe politikası içinde meçhul eşhas, yani şimdiye kadarki kötü ve yanlış uygulamaların hiçbirine karşı sesleri çıkmamış, hiçbir çalışma yapmamışlar. Partiniz böylesi evlere şenlik bir kadroyla yerel seçime gidiyor.

İlçemiz için çalışmadan, on yıllık bir süreyi sadece keman çalarak geçirdiğiniz yetmiyormuş gibi bir de üstelik ilçemize büyük zararlar verdiniz, şimdi bu kışa neyin semeresini toplayacaksınız bakalım. Yapabileceğiniz bir tek şey kaldı, siyaseten aklınızı başınıza toplamak, belediye başkanlığı ve meclis üyeleri aday listesine yalnızca, evet yalnızca, şimdiye kadar Adalar İlçesi’ne partinizin yaptığı kötü ve yanlış işlere karşı çıkmış olanları koymanız. Partinizin Adalar İlçesi örgütüne kayıtlı yaklaşık 1200 üyesi arasından çok az sayıdaki ama yine de bulabileceğiniz adayların kim olduğunu biz biliriz, Adalılar da bilir, siz de araştırıp bulun, hiç değilse hizmet yerine sergilediğiniz bunca hezimetten sonra bir nebze alnınızın akıyla Adalı seçmenin önüne çıkmaya çalışın.

Arif Çağlar

(İAKTVKD Başkanı)


CHP İstanbul İl Başkanlığı

kentanayasasi@chpistanbul.org.tr

To: Arif Çağlar

Reply-To: kentanayasasi@chpistanbul.org.tr

Kent Anayasası Hakkında

Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerli Temsilcileri,

Katılımcı bir anlayışın ve ortak aklın yerel yönetimin olmazsa olmaz olduğu düşüncesiyle milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, bilim insanları ve farklı meslek gruplarından profesyonellerle hazırladığımız taslak Kent Anayasası metnini siz değerli Sivil Toplum Kuruluşlarımızın görüşlerinizi almak ve katkılarınızı eklemek üzere paylaşıyoruz.

Sizlerin katkısıyla hem daha verimli hem de daha kalıcı bir metin oluşturacağımıza inanıyoruz. Çağdaş ve demokratik bir yönetim anlayışı ile İstanbul’u geleceğe taşıyacak kuralları ortaya koyacak Kent Anayasamıza sizlerin katkısı bizim için son derece önemli.

Hazırlamış olduğumuz İstanbul Kent Anayasası – Başlangıç Bölümü taslağını aşağıda bulunan linkten indirebilirsiniz.

İstanbul Kent Anayasası

Görüşlerinizi 3 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar kentanayasasi@chpistanbul.org.tr ‘ye gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla

Cumhuriyet Halk Partisi

İstanbul İl Başkanlığı


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: