Gönderen: adalarpostasi | 22 Kasım 2018

Koruma Kurulu Seferoğlu faciasının bahçe duvarını inceleyecek…

Koruma Kurulu Seferoğlu faciasının bahçe duvarını inceleyecek…

İncelemenin nedeni İAKTVKD’nin 16.01.2018 tarihinde Seferoğlu faciasını tekrar, bir kez daha Koruma Kurulu’na şu satırlarla bildirmiş olması:

Kurulunuz müdürlüğünün derneğimiz adresine gönderdiği 04.01.2018 tarihli 25087147/34 sayılı yazısıyla derneğimizin 16.08.2017 tarih 2017-31 sayılı yazısına 5 ay (yazıyla beş ay) sonra verdiği yanıtı almış olduk. Gönderdiğiniz bu yazıda dilekçemizdeki sorulara yanıt vermediğiniz ve konuyla ilgili karar alabilecek tek merci ve arşiv kayıtları sadece kurulunuzda olmasına rağmen üzülerek pek sık karşılaştığımız gibi başka kurum ve makamlara gereksiz yazılar yazarak oyalama yoluna gittiğiniz görülmektedir. Yazımızın ilgi bölümünde adresini verdiğimiz Seferoğlu mevki tümüyle tescillidir, tescille ilgili tüm bilgi ve belgeler kurulunuzun arşivindedir. Çok yönlü SİT alanı olarak kurulunuzun gözetim ve kararlarıyla koruma altında olan İstanbul Adalar İlçesi’nin korunması gereken kültür ve tabiat varlıkları kurulunuzun tespit, tescil, belge, tanım ve kararlarıyla kurulunuzun arşivindedir! Korumayla ilgili güvenilir tek arşiv budur, ilgili belge ve bilgileri kurulunuz müdürlüğünün başka yerlerde aramasına gerek yoktur. Dolayısıyla derneğimizin Seferoğlu kaçak yapılaşması ve tahribatıyla ilgili olarak kurulunuzdan istediği tüm yanıtlar kurulunuzun bilgi ve belgeleri dahilindedir.

Söz konusu yazınızda KUDEB ve Adalar Belediyesi’nden istediğiniz “duvara ilişkin hususların mevzuat açısından uygun olup olmadığının” bildirilmesini istemeniz abestir. Çünkü söz konusu her iki kurum da Seferoğlu tahribatıyla ilgili olarak yeterli miktarda kısmen doğru ama ceman yanlış ve yanıltıcı yazılı ifadeleri kurulunuza zaten iletmiştir. Derneğimiz özellikle Seferoğlu inşaî tahribatı konusunda kurulunuza birçok kez bildirimde ve uyarıda bulunmuştur. Bu tahribatın en küçük ama en görünür örneği olarak korunması gereken mimarî ve tarihî özelliğe sahip “devrin özelliklerini taşıyan özgün taş duvarlar ve özgün demir işçilik ve malzemeleri”yle ilgili tüm bilgi ve belgeler de kurulunuzun arşivindedir.

Derneğimizin 16.08.2017 tarih 2017-31 sayılı dilekçesinde belirttiğimiz gibi:

“Gerek KUDEB gerekse Adalar Belediyesi, dilekçelerimizde ifade etmiş olduğumuz iddialarımıza yeterli cevabı verememişlerdir. Esasen dilekçelerimizin muhatabı da 5 Numaralı Koruma Kuruludur.”

Sonuç olarak bu dilekçemizde kurulunuzdan bir kez daha ve son derece ciddi olarak sorumluluğunuzda bulunan bu tescilli alanla ilgili olarak bundan önce kurulunuza gönderdiğimiz derneğimizin 16.08.2017 tarih 2017-31 sayılı yazısını tekrar ciddiye alarak incelemenizi, o dilekçedeki sorularımıza kurul müdürlüğünün değil kurulunuz bizzat kendisi tarafından ivedilikle incelenerek ve kurulunuz tarafından alınacak kararla kurulunuzun yasal soruşturma, şikayet ve gerekli dava sürecini başlatmasını ve bu konudaki kurul kararının derneğimize iletilmesini diliyoruz.

Derneğimizin bugüne kadar Seferoğlu inşai tahribatıyla ilgili kurulunuza gönderdiği tüm dilekçelerin ve özellikle

13.04.2016 tarih 2016-07 sayılı,

03.06.2016 tarih 2016-16 sayılı,

15.11.2016 tarih 2016-49 sayılı,

16.08.2017 tarih 2017-31 sayılı ve

18.01.2018 tarih ve 2018-03 sayılı

dilekçelerinin en kısa zamanda ve mutlaka kurul kararına sunulmasını diliyoruz ve bu konuda müdürlüğünüzün yapacağı işlemlerle ilgili yanıtını ve kurulunuzun kararını en kısa zamanda bekliyoruz.”

Bu başvuru üzerine harekete geçen Koruma Kurulu yaptığı yazışmalar yanı sıra aldığı yanıt ve raporlar sonucunda üyelerinin olay yerinde inceleme yapması kararı alınmış. Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 21.10.2018 tarihli yazıyla derneğimize bildirilen 18.10.2018 tarihli 5706 sayılı Koruma Kurulu kararı 16.11.2018 tarihinde adresimize ulaşmıştır. Bu kararda:

“25.07.2018 tarihinde yerinde yapılan incelemede, parselin Çankaya Caddesi cephesindeki duvarın kagir kısmının yol kotuna göre değişkenlik gösterdiği halde onaylı projesine göre yaklaşık olarak 50 cm civarında yüksek yapılmış olduğu, projede görülen kagir babaların konulmamış olduğu, korkuluk detayının projesinden farklı uygulanmış olduğu, demir korkuluk boyunca arkası görünmeyen çuha geçirilmiş olduğu ve bahçe kapısının projesine uygun olduğunun tespit edildiği bildirilen KUDEB’in 30.07.2018 tarih ve 172985 sayılı yazısı, 15.10.2018 tarihli ve 481068 kayıt nolu uzman raporu okundu, 34.01.1373 nolu işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; İstanbul ili, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 29 pafta, 127 ada, 1 parsele ilişkin Kurulumuz üyelerince yerinde inceleme yapılmasına karar verildi.”

denilmektedir. 

Ekte tamamını sunduğumuz bu kararın içeriği kısmen de olsa Seferoğlu parselindeki inşaatla ilgili resmî karar ve yazışmalar hakkında önemli bilgi vermektedir. Derneğimizin adı geçen dilekçelerini alınan yanıtlarıyla birlikte bu yazımızın ekine koyuyoruz. Konuyla ilgili çok daha geniş ve ayrıntılı bilgiyi Adalar Postası’ndan edinebilirsiniz.*

İncelemeyi yapacak kurul üyelerinin inceleme sırasında bahçe duvarından içeriye bakıp bu parselde tamamına ermiş topografik ve inşaî faciayı tüm yönleriyle tespit edeceklerini umuyoruz. Adalıların her gün yaya, bisikletle ya da faytonla kara cephesinden ya da daha da etkileyici şekilde vapurla deniz cephesinden gördükleri korkunç menazir karşısında sarsılan yürekleri kadar bu uzmanların da görecekleri karşısında yürek ve vicdanlarının sızlayacağından eminiz. Ola ki Adalar’ın korunmasında güvendiğimiz bir merci olan Koruma Kurulu bu inceleme fırsatını değerlendirerek Büyükada’nın bu nadide parselinde yapılmış çok katlı ve çok yönlü yanlışı topyekûn ortadan kaldıracak bir karar alır.

Arif Çağlar

(İAKTVKD başkanı)

__________________________________*

ADALAR POSTASI arşivinden
(7.1.2009-13.4.2016 tarihleri arasında)
Seferoğlu KORUsu’na dair…

Abdurrahman Çelebi, “Seferoğlu Duvarları ve de Ferforje Demirleri…”, ADALAR POSTASI-2791 (13.4.2016).

ADALAR POSTASI-2761 (5.6.2014): Büyükada’da Seferoğlu (Azaryan) Köşkü…

ADALAR POSTASI-2760 (28.5.2014): Seferoğlu Hikayesi…

ADALAR POSTASI-2680/1-3 (12.3.2012): ey büyükada halkı, seferoğlu korusu’nu tarumar eden imar canavarını hakikaten “sevinçle” mi karşıladın?…

ADALAR POSTASI-2671/1-2 (27.2.2012): seferoğlu korusu’nun kaybolan ağaçlarının yerinde…

ADALAR POSTASI-2669/5 (25.2.2012): [seferoğlu korusu’nda] kıtır kıtır kesilen bilmem kaç ağaçla kaderbirliğinde kurutuldu o ulu selvi de!

ADALAR POSTASI-2667/4-6 (22.2.2012): Seferoğlu’nda yapılan binalar da yerle bir edilecek mi?…

ADALAR POSTASI-2664/1 (15.2.2012): Yine Lido’nun selvilerine ve Seferoğlu korusu ağaçlarına ithafen…

ADALAR POSTASI-2663/1 (14.2.2012): 400-500 ağaç kaybettik yakın tarihte iskele civarında… Şimdi hesap zamanı geldi ama geçmesin…

ADALAR POSTASI-2561/11(22.3.2011): Seferoğlu’nun ağaçları yerli yerinde mi?

ADALAR POSTASI-2656/1 (7.2.2012): lido ve seferoğlu korusunun katledilen ağaçlarına ithafen…

ADALAR POSTASI-2652/1 (2.2.2012): lido’nun, seferoğlu’nun ağaçları da leylekler gibi göçmesin!… göçtü mü yoksa?…

ADALAR POSTASI-2651/2-3 (1.2.2012): Seferoğlu’nu —görünen o ki— artık kaybettik! Ama yapılaşmaya, korunun ağaçlarının eksilmesine göz yumanlardan hesap sormazsak, Adalar’da daha çok “Seferoğlu” “seferi” olur…

ADALAR POSTASI-2646/6 (26.1.2012): Seferoğlu Korusu yok olana kadar ne yaptın başka?

ADALAR POSTASI-2642/2-4 (22.1.2012): Seferoğlu Köşkü’nde…

ADALAR POSTASI-2641/1-2 (20.1.2012): seferoğlu korusu’nu koru(yamadık)!…

ADALAR POSTASI-2636/17 (14.1.2012): Seferoğlu korusunun tahribatını görüyoruz, ağaçlar eksildi mi eksilmedi mi?

ADALAR POSTASI-2616/1-2 (7.11.2011): içine ettiğimiz adalar!… (seferoğlu tahribatının resmidir!…)

ADALAR POSTASI-2574/3 (12.4.2011): bir varmış… bir yokmuş… seferoğlu korusu da yok olmuş!…

ADALAR POSTASI-2567/6 (3.4.2011): Perde ardında neler oluyor? Büyükada Seferoğlu Korusu seferi mi?…

ADALAR POSTASI-2560/2-3 (21.3.2011): mehmet bölük’ün hatırasına hürmetle; kaşıkadası, lido, seferoğlu’nun imara açılarak ada sahillerinin tarumar olmasına göz yumarken, çankaya meydanı’na heykelini dikmek!…

ADALAR POSTASI-2414/5 (27.4.2010): Azaryan (Zeki Paşa, Seferoğlu) Köşkü’ne dair…

ADALAR POSTASI-2235/1-2 (25.2.2009): seferi inceleme raporu ve eki…

ADALAR POSTASI-2231/6 (31.1.2009): “Seferoğlu korusu seferi midir?” arzuhalimize dair kimi gelişmeler…

ADALAR POSTASI-2228/1-2 (24.1.2009): seferoğlu korusu seferi midir?

ADALAR POSTASI-2227/2-13 (23.1.2009): seferoğlu’nda neler oluyor yahu?

ADALAR POSTASI-2220/1-3 (7.1.2009): ateş olmayan yerden duman çıkar mı?

İAKTVKD’nin Seferoğlu bahçe duvarlarına dair ilgili kurumlara başvuruları ve gelen yanıtlar…

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: