Gönderen: adalarpostasi | 05 Mayıs 2021

Yalan Çare Değil

Yalan Çare Değil

📷: Andrea Branzi, Pinocchio a cavallo, 2020.

Bir yalanı bahane ederek bugünlere geldik. Başka bir yalandan medet umarak kurtuluş çaresi arar gibi yapmayalım. Boğayı boynuzundan yakalayalım. Yoksa “Yalanlarla Geçti Ömrüm” şarkısının nakaratını biteviye terennüm ederiz…

Mâlûm “atlara zulmediliyor” (!?) vâveylâsıyla başlayan Adalar üzerindeki “büyük oyun”, sırasıyla “faytona binme, atlar ölüyor” çarpık mantığına dayanan sosyal medya kampanyası ve “atları fayton esaretinden kurtarmak” adına çok sayıda imza toplayabilmiş bulunan bir başka kampanya ardına saklanarak kamuoyuna duyurulmuştu. Neticede ruam hastalığını bahane eden yetkililer elbirliğiyle Adalar’ın yegâne kanunȋ ulaşım sistemi olan faytonculuğu bu pestenkerânî gerekçelere de görünürde dayandırarak fiilen sonlandırdı. Adalar İlçesi’nin tescilli birinci sınıf Doğal ve Kentsel SİT alanı olma vasfına teammüden yapılan bu saldırı, şimdi artık net şekliyle görebildiğimiz “büyük oyun”un açılış gambiti idi. Amaç sinsice âdeta darbe yaparak bu SİT alanını ortadan kaldırıp rant sağlayacağı beklenen motorlu taşıt serbestisiyle imâr hamlesine hazırlanmaktı. Sermayesi ise yalandı. Atların refahı, ne yırtınırcasına gürültü yapan “aktivistlerin” ne de maalesef yetkililerin umurundaydı; bugün gelinen noktadan geriye bakıldığında bunu rahatça ve yerden göğe haklı olarak söyleyebiliriz çünkü kendisine “hayvansever” yaftasını yakıştıran gürûh, bilhassa fayton atlarının İBB tarafından satın alınmasıyla başlayan gerçek kırımına hiç ses çıkartmamış ve kendilerinin de kısmen sebep olduğu acıları ısrarla görmezden gelerek sessiz şeytan rolünü oynamıştır. Yetkililer ise bidâyette görevlerini lâyıkıyla yapsalar ve vahim ihmallerde bulunmasalardı zaten ortada fayton sistemiyle ilgili şikâyet edecek herhangi bir konu da olmayacaktı.

Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve İstanbul’un göbeğinde ve denizin ortasındaki ufacık kara parçalarında nasıl “kaçak at” ve “kaçak ahır” olabileceğini bir düşünün. Fayton nizamnâmesinin rafa kaldırılıp ısrarla yenilenmemesi, fiyat tarifesinin resmen onaylanmaması, yetersiz ahır ve tahsis edilmeyen padok alanları, sürücü ehliyeti uygulamasına son verilmiş olması, genel denetimlerin yapılmaması, ilçede salgın halinde artan kişisel akülü ucubelere —kanunen yasak olmasına rağmen— uzunca bir süre müsamaha edilmesi; hep yetkililerin görevlerini ihmal etmesi ve dolayısıyla atları umursamamalarının canlı delilidir.

Velhasılı “atların kurtarılması” (!?) yalanı ardına sığınılarak türlü çeşitli kanunsuz ve haksız uygulama yapıldı. [“Osmanlı’dan günümüze motorlu araçların yasak olduğu Adalar’da kimi akl-ı evveller daha evvel de çeşitli defalar (1910, 1960, 1963, 1986, 1997, 2011…) türlü biçim ve kisveler altında motorlu araçları Adalar’a çıkartmak teşebbüsünde bulunmuşlardı.“] İşte birilerinin yıllardan beri hazırladığı “büyük oyun”un sahneye konulmasına böylece başlandı. Bundan on sene evvel (2011’de) AKP’nin kolları sıvayarak başlattığı Adalar’da fayton ulaşımına son verme hamlesi de İmamzâde eliyle CHP’ye nasip oldu!

[bkz. AKP’li Kadir Topbaş başkanlığındaki İBB-UKOME’nin 26.1.2012 tarihli 2012/1- Ek.2 sayılı kararında yer alan “Adalar İlçesi Fayton Taşımacılığındaki Temel Sorunlar” başlığı altında ilgisiz ilgililerin, sorumsuz sorumluların cümlesinin sözümona “SİT Alanları’ndaki doğal ve kültürel varlıklar” yanı sıra “hayvan hakları” koruyucuları kisvesine bürünerek fayton taşımacılığında sağlanması lüzum eden nizam hususunda doğrudan ve dolaylı mesul oldukları görevlerindeki ilgisizlik, plansızlık ve denetimsizlik sonucu acziyetlerinin traji-komik ifadesiyle Adalar’da fayton taşımacılığında lüzum eden nizamın sağlanmasını bir türlü beceremediklerinden faytonları kaldırıp yerine akülü araçları getirmek hamlelerine dâir “İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012)., Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “ADA, AT ve BİZ’e dâir…”, Adalar Postası-3040 (26.01.2021).]

Atlar ve atların iyiliği üzerine kurulan bütün cümleler maalesef bu me’şum oyunun bir halkla ilişkiler uzmanı elinden çıkarak kamuoyunda dağıtılan reklam afişiydi!

Bütün bu süreç zarfında İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (İAKTVKD) ile Ada, At ve Biz Çalışma Grubu olanları ve bilhassa olacakları doğru değerlendirerek hem kamuoyunu hem de yetkilileri uyarmış; fayton yasağına tevessül edilirse yaşanacak acıları da gayet sarih bir şekilde açıklamıştır. Adalar Postası’nın bu husustaki on yıllık arşivi de konu hakkında akl-ı selime dayanan yazılarla doludur. [bkz. “ADA, AT ve BİZ’e Dair Adalar Postası’nda Yayımlanan Yazılar…”, Adalar Postası-3036 (09.01.2021).]

Maksat ve maksud farklı olduğundan zâhir, bugüne kadar ilgili mercilerce dikkate alınmadığımız da maalesef esef veren bir gerçektir. Hatta sayısız medya kanallarının kendilerine gönderdiğimiz bilgilendirme notlarına büyük ekseriyetle gözlerini ve kulaklarını kapattıklarına dahi şâhidiz. Karşı cenahtan gelen “pireyi deve yapan şeâmet tellâllıkları”na nedense yer verebilen basın dünyamız sanki fayton konusundaki haklı itirazlarımıza en basit ifadeyle “bîgâne” idi. İnsan “neden acaba?” diye düşünmeden edemiyor.

İşte bu yaşanan hengâmenin tam ortasında şimdi geldiğimiz yerde; eski sahiplerinden kamu kaynakları kullanılarak satın alınıp İBB uhdesine oldukça şâibeli bir şekilde geçen atların fiilen yaşadığı kayıplar sözlü ve görsel medyada yer bulmaya ve ses getirmeye başladı. “Hayırdır inşallah” diyebiliriz. “Neden bu kadar geç kaldınız” da diyebiliriz. Bir hesap sormaktır gidiyor… İBB ve İmamoğlu yaşanan at katliamının evet birinci dereceden müsebbibidir. Hem atlara hem de kamu kaynaklarına verdikleri zararın vebali altındadır ancak bu hâl yeni bir şey değildir. Tüm bu olup bitene dâir haklı itirazlarımız ise kayıtlarda mevcuttur. Bahsettiğimiz “büyük oyun”un yakın zamandaki ilk resmȋ hamlesi sayılabilecek TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun fevkalâde tek taraflı ve bize göre yanlış olan raporuna karşı İAKTVKD ve Ada, At ve Biz Çalışma Grubu olarak verdiğimiz eleştirel cevabı içeren raporumuz TBMM vekillerine özel kuryeyle elden teslim edilmiş ve hemzamanlı olarak basına da ulaştırılmış idi. [bkz. “Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).] Ancak hiçbir basın organında haberi çıkmadığı gibi siyasȋ partiler yaşanılan ve yaşanılacağı aşikâr olan acı ve sıkıntıları görmezden ve duymazdan gelerek tek bir soru dahi sormadılar.

Bugünlerdeyse “Atlar nerede Ekrem?” tadında paylaşımlar sosyal medya ve basında sıkça ve bolca gözüküyor. Atlar ve faytonlar konusunda yetki aşımı dahil kabahatleri çok olan İBB ve şimdilik başındaki zat elbette vebal altındadır. Mes’uliyetten kaçarcasına yapmaya çalıştıkları, yüzlerce at telef edilirken “kurtarılan mutlu atlar özgürce koşuyor” yalanıyla kamuoyunu yanıltıcı beyanları İmamoğlu’nun günün birinde herhalde bir çeşit hesabını vereceği hususlardır. Fayton sistemini yıkmaya çalışırken devreye soktuğu kanunsuz ve ancak “geçici özel izin ile şimdilik çalıştırılabilen akülü otobüsleri” elbette incelenmesi gereken girişimleridir. Bunların denetlenmesi ve var ise hataların tesbiti ve giderilmesi hiç şüphesiz ki devlet ciddiyeti gereğidir.

Ancak yapılan tam olarak bu değildir. Nasıl “faytonu istemezük”çüler atlara yapıldığı söylenen kötü muâmeleyi bahane ederek daha büyük oyunun piyonluğunu üstlenmişlerse; şimdi anti-İmamoğlu söylemleri de benzer bir görüntüyü veriyor gibi duruyor. Birincinin atları düşünmediğini gördük, sadece atın çektiğini söyledikleri acıları kullanıp kendilerince münasip buldukları hedefe saldırdılar. İndîmizde itibarları sıfırlanmıştır. İkincilerin de benzer bir yolda olduğunu söyleyebiliriz. Hesaplaşmaları için atları kullanmasınlar. Sûret-i haktan görünüp bâtıla düşmesinler. İBB’yi gerekirse sigaya çeksinler siyaseten gereğini yapsınlar ama atları bir kere daha sûistîmal etmesinler çünkü gelinen noktada “onlar” da fail. Alınan kararlar altında onayları var. Bugün at-severi oynamasınlar…

Atları ve Adalar’ı cidden düşününenler SİT alanı gereklerine sahip çıkar, faytonlu ulaşım sistemi önüne dökülen molozları derhal ortadan kaldırır ve denetimli bir sistem dahilinde bu âsûde ilçeyi tekrar canlandırırlar. Gerisi yalandır. Gerisi kelimenin tam mânâsıyla timsah gözyaşlarıdır. Gelin yalana artık tevessül etmeyelim. Gelin Adalar’ın yegâne kanunȋ ulaşım sistemi olan faytonların geri gelmesini isteyelim.

Emin Mâhir Başdoğan
İAKTVKD At ve Atçılık Yetkilisi


Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: 2-7-2010.jpg

ADA, AT ve BİZ’e dâir
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

• “İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

• Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

• Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

• Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

• Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

• Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

• Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

• Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

• “Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

• “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

• Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

• H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

• Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

• İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

• “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

• “Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

• Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

• Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

• Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

• Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

• “Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

• Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

• “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

• Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

• Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

• Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

• Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

• H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

• Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

• Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

• Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

• “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

• Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – III”, Adalar Postası-2936 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2936

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2937

• Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2938

• “Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2939

• “Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2940

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2941

• Emin Mâhir Başdoğan, “Güven İslamoğlu’nun Fayton Atları Hakkında CNN-Türk’te Yayınlanan YEŞİL DOĞA Programı Üzerine Birkaç Söz…”, Adalar Postası-2942 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2942

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Mehmet Kurnaz’ın Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Gerçeğini Konuşacağız Her Şeyin”, Bir+Bir Forum, 02.02.2020.
+ Adalar Postası-2943 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2943

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Hayko Belek’in Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Ata Saygı Göstereceksin”, Bir+Bir Forum, 07.02.2020.
+ Adalar Postası-2944 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2944

• Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ada Faytonlarını ve Onların Atlarını Satın Alacağına Dair Basında Çıkan Haberler Hakkında Kamuoyuna Duyurumuzdur…”, Adalar Postası-2945 (15.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2945

• “Aklî Meleke/Hukukî Ehliyet Raporsuz Bir Rapor ile Kararsız Kararı!”, Adalar Postası-2950 (27.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2950

• Emin Mâhir Başdoğan, “At Sahiplendirmek, Padok Alanı Açmak ve Benzeri Konularda Bir Hasbıhal…”, Adalar Postası-2963 (15.4.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2963

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar’ın Fayton Atları da Serum İmalathanesine mi Gönderiliyor?”, Adalar Postası-2969 (12.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2969

• Osman Furkan Aydın, “Adalar’ın Atları ve Önümüzdeki Fırsat (Yoldaş Türümüz Atlar)”, 1+1 Forum, 22.5.2020.
+Adalar Postası-2971 (23.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2971

• Arif Çağlar, “CHP’li İBB Başkanlığı’nın Yüz Kızartıcı Bir Belgesi”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
+ Emin Mahir Başdoğan, “İBB’nin Cevap Olmayan Cevabına Dair Cevabî Yazımızdır…”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2974

• Arif Çağlar, “TUHİM’in Satın Alınan Faytonlarla İlgili Cevap Olamayan Cevabı”, Adalar Postası-2975 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2975

• Arif Çağlar, “Heybeliadalı Deniz Tüfekçi’nin Mektubu”, Adalar Postası-2976 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2976

• Emin Mahir Başdoğan, “Atçılık Hakkında Bir Deneme: Kisber Felver Macar Yarımkan Atı”, Adalar Postası-2978 (09.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2978

• Arif Çağlar, “İstanbul’un Adalar’ı Görev İhmalleri, Yasalara Aykırı Uygulamalar ve Yalanlarla Bitirildi”, Adalar Postası-2979 (19.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2979

• Emin Mahir Başdoğan, “Adalar İlçesinde ‘Ulaşım’ Demişken; İBB’nin Elektrikli Otobüslerine Yerinde Bir İtiraz…”, Adalar Postası-2980 (23.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2980

• H. Cevad Özdil, “Dünya’nın ve Türkiye’nin En Önemli Doğal, Kültürel, Mimari Miraslarından Biri Olan İstanbul Adaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eliyle Motorize Ediliyor!”, Adalar Postası-2981 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2981

• H. Cevad Özdil, “Adalar’ın Toplu Taşıma İhtiyacı Yoktur!”, Adalar Postası-2982 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2982

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atlı Bir Hayat Mümkün Olduğunda Adalar Daha da Güzel Olacaktır…”, Adalar Postası-2988 (03.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2988

• Emin Mâhir Başdoğan, “Sahiplendirerek At Kurtarmak Abesliğine Düşmeden Atlar Nasıl Sağlıklı Yaşatılır?”, Adalar Postası-2989 (06.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2989

• Arif Çağlar, “Belediyecilerin ve Bir Kaymakamın 19 Haziran Tarihli İtirafları”, Adalar Postası-2990 (07.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2990

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atçılık Hallerimiz, Ada Faytonları Hakkındaki Mütalâlarım ve Bir Kitap Tenkȋdim”, Adalar Postası-3001 (21.8.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3001

• Hakkı Taşdemir, “Payton Değil Fayton”, Adalar Postası-3005 (29.8.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3005

• Emin Mâhir Başdoğan, “Tevil Götürmeyen Zırvaya Cevap”, Adalar Postası-3009 (20.10.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3009

• Cezmi Ersöz, “Geçmişte Adına Kantolar Yazılan İstanbul Faytoncuları”, Cumhuriyet Dergi-?, (?.?.19??)18-19.
+”Nerede O Eski Şehlevend Faytoncular, Nerede O Eski Küheylanlar?”, Adalar Postası-3011 (23.10.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3011

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar, Atlar, Tasavvurlar, Tahayyüller, Yalanlar ve Biz…”, Adalar Postası-3029 (02.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3029

• Emin Mâhir Başdoğan, “İBB ve Beraberinde ‘Atçılık Camiamız’ın Adalar Başta Olmak Üzere Bütün Faytoncu Esnafına Bir Özür Borcu Var”, Adalar Postası-3030 (04.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3030

• Arif Çağlar, “Atları Seven Adamın Yeni Kitabı: Evde At Beslemek”, Adalar Postası-3034 (17.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3034

• “ADA, AT ve BİZ’e Dair Adalar Postası’nda Yayımlanan Yazılar…”, Adalar Postası-3036 (09.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3036

• Ada At ve Biz Çalışma Grubu, İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Derneği, “Araba Meydanı Faytonlarındır”, Adalar Postası-3037 (09.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3037

• Selin Çağlayan, “İmamoğlu’na Mektup Yazdık…”, Adalar Postası-3039 (24.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3039

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “ADA, AT ve BİZ’e dâir…”, Adalar Postası-3040 (26.01.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3040

• Emin Mâhir Başdoğan, “Dürüst Olun…”, Adalar Postası-3048 (08.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3048

• Emin Mâhir Başdoğan, “Baytar Mektebi MYO, Bakılamayan Atlar, Dijital Pet ve Aynadaki Hâlimiz…”, Adalar Postası-3050 (13.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3050

• Selin Çağlayan, “Bizi Sırtımızdan Hançerleyenler… Kimse Bizim Adımıza İBB’ye Görüş Bildirme Hakkına Sahip Değil… Adalılar Kimseye Böyle Bir Yetki Vermedi!”, Adalar Postası-3051(16.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3051

• Emin Mâhir Başdoğan, “At ve Fayton Dahil Atlı Araba Başka Bir Dünyanın Tecrübesidir”, Adalar Postası-3068 (12.03.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3068

• Emin Mâhir Başdoğan, “Kölelik, Özgürlük ve Dörtnal Kelimeleriyle Oynanan Oyunlar”, Adalar Postası-3069 (13.03.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3069

• Emin Mâhir Başdoğan, “Büyükada’da Yapılan Bir Çeşit ‘Çalıştay’ Hakkında Notlarımdır…”, Adalar Postası-3074 (04.4.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3074

• Emin Mâhir Başdoğan, “İBB’nin Kaybolan Atları, Bundan Çıkartılan Haberler, Şaşıran İnsanlar ve Baştan Sona Bir Ahmaklık Tablosu. Bir Yerinde de Savcılığa İntikal Ettiği Rivâyeti…”, Adalar Postası-3076 (19.4.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3076

• Emin Mâhir Başdoğan, “Yalan Çare Değil”, Adalar Postası-3080 (05.5.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3080


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: