Gönderen: adalarpostasi | 05 Şubat 2021

Ligor’un sarhoşken Büyükada’da düşerek yaralandığı

Ligor’un sarhoşken Büyükada’da düşerek yaralandığı

Drako oğlu Ligor’un Büyükada’da düşerek yaralandığı

Galata semtinde Mumhâne’de sâkin Drako oğlu Ligor adlı zimmî pek nurlu mübarek şer‘î mahkemede, sözü edilen semte [Galata] bağlı Büyükada demekle bilinen adada sâkin işbu yazıya sebep olan Manol oğlu Papa Tanaş ve Yanaki oğlu Papa Pirkemoz adlı zimmîler huzurunda şöyle beyanda bulunmaktadır: yazılı tarihten on beş gün önce [27 Ağustos 1730] bahsi edilen Büyükada’ya varıp sarhoş olduğum hâlde kimsenin zan ve saldırısı olmadan düşüp sol kaşım üzerinden yaralanmamla, yukarıda adı geçen papazlarla [Papa Tanaş ve Papa Pirkemoz] ve diğer bahsi edilen ada sâkinlerinden bir kişiyle söz konusu yaralama olayıyla ilgili netîce îtibâriyle ilgili olanlarla asla davâ ve anlaşmazlığım yoktur dediğinde mahkeme tasdik ettikten sonra bu hüküm talep üzerine yazıldı.

27 Safer [1]143 [11 Eylül 1730]

Şahitler: Abdullah oğlu Ahmed Beşe, Mustafa Kādızâde oğlu İbrahim, Hasan oğlu Mustafa, İbrahim oğlu Mehmed Çelebi, Rizo oğlu Yani, Kosta oğlu Mitro, İsteryo oğlu Manol, Yani oğlu Dimo, Mihal oğlu Kosta.

[Belgenin Osmanlıca’dan tercümesi sözlük yardımı ve el yordamıyla
günümüz diline çevrilmeye gayret edilmiştir.
]


Ligor v. Drako’nun Büyükada’da düşerek yaralandığı

Mahrûse-i Galata’da Mumhâne’de sâkin Ligor v. Drako nâm zimmî meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahrûse-i mezkûreye tâbi‘ Büyükada demekle ma‘rûf adada sâkin işbu bâ‘isü’r-rakīm Papa Tanaş v. Manol ve Papa Pirkemoz v. Yanaki nâm zimmîler muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip târih-i kitâbdan on beş gün mukaddem zikr olunan Büyükada’ya varıp sekrân olduğum hâlde kimesnenin zan‘ ve te‘addîsiz düşüp sol kaşım üzerinden mecrûh olmamla mezbûrân papaslar ile ve sâir zikr olunan ada ahâlîlerinden bir ferd ile cerh-i mezkûra mâ-yehdesü anha müte‘allika kat‘â da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur dedikde gıbbe’t-tasdîkı’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu.

Fî 27 Safer sene [1]143.

Şuhûdü’l-hâl: Ahmed Beşe b. Abdullah, İbrahim b. Mustafa Kādızâde, Mustafa b. Hasan, Mehmed Çelebi b. İbrahim, Yani v. Rizo, Mitro v. Kosta, Manol v. İsteryo, Dimo v. Yani, Kosta v. Mihal.

/
(proje yönetmeni: M. Âkif Aydın, editör: Coşkun Yılmaz, çeviri yazı / mukabele: Abdülkadir Altın, Nedim Pakırdağ, kontrol: M. Âkif Aydın, Mehmet Akman, Feridun M. Emecen, İdris Bostan, Mehmet İpşirli), “Ligor v. Drako’nun Büyükada’da Düşerek Yaralandığı”, Bab Mahkemesi 150 Numaralı Sicil (H. 1143-1144 / M. 1730-1732) cilt: 65, sayfa: 94, Hüküm no: 34, Orijinal metin no: [7a-3], İstanbul Kadı Sicilleri 150, İstanbul (2019)94, 757.


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: