Gönderen: adalarpostasi | 26 Ağustos 2020

Hasan Cevad Özdil’in Adalar Kent Konseyi’yle ilgili eleştirisi ve ibret-i âlem bir beyan

Hasan Cevad Özdil’in Adalar Kent Konseyi’yle ilgili eleştirisi ve ibret-i âlem bir beyan

2019 mahallî seçimlerinden sonra üç ay içinde yapılması gereken Adalar Kent Konseyi (AKK) seçimli genel kurul toplantısı yasaya uygun şekilde yapılamadı, bunun böyle olacağı önceden belliydi çünkü ne Adalar Belediyesi ne de Adalar Kaymakamlığı AKK seçimine yasalara uygun şekilde delege gösterebilecek kuruluşların listesini vermek istemedi yani Adalar İlçesi’nde AKK seçimlerinde 2007 yılından beri olduğu gibi yasa değil keyfilik, belirsizlik, kaos tarafını seçti. Dolayısıyla 2014 yılında yapılacak AKK seçimli genel kurulu için de bu tercih baştan belli olduğu için ve geçmişte de hep aynı tecrübe yaşanmış olduğu için İAKTVKD yasal temele oturtulmak istenmeyen, keyfiyete peşkeş çekilen böyle bir kaosa girmeme kararı aldı, bunu da Adalar kamuoyuna duyurdu.

Şimdi aradan geçen bir yıl içinde AKK yönetiminin nasıl bir keyfilik ve kaos sergilediğini Hasan Cevad Özdil pek güzel kaleme almış. [bkz. H. Cevad Özdil, “Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’na dair…”, Adalar Postası-3003 (25.8.2020).]

İyi güzel de bu çocuk zaten yasaya, mevzuata aykırı doğdu, geçmişten gelen her seferinde yeniden nükseden bir hastalıktan iyileşme bekleyemezsiniz, şimdi ne bekliyorsunuz? Şimdiki AKK genel kurulunun ve yönetiminin ortaya çıkış şekli, kuruluşu zaten yasal ve geçerli değildi ki.

Adalar Belediyesi yönetiminin AKK seçimli genel kurulunda düzgün bir iş yapmayacağı belliydi. Buna rağmen belediye yönetiminin kabullendiği ama asla geçerliliği olmayan bir seçimli genel kurul toplantısı sonunda ortaya çıkan AKK yönetiminin yapabileceği tek bir şey vardı, derhal olağanüstü bir genel kurul çağrısıyla yasaya uygun bir seçim yapmak ve kamuoyunda yasaya, mevzuata uygun, geçerliliği olan bir AKK yapılanmasını sağlamak.

AKK yönetimi bu saygı duyulacak yolu değil de keyfilikten, kaostan ortaya çıkan fırsatı sahiplenmek gibi saygı duyulmayacak bir yol seçti. Bu saygı duyulmayacak durumun taşıyıcısı AKK yönetiminde bulunanlardır, bu yönetimin seçilmesine delege olarak katılan ve bugüne kadar bu kepazeliğe karşı çıkmayarak katlananlardır. Duyulduğu kadarıyla şimdiye kadar bazı delegeler bu duruma katlanmayı kabul etmemiş ve karşı çıkmış, yönetimden ve üyelikten ayrılmıştır, bunlardan biri Kimya Mühendisleri Odası delegesi Şahika Savran’dır, girdiği AKK yönetim kurulu üyeliğinden çok kısa bir süre sonra istifa etmiş ve AKK oluşumunun dışına çıkmıştır. Bir diğeri Mimarlar Odası delegesi Hasan Cevad Özdil’dir, onun da eleştirisi ve AKK’ya mesafesi ortadadır.

Geriye kalan ülkemiz insanının her iktidarı, her fırsatı ele geçiren gücü her zaman kabullenen halidir. Bu açıdan Adalar İlçesi bir kez daha tüm ülkede sergilenen yasadışı, hukuk dışı iktidarın, kaos yaratma ve bundan fırsat ve güç kazanarak keyfî uygulamayla yönetme pratiğinin küçük ölçekte tekrarıdır. Tüm ülkede olduğu gibi Adalar İlçesi’nde de yurttaşlarda sağlam bir hukuk anlayışı, bir yasallık düşüncesi ve savunusu oluşmadıkça ve bunun çok açık ve güçlü mücadelesi verilip kazanılmadıkça düzgün bir kamu yönetimi, belediye vs. yönetimi ve yürütmesi tesadüfe kalmış bir iştir. Bu tesadüfün ne ülkeye ne de Adalar İlçesi’ne isabet etmediği Adalar’ın başına gelenlerle ortadadır.

Yasadışı kâr, güç, iktidar hırsıyla hareket eden insan Türkiye’ye özgü bir tip değildir, her ülkede yeterince mevcuttur. Önemli olan bu insanların varlığı değil, bu insanların kabul görmemesi, saygınlık kazanmaması, ellerine güç verilmemesidir. Uygarca birlikte yaşamanın bu kültürü kolay oluşmuyor elbette. Adalar gibi nispeten bu kültüre daha yakın olması gereken bir yerde basit bir kent konseyi konusunda yaşananlar bunu gösteriyor ve bunca uyarı, yayın, duyuru ve habere rağmen hâlâ şu minval bir şeye rastlamak mümkün oluyor, tipik bir örnek olarak Adalar Vakfı başkanı Halim Bulutoğlu (Hasan Cevad Özdil’in bir yazısına verdiği cevapta) şöyle bir ifadede bulunmak cürret ve cesaretini gösterebiliyor:

[…] Kent Konseyi Genel Kuruluna gidilirken, 14 kuruluşun imzasıyla hazırlanan bildirgenin imzacılarına soruyorsun ya, “Konsey üyesi olan siz, bildiri imzacısı stk’lar ve üyeleriniz, yeni dönem kent konseyinin bu bildirideki ilkelere uygun çalışıp çalışmadığını değerlendirdiniz mi?” diye.

Bu sorduğun kurumların yönetiminde yada üyesi olup Kent Konseyi genel kurulu delegesi olan benim bildiğim en az 8’i, ilk genel kurulun haksız-usulsüz şekilde iptal edilmesini protesto edip ardından toplanan iki genel kurula da katılmamıştı. Yani daha o günlerde, yani genel kurullarda, imza attıkları metnin alenen ihlal edildiğini görmüşler ve tepkilerini de genel kurullara katılmayarak göstermişlerdi. O günden bugüne de, yukarıda yazdığım gibi değişen bir şey olmadı.

Sonrası, adada çok alışık olduğumuz yıpratma, hırpalama halleri. 2014 genel kuruluna katılan bir üyenin temsil ettiği kuruluş ile ilişkilerinin tartışmalı olması nedeniyle açılan dava tam 8 yıl sürmüş ve bu davayı açanlarca sorun kan davasına dönüştürülmüştü. Son genel kurulda bunun 10 katı ihlal yaşandı.

Ama ben tüm bunlara rağmen, bir kan davasının çözüm olmayacağını düşünüyorum.

O yüzden de, genel kurul sonrasında yukarıda linkte yer alan yazının sonunda kutu içinde yer verilen “yeni yönetimden beklenenler” başlıklı yazıda da görüleceği gibi, “tanımazuk” düşüncesinde hiç olmadık. O yazıda halen güncel olan çok sayıda beklenti-talep sıralanıyor yeni yönetimden.Halen güncel, çünkü biliyorum ki, yeni konsey yönetiminde uyum içinde çalışabilecek, denilenleri sorunları anlayacak, içselleştirecek insanlar var. […]

Halim Bulutoğlu, “Re: Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu -1”, Adalar Meclisi, 21.8.2020-14:47.

Halim Bulutoğlu’nun “dava tam 8 yıl sürmüş” dediği dava 8 değil 6 yıldır sürüyor, üstelik “sürmüş” yani bitmiş de değil. Üstelik “2014 genel kuruluna katılan bir üyenin temsil ettiği kuruluş ile ilişkilerinin tartışmalı olması nedeniyle” sözüyle giriştiği çarpıtma eylemi utanması gereken bir şey çünkü İAKTVKD’nin açtığı dava yalnızca bir nedenle değil tam sekiz değişik yasaya aykırı nedenle açıldı. Dernek bunları birkaç kez yayımladı. [bkz. Arif Çağlar, “Kent Konseyi’yle İlgili Zorunlu Bir Açıklama, Adalar Postası-2770 (2.5.2015). ; Arif Çağlar, “Bir Aczin İlanı Olarak Adalar Kent Konseyi Yönetimi’nin Açıklaması”, Adalar Postası-2805 (14.8.2016).; Arif Çağlar, “Siz Kim, STK Kim, Demokrasi Kim”, Adalar Postası-2806 (17.8.2016). https://wp.me/s2Emvm-2806; Arif Çağlar, “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (İAKTVKD) Adalar Kent Konseyi Yeni Dönem Seçimli Genel Kurul Toplantısına Neden Katılmayacak?”, Adalar Postası-2899-2 (11.6.2019).]

Bulutoğlu’nun bunları bilmesi gerekir ama çarpıtarak gerçek olmayan iddialarda bulunmak işine geliyor. Aklı sıra siyasi ahlak açısından yanına yanaşamayacağı İAKTVKD’ye kara çalacak. Ama ifadedeki asıl büyük yanlış Halim Bulutoğlu’nun derneği kan davası gütmekle suçluyor olması. Hukuk nosyonu, hukuk ilkesi olmayan insanların akıllarına dava deyince kan davası gelmesi normaldir. 2014 yılında savcılığın el koyduğu, zabıtlara geçmiş, dava dosyasına koyulmuş, yapılan kent konseyi genel kurul toplantısı ve seçiminin yasaya aykırı yanlarını belgeleyen ve dolayısıyla derneğin haklı olduğunu gösteren bir dava konusunu kan davası olarak adlandırmak ilkelliği utanılacak bir şeydir. Bunu görmek istemeyen ve 2014 yılından beri AKK konusunda katılım, demokrasi vb. kavramların gerçek anlamlarının tam aksini sergileyenlerin asıl kendi siyasi davranış ilkelerini ve ahlâklarını sorgulamaları gerekir. İlkeli olmakta zorlandıkları; içi boşaltılmış politik kavramlarla sosyalleşme ve kendini aldatma kolaycılığını seçmenin cazip geldiği anlaşılıyor ama bu temelde uygar bir toplum kurulamayacağı da âşikâr. Bu tür anlayış ve davranışların kabul görebildiği yerde tabiat ve kültür değerlerinin hâlâ bir nebze var olması sadece bir tesadüftür, ömrü kısadır, Adalar’da yaşanan da budur.

Böyle bir anlayışı sergileyen insan tipi elbette her yerde olabildiği gibi Adalar’da da olabilir. Olmaması gereken şey böyle bir anlayışı ifade ve temsil edenlerin kabul görmesidir.

Adalar Vakfı’nın en azından son 10 yıl içinde Adalar İlçesi’yle ilgili neler yaptığı ya da neler yapmadığı düşünülecek olursa vakıf başkanının sözlerine şaşmamak gerekir. AKK konusunda ve belediyelerle ilişkilerde bu tür insanların zihin yapısı tam da böylesi hukuka aykırı, her türlü iktidardan yana davranışlara uygundur. İktidarların, hükümetlerin, devlet kurumlarının, belediyelerin iyi ya da kötü ve ne yazık ki genellikle kötü yaptıklarının hepsine katılırlar. Bu anlayış ve davranış içinde olanların iyi bir şey yapmaları biat ederek birlikte çalıştıkları iktidarların iyi bir şey yapmaları tesadüfüne bağlıdır.

Son bir not olarak şuna da işaret etmek gerekiyor:

2019 yılında iki kez yapılan AKK genel kurulunun belediye başkanı tarafından iptal edilen ilk toplantısında Adalar Vakfı (Halim Bulutoğlu) dahil toplantının iptalini protesto ederek ikinci toplantıya katılmayanlarda hukuk ve yasa ilkelerine bağlı hiçbir ilkesel anlayış sözkonusu değildi eğer öyle olsaydı bunu İAKTVKD gibi daha o ilk toplantıdan önce yaparlardı. Bu grubun protestosunun nedeni AKK yönetim kurulu için kendi listelerini kabul ettiremeyişleriydi ve kendi listeleri de 2014 AKK yönetiminin devamından başka bir şey değildi. Bulutoğlu her zamanki gibi laf oyunlarıyla anlattığı gerçeğe aykırı hikâyelere herkesin inanacağını sanıyorsa yanılıyor. Kendisi iktidar olmayınca bir süre küskün oturup şimdi belediyelerle yeni anlaşmaların eşiğinde barış perisi rolüne soyunmasının herhangi hukuk ya da demokrasi ilkesiyle en ufak bir ilgisi yoktur; yönetime ortak olarak iktidardan pay almak istiyor, hepsi bu. Berikilerin, belediyelerin de böyle ilkesiz arabulucu rolünde hem müşteri hem satıcı olabilenlere ihtiyacı var.

Arif Çağlar

(25.08.2020)


Yanıt

 1. Merhaba.
  Umuma açık bir yazı hakkında görüş belirtmek herkesin tabii hakkıdır. Hele Adalar’ı ilgilendiren bir yazı hakkında adalı kişi ve kuruluşların görüş belirtmeleri, Adalar’ın önemine binaen hak olmanın yanı sıra Adalar’a verdikleri önemi de gösterir.

  Arif Bey de sağolsun, benim bir yazıma [H. Cevad Özdil, “Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu’na dair…”, Adalar Postası-3003 (25.8.2020).] dair iki bölümlü sayılabilecek bir yazıyla https://wp.me/s2Emvm-3004 bunu yapmış.
  Yazısının ikinci bölümünde ise, Halim Bulutoğlunun söz konusu yazıma daha önce verdiği cevap niteliğindeki yazıya (“re: Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu -1” Adalar Meclisi, 21.08.2020) ilişkin görüşlerini açıklarken kullandığı hayli sert üslubunun eleştiriye, bu meyanda sorunların tartışılmasına yarayacağından şüpheliyim. Yazım ve ismim anıldığı için belirtmek ihtiyacını duydum.

 2. Hasan Cevad Özdil yazdıklarımın sorunların tartışılmasına yarayacağından şüphe duyuyor. Son derece haklı, çok doğru bir teşhiste bulunmuş, ben de son derece şüphedeyim çünkü basit bir doğru hakkında altı yıldır tartışıyorlar, daha nice yıllar tartışır dururlar. Sahilde ikisi kör üç kişiden kör olmayanı “karşıda bir ada var” deyince, körün biri “ben hiçbir şey görmüyorum” demiş, diğer kör “durum tartışmalı” demiş. Bizim adadaki iskele yakınlarında muhbir vatandaş bir simitçi vardı, fetö rüzgarında şemsiyesi uçtuğundan beri karemela şekeri satıyor. Her şekerde bir dörtlük. Her üç kişiden birine aynı dörtlük isabet ediyor:
  “Adalar’da karemela şekeri
  hep birbirinin benzeri
  yumuşaklığından geçilmiyor
  sizi gidi omurgasızlar sizi.”
  Arif Çağlar (29.08.2020)


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: