Gönderen: adalarpostasi | 19 Mayıs 2021

Fayton Atları için TV Programlarında Söylenenler ve Vicdan Muhasebesi

FAYTON ATLARI İÇİN TV PROGRAMLARINDA SÖYLENENLER VE VİCDAN MUHASEBESİ

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 11 Mayıs 2021 tarihindeki ve daha önceki FOX TV’de Çalar Saat programında yaptığı açıklamalar için süreci tekrar gözden geçirelim ve konuyu biz de tane tane anlatalım dedik.

2019 yerel seçimlerinden önce yaptıkları seçim çalışmalarında İBB ve Adalar Belediyesi başkanları faytonların kaldırılmasından asla bahsetmemişlerdir. 

18 Mart 2019 tarihinde Büyükada Saat Meydanı’nda İBB Belediye başkanı yaptığı konuşmada şunları söylemiştir:

Adalar’da bir fayton meselesi var, bu süreci beraberce çözeceğiz. En insanî kurallarla, en vicdanî kurallarla, hayvanları koruyarak, hayvanların bakımı, çalışmasıyla ilgili süreçleri denetleyerek, beraberce ahlâklı bir biçimde süreci kollayacağız, koruyacağız. Bakım merkezi kuracağız, her konuda işin içinde olacağız. Dışardan uzaktan seyretmeyeceğiz. Yani kimseyi aldatmayacağız, onu söyleyeyim.” 

Adalar’da fayton meselesinin ortaya çıkmasına etken olan faktörlere gelince bundan on yıl öncesine kadar böyle bir sorun yoktu. 

İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları’nın kararlarında Adalar’ın bütün yollarının prensipte yaya yolu olduğu ve motorlu araç kullanılamayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamada Adalar’ın iç ulaşımıyla ilgili ilk yasal düzenleme, 25.12.1998 tarih ve 1998/138 no’lu İstanbul İl Trafik Komisyonu kararıyla yapılmıştır. 

İlçe belediyesinin yetki, görev ve sorumluluğu dahilinde faytonların denetimi yapılmakta, faaliyetleri sürmekteydi.

2004 yılında yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu sonrası, bu konuda yetki, görev ve sorumluluk İBB’ne ve UKOME’ye geçmiştir.

Zaman içinde belediye yönetimlerinin talep ve uygulamalarıyla değişik gerekçelerle bireysel akülü araçların girişine izin verilmiş ve amip gibi çoğalarak faytonlarla haksız rekabete girmiştir. Adalar’ın tek ulaşım aracı fayton ve bisiklettir, bazı kamu hizmetleri için izin verilenler dışında motorlu araç yasak olmasına rağmen akülü olduğu gerekçesiyle onlarca motorlu araç Ada yollarında yer almıştır. UKOME fayton yönetmeliğini yayımlayıp uygulamamış, ruhsat ve tarife yenilenmemiş, denetimler yapılmamıştır. Fayton taşımacılığının sonunu getiren yolların taşları böyle döşenmiştir.

Aynı zamanda yönetilemeyen çarpık bir turizm furyasıyla fayton ulaşımı baskı altına alınmıştır. Adalıların ihtiyacına göre var olan ve adedi yıllardır sabit olan faytonlar günübirlik turizmin hizmetine kaydırılarak artan talep karşısında yetersiz kalmış ve Adalıların taleplerini karşılayamaz olmuştur.

Faytonlar Adalar’ın ne nostaljik ne de turistik toplu ulaşım aracı değildi. Adalıların taksi olarak kullandığı ulaşım aracıydı ve yıllardır böyle hizmet veriyordu. Ahırların durumu, fayton sayısından daha az sayıdaki İSPARK ahırları, ormandaki ahırlar, padok ve karantina alanının olmayışı, denetimsizlik ve diğer detaylarla sorunları daha da uzatabiliriz. 

Ruam meselesi ise atın olduğu her yerde görüldüğü gibi sıklıkla karşılaşılan bir durumdu. Her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan testlerle belirlenir, test sonucu pozitif çıkan atlar itlaf edilirdi. 2017-2018 yılları taramalarında bu sayı ilkbahar dönemlerinde sıfır (0) Sonbahar dönemlerinde ise 2017 yılında (18), 2018 yılında (11) olarak belirlenmişti.

2019 sonbaharında yapılan testlerin sonuçlarına göre 18 Aralık tarihinde 81, 22 Aralık tarihinde ise 24 at itlaf edilmiştir. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Mahalli Çevre Kurulu’nun 20.12.2019 tarihli toplantısının 197 sayılı kararıyla atların faytonlara koşulmasının 3 (üç) ay süreyle durdurulmasına karar verilmiştir. Bu tarihten sonra karantina adı altında sağlıklı ve hasta atlar aynı yerde bir arada hapis tutuldu. Sayıları 1700 civarında olan atlar 6 ay boyunca 1 metrelik iplere bağlı olarak ahırlara kapatıldı. Bu süreçte hareketsizlik ve sindirim problemiyle stresten yüzlerce at telef olmuştur. Ayaklarında şişmeler olmuş ve yaralar açılmıştır.

Şimdi İBB Başkanı’nın diğer konuşmalarına bakalım. 8 Ocak 2020 tarihinde bir TV programında şu açıklamayı yapıyor:

Vicdanım Adalar’da atlı fayton kalmamasını öngörüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 16 Ocak 2020 gün ve 25 numaralı kararla Adalar’da fayton kullanımının yasaklanması, fayton ve atların belediye tarafından satın alınması teklifini oylayarak kabul etti. 

İBB Başkanı bu aşamada İBB TV’de yaptığı konuşmada kaldırılan faytonların yerine ulaşımda kullanılacak elektrikli araçlar için bilgi verirken şu konuşmayı yapmıştı:

Turizm amaçlı da olsa göstermelik de olsa tarif edilen ve önerilen bu 35 civarındaki fayton sürecine de şahsen ben yaptığım kendi sorgulamam ya da vicdanî sorgulamamla şahsen ben de karşıyım.

Atlara işkence edildiği, atların bakımsızlıktan öldüğü söylemleri, petseverlerin özellikle de Adalar’da yaşamayan, ada gerçeklerini bilmeyen hariçten gazel okuyan grupların abartılı yorumlarıdır. Denetimsizlik nedeniyle yaşanan sorunlar vardı ve kurallara uymayan, çevreye rahatsızlık veren az sayıdaki faytoncu istenilse kontrol altına alınabilir cezaî yaptırımlar uygulanabilirdi. Ama bu denetimler özellikle yapılmadı ve faytonların kaldırılmasına zemin hazırlandı. Faytonların böyle bir gerekçeyle kaldırılması işlerini severek gerektiği gibi yapan, atlarına evladı gibi bakan pek çok faytoncuyu mağdur etti. Meslekleri ellerinden alındı, çok sevdikleri atlarından ayrıldılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 28 Şubat 2020 tarihinde yaptığı açıklamada satın aldığı at sayısı 1225 olarak bildirildi, bu rakam daha sonra 1179 olarak açıklanmıştır. İBB, atları ve faytonları almak için 90 milyon lira ödedi.

İBB yetkilisi Orhan Demir 26 Mayıs tarihinde katıldığı bir radyo programında: “Bugüne kadar yem gideri için 3 milyon lira harcadık,“ şeklinde açıklama yaparak diğer giderler hariç sadece yem giderinin bile çok yüksek bir meblağ olduğunu belirtmişti. Bu kadar sayıdaki at için maksimum bir haftalık ihtiyaç, 25 ton arpa, 16 ton kepek, 450 balya saman oluyordu. Ama atlar faytonda çalışırken faytoncular bu rakamlardan şikâyet etmiyor, at kendi yemini ve faytoncunun, seyisin, nalbantın geçimini sağlıyordu.

İBB Meclisi 12 Mart 2020 tarihinde “Atların tarım ve hayvancılığın desteklenmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere yetiştiricilere, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikleri, kooperatifler, meslek odaları, dernek gibi tüzel kişiliklere, şahıslara bedelsiz sahiplendirilmesini oy birliğiyle ve 403 sayılı kararla kabul etti.

İBB Başkanı’nın 7 Haziran 2020 tarihli tweeti ise şöyleydi: “Adalar’da fayton kalktı, atları satın aldık, bakımlarını yaptık, sağlıklarını da kontrol altına aldık. Şimdi atlarımıza iyi bakılacağından emin olduğumuz kurumlara sahiplendiriyoruz. İlk yuvaları İstanbul Üniversitesi oldu. Yeni yerlerinde de gözetimimiz devam edecek.

İBB Başkanı’nın 9 Mart 2021 tarihinde FOX TV Çalar Saat programındaki konuşması:

Ben bakın bu konularda nasıl hassas çalıştığımızın işaretini size şöyle vermek istiyorum. Hatırlar mısınız? Çözemez dediler, kıyameti kopardılar. Tereyağından kıl çeker gibi fayton esnafını mutlu ettik İsmail Bey, faytoncuyu mutlu ettik, esnafı, sahibini, Adalar’ı mutlu ettik, sistemi toparladık. Bak şimdi atları temizledik, bakımını yaptık, sağlığına kavuşturduk. Şimdi kamu yararına olan kurumlara sevk ediyoruz. 3 tane üniversiteye sevkiyat başladı. Bunu niye anlatıyorum, çözemez dediler kavga… kavga çıkartmamak için vatandaşı dinleyeceksin, vatandaşı yok saymayacaksın, bu yatırımları bizim Adalar’da sağladığımız bu düzen belki de on yıllar konuşulacak, çok önemli bir iş bu.

Adalar’ın sigortası olan faytonculuğu yok ederek sorunu çözümsüzlükle, çözmüş gibi lanse ettiniz. Faytonculuğu ve atları yok ederek sistemi sözüm ona toparladınız. Bir sistemde sorun varsa bu sorun analiz edilir, en önemli ve öncelikli olan konudan başlayarak çözüm için iyileştirme planı yapılır. Sizse sistemi toptan çözdünüz. Ne faytoncu mutlu, ne atlar mutlu, ne de gerçek Adalılar mutlu oldu. Evet vatandaşın dinlenmesi, yok sayılmaması çok önemli. 28 Ağustos 2019 tarihinde Adalar’da yapılan Ulaşım Çalıştayı sonrası yapılan haberde: “Her görüşün dinlendiği çalıştayda tespit ve öneriler belirlenerek çözüme dönük ilk adımlar atılmaya başlandı,” yazıyordu. Adalılar’dan çok Adalar dışından katılan misafirlerin dinlendiği çalıştay sonunda “Adalılar faytonu vermek istemiyor” şeklinde bir sonuç çıkmasına rağmen faytonu kaldırdınız. Evet Adalar’da sağladığınız bu sözde düzen değil ama 1900 yıllarından bugüne süregelen bir kültür mirası olan faytonu kaldırmanız çok uzun yıllar konuşulacaktır.

İBB Başkanı’nın 11 Mayıs 2021 tarihinde FOX TV Çalar Saat programındaki konuşması esnasında ekrana yansıtılan tweette yazılanlara bakalım:Adalar’da yıllardır çok kötü koşullarda olan atları sahiplenip bakımlarını yaptık, yeni ahırlar ve gezinti alanları yaptık, düzenli olarak veteriner kontrolü yapılıyor, dileyen herkes gelip gezebilir.

Atlar Adalar’da çok kötü koşullarda değildi. Sahipleri tarafından gayet iyi bakılıyordu. Bir faytoncunun eşiyle konuştuğumda: “Biz kışlık erzağımızı almadan önce atların kışlık yemini alıp stoklarız, çocuklara bayramlık alırken eşim atlar için de para ayırır,” dediğini hatırlıyorum.

Fayton atlarına maalesef düzenli veteriner hizmeti verilmiyordu, belirli padok alanları yoktu. Bir at hastanesi yoktu. Ormandan yer tahsis edilememişti. Ama tüm atlar serbestçe ormanda yeşillikler içinde gezer, koşardı, ada ormanları onlar için doğal padok alanıydı. Her faytoncu kendi atının yemini temin ederdi. Söylendiği gibi atlar çöplüklerdeki lokanta artıklarıyla beslenmiyordu. Bunun için zaten atların çarşıya inmesi gerekirdi. Fayton atlarını sahipsiz sokak hayvanlarıyla karıştırmamak gerekir. 

İBB’nin satın aldığı atlar kötü durumda ise bunun nedeni faytoncuların kötü bakımı değil atların 6 aydan fazla ahırlarda hapsedilmiş olmasıdır. 2 veteriner hekim, 22 seyisle bakılan at sayısı sonuçta 115’tir. Satın alınan 1179 at ve ilave 20 tay ile toplam 1199 atın 860 adedi sahiplendirildi. İlk sevkiyat 5 Haziran 2020, son sevkiyat 1 Ekim 2020 tarihinde yapıldı. İSPARK ahırlarında olması gereken 339 at yerine 115 at kaldığına göre 224 at bu kadar özenli ve iyi bakıma rağmen neden öldü?

Aynı programın devamında:

Fayton meselesine çözüm bulduk. Adalar’da, 25 yıldır görev yapan insanların ilgilenmediği alanda, 6 ayda sorunu çözdük. Tek başımıza mı çözdük? Hayır. Başta Valilik, Tarım Bakanlığı da içinde. Yetkilerin büyük bölümü onlarda. 2019’da araştırma komisyonu kuruldu. Resmi 945 at var. Kayıt dışı da 750 at var. Bakanlığın elindeki veriler var. Toplamda 1695 atın varlığından bahsediliyor. Göreve geldiğimizden sonra, atlarla ilgili büyük kampanya başlatılmış, ruam hastalığı başlangıcı konuşulmuştu, ‘At ölüyor’ diye. Acı görüntülerle karşı karşıya kalmıştık. Valilikle beraber devreye girdik. 16 Ocak 2020’de, Meclis kararıyla, tanesine 4 bin lira ödeyerek, 1179 atı satın aldık.

NE OLDU 516 ATA?

Hatırlayın; fayton mafyası deniliyordu. Senede birkaç insan öldürülüyordu. Adlî vakalar yaşanıyordu. Bütün malî yükü üstlenerek, 150 milyon lira bütçe ayırdık. Faytonlara 300 bin lira verdik. Süreci insanî bir şekilde yönettik. Devreye girdiğimizde alınan at sayısı 1179. Daha önce at sayısı 1695’ti. Fark 516. Ne oldu 516 ata? Yok oluşunun vebali bizde mi? Canın yok edildiği dönemde, hiçbir ses edildiğini duyduk mu? 860 atı sahiplendirdik. Beraberce yaptık. Kurumların başvurularını aldık. Bize başvuran belediyelere, kurum ve kuruluşlara, STK’lara sahiplendirdik. Tarım Bakanlığı ile iş birliği yaptık. Çip takıldı. Tarım Bakanlığı taktı. Nakliyesini biz üstlendik. Çip, Tarım Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı soruyor; ‘Nerede o atlar?’ Tarım Bakanı; çıkıp açıklama yapsana. Her anına şahitler. Kayıp atlar varsa, bulacak Tarım Bakanlığı. Dörtyol’da bu iş çıktı. Çipliydi. Takip edecek olan, o ilin Tarım Müdürlüğü.

SİZİN ÇÖZEMEDİĞİNİZ SORUNU ÇÖZDÜK

25 yıl yönettiniz. Sizin çözemediğiniz sorunu çözdük. Atlar bakımsızlıktan ölüyordu. Yılda 400 at. Şimdi böyle. Çok net. ‘Elleri arkada’ yürüdü diye soruşturma açacağınıza, bunla ilgili soruşturma açsanıza. ‘Hepsini rapora dökün’ diye talimat verdim. Soruşturma başlattım. Madem bu kadar merak ediyorsunuz, çıkın soru sorun. Yılda 400 at ölüyordu. Teslim aldıktan sonra atlar öldü. Yalan bir haber değil. 25 yılın faturası.

2019 yılında kurulan meclis araştırma komisyonu raporunda sadece Büyükada’da 945 kayıtlı, 750 kayıtsız olmak üzere toplam 1695 atın varlığından söz ediliyor. Aynı raporda Büyükada’da 1600 at olduğu, diğer atların Heybeliada ve Burgazada’da olduğu belirtilmektedir. Heybeliada’da 148, Burgazada’da ise 49 at olduğu bilindiğine göre Adalar’daki toplam at sayısı 1797 oluyor. Tüm yazışmalarda Adalar’da 1800 civarı at bulunduğu bilgisi doğru sayılıyor.

İtlaf edilen 105 at ile sahipleri tarafından satılmayan 34 at bu rakamdan düşüldüğünde 1658 kalıyor. İBB 1179 at satın aldığına göre 479 at ise karantina sürecinde ahırlarda ölen atlardır. Bu atlar için hiç ses edilmediği söyleniyor. Oysa Adalı platformlar her gün fotoğraflarla, videolarla sayfalarında yaptıkları bu haberlerle ölen atları haykırdı. Ama bizlerin sesini duymak yerine “her yıl 400 at fayton yüzünden ölüyor” diyenlerin sesini duydunuz. 2014 yılına ait bir gazetedeki yılda 400 at öldüğü haberini resmî belge olarak sunuyorsunuz. Resmî dilekçelerle görüşme başvurusu yaptığımız halde bizleri değil huzurunuza onları kabul ettiniz. 2014 yılı Adalar’da kaosun yaşanmaya başladığı yıllara rastlar. Ama fayton sorunun 25 yıllık geçmişi yoktur. Belirtildiği gibi 400×25 diyerek 25 yılda 10.000 at ölmüş gibi düşünülemez. 

Öldüğü iddia edilen 400 at adına resmî belge olması için İlçe Tarım Orman Müdürlüğü’ne tüm atların çip numaralarıyla kayıtlı olup ölen atların bu envanterden düşülmesi gerekirdi. Ölen at sayısı için tek kaynak sadece atı gömme sorumluluğu olan Adalar Belediyesi kepçe operatörünün varsa tuttuğu kayıtlardı. Bu konuda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılan başvuruda sadece ruamdan ölen atların kayıtlarının tutulduğu diğer ölümlerin kayıtlarının olmadığı bildirilmişti. 

Eğer bir sistemden söz edilecek ise sistemin bileşeni tüm kurumların yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi gerekir. 

Adalar’daki tüm atlar, karantina döneminde İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiplenerek kayıt altına alınmıştı. Sahiplendirme sürecinde, at almak isteyen alıcılar ile imzalanan taahhütnamede bu çip numaraları yazılıdır ve atların nereye gideceği de bellidir. O taahhütname koşulları ne ise taraflar bunu yerine getirmek zorundadır. Eğer yukarda belirtildiği gibi İBB’nin atların gönderildiği yeni yerlerinde gözetimimiz devam edecek şeklinde bir taahhüdü varsa bunu yerine getirmelidir. İzmir’deki fayton atlarının Ankara Veteriner Fakültesi’ne serum îmâlâtında kullanılmak üzere gönderildiğinde bunu platformlarda duyurmuş ve âkıbetlerini merak etmiştik.

İzmir ve Antalya atlarından sonra Adalar’ın fayton atları için de benzer endişeleri yaşıyorduk. Bu kadar çok sayıda atın koşmadan, çalışmadan hayatta kalması mümkün değildi. Bakımları da çok külfetli olacaktı. Bu yükten kurtulmak için bulunan çözümle yapılan sahiplendirmeler ne yazık ki bizleri haklı çıkardı. Atlar kurtulmadı, İBB atlardan kurtuldu.

Sonuç olarak; çözüm faytonların kaldırılması olmamalıydı. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, atların sağlığı ve yaşam koşullarını gözeten faytoncularla birlikte Ada koşullarına uygun ahırlarda sistemli ve denetimli bir faytonculukla atlara sahip çıkılmalıydı. Tarihî ve kültürel mirasımız olan atçılık Adalar’da yaşatılmalıydı.

Sizin vicdanınız Adalar’da atlı fayton kalmamasını öngörüyor olabilir. Bizim vicdanımız ise sahiplerinden koparılan ve ölen atlar, meslekleri elinden alınan faytoncular ve yok edilen kültürel mirasımız için sızlıyor. Yeni nesiller ise atları ve faytonları lunaparklarda eğlence aracı olarak hatırlayacaklardır.

Şahika Savran
İAKTVKD Yönetim Kurulu üyesi
“Ada, At ve Biz” Çalışma Grubu üyesi


Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: 2-7-2010.jpg

ADA, AT ve BİZ’e dâir
Adalar Postası’nda yayımlanan yazılar…

• “İstanbul Adaları’nda Trafik Canavarının Usulsüz Seyrine Seyirci Kalmayacağız!… Faytonlarımızı da Vermeyeceğiz!…”, Adalar Postası-2684 (21.3.2012).
https://wp.me/p2Emvm-36E

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada, At ve Biz”, Adalar Postası-2756 (10.5.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2756

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “At ve Faytondan Yana”, Adalar Postası-2766 (27.8.2014).
http://wp.me/s2Emvm-2766

• Emin Mâhir Başdoğan, “Hariçten Bir Gazel ve/ya Taaa İçten Bir Sesleniş”, Adalar Postası-2767 (5.9.2014).
https://wp.me/s2Emvm-2767

• Arif Çağlar, “Adalar’da Motorlu Araç Trafiği İcat Etmek İsteyen Kim?”, Adalar Postası-2794 (30.4.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2794

• Hakkı Taşdemir, “Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım (mış), Adalar Postası-2796 (3.5.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2796

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “Fayton Taşımacılığı Uygulama Esasları…”, Adalar Postası-2800 (27.6.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2800

• Arif Çağlar, “İAKTVKD’nin Adalar’da Çalıştırılan Atlarla İlgili Güncel İki Girişimi…”, Adalar Postası-2801 (15.7.2016).
https://wp.me/s2Emvm-2801

• Tekin Deniz, “At”, Adalar Postası-2873 (15.9.2018).
https://wp.me/s2Emvm-2873

• Şahika Savran, “BirGün Gazetesi ÖDP’nin At Ölümlerine Dair Zırvasını Nihaî Hakikatmış Gibi Yayımlamış”, Adalar Postası-2881 (05.01.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2881

• Arif Çağlar, “Adaları Motorlu Araç Trafiğine Açmak Hevesine Yeni Plan…”, Adalar Postası-2891 (12.2.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2891

• “Fayton Yasağı Öğünülecek Bir Şey Değildir, ‘Atları Kurtarmak’ Hiç Değildir! (Yeşil Gazete’nin Sorularına Melda Keskin ile Mahir Başdoğan’ın Verdiği Cevaplar…)”, Adalar Postası-2900 (18.8.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2900

• “İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ile Ada, At ve Biz Platformu’ndan Kamu Oyuna Duyurulur!”, Adalar Postası-2901 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2901

• Mahir Başdoğan, “Ada Faytonlarındaki Atlar”, Adalar Postası-2902 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2902

• H. Cevad Özdil, “Adalar ve Faytonlar”, Adalar Postası-2903 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2903

• Arif Çağlar, “İki Belediyenin Operasyonu”, Adalar Postası-2904 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2904

• İAKTVKD Yönetim Kurulu Üyeleri ile At ve Atçılık Uzmanı Dernek Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul’umuzun At ve Fayton Zenginliğini Bilelim ve Koruyalım”, Adalar Postası-2905 (21.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2905

• “ADAm gibi ADAMLAR… ADA gibi ADALAR…”, Adalar Postası-2906 (23.9.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2906

• “Adalar Belediyesi ve Kaymakamlığı İsterse Faytonlar da Adalar da Düzelir!”, Adalar Postası-2910 (27.11.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2910

• Emin Mâhir Başdoğan, ”İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin (İAKTVKD) Adalar’da Ruam Hastalığı Tespit Edilen Fayton Atlarının İtlafı Hakkında Kamuoyuna Duyurusudur!”, Adalar Postası-2914 (19.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2914

• Melda Keskin, “Faytoncuları Korumadan Atları Koruyamazsınız ki…”, Adalar Postası-2916 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2916

• Emin Mâhir Başdoğan, “Faytonlara Dair 21 Aralık 2019 Tarihli İBB Toplantısı Hakkında…”, Adalar Postası-2918 (21.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2918

• Engin Damcı, “Proje Taşeronu”, Adalar Postası-2919 (26.12.2019).
https://wp.me/s2Emvm-2919

• “Adalar’daki Atlar ve Faytonlarla da İlgili Bir ‘Meclis Araştırması Komisyonu’ Raporu’nun Eleştirisi – İAKTVKD (05.01.2020)”, Adalar Postası-2920 (07.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2920

• Emre Yalçın, “Kafka Dingo’nun Ahırında Daha Doğrusu Adalar’da…”, Adalar Postası-2921 (10.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2921

• “İAKTVKD Adalar’da Fayton Yasaklama Kararına Karşı Dava Açtı”, Adalar Postası-2922 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2922

• Arif Çağlar, “Adalar’da Atların Faytonlara Koşulmasının Yasaklanması Kararına Karşı”, Adalar Postası-2923 (12.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2923

• Emin Mâhir Başdoğan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Cevap Geldi”, Adalar Postası-2924 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2924

• Deniz Emin Tüfekçi, “Ben de Sizi Ada’da Yaşıyor Sanıyordum!?”, Adalar Postası-2925 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2925

• Hakkı Taşdemir, “Faytonun Yolculuğu”, Adalar Postası-2926 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2926

• H. Cevad Özdil, “Faytonların Kaldırılması Çoklu Cinayettir!”, Adalar Postası-2927 (13.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2927

• Melda Keskin, “Adalar’daki Fayton Atları Özelinde, ‘Türcü’ Olmadığını Söyleyerek Yasak Peşinde Koşanlara ‘Tersine Sorular’…”, Adalar Postası-2928 (15.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2928

• Arif Çağlar, “Adalar’da Fiili Durum”, Adalar Postası-2929 16.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2929

• Arif Çağlar, “Adalı STK’lar İBB Yetkilisiyle Görüşecekmiş!?”, Adalar Postası-2930 (19.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2930

• “İAKTVKD, İBB Başkanlığı ve TUHİM Kararlarına Karşı da Dava Açtı”, Adalar Postası-2931 (22.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2931

• Engin Damcı, “Gel de Gülme”, Adalar Postası-2932 (23.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2932

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ahırda Kapalı Atlarda ‘Birdenbire’ Görülen Ölümler Hakkında”, Adalar Postası-2933 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2933

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – I”, Adalar Postası-2934 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2934

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – II”, Adalar Postası-2935 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2935

• Ada, At ve Biz Platformu, “Adalar Atlarını ve Faytonlarını Savunuyor! – III”, Adalar Postası-2936 (25.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2936

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Heybeliada’nın Atları ve Faytoncu Ailelerin Kadınları – Atların Adları Var”, Bir+Bir Forum, 25.01.2020.
https://birartibir.org/aidiyetler/578-atlarin-adlari-var
+ Adalar Postası-2937 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2937

• Aytekin Cengiz, “Adalar’da Arabaların Yerine Otomobiller Çalıştırılamaz…”, Dünya Gazetesi, 21.6.1963.
+ Adalar Postası-2938 (26.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2938

• “Adalar’ın Özellikleri Minibüsle Bozulamaz”, Dünya Gazetesi, 31.8.1963.
+ Adalar Postası-2939 (28.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2939

• “Adalar’daki Arabaları Kaldırmak İsteyenlere Napoli’den Bir Örnek”, Dünya Gazetesi, 05.12.1963.
+ Adalar Postası-2940 (29.01.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2940

• Emin Mâhir Başdoğan, “Ada(lar) Topografyası Atlı Araba Çalışmasına Münâsip midir?”, Adalar Postası-2941 (09.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2941

• Emin Mâhir Başdoğan, “Güven İslamoğlu’nun Fayton Atları Hakkında CNN-Türk’te Yayınlanan YEŞİL DOĞA Programı Üzerine Birkaç Söz…”, Adalar Postası-2942 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2942

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Mehmet Kurnaz’ın Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Gerçeğini Konuşacağız Her Şeyin”, Bir+Bir Forum, 02.02.2020.
+ Adalar Postası-2943 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2943

• (Söyleşi: Siren İdemen), “Büyükadalı Faytoncu Hayko Belek’in Gözüyle Atlar ve Faytonlar – Ata Saygı Göstereceksin”, Bir+Bir Forum, 07.02.2020.
+ Adalar Postası-2944 (12.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2944

• Emin Mâhir Başdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ada Faytonlarını ve Onların Atlarını Satın Alacağına Dair Basında Çıkan Haberler Hakkında Kamuoyuna Duyurumuzdur…”, Adalar Postası-2945 (15.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2945

• “Aklî Meleke/Hukukî Ehliyet Raporsuz Bir Rapor ile Kararsız Kararı!”, Adalar Postası-2950 (27.02.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2950

• Emin Mâhir Başdoğan, “At Sahiplendirmek, Padok Alanı Açmak ve Benzeri Konularda Bir Hasbıhal…”, Adalar Postası-2963 (15.4.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2963

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar’ın Fayton Atları da Serum İmalathanesine mi Gönderiliyor?”, Adalar Postası-2969 (12.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2969

• Osman Furkan Aydın, “Adalar’ın Atları ve Önümüzdeki Fırsat (Yoldaş Türümüz Atlar)”, 1+1 Forum, 22.5.2020.
+Adalar Postası-2971 (23.5.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2971

• Arif Çağlar, “CHP’li İBB Başkanlığı’nın Yüz Kızartıcı Bir Belgesi”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
+ Emin Mahir Başdoğan, “İBB’nin Cevap Olmayan Cevabına Dair Cevabî Yazımızdır…”, Adalar Postası-2974 (02.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2974

• Arif Çağlar, “TUHİM’in Satın Alınan Faytonlarla İlgili Cevap Olamayan Cevabı”, Adalar Postası-2975 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2975

• Arif Çağlar, “Heybeliadalı Deniz Tüfekçi’nin Mektubu”, Adalar Postası-2976 (03.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2976

• Emin Mahir Başdoğan, “Atçılık Hakkında Bir Deneme: Kisber Felver Macar Yarımkan Atı”, Adalar Postası-2978 (09.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2978

• Arif Çağlar, “İstanbul’un Adalar’ı Görev İhmalleri, Yasalara Aykırı Uygulamalar ve Yalanlarla Bitirildi”, Adalar Postası-2979 (19.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2979

• Emin Mahir Başdoğan, “Adalar İlçesinde ‘Ulaşım’ Demişken; İBB’nin Elektrikli Otobüslerine Yerinde Bir İtiraz…”, Adalar Postası-2980 (23.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2980

• H. Cevad Özdil, “Dünya’nın ve Türkiye’nin En Önemli Doğal, Kültürel, Mimari Miraslarından Biri Olan İstanbul Adaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eliyle Motorize Ediliyor!”, Adalar Postası-2981 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2981

• H. Cevad Özdil, “Adalar’ın Toplu Taşıma İhtiyacı Yoktur!”, Adalar Postası-2982 (25.6.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2982

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atlı Bir Hayat Mümkün Olduğunda Adalar Daha da Güzel Olacaktır…”, Adalar Postası-2988 (03.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2988

• Emin Mâhir Başdoğan, “Sahiplendirerek At Kurtarmak Abesliğine Düşmeden Atlar Nasıl Sağlıklı Yaşatılır?”, Adalar Postası-2989 (06.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2989

• Arif Çağlar, “Belediyecilerin ve Bir Kaymakamın 19 Haziran Tarihli İtirafları”, Adalar Postası-2990 (07.7.2020).
https://wp.me/s2Emvm-2990

• Emin Mâhir Başdoğan, “Atçılık Hallerimiz, Ada Faytonları Hakkındaki Mütalâlarım ve Bir Kitap Tenkȋdim”, Adalar Postası-3001 (21.8.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3001

• Hakkı Taşdemir, “Payton Değil Fayton”, Adalar Postası-3005 (29.8.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3005

• Emin Mâhir Başdoğan, “Tevil Götürmeyen Zırvaya Cevap”, Adalar Postası-3009 (20.10.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3009

• Cezmi Ersöz, “Geçmişte Adına Kantolar Yazılan İstanbul Faytoncuları”, Cumhuriyet Dergi-?, (?.?.19??)18-19.
+”Nerede O Eski Şehlevend Faytoncular, Nerede O Eski Küheylanlar?”, Adalar Postası-3011 (23.10.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3011

• Emin Mâhir Başdoğan, “Adalar, Atlar, Tasavvurlar, Tahayyüller, Yalanlar ve Biz…”, Adalar Postası-3029 (02.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3029

• Emin Mâhir Başdoğan, “İBB ve Beraberinde ‘Atçılık Camiamız’ın Adalar Başta Olmak Üzere Bütün Faytoncu Esnafına Bir Özür Borcu Var”, Adalar Postası-3030 (04.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3030

• Arif Çağlar, “Atları Seven Adamın Yeni Kitabı: Evde At Beslemek”, Adalar Postası-3034 (17.12.2020).
https://wp.me/s2Emvm-3034

• “ADA, AT ve BİZ’e Dair Adalar Postası’nda Yayımlanan Yazılar…”, Adalar Postası-3036 (09.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3036

• Ada At ve Biz Çalışma Grubu, İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Derneği, “Araba Meydanı Faytonlarındır”, Adalar Postası-3037 (09.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3037

• Selin Çağlayan, “İmamoğlu’na Mektup Yazdık…”, Adalar Postası-3039 (24.01.2021).
https://wp.me/s2Emvm-3039

• Ada, At ve Biz Çalışma Grubu, “ADA, AT ve BİZ’e dâir…”, Adalar Postası-3040 (26.01.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3040

• Emin Mâhir Başdoğan, “Dürüst Olun…”, Adalar Postası-3048 (08.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3048

• Emin Mâhir Başdoğan, “Baytar Mektebi MYO, Bakılamayan Atlar, Dijital Pet ve Aynadaki Hâlimiz…”, Adalar Postası-3050 (13.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3050

• Selin Çağlayan, “Bizi Sırtımızdan Hançerleyenler… Kimse Bizim Adımıza İBB’ye Görüş Bildirme Hakkına Sahip Değil… Adalılar Kimseye Böyle Bir Yetki Vermedi!”, Adalar Postası-3051(16.02.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3051

• Emin Mâhir Başdoğan, “At ve Fayton Dahil Atlı Araba Başka Bir Dünyanın Tecrübesidir”, Adalar Postası-3068 (12.03.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3068

• Emin Mâhir Başdoğan, “Kölelik, Özgürlük ve Dörtnal Kelimeleriyle Oynanan Oyunlar”, Adalar Postası-3069 (13.03.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3069

• Emin Mâhir Başdoğan, “Büyükada’da Yapılan Bir Çeşit ‘Çalıştay’ Hakkında Notlarımdır…”, Adalar Postası-3074 (04.4.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3074

• Emin Mâhir Başdoğan, “İBB’nin Kaybolan Atları, Bundan Çıkartılan Haberler, Şaşıran İnsanlar ve Baştan Sona Bir Ahmaklık Tablosu. Bir Yerinde de Savcılığa İntikal Ettiği Rivâyeti…”, Adalar Postası-3076 (19.4.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3076

• Emin Mâhir Başdoğan, “Yalan Çare Değil”, Adalar Postası-3080 (05.5.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3080

• Arif Çağlar, “Kayıp At Peşinde”, Adalar Postası-3081 (09.5.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3081

• Emin Mâhir Başdoğan, “Kendini Atların Kurtarıcısı Zanneden İmamoğlu’na Evrak Üzerinden Cevap”, Adalar Postası-3083 (14.5.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3083

• Emin Mâhir Başdoğan, “Deneme”, Adalar Postası-3084 (18.5.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3084

• Şahika Savran, “Fayton Atları için TV Programlarında Söylenenler ve Vicdan Muhasebesi”, Adalar Postası-3085 (20.5.2021).
http://wp.me/s2Emvm-3085


Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: