Gönderen: adalarpostasi | 12 Ocak 2020

Adalar’da atların faytonlara koşulmasının yasaklanması kararına karşı

Adalar’da atların faytonlara koşulmasının yasaklanması kararına karşı

İAKTVKD (İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği) Adalar’da atların faytonlara koşulmasının yasaklanmasıyla ilgili valilik kararının iptali için dava açtı.

Bu kararın alınış şekli ve yaşanan olumsuzluklar geçerli yasalar ve demokrasi ilkeleri açısından kabul edilemez. Derneğin dava dilekçesinin tezleri işin hukuk yönünü gösteriyor. Bu içeriği elektronik ortamda ulaşılabilen adresinden (bkz. “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020). https://wp.me/s2Emvm-2922) herkes öğrenebilir ve istediği gibi kendi itiraz ya da dava hakkını kullanmak için yararlanabilir.

Ancak şuna dikkat etmek gerekiyor: Dernek tüzüğünde yazılı amacı doğrultusunda Adalar’ın Doğal ve Kentsel SİT Alanı konumunu korumak için hareket ediyor. Yasayla korunan SİT Alanı’nın korunması elbette Adalı olsun olmasın tüm yurttaşları ilgilendirir, konu hepimizin olan bu ülkenin kamusal çıkarlarıyla ilgilidir. Yine de itiraz ve dava dilekçelerinde mahkemelerin aradığı “menfaat” meselesinin doğru ifade edilmesi gerekir. Birer yurttaş olan at ve fayton sahiplerinin bu haklar açısından konumu aynıdır ama “menfaat” açısından fazlası da vardır çünkü onlar hem at hem de meslek sahibidir, mağduriyetleri ve tazmin hakları daha farklıdır.

Yaşanan olaylar demokrasi açısından tam bir fiyaskodur. Demokrasi afakî bir hayal değildir en somut şekliyle ancak yaşandığı kadarıyla vardır. Demokrasi, kelimenin tam anlamıyla halkın kendi kendisini yönetmesidir. Böyle bir yönetimin aracı olan kurumlar aldıkları kararlarda keyfî olamaz. Aldıkları kararların keyfî olmaması için yasalara uygun olması, gerekçeleriyle birlikte eksiksiz olarak kamuya ilan edilmiş olması gerekir. Saydam yönetim demokrasi gereğidir. Derneğin dava dilekçesinin gerekçeleri, Adalar’da yaşadığımız son olaylarda bunun böyle olmadığını gösteriyor. Derneğin 11 yıldır kamuya sunduğu örneklerde de olduğu gibi bu son olay da yönetim görevi üstlenmiş olanların ne derece keyfî, ne derece saydamlıktan uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Derneğin kamuya sunduğu gerçekler için Adalar Postası’nda yayımlanmış olan yazılarına bakınız.

Atların yaşamı ve çalışma koşulları ve faytonların düzgün çalışması için yapılacak olanlar bellidir (bkz. Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016). https://wp.me/s2Emvm-2800). Bunu sağlamakla yükümlü yöneticiler şimdiye kadar bu konudaki görevlerini topyekûn ihmal etmiştir (bkz. Adalar Postası’nda atlar, faytonlar ve motorlu araçlarla ilgili aşağıda ekli linkleri verilen yayınlar). Yapılan, ülkemizde pek sık görülen “önce göz yumarak boz, sonra bozuk ilan et ve ortadan kaldır” yöntemidir.

Demokrasi bilgisizce, bilinçsizce karar alma yöntemi değildir, demagojiyle halkı buna alıştırmak, halkı aldatmak marifeti hiç değildir. Böyle olursa ona demokrasi değil kendini bilmez kitlenin idaresi anlamında oklokrasi denir. Yurttaşın yasaların uygulanışını dikkatle izlemesi, kamu kararlarını gerekçeleriyle ve sonuçlarıyla birlikte sorgulama hakkı bu nedenle demokrasinin temelidir.

Adalar’da yaşanan atlar ve faytonlar olayında her iki belediyenin de tavrı, oy hesabıyla seçmenden gizli karar almak ve popülist beyanlarla sahte demokrasi havariliğine soyunmaktan başka bir şey değildir. Bir belediye başkanı “hep birlikte yönetelim” diyor, susmak, görevinin gereğini dahi yapmamak dahil aldığı kararlar kamudan gizleniyor. Derneğin Erdem Gül’le yapılan iki toplantıda kendisine sundukları için bkz. “İAKTVKD’nin Yeni Belediye Yönetiminden Beklediklerine Dair Bazı Konu Başlıkları…”, Adalar Postası-2897 (14.4.2019). https://wp.me/s2Emvm-2897, “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Derneği’nden (İAKTVKD) Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e…”, Adalar Postası-2911 (28.11.2019). https://wp.me/s2Emvm-2911 Seçim hesapları, hiçbir ciddiyeti olmayan, gündemsiz, çağrılılar listesi olmayan, sonuçları ilan edilmeyen toplantı davetleri, güya halk toplantıları, hiçbir bağlayıcılığı olmayan, “onlar dedi ki”, “halk şunu istiyor”, “kimisi de bunu istiyor”, “biz halka sorduk” gibisinden aldatmacalar, nabza göre şerbet vermeler ve daha nicesi. Örnek olarak Ekrem İmamoğlu’nun Adalar’la ilgili beyanlarını hatırlatırız. Bu seçilmiş yöneticilerin şunu iyi bilmesi gerekir: buna demokrasi değil demagoji denir. Böyle uydurma laflarla SİT Alanı korunmaz ancak yok edilir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de SİT Alanı kurmak ve yönetmek halka “ne istiyorsunuz?” diye sormakla, referandumla, oylamayla yapılmaz. SİT Alanları bilimsel kriterlere göre tanımlanır ve korunur. “Halka sorduk” gibisinden işin esasına, ruhuna aykırı beyanlar sahte demokrasi göstergesidir. Değerlerin korunması bilim ve bilinç işidir, her bilir bilmezin karar vereceği iş değildir, bunun aksi, güçlü deprem bölgesinde olur olmaz inşaat yaparak herkesin canına kıymaya benzer.

En bozuk inşaat örneği içinse her şeyin temeli olan siyaset inşaasında ülkemizdeki siyasi partilerin hal-i pür melaline bakmak yeterlidir. Her yanıyla mükemmel bozukluktaki bu siyaset inşaasının üzerine düzgün birkaç şey kurulabilmişse tesadüftür, kısa ömürlüdür, geçicidir. Buna Adalar’ı yöneten ve yönetmeye yeltenen siyasi partilerin hali en güzel örnektir. 10 küsur yıldır Adalar’ı korumak yerine her bir yanından bozmaya çalışan CHP İlçe yönetimine son mahalli seçimlerden sonra Derneğin uyarıları için bkz. İAKTVKD, “Adalar CHP Yönetim Kurulu’na”, Adalar Postası-2898 (28.4.2019). https://wp.me/s2Emvm-2898. İçinden bir ya da iki üye hariç ne bu ilçe yönetimi ne de belediye meclisindeki üyeleri bu uyarılara en ufak bir ilgi dahi göstermemiştir. Diğer siyasi partilerin durumu ya hiç farklı değildir ya da yaptıkları küçük işler bir siyasi partiden beklenmesi gerekenin yanında hiç mertebesindedir ve nihayetinde basit bir iktidar kavgasından ibarettir. Elbette tüm siyasi partilerin içinde siyaseten son derece düzgün, birlikte olunacak parti üyeleri de vardır ama bu az sayıdaki üyeler partilerin yönetim yapılarını ve politikalarını belirleyememektedir.

Adalar’da yaşananlar her boyutuyla ülkemizde yasaların ve demokrasinin ne şekilde somut olarak yaşandığının ya da daha doğrusu yaşanamadığının küçük ölçekte mükemmel örneğidir.

Dernek, İstanbul’un ve Türkiye’nin gözbebeği ilan edilip gözü çıkarılmakta olan Adalar İlçesi’ne yapılan bu ihanete en azından mesleklerine olan saygıları nedeniyle karşı çıkarak yanlış uygulamaları durdurmaları gereken tüm meslek kuruluşlarını uyarmayı da ihmal etmeyecektir ve Dernek elbette kendi aldıkları SİT Alanı kararlarını korumakla ve uygulattırmakla görevli oldukları halde bu görevlerini epeydir aksatmayı huy edinmiş koruma kurullarını da uyaracaktır.

Arif Çağlar

(12.01.2020)

_____________________________________________
ADA, AT ve BİZ’e dair
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

“İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

“Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

“İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

“ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

“Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

“Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

“İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: