Gönderen: adalarpostasi | 11 Mayıs 2020

Adalar’ın fayton atları da serum imalathanesine mi gönderiliyor?

Adalar’ın fayton atları da serum imalathanesine mi gönderiliyor?

Bir hizmet hayvanı olan at’a yabancılaşmada gelinen son nokta: İzmir fayton atlarından sonra Adalar’ın fayton atları da serum imalathanesine mi gönderiliyor?

Daha geçen yaz bir kısım “duyarlı” (!?) hayvansever, fayton çeken atların zulüm altında öldüğünü iddia ederek ortalığı vâveylâya veriyordu. Neredeyse on senedir devam ettirdikleri kampanya ile görünürde “at’ı korumak” (!?) adına alenen fayton düşmanlığı yapmaya devam ediyorlardı. Garip bir biçimde resmȋ kurumlar ve medya da bu fevkalâde tarafgir ve özünde at-bilmez yorumlara âdeta destek veriyordu. Onlara göre at hayvanının fayton çekmesi neredeyse günah mertebesinde bir gaddarlık idi. Hayatında bir atın yanında beş dakika bile durduğu şüpheli kişiler, faytonlarda çalışan atları “kurtarmak” (!?) için planlar yapıyor, hele bir faytonculuk yasaklansın da sonra atlar “özgürlük”lerine (!?) kavuştuğunda “herşey daha iyi olacak” eyyamcılığında durumlarını idare ediyorlardı.

Sonra Antalya ve İzmir örneklerinde görüldüğü gibi, yeni seçilen belediyeler buralardaki faytonları yasaklayıp atları satın alarak, yeni bir dönemi başlattılar. Artık “özgürleşen” (!?) atlar, fayton’dan “kurtarılmıştı” (!?). Mezkûr belediyeler sayıları hayli kısıtlı olan o atlara bakamadılar. Antalya “sahiplendirme” adı altında atları yok etti. İzmir otuz küsur atı Ankara’ya serum imalatında kullanılmak üzere bir gizli operasyonla göndererek, kendilerini o atlardan kurtardılar…

bkz. Adalar atlarını ve faytonlarını savunuyor! – I / Haziran 2019’da İzmir’de yasaklanan faytonların atlarına ne oldu biliyor musunuz?

Başından beri söylediğimiz üzere at bir hizmet hayvanıdır ve insanla birlikte çalışmaz ise bakımı mümkün değildir. Hem Antalya hem de İzmir örnekleri maalesef bizi haklı çıkardı. Bir taraftan bunlar olurken fayton aleyhtarları hâlâ faytondan alınan atların durumunun iyi olduğunu iddia ediyordu…

İstanbul Adaları’ndaki faytonculuk geçen yaz mevsimini işte bu atmosfer içerisinde geçirdi. Akabinde İstanbul Valiliği’nin keyfȋ bir kararıyla, üç ay süreyle “faytona at bağlama yasağı” eşi emsali daha önce görülmemiş bir şekilde getirildi. Bu fiilȋ olarak Adalar ilçesinin yegâne kanunȋ yolcu taşımacılığını yasaklamak suretiyle ortadan kaldırmak demekti. Bu aynı zamanda 1700 kadar at ve 300 kadar faytonun sahipleri ve sürücüleri ile yemcisinden, seyisine, malzemecisinden nalbantına hatırı sayılır bir grup insanın aileleri ile beraber fiilen işsiz kalması demekti. Bu yasak acımasızca uygulandı ve üç aylık mühlet bittiğinde tekrardan bir üç ay daha uzatıldı. Adalar ilçesinde tatbik edilen atların ahırlarında kapalı kalması yasağı müddetince yüzlerce at bakımsızlık ve hareketsizlikten öldü.

İşte tam bu sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fayton arabaları ve atlarını satın almak kararını açıkladı. Gelirleri sıfırlanan faytoncuların büyük bölümü arabalarını ve atlarını İBB’ye sattı. İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumak Derneği (İAKTVKD) başta olmak üzere dernek, inisiyatif, çalışma grubu ve fertler bu duruma itiraz edip gerekli hukukȋ süreçleri başlattı. Şu anda İBB’nin elinde sayıları binin üstünde at bulunmaktadır. İBB bu atları sadece faytonculuğu fiilen bitirmek için satın almıştır. Bu atlarla yapacakları herhangi bir şeyleri yoktur. Muhtemelen o nedenle de, para karşılığı aldıkları bu atları bedelsiz bir şekilde vererek “sahiplendirmek” yollarını aramaktadır. Böyle davranmak yanlıştır. Hizmet hayvanı olduğuna itiraz ettikleri, fayton çekmesi karşısında “vicdanlarının rahatsız olduğunu” söyledikleri kayıtlarda bulunan İBB “sahiplendirilecek” atların ne yapılacağını zannediyor ki? Kendisinin bakamadığı atlara “bedavadan sahiplenenlerin” bakacağını mı düşünüyor? At ona göre öyle kafeste kuş gibi bakılan bir şey midir? Bütün bu beyhude çabaların akim kalması neticesinde sahip oldukları atların bakım yükü altında İBB nasıl çıkış yolları arıyor? Atıl vaziyette ve daha düne kadar hareketsiz bağlı duran atların yüzlercesi öldü. Sağlıklı durabilmesi için hareket etmesi ve çalışması şart olan atların ise hayatından endişe ediliyor.

Sahip olduğu at sayısının çokluğuyla yurdumuz atçılığının hiç de hazır olmadığını gördüğümüz büyük oyuncusu rolüne soyunan İBB’ye merakla bakıyoruz. Bu atları ne yapacaklar? Bilmeleri gerekiyor ki bu atçılık camiamız aslında çok küçük. Herkesin uçan kuştan haberi oluyor… Yurdumuz atçılığında bin tane kadar atı sahiplenebilecek bir tane bile “kurum” bulunmamaktadır. Geriye kala kala münferit teşebbüsler kalıyor. Mesela serum imalathanesi… Ankara’daki serum imalathanesi, İzmir’den aldıkları atlardan sonra İBB’den de 50 adet at istemiş. Gönderdikleri veterinerlerle 50 adet atı seçmiş. Bu 50 atın Ankara’ya sevkiyatı an meselesi imiş.

Atların kanı alınıp mikrop enjekte edilerek serum imalatında “kullanılması”na itiraz edilmiyor da faytonda çalışmasına mı karşı geliniyor? Bu mudur at sevgisi?

Gönülsüz sahip İBB’nin elinde atların hayatı belirsizlik ve tehlike içerisindedir. Kamuoyunun bu durumu görmesi ve İBB’nin elindeki atların akibetini takip etmesi faydalı olacaktır.

Emin Mâhir Başdoğan
İAKTVKD At ve Atçılık Yetkilisi

12.5.2020


ADA, AT ve BİZ’e dair
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

• “İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

• Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

• Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

• Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

• Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

• Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

• Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

• Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

• “Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

• “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

• Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

• H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

• Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

• İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

• “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

• “Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

• Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

• Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

• Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

• Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

• “Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

• Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

• “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

• Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

• Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

• Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

• Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

• H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

• Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

• Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

• Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

• “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

• Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – III”, Adalar Postası-2936 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2936

(Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
wp.me/s2Emvm-2937

• Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).
wp.me/s2Emvm-2938

• “Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).
wp.me/s2Emvm-2939

• “Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).
wp.me/s2Emvm-2940

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2941

• Emin Mâhir Başdoğan, “Güven İslamoğlu’nun Fayton Atları Hakkında CNN-Türk’te Yayınlanan YEŞİL DOĞA Programı Üzerine Birkaç Söz…”, Adalar Postası-2942 (12.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2942

(Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Mehmet Kurnaz’ın Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Gerçeğini Konuşacağız Her Şeyin”, Bir+Bir Forum, 02.02.2020.
+ Adalar Postası-2943 (12.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2943

(Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Hayko Belek’in Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Ata Saygı Göstereceksin”, Bir+Bir Forum, 07.02.2020.
+ Adalar Postası-2944 (12.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2944

• Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ada Faytonlarını ve Onların Atlarını Satın Alacağına Dair Basında Çıkan Haberler Hakkında Kamuoyuna Duyurumuzdur…”, Adalar Postası-2945 (15.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2945

• “Aklî Meleke/Hukukî Ehliyet Raporsuz Bir Rapor ile Kararsız Kararı!”, Adalar Postası-2950 (27.02.2020).
wp.me/s2Emvm-2950

• Emin Mâhir Başdoğan, “At Sahiplendirmek, Padok Alanı Açmak ve Benzeri Konularda Bir Hasbıhal…”, Adalar Postası-2963 (15.4.2020).
wp.me/s2Emvm-2963

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar’ın Fayton Atları da Serum İmalathanesine mi Gönderiliyor?”, Adalar Postası-2969 (12.5.2020).
wp.me/s2Emvm-2969


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: