Gönderen: adalarpostasi | 19 Haziran 2020

İstanbul’un Adalar’ı görev ihmalleri, yasalara aykırı uygulamalar ve yalanlarla bitirildi

İstanbul’un Adalar’ı görev ihmalleri, yasalara aykırı uygulamalar ve yalanlarla bitirildi

“Adliye’nin altı Kadıyoran’ın üstü Nilüfer Sokağı’nda tesadüfle…”, Büyükada, 05.6.2020.
)O(

Adalar’ın yegâne yasal ulaşım aracı faytonların yasaklanması ve ortadan kaldırılmasıyla Adalar tarihinde ilk kez motorlu araç trafiğine açıldı. Böylelikle zaten sürmekte olan yasaya aykırı motorize haller ve yapılaşmanın altyapısı hazırlanmış oldu. Ülkemizin genel gidişatına uygun olarak en yakın zamanda bu yasa dışı zemini meşru kılma çabalamaları da olacaktır kuşkusuz.

Adalar’a en görünür şekliyle son darbeyi vuranlar, CHP’li İBB ve Adalar Belediyesi başkanları, yöneticileri ve meclis üyeleri olmuştur. Böylelikle AKP, iktidarının 1995’ten beri hazırladığı, olgunlaştırdığı ama oy kaybetmeme hesaplarıyla geciktirdiği Adalar’ın tümden yok edilmesi işinin son hamlesini oltaya takmış, sahte muhalefet partisi CHP’ye hinlikle ikram etmiştir. AKP iktidarı bir yandan Yassıada’yı yasaya aykırı inşaata açmakla gidilmesi gereken istikameti gösterirken; emrindeki valilik, kaymakamlık ve bunlara bağlı müdürlüklerin yasalara aykırı karar ve uygulamalarıyla CHP’nin taşeronluğunda İstanbul’un özgün kalan son parçasını ortadan kaldırma işinin yakın hisseli ortağı da olmuştur.

Ekrem İmamoğlu, Erdem Gül ve bunların yardımcıları Adalar’ı bitirme projesinde üstlendikleri kararlı sarhoşluk içinde isimlerini “Adalar’ın ipini çekenler” olarak tarihe yazdırmıştır. Elbette başını çektikleri bu fiiliyatta yalnız değildirler, faillerin listesi uzundur, isim ve resimleri meçhul değildir ama başrol oyuncuları olarak belediye tayfasının adı yazılıdır.

Derneğimizin (İAKTVKD- İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği), Adalar’da motorlu araç kullanımı yasağını uygulamadıkları için kaymakam, belediye başkanı ve diğer sorumlular hakkında Adalar Başsavcılığı’na 18.12.2019 tarihinde görevlerini ihmal gerekçesiyle yaptığı kapsamlı başvuruyu savcılık aradan geçen yarım yıl gibi uzun bir süreye rağmen bugüne kadar hâlâ işleme koymamış ve yanıtlamamıştır. Herhalde bu bir tesadüf değildir.

Fayton atlarının faytona koşulması yasağı konusunda valiliğin aldığı kararın yasaya aykırı olması nedeniyle Derneğimizin yürütmeyi durdurma istemli olarak açtığı davayı (bkz. “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).) İstanbul idare mahkemesi bugüne kadar sonuçlandırmamış ama yürütmeyi durdurma kararını “geri dönüşü olmayan bir zarar söz konusu değildir” gerekçesiyle reddetmiştir. Bu da bir tesadüf olamaz.

Keza Derneğimizin İBB’nin almış olduğu faytonlar ve atlarla ilgili davaları (bkz. “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).) ve Koruma Bölge Kurulu’nun hiç gecikmeden devreye soktuğu Adalar’ı inşaata açma kararına karşı açtığı dava sürmektedir. Bunların da yürütmeyi durdurma kararları nasılsa verilmeyecektir, aksi büyük sürpriz olur. Yargı sistemimizin yıkımında bugünlere nasıl gelindiğinin hikâyesini İstanbul Barosu’ndan dinleyebilirsiniz: “İstanbul Barosu Bizden Söylemesi Belgeseli” üç bölüm. (bkz. I, II, III)

İBB, Adalar Belediyesi, Koruma Bölge Kurulu, Anıtlar Yüksek Kurulu, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve daha nicesi AKP-CHP ortak darbesine seyirci kalmış, Derneğimizin uyarı ve cevap bekleyen dilekçelerine cevap vermemiştir. CHP’nin İBB’si pişkinlikte hepsini geride bırakarak, düzmece ulaşım çalıştaylarıyla halkı aldatma canbazlığı sahnelerken Gül gibi belediye başkanı da aynı salonda “ben burada misafirim” nidasıyla unutulmaz bir performans sergilemiştir. Adalar’ı ortadan kaldıracak rant ve inşaat mafyası hepsine derinden müteşekkirdir.

Derneğimizin Adalar’daki fayton atlarıyla ilgili sorduğu ciddi sorulara başta Adalar İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adalar Belediyesi ve nihayet İBB Başkanlığı bugüne kadar hiçbir ciddi cevap verememiştir. Fayton atlarına çektirilen eziyet ve at ölümleriyle ilgili uydurulan yalanı kullanmayı ve yaymayı sürdürmektedirler.

“Adalar’da yılda 400 at ölüyor” yalanını icad eden Adalar Savunması adıyla kendini ortaya atan birileri Adalar’ın yok edilmesine hizmet eden yalanlarından hiç utanmazken her konuda olduğu gibi bu yalanlara inanan, aldatılmaya doyamayan yeni yalan ve aldatma peşinde koşan zavallının sayısı da az değildir. Bunların topu ucuz vicdanla tatmin olmayı becerebilmektedir.

Kamu yönetimi ülkemizde niçin yalan söyleme yeri olmuştur, ülkemiz bu hastalıktan nasıl kurtulacaktır, bilinmez. Özellikle bu hastalığa yakalanmış bir zihniyet, basit çıkarlar peşinde koşan her meslekten zevat ve özellikle meslek ahlâkından yoksun gazeteci makulesi, ülkenin bu hastalıktan kurtulmaması için hummalı bir çaba göstermektedir. Adalar hakkında yazıp çizdikleri, belki bir ya da iki tanesi hariç, cehalet, bilgisizlik ve tembellik ürünüdür. Birbirlerinden aktardıkları dedikodu ve ahkâm gevezeliği içinde, değil kamunun vicdanı olmak, kendi meslek ahlâkları dahil hiçbir ahlâkı edinip koruyamadıklarını ülke çapında hergün tekrarladıkları gibi Adalar örneğinde de pek güzel sergilemişlerdir.

Şu ana kadar Adalar’ın SİT Alanı konumu, bunun temeli olan yasa ve Anıtlar Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulu kararları değişmiş değildir. Adalar’da motorlu araç trafiği hâlâ yasaktır. Derneğimizin sürmekte olan bu geçerli mevzuata dayanarak yasalara aykırı idarî kararlara karşı açtığı davalar sürerken bir yandan da yasalara aykırı kararları alan idarelerin yasalara ve mevzuata aykırı uygulamaları sürmektedir.

İmamoğlu “halkın isteğine uyduk” gibi tarihte ve günümüzde tüm kötü idarelerin dillerine doladıkları uyduruk bir gerekçeyle yasalara aykırı hareket etmekte, kendine seçtiği “halk”a ve her türlü medya ve basına yardımcılarıyla birlikte Adalar, faytonlar ve atlar konusunda her türlü mesnetsiz lafı ve yalanı yaymayı sürdürmektedir. Adalar Belediyesi başkanı Erdem Gül “motorlu araç olmayacak elektrikli araç olacak” türünden bir safsatayı yüzü kızarmadan söyleyebiliyor. Ama artık o cenaha söyleyecek söz de kalmamıştır, hekimin çaresiz hastaya “ne yerse yesin” dediği noktaya gelinmiştir.

Adalar’ın motorlu araç ve inşaatla fetihi için tören bayrakları Büyükada sahiline asılmış, Adalar’a çıkacak fatihler için plan, program hazırlanmış. Anlamsız bayrakları arasına Atatürk’ün fotoğrafını eklemeleri hiç yakışmamış, bir sahtekârlığı da bu fotoğrafla paravanlamaları tam bir utanmazlık olmuştur. Bu Cumhuriyet, kamu yönetimlerini hukuk tanımaz yalancılar ele geçirsin diye kurulmamıştır.

Arif Çağlar

(18.06.2020)


ADA, AT ve BİZ’e dair
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

• “İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

• Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

• Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

• Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

• Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

• Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

• Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

• Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

• “Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

• “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

• Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

• H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

• Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

• İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

• “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

• “Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

• Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

• Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

• Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

• Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

• “Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

• Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

• “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

• Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

• Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

• Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

• Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

• H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

• Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

• Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

• Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

• “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

• Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – III”, Adalar Postası-2936 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2936

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2937

• Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2938

• “Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2939

• “Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2940

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2941

• Emin Mâhir Başdoğan, “Güven İslamoğlu’nun Fayton Atları Hakkında CNN-Türk’te Yayınlanan YEŞİL DOĞA Programı Üzerine Birkaç Söz…”, Adalar Postası-2942 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2942

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Mehmet Kurnaz’ın Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Gerçeğini Konuşacağız Her Şeyin”, Bir+Bir Forum, 02.02.2020.
+ Adalar Postası-2943 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2943

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Hayko Belek’in Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Ata Saygı Göstereceksin”, Bir+Bir Forum, 07.02.2020.
+ Adalar Postası-2944 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2944

• Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ada Faytonlarını ve Onların Atlarını Satın Alacağına Dair Basında Çıkan Haberler Hakkında Kamuoyuna Duyurumuzdur…”, Adalar Postası-2945 (15.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2945

• “Aklî Meleke/Hukukî Ehliyet Raporsuz Bir Rapor ile Kararsız Kararı!”, Adalar Postası-2950 (27.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2950

• Emin Mâhir Başdoğan, “At Sahiplendirmek, Padok Alanı Açmak ve Benzeri Konularda Bir Hasbıhal…”, Adalar Postası-2963 (15.4.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2963

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar’ın Fayton Atları da Serum İmalathanesine mi Gönderiliyor?”, Adalar Postası-2969 (12.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2969

• Osman Furkan Aydın, “Adalar’ın Atları ve Önümüzdeki Fırsat (Yoldaş Türümüz Atlar)”, 1+1 Forum, 22.5.2020.
+Adalar Postası-2971 (23.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2971

• Arif Çağlar, “CHP’li İBB Başkanlığı’nın Yüz Kızartıcı Bir Belgesi”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
+ Emin Mahir Başdoğan, “İBB’nin Cevap Olmayan Cevabına Dair Cevabî Yazımızdır…”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2974

• Arif Çağlar, “TUHİM’in Satın Alınan Faytonlarla İlgili Cevap Olamayan Cevabı”, Adalar Postası-2975 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2975

• Arif Çağlar, “Heybeliadalı Deniz Tüfekçi’nin Mektubu”, Adalar Postası-2976 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2976

• Emin Mahir Başdoğan, “Atçılık Hakkında Bir Deneme: Kisber Felver Macar Yarımkan Atı”, Adalar Postası-2978 (09.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2978

• Arif Çağlar, “İstanbul’un Adalar’ı Görev İhmalleri, Yasalara Aykırı Uygulamalar ve Yalanlarla Bitirildi”, Adalar Postası-2979 (19.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2979


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: