Gönderen: adalarpostasi | 05 Şubat 2019

Eleştiriye tahammülsüz Adalar Belediye Başkanı’nın suç uydurusu sonuçlandı!

İAKTVKD (İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği) yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı Engin Damcı, Adalar Belediyesi’nin tutumunu, sorumlusu olduğu bir konuda görevini yerine getirmediği için eleştirdiği yazısı Adalar Postası’nda yayımlanmıştı [bkz. Engin Damcı, “Adalar Sahibsiz [mi?!]”, Adalar Postası-2859 (05.03.2018).]. Eleştiriden rahatsız olan Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç eleştiriyi yazan Engin Damcı yanı sıra Adalar Postası ile yöneticisi hakkında da kendisine hakaret edildiği iddiasıyla savcılığa suç uydurusunda bulunmuştu [bkz. Arif Çağlar, “Adalar Belediyesi Yönetiminin Anlaşılmaz Suç Uydurusu”, Adalar Postası-2868 (28.5.2018).].

Savcılık aldığı ifadeler [bkz. EK] ve yaptığı inceleme sonucunda kamu hizmetindeki yöneticilerin ders alacağı bir kararla, kötü örneklere hevesle icat edilen suçun bir uyduru olduğunu teyit etti. Kararda aynen şöyle deniliyor:

[…] 05/03/2018 tarihinde Adalar Postası isimli internet sayfasında şüphelilerin Adalar Belediyesi’ne yönelik kaleme almış oldukları yazılarda Adalar ile ilgili yapılaşmaların uygun olmadığı, yazıların içeriğine bakıldığında toplumu bilinçlendirmek amaçlı ve bu yapıları kanuna uygun şekilde yapılmadığından bahisle hakaret ve aşağılama içermeyen benzetmeler kullanıldığı, haber kaynaklı yazıların eleştirisel sınırının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla da kabul edildiğinden, şüphelilerin yazmış oldukları yazıda suç unsuruna rastlanılmadığından şüpheliler hakkında KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA, […] karar verildi. 16/01/2019 […]

Olaya yakından bakılınca ilk bakışta basitmiş gibi görünen konunun birçok boyutu olduğu ortaya çıkıyor.

Büyükada Hacopulo Köşkü sahilinde peyda olan sözkonusu heyyula duvar , 27.2.2018.

Her şeyden önce eleştiri konusu Büyükada sahiline dikilen çirkin bir duvardır. Adalıları son derece rahatsız eden bu duvarlı tecavüz İAKTVKD’nin konuyu Koruma Bölge Kurulu’na yansıtmasına neden olmuştur [bkz. Arif Çağlar, “Büyükada’da Hacopulos Köşkü Kıyısına Yapılan Duvar Kalacak mı Kalkacak mı?”, Adalar Postası-2878 (09.12.2018).]. Koruma Bölge Kurulu bu şikâyeti ciddiye almış ve yerinde yaptığı inceleme sonucunda duvarın ortadan kaldırılmasına karar vermiştir. Bu kararla ilgili ayrıntılı bilgi Adalar Postası’nda yayımlanmıştır [bkz. Arif Çağlar, “Büyükada Hacopulos Köşkü Kıyısına Yapılan Duvar ve Terasların Kaldırılması Kararı…”, Adalar Postası-2880 (31.12.2018).]. Konun ayrıntıları önemlidir, okunmasını öneririz. Demek ki her şeyden önce başka birçok örnekte görüldüğü gibi bu örnekte de belediyenin yerine getirmesi gereken bir görevi savsaklamasıyla ve bunun sonucunda ilçeye ve Adalılara verilen bir zararla karşılaşılmıştır. Yazılan ve yayımlanan eleştirinin konusu bundan ibarettir.

Ama bir de suç uydurusuna belediye başkanının tüm belediye çalışanlarını dahil etmesi var ki belediyenin nasıl keyfî şekilde yönetildiğini göstermiştir. Suç uydurusunu yazmak zorunda kalan belediye avukatı kendisine verilen talimat gereği tüm belediye çalışanlarının hakarete uğradığını iddia etmek zorunda kalmıştır. Belediye çalışanlarının böyle bir suç uydurusuna kendi rızaları sorulmadan ortak edilmeleri bir yana bir çoğunun eleştiri yazısından bile haberi yoktur.

Yöneticilik zor iştir, kamu yöneticiliği çok daha zor bir iştir çünkü karşınızda sadece bir şirketin çalışanları yoktur, “kamu” sözcüğünün ifade ettiği anlamla karşınızda “herkes” vardır. Kamu yöneticisi üstlendiği kamuya (“herkes”e) hizmet göreviyle herkesin dikkatine, övgüsüne ve yergisine açıktır. Üstelik herkesi memnun etmesi de olanaksızdır ve böyle bir amacı da olamaz. Yasa ve mevzuata aykırı davranmadığı sürece kimsenin kendisine söyleyecek lafı kalmaz, dürüstlük ve iş ahlakı kamu yöneticisinin en sağlam dayanağıdır, buna dikkat eden yöneticiler, yönettiği çalışanlar nezdinde de, halkın gözünde de saygınlık kazanır. Adalar İlçesi’nin belediye yöneticileri 10 yıldır Adalar’ın SİT alanı olarak korunmasından başka amacı ve çalışması olmayan İAKTVKD’nin çabalarını bilir, 14 yıldır aynı amaç ve çalışma içindeki iletişim ağı Adalar Postası’nı da pekâlâ bilir, bunların hangi konularda duyarlılık gösterdiklerini, her zaman doğru haber ve bilgiyle Adalıları yaşadıkları bu nadide ilçenin değerini bilmeye ve bilinçli olarak ellerindeki değeri savunmaları için bilgilendirmeye çalıştıklarını da bilir. Bu yönden yapılan ve yayımlanan eleştiriler hangi dil ve üslupla, hangi sertlik ve hicivle yapılmış olursa olsun hiçbir zaman hakaret içermemiştir. Kamu hizmetinde yöneticilik yapanların her şeyden önce eleştiri ile hakareti birbirinden ayırabilecek yetenekte olması gerekir.

CHP üyesi böyle bir belediye başkanı ve belediye yönetiminin düzgün bir belediye hizmeti yapmak yerine ihmal ettiği görevi kendisine hatırlatanları savcılığa şikâyet etmesi CHP il ve parti yönetimine yazılan açık bir mektupta da konu olmuştur [bkz. Arif Çağlar, “Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’na Açık Mektup…”, Adalar Postası-2875 (20.11.2018).]. Siyasi partiler birbirilerinin kötü yanlarını değil iyi yanlarını kopya ederlerse kendileri ve ülkeleri için en iyisini yapmış olurlar. Umarız Adalar ilçesi bundan sonra bir daha böyle bir olayla karşılaşmaz.

Arif Çağlar

________________________________EK:

“Şüpheli” olduğumuzdan hiç şüphesiz ki bir hayli şüpheliydik!

Engin Damcı, “Adalar Sâhibsiz [mi?!]”, Adalar Postası-2859 (5.3.2018). künyeli yazıya dair

[…] Adalar Belediyesi’nin itibarını zedelemeye yönelik alenen hakaret etme amaçlı olması nedeniyle basın ve haberleşme özgürlüğüyle ilişkisi bulunmamaktadır. […]

iddiası peşi sıra söz konusu yazıda geçen Adalar Belediyesi’ni kastetmediği alenen aşikâr olmasına rağmen —ekli yazılı ifadede de bir bir izah edilmiş olduğu üzere— her neden ve nasılsa Adalar Belediyesi’nin üzerine alındığı sözümona hakaret ve tahkir içeren kimi ifadeleri dört maddede sıralamak suretiyle ve dahi

[…] söz konusu haberin sunuluş biçimi habercilik vasfını aşan ağır suçlamalardır. Sarfedilen sözlerle hem Adalar Belediyesi’nin tüzel kişiliğine saldırıda bulunulmaktadır. Bu iddialarla, Adalar Belediyesi’ni töhmet altında bırakacak ithamlarda bulunarak asılsız, hukuken dayanaksız, yanlı sözler sarf edilerek ve hedef gösterilerek yazılı şekilde suç işlenmiştir.

Ayrıca haber bir bütün olarak incelendiğinde belediyemizi mahkum eden ! ifadelerin kasıtlı ve bilinçli yaptığı da anlaşılmaktadır.

Adalar Belediyesi’ne gayri hukuki işler içinde olduğu iftirası atarak, suç işlenmiştir. Tüm bu gerçeklere rağmen şüpheli, Adalar Belediyesi’nin manevi kişiliğini alenen tahkir ve tezyif etmiş, Belediye tüzel kişiliğine kamunun önünde hakaret etmiş ve iftira atmıştır.

Demokratik bir hukuk devletinde, kamu görevini üstlenenleri denetlemek, faaliyetlerini değerlendirmek ve eleştirmek kaynağını Anayasa’dan alan düşünceyi açıklama özgürlüğünün sonucudur. Haberin suç isnat edici bir üslupla yapılması izafi bir olgu değildir. Kurumlar ve kişiler eleştirilirken görüş açıklama niteliğinde bulunmayan , küçültücü, aşağılayıcı ve itham edici ifadeler kullanılmamalı, düşünceyi açıklama sınırları içinde kalınmalı, başka bir anlatımla onların saygınlığını zedeleyici, yok edici, varlık nedenini tartışılır hale getiren söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

Şikayet konusu haberde yer alan haksız, ağır şekilde suçlayıcı, tutarsız ve üslup açısından yakışıksız ifadeler, gazetecilik boyutlarının çok üstünde, hakaret ve iftira içeren ifadeler Anayasal bir kuruluş olan Adalar Belediyesi’ni küçük düşürme amacına matuf görünmektedir.

Tüm bu süreç ve şikayet edilenin mesnetsiz, üsluptan yoksun, asılsız karalayıcı ve iftira içeren ifadelerini içeren haberi ! bir arada incelendiğinde; kin ve garez duygularıyla hareket ettiği açıkça görülecektir. DEVLET MEMURLARINA VE SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE Hakaret, İftira içerikli ve aşağılayıcı ifadelerle kişilik haklarına açıkça saldırıda bulunan adı geçen haber sitesinin başta Editörü, Genel Yayın Yönetmeni, Habere imza atan şahıs ve bu haberde dahili olan şahıslar hakkında işbu şikayetin yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

[…] kişilik haklarını ihlal eden habere ilişkin bu habere dahili bulunan tüm şahıslar hakkında -maddi manevi tazminat hakkımız saklı kalmak kaydıyla- sarfedilen tüm ithamlar, iftiralar ve İdaremize ağır saldırı teşkil eden hakaret içeren ifadeleri ve diğer fiilleri nedeniyle soruşturmanın yapılarak iddianame düzenlenmek suretiyle şüphelilerin eylemine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmasını vekaleten arz ve talep […]

eden ‘suç uydurusu’ karşısında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu’nun ilgili soruşturma dosyası yazısına istinaden “şüpheli” olarak ifade vermek üzere çağrılmış olduğum Büyükada Karakolu’nda 28 Mayıs 2018 tarihinde Adalar Postası adına genel yayın yönetmeni sıfatıyla vermiş olduğum yazılı ifadem ektedir.

Yazılı İfade
 
“Aslında hiç kimse… aynı zamanda siz… herkes… hepimiz! Gerçekte 1 Nisan 2005′ten beri sanal âlemde bir haberleşme ağı sadece…” tanımlamasıyla; https://adalarpostasi.wordpress.com/ adresi üzerinden açmış olduğum, aslen arkeolog olmakla iştigal ettiğim tarih-araştırma ve yazarlığı mesleğim (http://o-pera-istanbul.blogspot.com/) yanı sıra herhangi bir maddi-manevi karşılığı ve bağlantısı olmaksızın tamamıyla bağımsız bir sosyal sorumluluk projesi neviinden yayın yönetmenliğini yaptığım ADALAR POSTASI haberleşme ağında, İstanbul Adaları’nın Doğal ve Kentsel SİT Alanı bütününe konu olan değerlerin korunması hususu önemle gözetilmek suretiyle Adalar sâkinleri, Adalar’ın sorunlarıyla ilgili görüş ve düşüncelerini âdeta bir serbest kürsü mahiyetinde söylercesine ve de “ADALAR POSTASI’nda yayımlanan tüm yazıların sorumluluğu yazarına aittir” kaidesiyle yazılar yazarak neler yapılabileceği hususunda önerilerde bulunmaktadırlar. Bu görüş ve öneriler de ADALAR POSTASI aracılığıyla Adalar halkı arasında paylaşılmış olmaktadır.

Şikâyete konu olduğu anlaşılan;
Engin Damcı,“Adalar Sâhibsiz [mi?!]”, Adalar Postası-2859 (5.3.2018).
künyeli yazı —Adalar Postası’nda yayımlanan diğer tüm yazılar gibi— Adalar Postası blog sayfasının serlevhası olarak https://adalarpostasi.wordpress.com/about/ adresli “ADALAR POSTASI hakkında…” başlığının altında da açıkça ifade edilmiş olduğu minvalde “ADALAR POSTASI’nda yayımlanan tüm yazıların sorumluluğu yazarına aittir!” Ola ki bir başkasının işlemiş olduğu suçtan benim sorumlu tutulmam mümkün değildir.
 
Kaldı ki, Büyükada sâkinlerinden İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (İAKTVKD) Başkan yardımcısı Engin Damcı’nın, İAKTVKD’nin Büyükada Hacopulos Köşkü (eski kaymakamlık binası) kıyısına yapılan duvarla ilgili Adalar Belediyesi’ne 2018-19 sayı ve 5.3.2018 tarihli resmî başvuruları beraberinde kanun ve kaide haricinde seyredenleri îkaz mâhiyetinde kaleme almış olduğu eleştirel yazısında Adalar Belediyesi’ne hakaret ve tahkirde bulunulduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır.
 
Söz konusu yazıdan cımbızlanıp hakaret ve aşağılama içerdiği iddiasıyla yazarı ve yayımlayanı hakkında suç duyurusu yapılarak şikâyet dilekçesinde yer alan kelimelerin sözlük anlamlarından da açıkça anlaşılacağı üzere hakaret içeren hiçbir ifade içermemektedir.
 
Hakaret ve aşağılama içeren ifadeler olarak iddia ettikleri altı çizilen bu kelimelerin söz konusu yazıdaki sırasıyla —hiç şüphesiz ki yer aldığı yazı ve cümleden kopartılamayacak bir biçimde— sözlükler uyarınca anlamları ise şöyledir:
 
[…] Bigânelerin hüküm-fermâ [hükmeden] olduğu Adalar’da, Belediye’yi ele geçirmiş olan “uyanıkların” şuurlu (bilinçli) zavallılıklarıyla Adalar’ın kültürel (harsî) yapısı ve tabii (doğal) yapısı birilerince karanlıkta yaşayan yaratıklara mahsus bir beceriyle kemirile kemirile bitirilmeye çalışılmaktadır. […]
 
Ferit Develioğlu (yay. haz. Aydın Sami Güneyçal), Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Eski ve Yeni Harflerle), Ankara (2003).
 
Bigânelerin
/
bî-gâne (f.b.s) : 1. kayıtsız, ilgisiz. 2. Yabancı 3. tas. dünyâ ile ilgisini kesmiş olan.
 
Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük, İstanbul (2008).
 
“uyanıkların” 

uyanık s. 1. hiç uyumamış ya da uyanmış olan. 2. mec. bilgisizlikten kurtulmuş, bilgili. 3. mec. yapacağı işi iyi bilen, dikkatli ve tetikte olan. 4. mec. becerikli, kurnaz, açıkgöz, zeki. 5. arg. “kendisini akıllı sanan kimse” anlamında alay yollu söylenir.  
 
şuurlu (bilinçli) zavallılıklarıyla
/
zavallılık a. Ar. zavallı olma durumu.  
zavallı s. Ar. T. (.’..) 1. acınacak denli kötü durumda bulunan. 2. mec. gücü bir şeye yetmeyen güçsüz.
 
karanlıkta yaşayan yaratıklara mahsus bir beceriyle
[İçinde yer aldığı cümle okunduğunda kolaylıkla anlaşılacağı üzre burada kastedilen Adalar Belediyesi değildir; “Adalar’ın kültürel (harsî) yapısı ve tabii (doğal) yapısı”nı “karanlıkta yaşayan yaratıklara mahsus bir beceriyle” kemire kemire bitirmeye çalışmakta olan “birileri”dir. Adalar Belediyesi neden ve nasıl üzerine alınmaktadır?]
 

[…] Yasalara yapılan sûikastlar ve hile ve de desîselerle resmî kurumları bir biçimde yanına alan köstebek kılıklılar bir birilerine yan çıkarak yayıldıkça yayılıyor, yükseldikçe yükseliyorlar. Örnek mi? […]
 
köstebek kılıklılar
[İçinde yer aldığı cümle okunduğunda kolaylıkla anlaşılabileceği üzere burada kastedilen Adalar Belediyesi değil, “resmî kurumları bir biçimde yanına alan köstebek kılıklılar”dır. Adalar Belediyesi neden ve nasıl üzerine alınmaktadır?]
/
köstebek a. 1. hayb. köstebekgillerden, yeraltında tüneller kazarak barınan, bütün yaşamı toprak altında geçen, çok ilkel durumda olan gözleri hemen hemen hiç görmeyen, topraktaki böcek ve solucanlarla geçinen, bitki köklerini kestiği için zarara yol açan, derisinden kürk yapılan küçük, memeli hayvan. 2. mec. çalıştığı işyerinden, kurumdan, özellikle gizli servisten bilgi sızdıran kimse.
kılıklı s. 1. herhangi bir kılıkta olan. 2. herhangi bir şeye benzer bir biçimde olan, benzeyen. 3. ha. güzel, temiz, yakışıklı.
 

[…] Güya kanunlar ve resmî kurumları kullanarak Büyükada’da sahneye konulan “Lido” inşaatı, her türlü îkaz ve uyarıya rağmen hukuka hükmedebileceğini sananlarca sırıtık ve şımarıklıkla Adalar’ın SİT alanlarını gasb etmeğe kalkıştığında, bu usûlsüzlüğe yol veren Belediye ve Koruma Kurulu’yla birlikte hukukun şamarını yemiştir. […]
 
sırıtık ve şımarıklıkla
[İçinde yer aldığı cümle okunduğunda kolaylıkla anlaşılabileceği üzere burada kastedilen Adalar Belediyesi değil, “Lido” inşaatını yapanlardır. Adalar Belediyesi neden ve nasıl üzerine alınmaktadır?]
/
sırıtık s. sürekli olarak sırıtan (kimse).
şımarıklık a. 1. şımarık olma durumu 2. şımarığa yakışır davranış.
şımarık s. şımarmış, şımartılmış.
 

[…] Kanun ve hukukun şamarlarından artık arsızlaşmış olanlar
bağışıklıklarının mahsulü olarak bu kerre de aynı yollardan geçerek “Seferoğlu” denilen yerde aynı imar azgınlıklarına devam edegelmişlerdir. [Abdurrahman Çelebi, “Seferoğlu Duvarları ve de Ferforje Demirleri…”, Adalar Postası-2791 (13.4.2016). https://adalarpostasi.wordpress.com/2016/04/13/2791/%5D
[…]
 
arsızlaşmış olanlar
[İçinde yer aldığı cümle okunduğunda kolaylıkla anlaşılabileceği üzere burada kastedilen Adalar Belediyesi değil, “Seferoğlu” inşaatını yapanlardır. Adalar Belediyesi neden ve nasıl üzerine alınmaktadır?]
/
arsızlaşma a. Ar. T. arsızlaşmak eylemi.
arsızlaşmak (nsz) Ar. T. utanmaz, sıkılmaz bir kişilik edinmek, yüzsüzleşmek. 
 

[…] Şimdi ise bütün bu örneklerden iştihâsı kabaran eski târihî kaymakamlık binası [Hacopulos Köşkü] ve arazisi var. Bu arsanın kıyısında mutlak korunması gereken falezlerin (yalıyar) geriye dönüştürülemeyecek biçimde manzarasının hunharca katledilmesinin failleri hakkında; Adaları ve SİT alanlarını korumakla görevli Belediyesi’nin belediyehanecileri ne yapabilecekler? […]
 
belediyehanecileri
/
belediyehaneci [Yazar burada isim+mekân+mensuplarını, “belediyehaneciler” birleşik ismiyle ifade etmek suretiyle kullanmıştır. Sözlükte dahi yer almayan bu kelimeden nasıl bir hakaret ve aşağılama hissine kapınılabilir?]
belediye a. Ar. il, ilçe, bucak gibi yerleşim yerlerinde sokakların bakımı, temizlik, aydınlatma, su, esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerini gören, başkanı ve üyeleri seçimle gelen, tüzel kişiliği olan örgüt.
belediyeci a. Ar. T. belediyede görevli kimse.
hane a. Far. (-.) 1. —>  ev, konut. 2. ev halkı. 3. bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, bölüm. eş. göz. 4. mat. ondalık sayı düzeninde bir sayının sağdan sola rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer. eş. basamak. 5. müz. alaturka müzikte, peşrev gibi, saz parçalarının bölümlerinden her biri. 
 

Bu nedenlerle, benim yasalara aykırı herhangi bir eylemim, kusurum ve sorumluluğum bulunmamaktadır.
 
Suçlamaları kabul etmiyorum. İsnat edilen suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır.
 
Emine Çiğdem Tugay


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: